Voormalige buslijnen in de regio Noord-Friesland

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Hieronder zijn alle voormalige buslijnen in de regio Noord-Friesland te vinden die hebben gereden voordat het concessiesysteem werd ingevoerd. Voor de voormalige buslijnen in de gehele provincie Friesland klik hier.

Route
Niawier - Metslawier - Ee -Engwierum - Kollumerpomp - Warfstermolen - Munnekezijl - Grijpskerk - Niezijl - Noordhorn - Zuidhorn - Aduard - Groningen GADO iig. 1937
1 Leeuwarden: Westeinde → FEC → Busstation → Centrum → Schieringen → Camminghaburen Arriva ... t/m 1 februari 2003
1 Leeuwarden, Wilhelminaplein - Boerhaavestraat NTM 30 mei 1965 t/m ...
1 Leeuwarden - Marssum - Menaldum - Dronryp - Winsum - Wommels - Bolsward LAB, FRAM t/m 27 mei 1978
1 Leeuwarden, Heechterp - Aldlân FRAM
1 Leeuwarden - Marssum - Menaldum - Dronryp - Winsum - Wommels - Bolsward FRAM 28 mei 1978 t/m 1 augustus 1981
1 Leeuwarden, Westeinde - Camminghaburen FRAM
2 Leeuwarden, Wilhelminaplein - Leeuwerikstraat NTM 30 mei 1965 t/m ...
2 Leeuwarden: Camminghaburen → Schieringen → Centrum → Busstation → Centrum → Schieringen → Camminghaburen Arriva ... t/m 1 februari 2003
3 Drachten - Rottevalle - Boelenslaan - Surhuisterveen - Harkema - Koostertille - Noardbergum - Hurdegaryp - Leeuwarden NTM, FRAM 31 mei 1970 t/m 1 augustus 1981
3 Leeuwarden, Wilhelminaplein - Europaplein NTM 30 mei 1965 t/m ...
3 Leeuwarden: Camminghaburen → Schieringen → Centrum → Busstation → FEC → Westeinde Arriva ... t/m 1 februari 2003
4 Leeuwarden, Wilhelminaplein - Archipelweg NTM 30 mei 1965 t/m ...
5 Leeuwarden, Wilhelminaplein - Essenstraat NTM 30 mei 1965 t/m ...
5 Leeuwarden: Bilgaard → Valeriuskwartier → Westerpark → Busstation → Westerpark → Valeriuskwartier → Bilgaard Arriva onbekend
6 Leeuwarden, Wilhelminaplein - Breitnerstraat NTM 30 mei 1965 t/m ...
7 Leeuwarden, Wilhelminaplein - Dennenstraat NTM 30 mei 1965 t/m ...
7 Leeuwarden: Vrijheidswijk → Centrum → Busstation → MCL → Nijlân Arriva i.i.g. 2002/2003
7 Alkmaar - Heerhugowaard - Scharwoude - Waarland - Middenmeer - Wieringerwerf - Den Oever - Afsluitdijk - Harlingen - Midlum - Herbaijum - Franeker - Dronrijp - Menaldum - Leeuwarden NTM/FRAM t/m 27 mei 1972
8 Leeuwarden, Wilhelminaplein - Pieter Stuyvesantweg NTM 30 mei 1965 t/m ...
9 Leeuwarden, Wilhelminaplein - Princessenweg NTM 30 mei 1965 t/m ...
9 Heerenveen - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Nijland - Bolsward - Witmarsum / Kop Afsluitdijk - Harlingen FRAM ... t/m 1 augustus 1981
10 Leeuwarden, Wilhelminaplein - Nijlânsdijk NTM 30 mei 1965 t/m ...
12 Leeuwarden - Tytsjerk - Suawoude NTM (1965 - 1970),
FRAM (1971 - 1981)
30 mei 1965 t/m 1 augustus 1981
12 Leeuwarden: Goutum → MCL → Huizum → Busstation → Huizum-Dorp → Aldlân → Zuiderburen Arriva iig. 2002/2003
22 Leeuwarden - Wergea - Warten - Garijp - Suameer - Burgum FRAM 10 november 1974 t/m 2 juni 1984
23 Dokkum - Damwoude - Veenwouden - Quatrebras - Burgum FRAM iig. 1976 t/m 1 augustus 1981
23 Dokkum - Bovenweg - Veenwouden - Bergum - Suameer - Nijega - Opeinde - Drachten FRAM 10 november 1974 t/m ...
23 Drachten Lawei - Veenwouden Station NS NTM 30 mei 1965 t/m ...
30 Burum Keegensterweg - Grijpskerk De Wierde GADO (1995 - 1998),
Arriva (1998 - ...)
28 mei 1995 t/m ...
32 Groningen - Aduard - Zuidhorn - Noordhorn - Niezijl - Kommerzijl - Munnekezijl - Kollumerpomp - Dokkumer Nieuwe Zijlen - Kollum GADO onbekend
32 Groningen - Zuidhorn - Noordhorn - Niezijl - Kommerzijl - Munnekezijl - Warfstermolen - Kollumerpomp - Dokkumer Nieuwe Zijlen - Kollum GADO igg. 2 oktober 1960 t/m ...
32 Leeuwarden: Busstation → Huizum Dorp → Aldlân → MCL → Busstation → Centrum → Transvaalwijk → Valeriuskwartier → Westeinde Arriva onbekend
32 Kollum - Dokkumer Nieuwe Zijlen - Kollumerpomp - Warfstermolen - Munnekezijl - Niezijl GADO (... - 1998),
Arriva (1998 - 2005)
... t/m 8 januari 2005
33 Leeuwarden: Vrijheidswijk → Heechterp → Bloemenbuurt → Centrum → Busstation → MCL → Aldlân → Nijlân Arriva onbekend
34 Groningen - Drachten - Sumar - Burgum - Dokkum - Holwerd GADO (... - 1998),
Arriva (1998 - ...)
... t/m 30 juni 2001
34 Leeuwarden: Nijlân → Huizum → Busstation → Centrum → Transvaalwijk → Bilgaard Arriva iig. 2002/2003
34 Groningen - Zuidhorn - Niezijl - Grijpskerk - Buitenpost - Dokkum - Holwerd GADO iig. 2 oktober 1960 t/m ...
34 Groningen Autobusstation - Holwerd Steiger GADO 18 november 1979 t/m ...
35 Leeuwarden: Bilgaard → Transvaalwijk → Centrum → Busstation → Huizum → Nijlân Arriva iig. 2003
36 Franeker - Hitzum - Achlum - Arum - Witmarsum - Pingjum - Makkum LAB, LABO, FRAM 1970 t/m 1977/1978
36 Franeker - Achlum - Arum - Witmarsum - Pingjum - Wons - Makkum FRAM medio 1977/1978 t/m ...
36 Makkum - Wons - Pingjum - Witmarsum - Achlum - Hitzum - Franeker VEONN (... - 1999),
NoordNed (1999 - 2003)
... t/m 13 december 2003
36 Leeuwarden: Nijlân → Aldlân → MCL → Busstation → Centrum → Heechterp → Vrijheidswijk Arriva i.i.g. 2002/2003
37 Leeuwarden: Camminghaburen → Schieringen → Centrum → Busstation → MCL → Huizum Dorp → Busstation Arriva i.i.g. 2002/2003
38 Leeuwarden: Busstation → Huizum Dorp → MCL → Busstation → Centrum → Schieringen → Camminghaburen Arriva i.i.g. 2002/2003
50 Leeuwarden - Dokkum - Lauwersoog FRAM (1990 - 1995),
VEONN (1995 - 1998),
NoordNed (1999 - 2005),
Arriva (2006),
Connexxion (2007 - 2012),
Arriva (2012 - 2016)
19 augustus 1990 t/m 10 december 2016
50 Leeuwarden - Tytsjerk - Suawoude FRAM 2 augustus 1981 t/m ...
51 Leeuwarden - Ryptsjerk - Giekerk - Oenkerk - Readtsjerk - Rinsumageest - Damwoude - Dokkum NOF (... - 1970),
FRAM (1971 - 1990)
iig. 1973 t/m 18 augustus 1990
52 Dokkum - Wetzens - Ternaard / Niawier - Nes - Wierum / Paesens FRAM 10 november 1974 t/m 18 augustus 1990
52 Dokkum - Aalsum - Wetzens - Niawier - Oosternijkerk - Nes - Paesens FRAM iig. 1971 t/m 9 november 1974
52 Dokkum - Niawier-Oosternijkerk-Paesens-Moddergat-Nes-Wierum / Morra-Lioessens-Anjum-Oostmahorn FRAM 19 augustus 1990 t/m ...
52 Dokkum → Niawier → Oosternijkerk → Morra → Anjum → Oostmahorn → Paesens → Moddergat → Nes → Wierum → Hantumhuizen → Niawier → Dokkum VEONN (1996 - 1999),
NoordNed (1999 - 2005),
Arriva (2006 - ...)
3 november 1996 t/m ...
52 Dokkum → Niawier → Paesens → Nes → Wierum → Ternaard → Hantumhuizen → Bollingawier → Oosternijkerk → Niawier → Dokkum FRAM iig. 1995
53 Dokkum - Hantumerhoek - Hantumhuizen - Wierum FRAM iig. 1971 t/m 9 november 1974
53 Leeuwarden - Goutum - Waren - Garyp - Burgum - Veenwouden - Damwoude - Dokkum VEONN, Arriva/NoordNed 3 november 1996 t/m ...
53 Dokkum - Damwoude - Broeksterwoude - Veenwouden - Quatrebras - Burgum FRAM 2 augustus 1981 t/m ...
54 Dokkum - Ternaard / Waaxens - Holwerd - Ferwerd - Hallum - Hijum - Stiens - Leeuwarden FRAM (... - 1995),
VEONN (1996 - 1997)
... t/m 31 mei 1997
55 Dokkum - Oostrum VEONN (1996 - 1999),
NoordNed (1999 - 2005),
Arriva (2006 - ...)
onbekend
55 Dokkum → Oostrum → Morra → Lioessens → Anjum → Oostmahorn → Anjum → Lioessens (→ Engwierum → Ee) → Dokkum FRAM iig. 1995
55 Wanswert - Birdaard - Bartlehiem - Wijns - Lekkum - Leeuwarden FRAM iig. 1973 t/m 18 augustus 1990
56 Dokkum - Bornwird - Brantgum - Waaxens - Holwerd FRAM iig. 1988 t/m 1990
57 Swarteweisein - Ryptsjerk - Oentsjerk - Roodkerk - Steenendam (- Burdaard - Wanswert) VEONN (1996 - 1999),
NoordNed (1999 - 2005),
Arriva (2006)
3 november 1996 t/m ...
57 Leeuwarden - Swarteweisien - Ryptsjerk - Gytsjerk - Oentsjerk - Readtsjerk - Stienendaam - Birdaard - Wanswert FRAM 19 augustus 1990 t/m november 1996
58 Dokkum - Birdaard FRAM 28 mei 1989 t/m 22 mei 1993
58 Dokkum - Bornwird - Raard - Lichtaard - Reitsum - Jislum - Birdaard FRAM iig. 1974 t/m 1976
59 Dokkum - Bovenweg - Veenwouden - Bergum - Garyp - Warten - Wergea - Leeuwarden FRAM iig. 1973 t/m 9 november 1974
59 Dokkum Aalsumerpoort - Leeuwarden Autobusstation NOF ... t/m 7 november 1970
59 Dokkum Aalsumerpoort - Veenwouden Station NS NOF 8 november 1970 t/m ...
60 Dokkum - Wouterswoude - Driesum - Damwoude - Broeksterwoude - Roodkerk - Oenkerk - Rijperkerk - Leeuwarden FRAM iig. 1971 t/m 18 augustus 1990
61 Dokkum - Wouterswoude - Driesum - Damwoude - Broeksterwoude - Veenwouden VEONN 3 november 1996 t/m 31 mei 1997
61 Dokkum - Driesum - Wouterswoude - Damwoude - Broeksterwoude - De Valom - Veenwouden VEONN (1997 - 1999),
NoordNed (1999 - ...)
1 juni 1997 t/m ...
61 Dokkum - Wouterswoude / Damwoude - Driesum - Damwoude / Triemen / Kollumerzwaag / Westergeest FRAM 19 augustus 1990 t/m ...
61 Dokkum - Damwoude - Wouterswoude - Zwaagwesteinde - Kollumerzwaag - Veenklooster - Buitenpost FRAM iig. 1971 t/m 18 augustus 1990
62 Leeuwarden - Hurdegaryp - Veenwouden - Bovenweg - Zwaagwesteinde - Kollumerzwaag - Veenklooster / Triemen - Oudwoude - Kollum FRAM iig. 1971 t/m 22 mei 1982
62 Leeuwarden - Hurdegaryp - Veenwouden - Zwaagwesteinde - Kollumerzwaag - Veenklooster / Westergeest - Kollum FRAM 23 mei 1982 t/m ...
66 Holwerd - Leeuwarden VEONN ... t/m 31 mei 1997
71 Leeuwarden - Marssum - Beetgum - Berlikum - Minnertsga - Tzummarum - Sexbierum - Wijnaldum - Harlingen LAB (1970/71),
FRAM (1971 - ...)
1970 t/m 1983
73 Minnertsga - Sint Jacobiparochie - Nieuwebildtdijk / Oudebiltzijl - Oude Leije - Vrouwbuurtstermolen - Stiens - Leeuwarden FRAM (1995 - 1996),
VEONN (1996 - 1999)
28 mei 1995 t/m ...
73 Minnertsga - Sint Jacobiparochie - Westhoek - Oude Bildtzijl - Alde Leije - Vrouwbuurt - Stiens - Britsum - Cornjum - Jelsum - Leeuwarden LABO, FRAM 1970 t/m 1976
74 Oudbildtzijl - Nieuwebildtzijl - Nieuwe Bildtdijk - Sint Annaparochie FRAM iig. 1973
74 Leeuwarden - Cornjum - Britsum - Stiens - Vrouwbuurtstermolen - Bildtzijl - Bildtdijk - Nj Altoenae - Sint Annaparochie LABO, FRAM 1970 - ..
75 Tzum / Ried - Franeker - Sexbierum FRAM 10 november 1974 t/m 1 augustus 1981
75 Mooie Paal - Minnertsga - Tzummarum - Sexbierum - Franeker - Dongjum - Boer - Ried LABO, FRAM 1970 t/m 9 november 1974
75 Franeker - Sexbierum FRAM (1981 - 1995),
VEONN (1996 - 1998),
NoordNed (1998 - 2005),
Arriva (2006 - ...)
2 augustus 1981 t/m ...
76 Berlikum - Slappeterp - Menaldum - Marssum - Leeuwarden LAB, FRAM 1970 - 1973
76 Leeuwarden - Marssum - Menaldum FRAM 3 juni 1973 t/m 27 mei 1978
76 Franeker - Tzum FRAM 2 augustus 1981 t/m ...
77 Franeker → Schalsum → Peins → Ried → Boer → Dongjum → Franeker FRAM 3 juni 1984 t/m 1 juni 1991
77 Franeker - Dongjum - Boer - Ried FRAM 2 augustus 1981 t/m 2 juni 1984
77 Franeker - Dongjum - Ried - Slappeterp - Menaldum - Berlikum VEONN (1996 - 1999),
NoordNed (1999 - 2005),
Arriva (2006 - ...)
3 november 1996 t/m ...
77 Franeker - Dongjum - Boer - Ried - Peins - Slappeterp - Dronrijp FRAM 2 juni 1991 t/m ...
79 Tzum → Franeker → Dongjum → Ried → Slappeterp → Berlikum FRAM (1988 - 1996),
VEONN (1996 - 1997)
29 mei 1988 t/m 31 mei 1997
79 Franeker → Zweins → Dronrijp → Menaldum → Berlikum VEONN 1 juni 1997 t/m ...
91 Leeuwarden - Marssum - Menaldum - Dronryp - Winsum - Wommels - Bolsward FRAM 2 augustus 1981 t/m ...
91 Leeuwarden - Marssum - Menaldum - Dronrijp - Winsum FRAM (1995 - 1996),
VEONN (1996 - 1999),
NoordNed (1999 - ...)
28 mei 1995 t/m ...
94 Sneek - Goenga - Gauw - Sibrandabuorren - Tersoal - Raerd - Reduzum - Wijtgaard - Wirdum - Leeuwarden FRAM (... - 1995),
VEONN (1996 - 1999),
NoordNed (1999 - 2005),
Arriva (2006),
Connexxion (2007 - 2012)
... t/m 8 december 2012
96 Bolsward - Schettens / Exmorra - Kop Afsluitdijk - Zurich - Harlingen VEONN 3 november 1996 t/m ...
97 Leeuwarden - Dronrijp - Franeker - Midlum - Harlingen (Veerterminal - Station - Oranjeoord) VEONN 3 november 1996 t/m ...
97 Kop Afsluitdijk - Harlingen - Midlum - Herbaijum - Franeker - Dronryp - Leeuwarden FRAM september 1994 t/m ...
97 Alkmaar - Heerhugowaard - Middenmeer - Wieringerwerf - Den Oever - Afsluitdijk - Harlingen - Franeker - Leeuwarden NZH (... - 1994),
FRAM (... - 1994)
28 mei 1972 t/m 5 november 1994
105 Oostrum - Dokkum - Bornwird - Lichtaard - Reitsum - Wanswerd - Birdaard - Steenendam - Birdaard - Jislum - Hegebeintum - Ferwerd FRAM 19 augustus 1990 t/m ...
105 Dokkum - Bornwird - Lichtaard - Reitsum - Wanswerd - Birdaard - Steenendam - Birdaard - Jislum - Hegebeintum - Ferwerd FRAM 1 juni 1986 t/m 18 augustus 1990
105 Dokkum - Bornwird - Raard - Reitsum - Burdaad - Ginnum - Ferwert FRAM (... - 1996),
VEONN (1996 - 1998),Arriva (1998 - 1999),
NoordNed (1999 - 2005),
Arriva (2006),
Connexxion (2006 - ...)
onbekend
111 Garyp - Earnewald - Oudega - Nijega - De Tike - Sumar - Eastermar - It Heechsân VEONN 17 november 1995 t/m ...
297 Harlingen: Ziekenhuis - Station - Centrum - Veerbootterminal NoordNed iig. 2003
351 Alkmaar - Heerhugowaard - Wieringerwerf - Den Oever - Harlingen NZH (1994 - 1999),
VEONN (1996 - 1999),
NoordNed 1999-2002),
Connexxion (1999 - 2002)
6 november 1994 t/m 14 december 2002
SB (7) Alkmaar Station - Leeuwarden Station NACO ... t/m 27 mei 1972