Overleg gebruiker:Regenmaker

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Welkom op mijn overlegpagina. Deze overlegpagina kan worden gebruikt voor aanvragen van verschillende taken op de wiki net als algemene opmerkingen/vragen over zaken omtrent de wiki.

Inhoud

Aanvraag voor doorverwijzingen aanpassen

Plaats hier je doorverwijzingen die je aangepast wilt hebben door het wikibotje.

 • Lijn 114 Apeldoorn Sophiaplein - Zutphen Station NS --> Lijn 114 Apeldoorn Station - Zutphen Station

Aanvraag voor routestripsymbolen

Plaats hieronder je aanvragen voor routestripsymbolen die je wilt hebben.

 • Drietandsplitsing boven met aftakking links beneden
 • Drietandsplitsing boven met aftakking rechts beneden (o.a. voor lijn SB20)
 • Drietandsplitsing beneden met aftakking links boven
 • Drietandsplitsing beneden met aftakking rechts boven
 • Dubbele drietandsplitsing (stersplitsing)
 • Drietandsplitsing boven met aftakking links beneden + halte (o.a. voor lijn 47, lijn 405, lijn 405, lijn 408)
 • Drietandsplitsing boven met aftakking rechts beneden + halte
 • Drietandsplitsing beneden met aftakking links boven + halte
 • Drietandsplitsing beneden met aftakking rechts boven + halte
 • Dubbele drietandsplitsing (stersplitsing) + halte (o.a. voor lijn 410)
 • Van alle U- en drietandsplitsingen met halte, ook versies met bus-, tram-, metro-, trein-, sneltrein-, intercity- en veersymbool
 • Treinstation met dubb. aft. links (rTdeal)
 • Busstation met dubb. aft. links (rBdeal)

Naast deze enorme lijst, voeg ik graag nog even twee eerdere berichten toe:

Hoi Regenmaker, zou het mogelijk zijn een "speciale U-bocht" (rsUrmr) zonder pijltje toe te voegen? Ik ben bezig een routestrip te maken voor de routevarianten van lijn 20a (als aanvulling op de gewone routestrip uiteraard) en daar zou hij wel erg handig zijn. (Heeft dus geen enorme haast.) Umbusko (overleg) 10 okt 2019 21:30 (CEST)
Hoi Regenmaker, zou je van rrar ook een versie met een kruis erdoor kunnen maken? Wellicht is het handig om dat voor de andere versies hiervan ook maar vast te doen. Alvast bedankt. Groeten, Meltrain (overleg) 22 okt 2019 08:43 (CEST)

En daarnaast zou ik routestripsymbolen voor een vervallen treinstation ook goed kunnen gebruiken (0XTr, rXTr, rXT0). Umbusko (overleg) 16 nov 2019 14:56 (CET)

Hoi! Voor lijn 10 zou ik een rrarar (halte met drietandsplitsing), maar dan met een station, heel goed kunnen gebruiken. Ik heb nu een lusje gemaakt bij eindpunt Burght/Ridder van Heerstraat en beginpunt Burght/Demertstraat, maar in werkelijkheid is dat lusje niet opengesteld voor reizigers. Umbusko (overleg) 2 jan 2020 14:02 (CET)

Hoi. Ik mis symbool rXar .rXrr is het spiegelbeeld ervan (gespiegeld om de X-as (horizontale as) --Huibf (overleg) 12 mrt 2020 17:18 (CET)

 • Hoi! Voor lijn 702 zou een "Halte in heenrichting met drietandsplitsing" (zoals rrarar, maar dan met alleen een halte in de heenrichting) zeer welkom zijn. Umbusko (overleg) 28 apr 2020 12:29 (CEST)

Aanvraag voor pagina's combineren/splitsen

Plaats hieronder je aanvragen voor het splitsen en combineren van (lijn)pagina's.

De pagina's na die datum worden dan Lijn 20 Antwerpen Centraal Station - Borsbeek J. Reusenslei, Lijn 21 Antwerpen Centraal Station - Wilrijk Aquafin en Lijn 32 Antwerpen Centraal Station - Edegem Sint-Goriksplein.
Ik denk namelijk niet dat die lijnen in de nabije toekomst weer naar de Rooseveltplaats gaan rijden.
Alvast bedankt.
Groeten, Meltrain (overleg) 8 aug 2020 20:41 (CEST)

Aanvraag voor verwijderen van Sjabloon:Nieuwedrgl

Plaats hieronder je aanvragen voor het verwijderen van Sjabloon:Nieuwedrgl.

Aanvraag voor wijziging op een onbekend moment

Plaats hier je wijzigingen in de route/dienstregeling van een lijn waarvan onbekend is wanneer deze hebben plaatsgevonden. Graag aftekenen indien verwerkt!

Aanvraag

 • Lijn 44: Volgens Google heet de halte Westluidense Poort in Tiel De Elzenpasch en volgens OV-info Elzenpach West. Wat is hier correct en wanneer is die hernoemd? Etienne (overleg) 8 aug 2020 12:46 (CEST)
 • Lijn 38 en lijn 63 hebben een frequentieverlaging en lijn 40 heeft een frequentieverhoging. Ik heb deze op 16 augustus 2020 gezet (ingang winterdienst) maar kun jij nagaan of dit wellicht eerder is gewijzigd (ingang zomerdienst wellicht)? Milco (wikibeheer) (overleg) 9 aug 2020 16:26 (CEST)
 • Lijnen 38 en 63 reden in de zomervakantie altijd al 2x/uur. Ook lijkt de zomerdienst een onlogisch moment om een frequentieverhoging op lijn 40 door te voeren daar de universiteiten toen nog nauwelijks open waren, maar wie weet. Tlp (overleg) 9 aug 2020 17:29 (CEST)
 • Lijn 66: Is de frequentieverhoging naar 9x/uur in de ochtendspits niet al per 15 december 2019 doorgevoerd, aangezien deze genoemd staat op pagina 20 van het vervoerplan 2020? Tlp (overleg) 9 aug 2020 17:29 (CEST)
 • Lijn 8: Kan het zijn dat de frequentieverhoging in de ochtendspits van 9x/uur naar 13x/uur al per 15 december 2019 is doorgevoerd?
 • Lijn 63: wanneer verviel halte Humaldawei in Ee? Milco (wikibeheer) (overleg) 11 aug 2020 19:48 (CEST)
 • Lijnen 3, 85 en 88 in Leek; wanneer is de halte Westerheerdtlaan hernoemd naar Tolberterstraat? Etienne (overleg) 12 aug 2020 18:00 (CEST)
 • Lijn 632: wat was de laatste dag voor de zomervakantie waarop deze lijn reed (naar Breda)? Milco (wikibeheer) (overleg) 14 aug 2020 14:53 (CEST)

Opgezocht

 •      Lijn 40: Op een onbekende datum kwam de halte Heertjeslaan in Delft te vervallen. Tlp (overleg) 22 apr 2020 22:58 (CEST)
 • Als ik eerlijk ben, vraag ik me af of die halte ooit wel bestaan heeft. Ik kan hem op Google Streetview niet vinden. Meltrain (overleg) 23 mei 2020 21:02 (CEST)
 • Halte komt in ieder geval niet voor in de eerste set kv1 data die ik heb van de RET (uit november 2017). Regenmaker (wikibeheer) (overleg) 23 mei 2020 21:13 (CEST)
 • Ik heb de geschiedenis bestudeerd en naar aanleiding daarvan een bericht naar Meltrain verstuurd. Tlp (overleg) 23 mei 2020 22:33 (CEST)
 • Hoi Regenmaker, in hoeverre zijn specifieke data van vóór 2017 nog terug te halen? Volgens Meltrain kreeg lijn 40 op 1 september 2014 een routewijziging waarbij de halte Heertjeslaan is toegevoegd, maar mogelijk nooit heeft bestaan (en snel weer uit de reisinfo is gehaald). Tlp (overleg) 24 mei 2020 11:40 (CEST)
 • Helaas, dat gaat niet meer. Maar ik heb wel vaker op de wiki gezien dat een halte per ongeluk ooit was toegevoegd hetgeen voor verwarring zorgt. Als Meltrain zeker weet dat de halte is vervallen, dan zou ik hem gewoon schrappen.
 • Prima, ik heb de tekst over de halte verwijderd. Tlp (overleg) 7 aug 2020 13:35 (CEST)
 •      Lijnen 375/376/377/378/379: Op de site van EBS staat dat per 17 augustus de halte Bijlmerplein richting Holendrecht vervalt. Nu werd de halte Bijlmerplein volgens de wiki nooit richting Holendrecht bediend en ook in de reisinformatie staat de halte niet richting Holendrecht vermeld, maar wel in de haltetabellen van 2020. Kun jij uitzoeken wat hier klopt?
 • Opvallend is dat de halte in het systeem staat als FINANCIAL en geen PASSANGER halte. Het kan zijn dat dit een fout in het systeem is? Misschien dat iemand die met de huidige situatie bekend is een beter oordeel kan geven. De meeste andere lijnen doen de halte Bijlmerplein ook maar in één richting aan, dus ik vermoed dat het een foutje is van de EBS website. Regenmaker (wikibeheer) (overleg) 6 aug 2020 10:07 (CEST)
USRSTOP|1|I|EBS|57252800||FALSE|FALSE|N|Amsterdam-ZO, Bijlmerplein|Amsterdam-ZO||-|||0|||FINANCIAL
 • Ik heb het nagevraagd en hoewel ik geen sluitend antwoord kreeg, maakte ik er wel uit op dat de halte Bijlmerplein inderdaad nooit richting Holendrecht bediend werd. Ik ga op de lijnpagina's op dat punt niets veranderen. Tlp (overleg) 7 aug 2020 13:35 (CEST)
 •      Lijnen 125/319/N92: wannneer is de halte Van Beekstraat hernoemd in Landsmeer Centrum? -> 2 juni 2020
 •      Lijn 73: wanneer is halte Prismalaan West toegevoegd? Vermoedelijk per 14 juni 2020? -> 31 mei 2020
 •      Halte "Rotterdam Meijersplein" heet sinds onbekende datum "Rotterdam Meijersplein/Airport". Hier komen metro E en bus 33 en B13. Kun je nakijken op welke datum de wijziging is doorgevoerd? -> 4 november 2019
 •      Lijn 617: is de halte Burgemeester Heijmansstraat op een later moment toegevoegd of bestond deze al vanaf 25 augustus 2019? -> toegevoegd per 15 dec. 2019
 •      Lijn 7: Is er een moment na 3 maart 2019 geweest dat deze lijn weer 6x/uur is gaan rijden in de avonduren, behalve in de zomervakantie op zaterdag en zondag na ca. 19:30 uur, wanneer 5x/uur gereden wordt? -> 11 mei 2020, geen idee of dit als onderdeel van de corona drgl is gebeurd...
 •      Mokumflex Driemond: in hoeverre is in de data de volgende haltemutatie terug te vinden?
  • Toevoegen halte Weesp Gezondheidscentrum
 •      Mokumflex Holysloot: in hoeverre zijn in de data de volgende haltemutaties terug te vinden?
  • Vervallen bediening Waddenwegviaduct
  • Toevoegen halte Durgerdam Camping De Badhoeve
  • Hernoemen halte Holysloot Holysloot in Holysloot Witte Kerkje
 • Ik vermoed per 1 juli 2020 toen het vervoer over ging naar Staxi, maar ik durf dit niet met zekerheid te zeggen..
 • Kunnen we niet heel veel mee. Ik weet niet of je er iets mee kunt dat Mokumflex Holysloot als lijn 30 in OVinfo staat, al zie ik dat bovengenoemde wijzigingen daarin niet doorgevoerd zijn. Mokumflex Driemond zie ik niet terug in OVinfo als avondritten op lijn 49. Tlp (overleg) 9 aug 2020 18:06 (CEST)
 •      In de OpenMobility-data van 1 maart 2020 kwam ik een pendelbuslijn 591 tussen Schiphol-ZO Folkstoneweg en Schiphol-ZO Anchoragelaan tegen, welke een gedeeltelijke vervanging moet zijn geweest van lijn 191. Wanneer heeft deze lijn exact gereden en wat was de exacte route en frequentie? Tlp (overleg) 3 jul 2020 23:55 (CEST)
 • Is lastig te achterhalen
 • Is die lijn echt niet terug te vinden in de lijsten die je gebruikt? Zo niet, laten we het zitten. Tlp (overleg) 9 aug 2020 18:06 (CEST)
 • Hij is wel terug te vinden maar kost gewoon veel tijd... Een halte of frequentie is veel makkelijker. Regenmaker (wikibeheer) (overleg) 9 aug 2020 20:51 (CEST)
 •      In diezelfde data kom ik een lijn 960 tegen tussen Utrecht en Nieuwegein. Heeft deze lijn inderdaad gereden als opvolger van deze lijn 960 en wat was de exacte periode, route en frequentie? Tlp (overleg) 4 jul 2020 00:00 (CEST)
 • Is lastig te achterhalen
 • Is die lijn echt niet terug te vinden in de lijsten die je gebruikt? Zo niet, laten we het zitten. Tlp (overleg) 9 aug 2020 18:06 (CEST)
 • Hij is wel terug te vinden maar kost gewoon veel tijd... Een halte of frequentie is veel makkelijker. Regenmaker (wikibeheer) (overleg) 9 aug 2020 20:51 (CEST)

Vragen en opmerkingen

Plaats hieronder je vragen en/of opmerkingen.

Categorie:Plaats

Over wikibotjes gesproken: zou je de zinsnede "is een plaats in de Nederlandse Provincie" kunnen laten herschrijven naar "is een plaats in de Nederlandse provincie"? Hiermee worden een hoop dergelijke zinnen in de Categorie:Plaats correct, zoals bij Categorie:Plaats 's-Gravendeel. Het woord "provincie" wordt namelijk in deze context met een kleine letter geschreven. Groet Tlp (overleg) 11 nov 2019 22:34 (CET)

Dat kost wel wat meer tijd dan doorverwijzingen aanpassen. Herinner me daar rond de Kerst nogmaals aan, dan heb ik daarvoor wat meer tijd. Regenmaker (wikibeheer) (overleg) 12 nov 2019 18:54 (CET)

Treinvervangend vervoer Groningen-Leer

Hallo Regenmaker, is het lijnnummer 662 voor de bus tussen Groningen en Leer nog wel actueel? Als ik de reisplanner van Arriva bekijk komt uit het advies een Snelbus i.p.v. trein, deze staat ook als zodanig in OVinfo. Ook rijdt volgens Arriva en OVinfo tussen Weener en Leer een rechtstreekse Stopbus i.p.v. trein. Het lijnnummer 662 zie ik nergens voorkomen. Moet de informatie op de wiki aangepast worden? Tlp (overleg) 10 nov 2019 15:31 (CET)

Ik heb geen idee of dit nog actueel is. Dus ja als dat nodig is dan moet dit worden aangepast. Regenmaker (wikibeheer) (overleg) 12 nov 2019 18:58 (CET)

Categorie:Köln/Bonn Flughafen

Hoi Regenmaker, ik geloof dat de Categorie:Köln/Bonn Flughafen die Umbusko heeft aangemaakt overbodig is en dat de toegevoegde buslijnen prima in de bestaande categorie van het treinstation passen. Maar omdat ik me kan vergissen laat ik de beslissing om er iets mee te doen even aan jou over. Groet, Tlp (overleg) 17 nov 2019 22:20 (CET)

Ik reageer hier meteen maar even op: ik doe ook maar iets in de hoop dat het gaat zoals het de bedoeling is; het is voor mij even wennen hoe dit werkt. Mijn doel was in ieder geval om een halte voor de langeafstandsbussen toe te voegen op de pagina en een automatische tabel, net als een tabel met voormalige lijnen op de daarvandaan gelinkte pagina. Omdat de halte voor de langeafstandsbussen op een andere plek ligt dan die voor de gewone bussen, heb ik de sjablonen van de gewone lijnen aangepast in RouteRijPlaats i.p.v. RouteRijStation en in dat hele proces is ook deze categorie ontstaan. Als dat anders moet of kan hoor ik het graag! Umbusko (overleg) 17 nov 2019 22:32 (CET)
Ik heb er nog eens naar gekeken; had ik de halte "Köln/Bonn Flughafen" voor de gewone lijnen wellicht "Station Köln/Bonn Flughafen" moeten noemen? Zou dat het probleem hebben opgelost? Umbusko (overleg) 17 nov 2019 22:35 (CET)
Als de categorie inderdaad overbodig is dan is een RouteRijStation voor de reguliere buslijnen prima. Dat de langeafstandsbussen op een andere halte stoppen geef je al aan door de naam "Köln/Bonn Flughafen Terminal 2" te gebruiken, en zowel die doorverwijspagina als de categorie zouden wat mij betreft kunnen blijven staan. Tlp (overleg) 17 nov 2019 23:06 (CET)
Je kan voor zowel de reguliere lijnen als de langeafstandsbussen gewoon RouteRijStation gebruiken. De langeafstandsbussen worden sowieso al gescheiden van de reguliere lijnen. We gebruiken alleen een extra doorverwijzing en RouteRijPlaats als er nog een extra locatie bij de reguliere lijnen of langeafstandsbussen nodig is. Dus alleen als het écht nodig is. Regenmaker (wikibeheer) (overleg) 18 nov 2019 07:23 (CET)
Mijn excuses dat ik het weer nodeloos heb gecompliceerd en bedankt voor de aanpassingen! Het is me nu een stuk duidelijker geworden. Ik dacht dat bij het aanwezig zijn van meerdere verschillende haltes altijd RouteRijPlaats gebruikt moet worden, maar dat is dus niet zo, alleen als binnen één lijn meerdere verschillende haltes voorkomen. En zelfs dan kan voor de "hoofdhalte" gewoon nog steeds RouteRijStation gebruikt worden. Dat had ik zo niet direct uit de hulppagina's geconcludeerd, maar nu denk ik het te snappen! :) Umbusko (overleg) 18 nov 2019 10:07 (CET)
Ik denk dat je dat nog beter kunt formuleren: alleen als binnen één modaliteit verschillende haltes zijn die hetzelfde station bedienen moet bij de verschillende haltes RouteRijPlaats met een aparte haltepagina en een aparte categorie gebruikt worden. Voor de hoofdhalte kan nog steeds RouteRijStation gebruikt worden, mits hierbij de officiële naam van de stationspagina gebruikt wordt (als dit niet gebeurt wordt verwezen naar de categorie van een niet-bestaand station). Met modaliteiten wordt in dit geval bedoeld: bus/tram/metro/langeafstandsbus. Tlp (overleg) 18 nov 2019 15:11 (CET)

Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee

Hallo Regenmaker, naar aanleiding van het bijwerken van de concessie HWGO heb ik twee vragen:

 • Is 's-Gravendeel Weegje volgens de wikidefinities wel een busstation (halte op Google Maps)? Er is wel een aparte rijweg voor de bus, maar de haltes hebben mijn inziens de lay-out van een normale halte. Als 's-Gravendeel Weegje wel een busstation is, is Numansdorp Wethouder van der Veldenweg (halte op Google Maps) dat dan niet ook? Als 's-Gravendeel Weegje geen busstation is, zou je dan de pagina's van de lijnen die daar stoppen/stopten aan willen passen met het wikibotje?
 • De nieuwe nachtlijn 867 rijdt met één rit van Rotterdam via Heinenoord, Maasdam, Strijen, Numansdorp, Klaaswaal, Mijnsheerenland weer naar Heinenoord. De pagina Lijn 867 Rotterdam Centraal Station - Heinenoord Busstation noemen lijkt mij geen goede indruk van de route geven. Ik denk aan de volgende opties voor de paginanaam, welke lijkt jou het beste?
  • Lijn 867 Rotterdam Centraal Station - Strijen Leeuwerikstraat: eindpunt van de eerste rit vanuit Rotterdam en beginpunt van de retourrit naar Rotterdam. Strijen ligt bovendien het verst van Heinenoord verwijderd.
  • Lijn 867 Rotterdam Centraal Station - Numansdorp Burgemeester de Zeeuwstraat: laatste halte in Numansdorp, na Numansdorp rijdt de lijn weer richting Heinenoord.
  • Lijn 867 Rotterdam Centraal Station - Mijnsheerenland Provincialeweg: laatste halte voor Heinenoord Busstation als eindpunt aangedaan wordt.

Groet, Tlp (overleg) 19 nov 2019 20:55 (CET)

In aanvulling daarop de eerste vraag: als Noordbeemster Oosthuizerweg geen busstation is, waarom zou 's-Gravendeel Weegje dan wel een busstation zijn? Groet, Tlp (overleg) 21 nov 2019 22:50 (CET)

Over de naam van de pagina kan ik kort zijn, die moet Lijn 867 Rotterdam Centraal Station - Heijenoord Busstation worden. Als het begin- en eindpunt niet hetzelfde zijn dan dan staat de paginanaam al vast, compleet onafhankelijk van de route die de lijn rijdt.
Over het busstation: ik ben ooit een keer begonnen met daar standaard in aan te brengen, maar ik heb tot nu toe alleen Noord-Holland gedaan. Kan goed dat 's-Gravendeel Weegje gewoon als halte moet worden bestempeld. Regenmaker (wikibeheer) (overleg) 22 nov 2019 07:43 (CET)
Ik zou dan wel adviseren om de pagina Lijn 867 Rotterdam Centraal Station - Heinenoord Busstation te noemen. ;-) Meltrain (overleg) 22 nov 2019 10:07 (CET)
Prima, ik ga ermee aan de slag. Tlp (overleg) 22 nov 2019 14:31 (CET)

Lijnpagina's

Hoi, wat te doen met lijnen waarvan de naam van het eindpunt wijzigt? Moet daarvoor een nieuwe pagina worden gemaakt? Bys1 (overleg) 20 nov 2019 13:07 (CET)

Nee, hernoeming opnemen in de geschiedenis en de pagina hernoemen is dan prima. Regenmaker (wikibeheer) (overleg) 20 nov 2019 17:59 (CET)

Lijn 655

Hoi, aangezien de middagrit van lijn 655 straks vervalt wordt er nog maar in één richting gereden. Omdat een slimmerik die pagina zó heeft aangemaakt dat de richting/routestrip min of meer in tegenspitsrichting zijn (als je begrijpt wat ik bedoel) loopt de spitsrichting en route straks alleen van beneden daar boven en dat vind ik er verschrikkelijk uitzien. Is daar misschien wat aan te doen? (Pagina "omdraaien") Bys1 (overleg) 21 nov 2019 15:29 (CET)

De pagina van lijn 655 (evenals zijn voorganger 650) zal destijds zo aangemaakt zijn vanuit de logica dat het eindpunt met de belangrijkste functie bovenaan de routestrip staat. Ik ben het ermee eens dat deze logica voor spits- en scholierenlijnen niet altijd even handig is, zo vind ik de routestrip van deze lijn ook niet echt logisch. Maar het komt nog wel voor op de wiki, ook bij huidige lijnen zoals deze.
De oplossing is het omdraaien van de haltevolgorde in de routestrip en het waar nodig gebruiken van haltebolletjes de andere richting op. Daarnaast kun je de pagina hernoemen waarbij je het begin- en eindpunt van de pagina omdraait (dus Lijn 655 Leeuwarden Station - Anjum Nieuweweg wordt Lijn 655 Anjum Nieuweweg - Leeuwarden Station). Wanneer de pagina hernoemd is kun je onder het kopje "Aanvraag voor doorverwijzingen aanpassen" op deze overlegpagina de oude en de nieuwe paginanaam plaatsen, zodat het wikibotje automatisch de doorverwijzingen aan kan passen en de oude pagina's kan verwijderen om linkvervuiling te voorkomen. Overigens zou ik bij een dergelijke aanpassing ook de pagina's van de voorgangers meteen meepakken, in het geval van lijn 655 gaat het dan om lijn 650.
Ik ben er vrij zeker van dat dit een goed idee is, maar laat Regenmaker het nog maar even bevestigen of misschien ontkennen. Tlp (overleg) 21 nov 2019 19:18 (CET)
Ik zou inderdaad gewoon de pagina hernoemen en de routestrip omdraaien. Regenmaker (wikibeheer) (overleg) 21 nov 2019 20:10 (CET)
Is het belangrijk om de 650 ook om te draaien? Immers is het wel zo dat die ook een middagrit had en de routestrip er dus minder verkloot uitzien. Maar om de hele handel een beetje consistent te houden is het misschien wel handig. Bys1 (overleg) 21 nov 2019 23:04 (CET)
Het was inderdaad vanuit de consistentie gedacht dat ik adviseerde om de 650 ook om te draaien. Tlp (overleg) 21 nov 2019 23:25 (CET)
Nee, dat hoeft van mij niet, dat zorgt alleen maar voor extra werk. Alleen als de routestrip veranderd dan zou ik pas gaan hernoemen. Regenmaker (wikibeheer) (overleg) 22 nov 2019 07:28 (CET)
Oké. Tlp (overleg) 22 nov 2019 14:31 (CET)

Langeafstandsbushaltes

Hallo Regenmaker, mijn reden om al deze langeafstandsbushaltes aan te maken is om de stopplaatsen van langeafstandsbussen zoveel mogelijk zichtbaar te maken en om aan te geven welk regulier OV gebruikt kan worden, bijvoorbeeld naar een station. Ik ben het ermee eens dat de door jou genoemde haltes niet enorm belangrijk zijn in het reguliere OV maar wil informatie over de langeafstandsbussen van meerwaarde zijn op onze wiki dan lijkt mij dat de stopplaatsen in de eerste plaats zo veel mogelijk zichtbaar worden.
Ik ben op dit moment bezig een bericht aan te maken op het forum waar ik een en ander uitgebreider toelicht, ik zou daar graag de discussie verder willen voeren. Tlp (overleg) 24 nov 2019 15:12 (CET)

Ebusco Bocholt

Hoi, voor zover ik had begrepen (via een foto op Facebook) betreft het een proef met slechts één bus op C7/C8 om te kunnen testen met elektrisch rijden. De Citaro's en MAN's rijden verder gewoon op alle lijnen. Milco (wikibeheer) (overleg) 1 dec 2019 12:39 (CET)

Hoi, Ik zie het inderdaad als nieuwsbericht op de website van de Stadtbus Bocholt. Al is het wel het idee dat ze binnenkort ook gaan rijden op de lijnen C1 t/m C6. Regenmaker (wikibeheer) (overleg) 1 dec 2019 12:45 (CET)

Overstap op overig OV

Hoi Regenmaker, Sjabloon:GesBStationInfo bevat nog een parameter "Overstap op overig OV". Het botje moet ook de parameter op pagina's waar deze nog wordt gebruikt verwijderen. Groet, Tlp (overleg) 3 dec 2019 00:22 (CET)

Lijnen brussel

Hoi, ik doe een poging om wat Brusselse lijnen bij te werken maar stuit op de website van de mivb op enkele rare zaken. De pagina's met realtime info en busboekjes geven bijvoorbeeld voor lijn 47 tegenstrijdige info. In het busboekje staan bijvoorbeeld de haltes Destouvelles en Gemenebeemden, evenals op de wiki, maar de andere lijnpagina met "realtime info" geeft die haltes niet aan. Weet jij (of iemand anders die meeleest) misschien hoe dit zit? Groeten, Bys1 (overleg) 4 dec 2019 17:08 (CET)

Ik heb 0 kennis van het OV in Brussel. Meltrain of Suus weten dat vast wel. Regenmaker (wikibeheer) (overleg) 4 dec 2019 18:05 (CET)
Mijn kennis is ook nul, maar ik probeer alsnog een deel van de best lange lijst lijnen door te spitten en te kijken of ik er iets mee kan. Zal ze even hierheen verwijzen. Bys1 (overleg) 4 dec 2019 18:17 (CET)
Lijn 47 is ook wel echt een ramp qua afwijkende routes en tijden. Gelukkig wordt die lijn in het voorjaar definitief ingekort tot Heembeek. :) Maar ik kijk er binnenkort wel naar.
Uiteraard wordt alle hulp bij het bijwerken van de lijnen gewaardeerd. :) De meeste lijnen zijn simpeler.
Groeten, Meltrain (overleg) 7 dec 2019 12:50 (CET)
Hierop terugkomend: de genoemde haltes staan nu wel (weer) in alle overzichten. Ik vermoed dat er een kortdurende omleiding was, waardoor ze niet bij de "realtime info" stonden. Meltrain (overleg) 25 dec 2019 12:10 (CET)

Lijnen 630 en 685 ZHN

Hoi, het viel me op dat in de paginanamen van de nieuwe lijnen 630 en 685 in ZHN pijltjes i.p.v. streepjes worden gebruikt om de enkele richting aan te duiden. Aangezien ik niet zeker ben wat te doen (hernoemen of alle andere pagina's van éénrichtingslijnen stapsgewijs hernoemen door pijltjes te gebruiken) leg ik deze vraag even bij jou neer. Ik heb Thom69 ook al een bericht gestuurd. Groet, Tlp (overleg) 6 dec 2019 14:14 (CET)

GD

Hoi, ik weet niet precies wat er allemaal speelt nu, maar indien nodig wil ik GD wel overnemen. Ben wel bekend in die concessie en ik zal in dat geval mijn best doen om het op tijd af te krijgen. Bys1 (overleg) 10 dec 2019 12:27 (CET)

Omleiding Sas van Gent

Hoi Regenmaker, kun je laten weten of er nog nieuwe pagina's aangemaakt moeten worden voor lijn 6 vanwege de omleiding in Sas van Gent? Zo ja, dan kan ik dat meenemen in de laatste controles voor de concessie Zeeland. Zou je in dat geval ook het verloop van de omleiding met voorrang uit kunnen zoeken zodat ik gelijk de juiste data kan vermelden? Verdere informatie kun je vinden onder het kopje "Aanvraag voor wijziging op een onbekend moment". Groet, Tlp (overleg) 10 dec 2019 21:09 (CET)

Wikibotje

Hoi Regenmaker, ja, ik dacht dat dit relatief weinig meerwerk zou zijn maar ik zal de komende dagen een lijst maken. Als het goed is spoort de zoekfunctie van de wiki vrijwel alle paginanamen op en kan ik zodoende het meeste wel vinden, al kan ik niet garanderen dat ik met handmatig uitzoeken gelijk alles kan vinden. Het wikibotje kan toch ook zelf zoektermen in paginanamen vinden? Die lijst komt er hoe dan ook, maar als je met het wikibotje naar eventuele restanten aan pagina's kan opsporen nadat je het hele lijstje wat ik jou stuur afgewerkt hebt, dan zou dat fijn zijn. Wil je overigens ook van de pagina's met Zelzate Debbauthoek en Zelzate De Keyzerstraat in de naam een lijstje? Van Zelzate Debbauthoek bestaan er zeker een aantal omdat daar in ieder geval vanuit Zeeland diverse voorlopers van lijn 6 kwamen. Tlp (overleg) 15 dec 2019 22:56 (CET)

Die lijst gaat dan komen, ik moet even een goed moment vinden om eerst de haltetaxi's verder bij te werken, daarna volgen de doorverwijzingen - waarschijnlijk iets voor Kerst. Tlp (overleg) 18 dec 2019 23:20 (CET)

Hernoeming

Hoi Regenmaker, moet Lijn 911 Terneuzen, Busstation Westerscheldetunnel - Zeldenrustlaan hernoemd worden naar Lijn 911 Terneuzen, Busstation Westerscheldetunnel - Zeldenrustlaan? De lijn heeft het begin- en eindpunt in dezelfde plaats al is er niet echt van een stadslijn sprake. Tlp (overleg) 15 dec 2019 23:41 (CET)

Ja, deze lijn moet hernoemd worden. Zal ik wel doen. Regenmaker (wikibeheer) (overleg) 18 dec 2019 19:36 (CET)

Twente

Hoi, waarom heb je mijn wijzigingen teruggedraaid? Het beginpunt van lijn 59 is wel degelijk van belang omdat het gewoon een wijziging in de dienstregeling is. Lijn 681 is bewust zo genoemd omdat de ritten, met name 's middags, in de wijk beginnen en eindigen en niet op Almelo CS. Dat jij een andere mening bent toegedaan over het een en ander wil nog niet zeggen dat dit klopt of dat het ook niet boeiend is voor ander (letterlijke woorden van jou bij de wijziging van lijn 59). Ik zal daarom ook de zaken die correct zijn volgens de dienstregeling en diensten van de chauffeurs in Twente weer terug zetten zoals het in de praktijk uitgevoerd wordt. --Gkw1969 (overleg) 16 dec 2019 09:54 (CET)

Hallo Gkw, Misschien is het handig om dit soort wijzigingen eerst te overleggen. Ik heb de concessie Twente helemaal doorlopen en ik heb mijn eigen aanpak daarin. Dat de eindhalte is verplaatst verandert in de praktijk niets aan de dienstregeling en dat lijn 681 in de middag bij Alderinkshoek begint staat niet zo in de drgl, als dat niet klopt kan je dat ook aangeven op mijn overlegpagina. Groet Regenmaker (wikibeheer) (overleg) 16 dec 2019 10:46 (CET)

Waarom heb je lijn 12 terug gedraaid? Tijdstippen zijn duidelijker dan vroege avonduren, aangezien 21.00 geen vroege avond meer is en toch die frequentie gehanteerd wordt. Tijden benoemen lijkt me in deze handiger aangezien dat accurater is. --Gkw1969 (overleg) 18 dec 2019 11:17 (CET)

Ik moet die lijnen nu weer nalopen... Regenmaker (wikibeheer) (overleg) 18 dec 2019 19:34 (CET)

Lijn 515 Hoogezand, Medisch Centrum - Station

Hoi, ik heb bij lijn 515 wat zitten experimenteren met de routestrip. Het is nogal een bijzonder geval (kijk maar eens naar de route in OVinfo!) en ik vind een standaardroutestrip hier veel te lang en daardoor onduidelijk. Ik heb nu ook een tweede routestrip gemaakt die wat heen en weer gaat. Nadeel is dat er veel doorgetrokken lijnen zijn. Kun jij kijken wat je hiervoor het beste vindt? Groeten, Bys1 (overleg) 16 dec 2019 10:03 (CET)

Ik vind de routestrip zonder meer één van de meest interessante die nu op de wiki te vinden is omdat het de route in mijn beleving erg verlevendigt. Alleen daarom al zou ik willen opteren om hem te laten staan. Tlp (overleg) 16 dec 2019 14:24 (CET)
Ik denk juist dat de oude variant beter is dan de huidige variant, aangezien dit in mijn ogen erg onoverzichtelijk is. Kijk maar wat je het beste lijkt. Regenmaker (wikibeheer) (overleg) 18 dec 2019 19:34 (CET)
Maarreh, vind jij de route in OVinfo wel overzichtelijk dan? ;)
Ik heb voor deze variant gekozen omdat anders de helft van de haltes dubbel in de routestrip staat. Dit vind ik persoonlijk nog onoverzichtelijker en het maakt de routestrip onnodig lang; nu zie je in één oogopslag dat de bus ergens een rondje rijdt waarbij een groep haltes dubbel wordt bediend. Ik zal later nog wel kijken of ik de routestrip verder kan verbeteren. Bys1 (overleg) 18 dec 2019 23:08 (CET)

Haltetaxi

Hoi Regenmaker, ik heb de handmatige wikitabel van de huidige haltetaxi's vervangen door een automatische DPL. Kun jij checken of alle gewenste parameters erin staan en deze zo nodig wijzigen? Groet, Tlp (overleg) 16 dec 2019 15:20 (CET)

DPL ziet er prima uit. Regenmaker (wikibeheer) (overleg) 18 dec 2019 19:34 (CET)

Hoi Regenmaker, links in de geschiedenis naar de wijzigingspagina's worden nog geregeld. Ik heb het werk opgesplitst in verschillende fases omdat ik anders het overzicht verlies. Ik ben nu eerst de huidige lijnen aan het controleren op opmaak, geschiedenis en verwijzingen naar vaste lijnen, daarna ga ik jaar voor jaar het wijzigingenverloop toevoegen en de voormalige lijnen controleren. Daar zit bijvoorbeeld de volgende grote taak bij: omdat de haltetaxi's vaak midden in het dienstregelingsjaar wijzig(d)en moeten de meeste lijnen op de wijzigingspagina dubbel vermeld worden. Vooral bij de grote wijzigingen van november 2018 is dit een flinke klus. Als ik daar nu ook nog op moet gaan letten verloopt het bijwerken niet zo efficiënt meer voor mij, vandaar dat ik het splits en de meeste lijnen twee keer doorloop. Groet, Tlp (overleg) 19 dec 2019 23:44 (CET)

Eurostar

Hoi Regenmaker, iets lijkt niet helemaal goed te gaan met de treinseries van Eurostar. In het sjabloon van de voormalige treinseries 9100 staan de dienstregeling 2018 en 2019 steevast boven de oudere dienstregelingen. Verder zijn de seriepagina's vanaf dienstregeling 2018 ten opzichte van de eerdere jaren verschillend. Ze hebben een Nederlandse in plaats van een Belgische paginanaam. Tegelijkertijd hebben de seriepagina's van dienstregeling 2018 en 2019 alleen een Belgische infobox terwijl de seriepagina van dienstregeling 2020 zowel een Belgische als een Nederlandse infobox hebben. De Nederlandse infobox staat echter verborgen. Kan het zijn dat het één met het ander te maken heeft? Groet, Tlp (overleg) 19 dec 2019 16:26 (CET)

Treinseries 2018

Goed dat je het zegt, was me niet eens opgevallen! Ga eerst 2019 afmaken en daarna met 2018 aan de slag! Milco (wikibeheer) (overleg) 21 dec 2019 16:34 (CET)

Weghalen informatie

Ik zie je steeds meer historische overzichtsinformatie bij actuele buslijnen weghalen zoals bij https://wiki.ovinnederland.nl/w/index.php?title=Lijn_99_Nijmegen_Centraal_Station_-_Uden_Busstation&diff=482485&oldid=482482. Wat is hier de reden voor? Er is ooit veel tijd en moeite gestoken in deze beknopte geschiedenissen en een overzichtelijk lijstje zodat je jezelf niet een ongeluk hoeft te klikken en een overzicht van een geschiedenis krijgt. --Fogeltje (overleg) 21 dec 2019 18:45 (CET)

Dat klopt inderdaad. Daar zijn een aantal redenen voor:
 • Het standaardiseren van de lijnpagina's - Uniforme lay-out bij alle concessies. Ze worden alleen gebruikt in de concessie die jij of Frank destijds hebben bijgewerkt.
 • Het niet automatisch zijn van de overzichten zorgt voor foutgevoeligheid.
 • Er zijn inmiddels nieuwe ontwikkelingen geweest waardoor het terugzoeken van de geschiedenis eenvoudiger is geworden. Denk aan de pagina's voor lijn 1, lijn 2 etc. waar alle voormalige lijnen volledig geautomatiseerd verschijnen of denk aan de opvolger- en voorgangerparameters.
 • Daarnaast vind ik het jammer dat de gebruikers die destijds honderden voormalige pagina's hebben aangemaakt, nooit de tijd hebben gestoken om de pagina's naar de actuele standaarden te upgraden.
Groet Regenmaker (wikibeheer) (overleg) 21 dec 2019 21:21 (CET)
Nog steeds gaat er wel "verhaal" verloren. Is er geen mogelijkheid dat ergens in de pagina's te integreren in plaats van alleen weg te gooien. Dat is zonde.--Fogeltje (overleg) 29 dec 2019 14:56 (CET)

Lijn 555 Ellewoutsdijk Fort - Heinkenszand Kamilleplein/Gemeentehuis

Hoi Regenmaker, bij deze lijn heb ik de routestrip en de routeparameter gesplitst alsook de begeleidende tekst beknopter gemaakt. Volgens mij spreekt de route nu meer voor zich, kun jij kijken of het ook voor jou duidelijk is en zo nodig (suggesties voor) aanpassingen doen? Groet, Tlp (overleg) 22 dec 2019 18:48 (CET)

Stations in Oostenrijk

Hoi Regenmaker, terwijl ik op zoek was naar gebruiken van de afkorting St. kwam ik toevallig terecht bij station St. Johann im Pongau. Hoewel ik het op zich leuk vind dat ook stations uit mijn vakantiegebieden op de wiki staan zag ik van dit station niet de toegevoegde waarde in: de pagina bevat alleen een standaardzin en er is geen enkele treinserie naar het station gelinkt. Ik heb daarom de Categorie:Station in Oostenrijk nagelopen en diverse stations uit deze categorie in de Categorie:Verwijderen gezet. Wel zag ik dat sommige van deze stations op de pagina VerkortingBuitenland vermeld staan, die moeten daar nog wel weg maar dat laat ik even afhangen van of je de stations ook daadwerkelijk besluit te verwijderen. Groet, Tlp (overleg) 23 dec 2019 13:38 (CET)

Categorieën

Hoi, Ik ben geen categorieën aan het weghalen (althans, niet degenen die er standaard staan). Je kunt beter aan Omaylie vragen waarom die allerlei overbodige categorieën aan het toevoegen is aan die pagina's, dat zijn de enige die ik heb weggehaald. En verder heb ik slechts een paar concessies beter gecategoriseerd, bijvoorbeeld Midden-Overijssel onder de O van Overijssel in plaats van onder de M van midden.--Daniel (overleg) 24 dec 2019 17:47 (CET)

Jaartallen

Hoi, ik had de jaartallen weggehaald omdat ik dacht dat ze niet gebruikelijk waren bij dienstregelingspagina's van andere concessies. Bij de dienstregelingspagina's van Amstelland-Meerlanden 2018 en 2019 staan er (op één uitzonderingsgeval na) ook geen jaartallen. Daarnaast kun je je afvragen of jaartallen overbodig zijn als de looptijd van een dienstregelingsjaar ook al vermeld is, en de ruimte bij het opmerkingenveld is standaard krap. Al kan dat laatste opgelost worden door een gefixeerde kolombreedte toe te voegen, wat je zo te zien al gedaan hebt. Tlp (overleg) 24 dec 2019 21:52 (CET)

Hoi, Persoonlijk vind ik het handig als er jaartallen bijstaan dan weet je precies over wanneer het gaat. Ik gebruik bij de concessies die ik bijhoud (zoals Zeeland voorheen) altijd jaartallen. Ik zie om de ruimte te beperken liever dat maandafkortingen worden gebruikt zoals nov. sept. etc. Groet Regenmaker (wikibeheer) (overleg) 24 dec 2019 21:55 (CET)
En wat vind je dan van cijferdata, zoals 26-5-2018 gebruikt op de wijzigingspagina van Amstelland-Meerlanden 2018? Zou het bovendien niet beter zijn om daarvoor een richtlijn te bepalen? Tlp (overleg) 24 dec 2019 22:01 (CET)
Maand afkortingen vind ik persoonlijk duidelijk, maar dat lijkt mij iets persoonlijks. Ik wil dit soort dingen niet in een richtlijn vastzetten, omdat dan niemand meer zijn eigen stempel kan drukken op de wiki. De dienstregelingspagina ben je in principe redelijk vrij om zelf vorm te geven en dat gaat nu toe prima. Het liefst zie ik wel dat dit gedurende de concessieperiode op één manier wordt gedaan. Voor lijnpagina's zijn we wat dat betreft een stuk strikter. Regenmaker (wikibeheer) (overleg) 24 dec 2019 22:05 (CET)
Oké, als je dat wilt zal ik nog de dienstregelingspagina's nalopen om eventuele inconsistenties weg te werken, ik moet sowieso nog de haltetaxi's afmaken. Dat zal wel grotendeels na de kerstdagen gebeuren, want ik heb nog vieringen morgen en donderdag en vrijdag ga ik een dagje Limburg doen. Tlp (overleg) 24 dec 2019 22:14 (CET)
Als je dat wilt doen, vind ik dat prima. Regenmaker (wikibeheer) (overleg) 24 dec 2019 22:15 (CET)

Tarieven

Hoi, aangezien de buurtbussen in GD nogal ingewikkeld zijn qua tarieven hierbij enkele vragen.

 • De Dagkaart GD is wel geldig in de buurtbus, maar wordt daar niet verkocht. Deze zou dus bij de buurtbus onder een kopje voorverkoop moeten verschijnen, maar in de gewone lijndiensten niet. Kan hiervoor iets geïmplementeerd worden?
 • De OV-chipkaart is niet geldig in de buurtbus, maar abonnementen als het sterabonnement/netabonnement en studentenreisproduct zijn op vertoon (dmv een app) wel geldig. Ook dit is allemaal nogal ingewikkeld en ik zou graag de mogelijkheid willen hebben om dit onder het kopje TariefInfo op de lijnpagina's zelf uit te leggen.

Groeten, Bys1 (overleg) 28 dec 2019 12:59 (CET)


Nog iets anders over de tarieven: is het handig om de kilometertarieven zoals vermeld in Sjabloon:SaldoInfo te kopiëren naar de pagina OV-chipkaart? Nu moet alles dubbel worden ingevuld. Ik heb het net even uitgeprobeerd maar krijg er andere info bij dan alleen de kilometertarieven. Lijkt me handig als hier iets wordt bedacht. Misschien de kilometertarieven op zichzelf verplaatsen naar een ander sjabloon (bijv Sjabloon:Kilometertarieven). Bys1 (overleg) 1 jan 2020 16:25 (CET)

Sjabloon pagina mogelijk niet actueel

Hoi, waarom staat er bij diverse lijnen van de concessie Limburg (o.a. 19, 30, 31 en 34) een sjabloon dat de pagina mogelijk niet actueel is? De nieuwe dienstregeling is immers ingevoerd en staat correct op de pagina's. Milco (wikibeheer) (overleg) 31 dec 2019 15:05 (CET)

Het wikibotje is nog bezig om overal de juiste parameters in te voeren, dat gaat nog wel even duren. Vanavond is alles opgelost. Regenmaker (wikibeheer) (overleg) 31 dec 2019 15:08 (CET)
Helemaal prima, dan weet ik dat. De pagina's kunnen indien nog wel intussen bewerkt worden toch? Milco (wikibeheer) (overleg) 31 dec 2019 15:09 (CET)
Het viel mij ook al op dat op (naar ik aanneem) letterlijk elke pagina van een Nederlandse lijn deze opmerking staat. Meltrain (overleg) 31 dec 2019 15:10 (CET)
Klopt overal wordt nu de dienstregelingsparameter toegevoegd. Als je bij een willekeurige lijn 1 kijkt dan zou het goed moeten zijn. Het kan overigens zijn dat als je een pagina bewerkt dat de dienstregelingsparameter dan verdwijnt, maar dat is slechts beperkte hoeveelheid werk. Regenmaker (wikibeheer) (overleg) 31 dec 2019 15:12 (CET)
Hoi, er zijn nog steeds enkele pagina's niet voorzien van dienstregeling=2020. Een voorbeeld hiervan is de Amsterdamse metrolijn 52. Groeten, Meltrain (overleg) 1 jan 2020 14:30 (CET)

Station Arriva

Officieel gebruik ik gewoon de haltenaam, alleen komt "Station NS" vrijwel niet meer voor. Arriva gebruikt echter in Limburg veelal de benaming "Station Arriva", wellicht omdat ze er zelf ook met treinen rijden. Daarom dat ik het toch aanpas als dat in de dienstregeling staat. Milco (wikibeheer) (overleg) 31 dec 2019 16:33 (CET)

Hm, jammer dat ze dan op hun website iets anders vermelden... Ik zal het weer weghalen, lijkt mij dan beter? Milco (wikibeheer) (overleg) 31 dec 2019 16:45 (CET)

HWGO

Hoi Regenmaker, de spelling die Connexxion voor deze concessie gebruikt is inconsistent. Zo worden op de pagina over de concessie al twee verschillende spellingvarianten gebruikt en ook op de pagina over de vervoerbewijzen worden verschillende spellingvarianten gebruikt. Hierom heb ik gezocht wat de spelling is van de OV-autoriteit (provincie Zuid-Holland in dit geval) en die heeft het consequent over Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee, vandaar dat ik ervoor pleit om deze spelling te hanteren. Ik kom hier echter nog wel op terug als je takenlijstje wat leger is ;-). Tlp (overleg) 31 dec 2019 17:02 (CET)

Doorverwijzingen

Hoi, dat was enkel lijn 8 die ik eerst foutief had hernoemd en daarna correct, maar deze is door jou inmiddels aangepast. Moet deze alsnog in het lijstje? Milco (wikibeheer) (overleg) 1 jan 2020 12:16 (CET)

Dienstregeling

Beste Regenmaker, mag ik vragen waarom er bij elke lijn een parameter "dienstregeling=2020" is toegevoegd? Nu moet dat jaartal elk jaar worden aangepast en dat is erg veel werk.. sorry, maar ik verdom het om elk jaar elke lijnpagina aan te passen. Bedenk je daarbij ook nog dat Friesland honderden Opstappers heeft. Neemt niet weg dat ik best bereid ben om alle lijnen even na te lopen (al zal dat niet altijd voor 15 december lukken), wat ik dit jaar ook al deels gedaan heb in Friesland. Groeten, Bys1 (overleg) 1 jan 2020 16:10 (CET)

Vragen over opgezochte KV1-data

Hoi Regenmaker, ik wil best geloven dat de vervallen halte Brug/Amsteldijk van lijn 171 pas per 9 december 2018 in de KV1-data is verwerkt, maar in september 2018 is al melding gemaakt dat de halte is verwijderd en in de presentatie van de provincie Noord-Holland wordt op pagina 12 gevisualiseerd dat de halte minimaal in één richting zou komen te vervallen per september 2018. Ik vermoed dat voorbereidende werkzaamheden hiervoor al per eind augustus gestart zijn (vandaar dat ik augustus als datum noemde) maar kan daarvoor geen specifiekere bron dan deze vinden. Hoe dan ook: wat moet ik nu vermelden in de dienstregeling? Zou je wellicht een tweede check in de data willen doen om uit te sluiten dat het echt niet om een moment in augustus/september 2018 gaat? Tlp (overleg) 1 jan 2020 19:12 (CET)

Op Google Streetview van juni 2018 is die halte in elk geval al verdwenen. Ik zou het houden op "medio 2018". Groeten, Meltrain (overleg) 1 jan 2020 23:56 (CET)
Ik heb het op een iets andere manier verwoord. Regenmaker (wikibeheer) (overleg) 2 jan 2020 10:00 (CET)

Andere vraag, wat moeten we met de omleiding van de Zeeuwse lijn 6? Huibf heeft informatie over de omleiding op de lijnpagina toegevoegd die mogelijk overeenkomt met de data die ik heb gegeven, maar wat nu de omleiding niet is verwerkt in de KV1? Op welke manier zou volgens jou nu de omleiding op de lijnpagina beschreven moeten worden? Tlp (overleg) 1 jan 2020 19:12 (CET)

Ik denk dat zoals het er nu staat prima is. Regenmaker (wikibeheer) (overleg) 2 jan 2020 10:05 (CET)

Ook van mij een vraag: de halte Vliet was een langdurige omleiding en die halte is toen helemaal uit OVinfo verdwenen. Nu is de halte weer toegevoegd, maar volgens mij niet voor alle lijnen. Daarom graag per lijn data van verdwijnen en toevoegen. Bys1 (overleg) 1 jan 2020 20:29 (CET)

Ik zal er nog even naar kijken en mijn bevinden hierboven neerzetten. Regenmaker (wikibeheer) (overleg) 2 jan 2020 10:00 (CET)

Bij nader inzien moet er op te veel verschillende plaatsen iets teruggedraaid worden om de aanpassingen te laten doen met het wikibotje, maar kun je voor de zekerheid nogmaals nagaan of alle plaatsnaamwijzigingen die ik had opgegeven foutief zijn? Het zijn namelijk toch 19 wijzigingen en het zou zonde zijn als ik iets terugdraai wat achteraf blijkt te kloppen. Ik heb de betreffende wijzigingen weer teruggezet onder het aanvraagkopje. Tlp (overleg) 2 jan 2020 00:35 (CET)

Plaatsnamen aangepast. Regenmaker (wikibeheer) (overleg) 2 jan 2020 10:00 (CET)

Hoe kan het eigenlijk dat je zeker weet dat de haltes in Kamperland ook voor lijn 931 per 15 december zijn vervallen, terwijl je bij mijn vraag over lijn 953 schrijft dat de data sinds november 2018 niet zijn gewijzigd? Tlp (overleg) 5 jan 2020 22:42 (CET)

Is er een manier om te verifiëren hoe de haltetaxi's rond Aagtekerke zijn veranderd sinds de wijzigingen in september 2019? Het lijkt mij niet dat het document onzin verspreidt daarover. Bovendien heeft Aagtekerke helemaal geen vaste verbinding meer in het weekend overdag, en de vaste verbinding met Middelburg is buiten de ochtendspits überhaupt al verbroken. Het zou een flinke aderlating zijn als daar helemaal geen vervanging voor zou zijn. Tlp (overleg) 5 jan 2020 22:51 (CET)

Ik heb geen idee, er is geen nieuwe data van de haltetaxi sinds eind 2018. Voor de lijnen in Kamperland zijn de haltes overal uit de KV1 data per 15 december 2019 verdwenen en staan niet meer online hierdoor, ook niet voor de haltetaxi's. Regenmaker (wikibeheer) (overleg) 2 feb 2020 01:29 (CET)'

Kilometertarieven

Hoi Regenmaker, voor IJsselmond zou ik de verschillende kilometertarieven voor Flevoland en Overijssel onder elkaar zetten i.p.v. naast elkaar, met een beschrijvende kolom ervoor zoals ook voor bijvoorbeeld Friesland en Noord-Holland Noord is gedaan. Hetzelfde zou ik doen voor de verschillende tarieven van Lelystad binnen en buiten de A6. Voordeel is dat het voor tabellen met veel tariefjaren kolombreedte bespaart en bovendien staat het naar mijn mening overzichtelijker. Groet, Tlp (overleg) 4 jan 2020 18:36 (CET)

Mirns

Hoi, onlangs heb jij de halte Mirns voor lijn 44 aangepast naar Murnserdyk en later weer teruggedraaid. Bij het nalopen van de lijnen kom ik bij lijn 103 wel deze haltenaam tegen. Ik heb even op de kaart gekeken en er zijn blijkbaar twee verschillende haltes: de halte Mirns wordt bediend door lijn 44 en de halte Murnserdyk wordt bediend door lijn 103. Ik zal nog een verzoek plaatsen voor wijzigingen onbekend moment om te bekijken of dit onlangs is gewijzigd. Groeten, Bys1 (overleg) 5 jan 2020 14:07 (CET)

Inderdaad in de data staat voor lijn 103 de halte Munserdyk en voor lijn 44 de halte Mirns. Dus ik moet opzoeken wanneer de halte voor lijn 103 is hernoemd? Regenmaker (wikibeheer) (overleg) 5 jan 2020 14:11 (CET)
Ja, als dit inderdaad is gebeurd. Zie mijn verzoek bovenaan de pagina; daar staat inmiddels weer een hele lijst. Overigens was dit bericht ook vooral bedoeld om jou te informeren over de situatie aangezien je een wijziging had gemaakt die je na mijn eerdere bericht weer hebt teruggedraaid. Bys1 (overleg) 5 jan 2020 14:29 (CET)

Treinlinks

Hoi, Heb de treinserielinks inmiddels allemaal tijdloos gemaakt, tenminste zover jouw bewerkingen ze zichtbaar hadden gemaakt. Had ze overigens zelf nooit toegevoegd aan de pagina vanwege het extra uitzoekwerk, dus zou ook van degene die ze er ooit op gezet (dacht Milco) heeft verwachten dat diegene ze bijhoudt. Denk trouwens dat het sowieso een goed idee is om het gebruik van de parameter drgljaar hierbij niet meer toe te staan, als de dienstregeling wijzigt zouden immers ook de aansluitingen gecheckt moeten worden. Voor mezelf ga ik hier voortaan wel hetzelfde hanteren als met de links naar openstreetmap: bij een wijziging van de lijn het linkje weghalen.--Daniel (overleg) 5 jan 2020 16:44 (CET)

Entiteit --> Bassin de mobilité bij busstations en voormalige treinstations

Hoi Regenmaker, bij alle Belgische busstations en voormalige treinstations waar Waalse buslijnen komen en ook in Maastricht en Vaals linkt de entiteit/concessie door naar de oude entiteit van de TEC, in plaats van naar het nieuwe bassin de mobilité. Zou het wikibotje daar eens een bezoek aan kunnen brengen? Hartelijke groet, Umbusko (overleg) 6 jan 2020 22:53 (CET)

Ik grijp deze melding aan om te melden dat bij stations met Belgische buslijnen in de infobox überhaupt nog het woord Entiteit wordt gebruikt. Voorbeeld: Namur. Volgens mij is dat niet meer de bedoeling. Overigens vraag ik me af of de discussie over Belgische concessies überhaupt wel goed is afgesloten. Volgens mij was één van de conclusies bijvoorbeeld dat de entiteiten in Vlaanderen hernoemd werden naar vervoerregio's, maar de concessies in Vlaanderen worden op de wiki ongewijzigd en zonder uitzondering als entiteiten benoemd. Tlp (overleg) 6 jan 2020 23:31 (CET)

Sjabloon:Onderaannemer

Hoi Regenmaker, ik vroeg me af of het Sjabloon:Onderaannemer in de huidige vorm het beste werkt. Ik begrijp dat bij Duitse vervoerders het aantal onderaannemers vaak groter is dan bij Nederlandse vervoerders, maar ik zie in het huidige sjabloongebruik een aantal nadelen. Ten eerste zijn mouse-overs voor zover ik weet niet/moeilijk aanklikbaar op mobiele telefoons, ten tweede wordt op de rest van de wiki een andere notatie gebruikt voor onderaannemers. Wanneer diezelfde notatie gebruikt wordt bij Duitse buslijnen ontstaat bij de kolom Vervoerder wel een tekst van een paar regels, al vraag ik me af of dat niet net zo overzichtelijk is als het huidige sjabloongebruik. Overigens zou ik willen blijven zoeken naar een andere oplossing om (Duitse) onderaannemers te noteren, al kan ik die op dit moment niet bedenken. Tlp (overleg) 24 jan 2020 18:35 (CET)

Ik zit zelf ook te denken aan een andere manier, geef me nog even de tijd voor de onderaannemers, mouse-overs zijn inderdaad niet erg praktisch. Ik ga voor lijn 094 overigens echt niet het volgende doen: Brings, Pelmter, Herlitschka, Wefers, Kessels, Glauch en Coblenz i.o.v. DB BAHN Rheinlandbus. Regenmaker (wikibeheer) (overleg) 24 jan 2020 18:41 (CET)
Prima, ik zie wel wanneer je iets uitprobeert. Tlp (overleg) 24 jan 2020 19:27 (CET)

Naar aanleiding van jouw recente wijzigingen aan het sjabloon, kun je niet de volgende notatie doorvoeren?

 • ([[Duitse onderaannemers#Vervoerder|Diverse onderaannemers]] i.o.v.) [[Vervoerder]]

Dan heb je een relatief compacte tekst die lijkt op de notatie voor Nederlandse onderaannemers, maar ook de link naar meer informatie voor de geïnteresseerden. Bovendien ben je van de mouse-overs af. Ik ben benieuwd naar je ideeën. Groet, Tlp (overleg) 26 jan 2020 15:35 (CET)

Er zit nu in principe ook al een link in het subscript verwerkt. Ik wil de notatie juist zo kort mogelijk houden. Regenmaker (wikibeheer) (overleg) 26 jan 2020 15:46 (CET)
Dat klopt, maar omdat het subscript is en de link slechts één letter beslaat wordt het naar mijn idee al gauw priegelig en onoverzichtelijk. Liever geef ik dan de voorkeur aan een iets langere notatie die snel duidelijk is. Tlp (overleg) 26 jan 2020 15:54 (CET)

Lisse De Nachtegaal

Beste Regenmaker, ik zie dat u mijn pagina van Lisse De Nachtegaal verwijderd heeft. was deze te veel? Groet

Ja dat klopt. Over het algemeen proberen we het aantal haltes dat een pagina heeft zoveel mogelijk te beperken, dat scheelt in de hoeveelheid werk. Regenmaker (wikibeheer) (overleg) 1 feb 2020 14:46 (CET)

Lijn 594 (Zeeland)

Hoi, "tweede rit begint bij Luchtenburg en bedient niet de haltes Kerkweg, Havenoordse weg, Meidoornweg en Luchtenburg richting Kruiningen." --> klopt niet, kijk goed naar de dienstregeling en zie forum. Bovendien vraag ik me af wat we moeten met de notatie van de halte Rilland, Stationsbuurt: deze halte ligt volgens Google Maps in Stationsbuurt en de halte staat om die reden gecategoriseerd in de Categorie:Plaats Stationsbuurt. Volgens Connexxion ligt de halte echter in Rilland. Op het forum hebben we over iets vergelijkbaars ook al gediscussieerd, en ik vraag me af wat nu meer prioriteit heeft: de correcte plaatsnaam of de notatie van de vervoerder? Indien dat laatste, zou ik bij de bushalte op de pagina Rilland-Bath aangeven dat deze in Rilland ligt om zo meer consequent te zijn. Groet, Tlp (overleg) 5 feb 2020 17:53 (CET)

Langeafstandsbussen op algemene pagina's per lijnnummer

Hoi Regenmaker, op de algemene pagina's per lijnnummer (bijvoorbeeld "Lijn 75") staan netjes tabellen met huidige en voormalige bussen in NL, B en D, maar ik mis daar tabellen met huidige en voormalige langeafstandsbussen. (Bovenin de infobox linken de lijnpagina's van langeafstandsbussen wel door naar de betreffende algemene pagina's per lijnnummer.) Ik hoop dat het wikibotje makkelijk codes voor automatische tabellen kan toevoegen, dat zou heel fijn zijn. :) Groet Umbusko (overleg) 4 mrt 2020 16:57 (CET)

Creatie Wandelbus

Beste, In de stad Gent heeft men met het circulatieplan enkel buslijnen in eigen beheer opgestart. Omdat De Lijn dit niet wou doen heeft de stad Gent dit openbaar vervoer zelf opgestart en laat ze dit na een aanbesteding door een privé-bedrijf uitvoeren. 2 P+R Shuttle bussen die ik al aangemaakt heb en daarnaast een Wandelbus die een vaste route volgt maar geen vaste haltes heeft. Voor de Shuttle bussen kon ik een pagina aanmaken met daaraan gekoppeld de 2 lijnen. Voor de wandelbus weet ik niet goed waar ik die moet onderbrengen en hoe ik de vaste route er in moet steken? De wandelbus is vooral bedoeld voor mensen die minder goed te been is maar iedereen mag er gebruik van maken. Meer info op: https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/mobiliteit/mobiliteit-voor-minder-mobiele-mensen/vervoer-voor-minder-mobiele-personen/wandelbus#Wandelbus%20in%20het%20kort Als je de pagina aanmaakt en zegt hoe het met de route moet wil ik aanvullen met vervoerder, startdatum, uitleg enzoverder. Alvast bedankt.

Veren

Beste, Er zijn in Vlaanderen (net zoals in Nederland) heel wat veren. Sommige staan op de wiki, sommige niet. Wat is het criterium. Op de Schelde zijn er bijvoorbeeld 3 veren die al langer bestaan maar die sinds de creatie van De Waterbus (pagina en lijn die ik onlangs aanmaakte) daar een goede aanvulling op vormen. Horen die veren ook op de Wiki? En wat met de veren op het Kanaal Gent-Terneuzen? Er zijn op dit kanaal 2 veren in België voor vervoer van auto's, fietsen en voetgangers waar aan beide kanten van het kanaal vlakbij een belbushalte is. Er is ook 1 veer in Nederland op dit kanaal voor voetgangers en fietsers te Sluiskil. Daarnaast zijn er ook nog veel kleinere veren en ponten. Op deze website staan er heel veel https://veerponten.nl/ Dus is er een criterium?

Max Mobiel, vervoer naar industrieterreinen

Beste, Omdat De Lijn geen vervoer wil inrichten naar een aantal industriegebieden en technologieparken heeft de stad Gent een VZW (soort stichting) opgericht om deze vorm van openbaar vervoer in te richten. Enkel werknemers van aangesloten bedrijven kunnen gebruik maken van de lijnen. Sommige lijnen zijn eerder een soort taxi-dienst maar in het bijzonder op de Tech Lane Ghent lijn rijden in de spitsuren om de 10 minuten bussen met een capaciteit van 25-30 personen. Waar moet deze pagina aangemaakt worden en onder welke categorie? Kan jij dit aanmaken, dan vul ik de info wel aan. Maak ik voor elk traject een aparte lijn aan? En gebruik ik de namen die je ook op deze website kan vinden? https://max-mobiel.be/nl/trajecten

Fietsbus, haven Antwerpen

Omdat De Lijn onvoldoende vervoer aanbiedt naar de haven van Antwerpen organiseert de haven van Antwerpen een fietsbus. Deze bussen worden uitgevoerd door een privé-bedrijf. Waar deze pagina aanmaken? Kan jij dit doen. Ik vul dan verder info aan. https://www.portofantwerp.com/nl/fietsbus

Pendelbus, haven Antwerpen

Beste, Omdat er in de haven van Antwerpen heel wat bedrijven niet bereikbaar zijn met het gewone openbaar vervoer van De Lijn kunnen werknemers van havenbedrijven beroep doen op pendelbussen. De initiatiefnemer van deze lijnen is de haven van Antwerpen. Het lijkt me dat deze lijnen ook deel moeten uitmaken van de wiki. Kan je de vervoersformule aanmaken en de lijnpagina's. Ik wil helpen met aanvullen van de info. http://www.pendelbushaven.be/routes.html

Busservice, haven Gent

Er is in de haven van Gent al jaren een speciale busdienst enkel voor de bemanningsleden van de boten die in de haven aanmeren. De bus heeft 2 vaste stopplaatsen met een haltebord (Gent Sint-Jacobs en Gent Seaman's Club Stella Marris) Daar kan je de bus terugnemen door aan de halte te staan. Om naar Gent te gaan moet je de bus oproepen via de scheepsradio. Kan er pagina hiervoor aangemaakt worden. http://www.stellamarisgent.be/shuttle%20service.htm

De Havenbus, haven Zeebrugge

Naar de haven van Zeebrugge rijdt er een havenbus. Er is een lijn van Brugge naar Zeebrugge en een lijn van Oostende met verschillende tussenstops naar Zeebrugge. Kan deze lijn aangemaakt worden? Ik wil de nodige info inputten.

Flibco, luchthaven shuttle bussen

Het bedrijf Flibco legt een aantal buslijnen in naar luchthavens in België, Luxemburg en andere landen. Een deel van die lijnen vertrekken of halteren in België of Nederland. Dit is dus gelijkaardig aan de Airport Express van De Decker Van Riet uit Antwerpen naar Airport Zaventem. Kan de vervoersformule aangemaakt worden en de verschillende lijen? Ik wil helpen met inputten van de info maar ik vind bij wiki hulp snelstartpagina en hulp buslijn wel uitleg over wat op de pagina moet maar niet hoe je een nieuwe pagina aanmaakt. Op https://www.flibco.com/nl/timetable kan je de verschillende lijnen vinden. Volgens mij maken de volgende lijnen deel uit van de ovwiki gebiedsafbakening: Brussel-Airport Charleroi Brugge-Gent-Airport Charleroi Maastricht-Luik-Airport Charleroi Breda-Antwerpen-Airport Charleroi Luxemburg Airport-Luxemburg-Arlon-Bastogne-Marche-Namur-Airport Charleroi

Hoi Olivdo, ik ben nu toch bezig met de langeafstandsbussen, dus ik zal de 6 lijnen van Flibco toevoegen (Lille - Airport Charleroi is er ook nog). Goed gezien, ik had er nog nooit van gehoord! Groet Umbusko (overleg) 13 mrt 2020 16:07 (CET)

Dank voor de uitleg Umbusko Regenmaker Ik ga er de volgende dagen mee aan de slag. Kan er nog wat verduidelijking zijn over de veerboten/ponten? groet Olivdo (overleg) 14 mrt 2020 23:50 (CET)

Aanpassing tekst opstappers

Hoi, ik zag dat de opstappers in Friesland door Kijlstra worden gereden. Zou je wikibot kunnen aansporen om dit in de Infoboxen van de lijnpagina's te zetten? Alvast bedankt. Lijn 45 (overleg) 30 mrt 2020 10:46 (CEST)

Wikibot draait. Regenmaker (wikibeheer) (overleg) 12 apr 2020 12:51 (CEST)

Lijn 7 Lelystad

Hoi Regenmaker,
Hoewel ik het met je eens ben dat er geen nieuwe pagina nodig is, heb je nu wel alle wijzigingen van Bartjk ongedaan gemaakt, dus ook de info over de nieuwe dienstregeling.
Zou je die info op de huidige pagina kunnen zetten?
Groeten, Meltrain (overleg) 7 mei 2020 17:32 (CEST)

Ik ben bezig de pagina aan het omzetten. Maar de reden dat ik het op deze manier doe is omdat anders de paginageschiedenis verloren gaat, dus even geduld en dan is alles gefixt. Groet Regenmaker (wikibeheer) (overleg) 7 mei 2020 17:34 (CEST)

Aanpassingen codes routestripsymbolen

Hoi, Maar even via deze weg gezien je hier bezig bent en het bericht op het forum wellicht niet direct ziet. Zie deze suggestie voor wat meer gestandaardiseerde codes waar je zo te zien al mee aan de gang was nu (zag althans al één hernoeming)--Daniel (overleg) 24 mei 2020 10:26 (CEST)

Halte Jaromirgaarde

Hoi, ik zie dat de halte Jaromirgaarde in Apeldoorn is vervallen (voor lijnen 3, 4, 231, 293, 506 en 508). Je bent vergeten om dat ook door te voeren op de pagina van lijn 293 en deze pagina: Dienstregeling concessie Veluwe 2020. Kan je dat even doen? Ik weet niet of ik het zomaar mag doen (vooral over het laatste twijfel ik). Omaylie (overleg) 8 jul 2020 17:00 (CEST)

Hoi Omaylie, Zo'n kleine wijziging mag je van mij best doorvoeren hoor. Het gaat met name over de grote dienstregelingswijzigingen aan het eind van het jaar waar we een stuk strenger op zijn, aangezien anders bewerkingen door elkaar gaan lopen. Groet Regenmaker (wikibeheer) (overleg) 8 jul 2020 20:06 (CEST)

Amsterdam Metro Noord

Hoi, eigenlijk was Metro Noord iets van EBS, want zowel GVB als CXX gebruikten volgens mij altijd consequent Station Noord sinds de opening op 22 juli 2018. EBS gebruikt deze naam in de lijnfolders tegenwoordig ook, voorbeeld. Kan jij controleren in de data sinds wanneer de vervoerders de naam Station Noord gebruiken? Dan kan ik wel de pagina's hernoemen. Groet, Tlp (overleg) 25 jul 2020 10:07 (CEST)

Kunnen we er dan niet beter Metrostation Noord van maken? Station Noord kan ook verwarrend zijn. Meltrain (overleg) 25 jul 2020 19:45 (CEST)
Wellicht, al is een metrostation specifiek benoemen als "metrostation" niet echt gebruikelijk in de reisinformatie. Ergens vind ik het ook niet zo mooi staan. Daarbij ligt het metrostation wel op een logische plek om ooit een treinstation aan te leggen, mocht men een keer een spoorlijn Amsterdam-Edam-Hoorn willen aanleggen. Desondanks is Metrostation Noord misschien wel zo functioneel ook gelet op de richtlijnen om treinstations eenduidig weer te geven in paginanamen, ik weet het niet. Tlp (overleg) 25 jul 2020 20:56 (CEST)