Voormalige buslijnen in de regio Zuidoost-Friesland

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Hieronder zijn alle voormalige buslijnen in de regio Zuidoost-Friesland te vinden die hebben gereden voordat het concessiesysteem werd ingevoerd. Voor de voormalige buslijnen in de gehele provincie Friesland klik hier.

Route
Groningen - Hoogkerk - De Poffert - Oostwold - Lettelbert - Midwolde - Tolbert - Niebert - Nuis - Marum - De Haar - Frieschepalen - Siegerswoude - Ureterp - Olterterp - Beetsterzwaag - Gorredijk - Langezwaag - De Knijpe - Heerenveen ESA iig. 10 november 1930 t/m ...
1 Drachten NTM Station - Groningen Hoofdstation NS ESA 1 juni 1969 t/m ...
1 Drachten - Ureterp - Siegerswoude - De Wilp - Marum - Nuis - Niebert - Tolbert - Leek - Groningen ESA 26 mei 1974 t/m 31 december 1979
1 Haulerwijk - Veenhuizen - Westervelde - Norg - Donderen - Ide - Drentsche Punt - Groningen Punt - Groningen HABO iig. 1935-1937
1 Drachten - Ureterp - Siegerswoude/Frieschepalen - Marum - Nuis - Niebert - Leek (- Roden) - Hoogkerk - Groningen ESA onbekend
1 Haulerwijk - Een - Norg - Donderen - Ide - Drentsche Punt - Groninger Punt - Groningen HABO iig. 1935-1937
1 Drachten - Ureterp - Siegerswoude - De Wilp - Marum - Nuis - Tolbert - Leek - Roden - Groningen ESA mei 1948 t/m 17 november 1979
2 Heerenveen - De Knipe - Langezwaag - Gorredijk - Lippenhuizen - Beetsterzwaag - Olterterp - Drachten - Nijtap - Opeinde - Nijega - Burgum - Hurdegaryp - Leeuwarden NTM (... - 1970),
FRAM (1971 - 1974)
iig. 1970 t/m 9 november 1974
3 Drachten - Rottevalle - Boelenslaan - Surhuisterveen - Harkema - Koostertille - Noardbergum - Hurdegaryp - Leeuwarden NTM, FRAM 31 mei 1970 t/m 1 augustus 1981
3 Haulerwijk - Haule - Oosterwolde HABO iig. 1935-1937
3 Harkema-Opeinde Dorp - Leeuwarden Autobusstation NTM iig 22 mei 1955 t/m 30 mei 1970
4 Oosterwolde - Donkerbroek - Wijnjeterp - Ureterp - Drachten NTM (1970),
FRAM (1971 - 1979)
31 mei 1970 t/m 17 november 1979
4 Haulerwijk - Veenhuizen - Huis Ter Heide - Norgervaart - Assen HABO iig. 1935-1937
4 Oosterwolde Stationsstraat - Buitenpost Station NS NTM iig. 22 mei 1955 t/m 30 mei 1970
5 Haulerwijk - Een - Steenbergen - Roden - Peize - Groningen HABO iig. 1935-1937
6 Haulerwijk - Bakkeveen - Siegerswoude - Ureterp - Drachten - Bergum - Leeuwarden HABO iig. 1935-1937
8 Leeuwarden Autobusstation - Drachten Lawei NTM 30 mei 1965 t/m ...
10 Leeuwarden Autobusstation - Appelscha Sanatorium NTM 30 mei 1965 t/m 22 mei 1971
10 Akkrum - Nes - Oldeboarn - Tijnje - Terwispel - Gorredijk - Lippenhuizen - Hemrik - Wijnjeterp - Oosterwolde FRAM 23 mei 1971 t/m 9 november 1974
10 Gorredijk - Lippenhuizen - Hemrik - Wijnjeterp - Oosterwolde FRAM 10 november 1974 t/m 17 november 1979
10 Heerenveen - De Knipe - Langezwaag - Gorredijk - Beetsterzwaag - Drachten - Sumar - Burgum - Hurdegaryp - Leeuwarden VEONN (1996 - 1999),
Arriva (1999 - 2008),
Qbuzz (2008 - 2009)
3 november 1996 t/m 12 december 2009
10 Tijnje - Terwispel - Gorredijk - Lippenhuizen - Wijnjewoude - Donkerbroek - Oosterwolde FRAM 18 november 1978 t/m ...
11 Drachten: Van Knobelsdorffplein - Ziekenhuis - Noorderbuurt - De Folgeren FRAM (1990 - 1996),
VEONN (1996 - 1997)
19 augustus 1990 t/m 31 mei 1997
11 Drachten: De Trisken - De Drait - Centrum - Ziekenhuis - De Wiken - Noorderbuurt - De Folgeren FRAM 29 mei 1983 t/m 18 augustus 1990
11 Drachten: Centrum - Ziekenhuis - De Wiken - Busstation - De Folgeren FRAM 19 augustus 1990 t/m ...
12 Drachten - Ureterp - Frieschepalen - Bakkeveen - Wijnjewoude - Hemrik - Lippenhuizen - Gorredijk VEONN (1998 - 1999),
Arriva (1999 - 2008),
Qbuzz (2008 - 2009)
24 mei 1998 t/m 12 december 2009
13 Leeuwarden - Hurdegaryp - Noardbergum - Kootstertille - Surhuisterveen - Houtigehage - Drachten VEONN 3 november 1996 t/m ...
14 Leeuwarden - Garyp - Nijega - Drachten VEONN (1996 - 1999),
Arriva (1999 - 2008),
Qbuzz (2008 - 2009)
3 november 1996 t/m 12 december 2009
14 Leeuwarden - Goutum - Reduzum - Jirnsum - Akkrum - Haskerdijken - Heerenveen FRAM ... t/m 22 mei 1993
15 Meppel - Nijeveen - Steenwijk - Steenwijkerwold - De Blesse - Wolvega - Heerenveen FRAM en DVM 28 mei 1972 t/m 1 augustus 1981
15 Heerenveen - Mildam - Nieuwehorne - Oudehorne - Schurega - Jubbega Arriva ... t/m 9 december 2006
15 Heerenveen - De Knipe - Bontebok - Jubbega - Hoornsterzwaag - Donkerbroek VEONN 3 november 1996 t/m ...
15 Meppel - Nijeveen - Steenwijk - Steenwijkerwold - De Blesse - Wolvega - Heerenveen NTM, FRAM 1948 t/m 28 mei 1972
16 Assen - Bovensmilde - Appelscha - Oosterwolde - Donkerbroek-Jubbega-Nieuwehorne-Heerenveen / Donkerbroek-Wijnjewoude-Ureterp-Drachten FRAM (1979 - 1995),
VEONN (1996 - 1998),
Arriva (1998 - 2006)
18 november 1979 t/m 9 december 2006
16 Assen - Bovensmilde - Smilde - Appelscha - Donkerbroek - Hoornsterzwaag - Jubbega - Nieuwehorne - Mildam - Heerenveen NTM (... - 1970),
FRAM (1971 - 1979)
iig. 1965 t/m 17 november 1979
17 Oosterwolde - Makkinga - Elsloo - Boyl - Noordwolde - Wilhelminaoord - Frederiksoord - Eesveen - Steenwijk VEONN (1996 - 1998),
Arriva (1998 - 2008),
Qbuzz (2008 - 2009)
3 november 1996 t/m 12 december 2009
17 Heerenveen - Oranjewoud - Katlijk - Nieuwehorne - Oudehorne - Oldeberkoop - Zandhuizen - Noordwolde NTM (... - 1970),
FRAM (1971 - ...)
iig. 1970 t/m 1972
17 Drachten - Oosterwolde - Appelscha / Beilen - Emmen FRAM 29 mei 1988 t/m 18 augustus 1990
18 Drachten Busstation - Heerenveen Station Arriva onbekend
18 Heerenveen - Luinjeberd - Gersloot - Tijnje - Terwispel - Gorredijk FRAM 10 november 1974 t/m 17 november 1979
18 Heerenveen - Luinjeberd - Tjalleberd - Gersloot FRAM (1979 - 1996),
VEONN (1996 - 1999),
Arriva (1999 - 2002)
... t/m 31 augustus 2002
18 Heerenveen - Luinjeberd - Gersloot - Nij Beets - Boarnbergum - Drachten NTM (... - 1970),
FRAM (1971 - 1974)
iig. 1965 t/m 9 november 1974
19 Oosterwolde - Haule - Weper - Oosterwolde Arriva 11 Juli 1999 t/m ...
19 Oosterwolde - Weper - Haule - Haulerwijk - Veenhuizen - Westervelde - Zuidvelde - Norg VEONN 3 november 1996 t/m ...
19 Drachten - Opeinde - Nijega - Oudega - Eernwoude FRAM iig. 1971 t/m 2 juni 1984
19 Nijega - Oudega - Eernwoude - Garyp - Suameer - Bergum - Eastermar - Jistrum - Noardbergum FRAM 3 juni 1984 t/m 27 mei 1989
19 Drachten Autobusstation NTM - Leeuwarden Autobusstation NS NTM 30 mei 1965 t/m 7 november 1970
19 Drachten De Lawei - Eernewoude FRAM 23 mei 1971 t/m ...
19 Drachten - Opeinde - Nijega - Oudega - Eernewoude - Garyp - Suameer - Burgum - Eastermar - Jistrum - Noardbergum FRAM 28 mei 1989 t/m 22 mei 1993
20 Heerenveen - De Knipe - Bontebok - Oudehorne - Jubbega - Hoornsterzwaag FRAM iig. 1973 t/m 9 november 1974
20 Heerenveen - De Knipe - Langezwaag - Gorredijk - Lippenhuizen - Beetsterzwaag - Drachten - Opeinde - Nijega - Suameer, Bergum, Hurdegaryp - Leeuwarden FRAM 10 november 1974 t/m ...
20 Heerenveen - De Knipe - Bontebok - Oudehorne - Jubbega - Hoornsterzwaag - Donkerbroek NTM (... - 1970),
FRAM (1971 - ...)
iig. 1971 t/m 1974
21 Heerenveen - De Knipe - Langezwaag - Gorredijk - Beetsterzwaag - Olterterp - Ureterp - Siegerswoude - Marum - A7 - Groningen NTM (... - 1971),
FRAM (1971 - 1981)
iig. 1965 t/m 1 augustus 1981
22 Leeuwarden - Wergea - Warten - Garijp - Suameer - Burgum FRAM 10 november 1974 t/m 2 juni 1984
22 Gorredijk - Jubbega - Hoornsterzwaag FRAM ... t/m 25 mei 1974
23 Dokkum - Damwoude - Veenwouden - Quatrebras - Burgum FRAM iig. 1976 t/m 1 augustus 1981
23 Drachten - Rottevalle - Boelenslaan - Surhuisterveen - Harkema - Drogeham - Kootstertille - Noardbergum - Quatrebras - Hurdegaryp - Leeuwarden FRAM (1981 - 1995),
VEONN (1996)
2 augustus 1981 t/m 3 november 1996
23 Dokkum - Bovenweg - Veenwouden - Bergum - Suameer - Nijega - Opeinde - Drachten FRAM 10 november 1974 t/m ...
24 Drachten - Opeinde - Nijega - Leeuwarden FRAM 18 november 1979 t/m 18 augustus 1990
24 Drachten De Trisken - Drachten Centrum - Leeuwarden FRAM 19 augustus 1990 t/m ...
24 Drachten - Opeinde - Nijega - Leeuwarden FRAM 10 november 1974 t/m 17 november 1979
24 Drachten - Olterterp - Beetsterzwaag - Nij Beets - Oldeboarn - Akkrum NTM (1965 - 1970),
FRAM (1971 - 1974)
30 mei 1965 t/m 9 november 1974
25 Meppel - Nijeveen - Havelterberg - Steenwijk - Steenwijkerwold - De Blesse - Wolvega VEONN (1998 - 1999),
Arriva (1999 - 2003)
24 mei 1998 t/m 4 januari 2003
25 Meppel - Steenwijk - De Blesse - Wolvega - Heerenveen FRAM (1981 - 1996),
VEONN (1996 - 1998)
2 augustus 1981 t/m 23 mei 1998
25 Heerenveen - Drachten FRAM iig. 1971 t/m 17 november 1979
25 Groningen - Drachten - Heerenveen FRAM 18 november 1979 t/m 1 augustus 1981
26 Wolvega - Oldeholtpade - Nijeholtpade - Oldeberkoop - Noordwolde - Frederiksoord - Eesveen - Steenwijk FRAM ... t/m 9 november 1974
26 Wolvega - Oldeholtpade - Nijeholtpade - Oldeberkoop - Nijeberkoop - Makkinga - Oosterwolde NTM, FRAM iig. 1965 t/m 1971
26 Wolvega - Oldeholtpade - Nijeholtpade - Oldeberkoop FRAM 10 november 1974 t/m ...
26 Heerenveen - Oudeschoot - Wolvega - Steggerda - Vinkega - Noordwolde - Oldeberkoop (Taxi Oenema i.o.v.) Arriva 1 juli 2001 t/m 14 april 2007
27 Oosterwolde Stationsstraat- Steenwijk Hotel Osse NTM 30 mei 1965 t/m ...
27 Oosterwolde - Makkinga - Elsloo - Boyl - Noordwolde - Wilhelminaoord - Frederiksoord - Eesveen - Steenwijk FRAM iig. 1993 t/m 1996
28 Wolvega - De Blesse - Steggerda - Vinkega - Noordwolde NTM (1948 - 1970),
FRAM (1971 - ...)
1948 t/m ...
28 Leeuwarden - Wirdum - Reduzum - Akkrum - Haskerdijken - Heerenveen - Wolvega - De Blesse - Steggerda - Noordwolde FRAM (1992 - 1996),
VEONN (1996 - 1999),
Arriva (1999 - 2001)
31 mei 1992 t/m 30 juni 2001
28 Heerenveen (Station - Centrum - Zuid) - Oldeholtwolde - Wolvega - De Blesse - Steggerda - Noordwolde FRAM circa 1973/1974 t/m 30 mei 1992
29 Drachten - Drachtstercompagnie - Rottevalle - Eastermar - Eastrum - Noardbergum - Quatrebras - Hurdegaryp - Leeuwarden FRAM iig. 1971 t/m 2 juni 1984
29 Drachten - Drachtstercompagnie FRAM 3 juni 1984 t/m 28 mei 1988
30 Heerenveen - De Knipe - Bontebok - Jubbega - Hoornsterzwaag FRAM 10 november 1974 t/m ...
30 Buitenpost - Twijzel - Kootstermolen - Kootstertille - Drogeham - Harkema - Rottevalle - Drachten VEONN (1996 - 1999),
Arriva (1999 - 2008),
Qbuzz (2008 - 2009)
3 november 1996 t/m 12 december 2009
31 Surhuisterveen - Surhuizum - Augustinusga - Buitenpost FRAM 28 mei 1989 t/m 1 juni 1991
31 Buitenpost - Twijzel - Kootstermolen - Drogeham - Harkema - Surhuisterveen - Surhuizum - Augustinusga - Buitenpost NTM, FRAM 31 mei 1970 t/m 9 november 1974
31 Drachten - Drachtstercompagnie - Opende - Surhuisterveen - Surhuizum - Augustinusga - Buitenpost FRAM 2 juni 1991 t/m ...
31 Drachten - Drachtstercompagnie - Opende - Surhuisterveen - Blauwverlaat - Buitenpost FRAM (... - 1995),
VEONN (1996 - 1998),
Arriva (1998 - ...)
iig. 1993 t/m 2000
31 Surhuisterveen - Surhuizum - Augustinusga - Buitenpost - Twijzel - Kootstermolen FRAM 10 november 1974 t/m 27 mei 1989
33 Groningen - Hoogkerk - Enumatil - Niekerk - Oldekerk - Sebaldeburen - Grootegast - Doezum - Kornhorn - Opende - Surhuisterveen GADO (... - 1998),
Arriva (1998 - 2009),
Qbuzz (2009 - 2012)
... t/m 7 januari 2012
33 Groningen - Hoogkerk - Niekerk - Oldekerk - Sebaldeburen - Grootegast - Doezum - Kornhorn - Opende - Surhuisterveen GADO iig. 2 oktober 1960 t/m
34 Groningen - Drachten - Sumar - Burgum - Dokkum - Holwerd GADO (... - 1998),
Arriva (1998 - ...)
... t/m 30 juni 2001
34 Akkrum - Aldeboarn - Nij Beets Arriva 1 september 2002 t/m ...
34 Drachten - De Wilgen - Boarnbergum - Nij Beets - Aldeboarn - Akkrum FRAM (1974 - 1995),
VEONN (1996 - 1998),
Arriva (1998 - 2002)
10 november 1974 t/m 31 augustus 2002
49 Wolvega - Oldelamer - Munnekeburen - Scherpenzeel - Kuinre - Luttelgeest - Emmeloord ZWH (... - 1974),
FRAM (1974 - 1995),
VEONN (1996)
circa 1973 t/m 2 november 1996
53 Dokkum - Damwoude - Broeksterwoude - Veenwouden - Quatrebras - Burgum FRAM 2 augustus 1981 t/m ...
76 Wolvega - Oldelamer - Munnekeburen - Scherpenzeel - Kuinre - Luttelgeest - Marknesse - Emmeloord VEONN (1996 - 1999),
Arriva (1999 - 2005)
3 november 1996 t/m 3 september 2005
80 Heerenveen - Drachten - Leek VEONN 24 mei 1998 t/m ...
80 Groningen - Midwolde - Marum - Drachten - Heerenveen FRAM 2 augustus 1981 t/m ...
81 Groningen - Hoogkerk - Oostwold - Lettelbert - Midwolde - Leek - Tolbert - Niebert - Nuis - Marum - De Wilp - Siegerswoude - Ureterp - Drachten FRAM ("1979-1995"),
VEONN (1996-1998""),
Arriva ("1998-1999")
18 november 1979 t/m 10 juli 1999
81 Groningen - Hoogkerk - Leek - Tolbert - Marum - De Wilp - Siegerswoude - Ureterp - Drachten FRAM (1979 - 1995),
VEONN (1996 - ...)
18 november 1979 t/m ...
84 Drachten - Ureterp - Frieschepalen - Bakkeveen - Waskemeer - Haulerwijk - Veenhuizen Arriva (2001 - 2008),
Qbuzz (2008 - 2009)
1 juli 2001 t/m 12 december 2009
84 Assen - Bovensmilde - Veenhuizen - Haulerwijk - Bakkeveen - Siegerswoude - Ureterp - Drachten FRAM (1979 - 1995),
VEONN (1996 - 1998),
Arriva (1998 - ...)
18 november 1979 t/m 30 juni 2001
85 Oldemarkt - Ossenzijl - Spanga - Nijetrijne - Wolvega VEONN 3 november 1996 t/m ...
85 Ossenzijl - Oldemarkt - Blesdijke - De Blesse - Wolvega DVM/NWH iig. 1991 t/m 1994
85 Oosterwolde - Haule - Haulerwijk - Een West - Zevenhuizen - Leek - Roden FRAM 18 november 1979 t/m 28 mei 1983
85 Wolvega - Spanga - Ossenzijl - Oldemarkt - Blesdijke Arriva i.i.g. 2004
86 Groningen - Hoogkerk - Peizermade - Peize - Donderen - Norg - Haulerwijk (- Oosterwolde) Arriva onbekend
86 Oosterwolde - Weper - Veenhuizen - Westervelde - Norg - Langelo - Roden FRAM 18 november 1979 t/m 28 mei 1983
88 Groningen - Hoogkerk - Oostwold - Lettelbert - Midwolde - Leek - Tolbert - Niebert - Nuis - Marum - De Wilp - Siegerswoude - Ureterp - Drachten Arriva 11 juli 1999 t/m 30 juni 2001
89 Groningen - Hoogkerk - Marum - Frieschepalen - Ureterp VEONN (1998 - 1999),
Arriva (1999 - 2001)
24 mei 1998 t/m 30 juni 2001
89 Groningen - Hoogkerk - A7 - Marum - Frieschepalen - Ureterp - Beetsterzwaag FRAM (1981 - 1995),
VEONN (1996 - 1998)
2 augustus 1981 t/m 23 mei 1998
91 Buitenpost - Gerkesklooster - Stroobos - Lutjegast - Grootegast FRAM 28 mei 1978 t/m 1 augustus 1981
98 Drachten: De Wiken - Ziekenhuis - Centrum - De Drait FRAM 1 juni 1975 t/m ...
100 Heerenveen - Drachten - A7 - Hoogkerk - Groningen VEONN (1996 - 1999),
Arriva (1999 - 2008)
3 november 1996 t/m 13 december 2008
104 Wijnjewoude - Lippenhuizen - Terwispel - Gorredijk - Jonkerslân - Langezwaag FRAM 2 juli 1983 t/m ...
104 Bakkeveen - Wijnjewoude - Lippenhuizen - Terwispel - Gorredijk - Jonkerslân - Langezwaag FRAM iig. 1988 t/m 1990
104 Allardsoog - Bakkeveen - Wijnjewoude - Lippenhuizen - Gorredijk - Terwispel - Tijnje - Gorredijk FRAM (1983 - 1996),
VEONN (1996 - 1999),
Arriva (1999 - 2008),
Qbuzz (2008 - 2014)
2 juli 1983 t/m 4 januari 2014
106 Bergum - Suawoude - Tytsjerk - Kleine Geest - Tytsjerk - Swarteweisein - Hurdegaryp FRAM iig. 1987/1988
107 Oldeberkoop - Makkinga - Langedijke - Oosterwolde - Fochteloo - Appelscha - Ravenswoud FRAM (1986 - 1995)
VEONN (1996 - 1998)
Arriva (1999 -2008),
Qbuzz (2008 - 2009)
1 juni 1986 t/m 12 december 2009
109 Wolvega - Ter Idzard - Oldeholtpade - De Hoeve - Nijeholtpade - Oldeberkoop - Noordwolde FRAM (1994 - 1996),
VEONN (1996 - 1998),
Arriva (1999 - 2002)
1 november 1994 t/m 31 augustus 2002
112 Drachten - Nijtap - Opeinde - Nijega Arriva 11 juli 1999 t/m 31 augustus 2002
116 Heerenveen - Wolvega - Oldeberkoop - Nijeberkoop - Makkinga (/ Drachten - Wijnjewoude - Donkerbroek) - Oosterwolde Arriva 28 mei 2000 t/m ...
116 Drachten - Wijnjewoude - Oosterwolde - Veenhuizen - Huis ter Heide - Assen Arriva (... - 2008),
Qbuzz (2008 - 2009)
... t/m 12 december 2009
126 Heerenveen - A32 - Wolvega - Oldeberkoop - Makkinga - Oosterwolde (Taxi Oenema i.o.v.) Arriva .... t/m 9 december 2006
139 Surhuisterveen → Opende → Kornhorn → Doezum → Grootegast → Sebaldeburen → Oldekerk → Niekerk → Groningen GADO onbekend
180 Groningen - Heerenveen FRAM augustus 1990 t/m 2 november 1996
180 Emmeloord → Lemmer → Joure → Heerenveen → Groningen FRAM 1994 t/m ...
310 Drachten - Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward - Zurich VEONN, NoordNed 24 mei 1998 t/m 27 mei 2000
310 Bolsward - Sneek - Joure - Heerenveen - Drachten NoordNed iig. 2003
310 Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward - Kop Afsluitdijk FRAM (1995 - 1996),
VEONN (1996 - 1998)
28 mei 1995 t/m 23 mei 1998
314 Groningen - Drachten VEONN (1998 - 1999),
Arriva (1999 - 2001)
24 mei 1998 t/m 30 juni 2001
315 Groningen - Heerenveen - Joure - Lemmer - Emmeloord - Lelystad FRAM (1996),
VEONN (1996 - 1998),
Midnet (1998 - 1999),
Arriva (1999 - 2005),
Connexxion (2005 - 2011),
Arriva Touring (2011 - 2012)
3 november 1996 t/m 8 december 2012
315 Groningen - Heerenveen FRAM 28 mei 1995 t/m ...
SC (9) Den Oever Café Zomerdijk - Heerenveen Station NACO onbekend