ZWH

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Het N.V. Auto-bedrijf Zuidwesthoek (ZWH) was een busbedrijf dat gevestigd was in Balk. Het heeft bestaan van 1940 t/m 1974, toen het werd overgenomen door de FRAM. Het vervoersgebied was globaal het zuidwestelijk deel van de provincie Friesland en een deel van de Noordoostpolder.

Lijnenkaart 1951/1952

Oprichting

De geschiedenis van het bedrijf gaat terug tot 1921. In dat jaar gaat ondernemer M. de Boer met zijn compagnon De Groot, een busdienst beginnen van Balk naar Sneek onder de naam Eerste Balkster Autobusdienst, later Balkster Autobedrijf.
Door de overname in 1938 van de buslijnen in het Gaasterland, geëxploiteerd door P. van Veen te Wijckel, groeide men aanzienlijk. In 1940 werd een fusie aangegaan met de fa. Bangma uit Lemmer en fa. Hoekstra & De Jong uit Oudega. Voortaan werd de naam Zuidwesthoek gebruikt.
In de jaren daarna werd door diverse andere overnames het vervoersgebied verder uitgebreid. In 1941 werd de fa. Westra uit Gaastmeer en Bakker uit Langweer overgenomen. In 1942 werden fa. Kuipers uit Oosterzee, fa. Coehoorn uit Lemmer, fa. Zwaagstra uit Tjerkwerd en fa. Bult uit Bakhuizen overgenomen. Na de oorlog werd nog fa. De Jager uit Heerenveen en fa. De Koe uit Wolvega overgenomen, ook kon de buslijn Lemmer - Heerenveen van de NTM worden overgenomen.

Stallingen

De ZWH had onder meer stallingen in:

  • Balk, met een werkplaats
  • Gaastmeer
  • Lemmer
ZWH 88 staat in Hoogezand in het Nationaal Busmuseum.

Einde busdiensten

Per 1 januari 1974 gingen de ZWH-lijndiensten door een fusie met de FRAM verder onder een nieuwe naam, één van de directeuren ging verder met een touringcarbedrijf in Emmeloord. Van de ZWH is busnummer 88, een DAF met een carrosserie van Hainje uit 1971, bewaard gebleven in het Nationaal Busmuseum in Hoogezand:

Voormalige dienstregelingen

Dienstregelingen ZWH