Lijn 33 Leeuwarden Station - Sneek Station

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Bus grijs nieuw.svg
Voormalige buslijn 33
Vervoerder(s) FRAM
Regio Zuidwest-Friesland
Lijnsoort Streekbus
Materieel Onbekend
Periode 28 mei 1972 t/m 1 augustus 1981
Voorganger(s) 33, 34
Opvolger(s) 33
Frequenties
Spits 1x/2 uur
Dal 1x/2 uur
Avond 1x/avond
Zaterdag 1x/2 uur
Zondag 2x/dag

Lijn 33 reed van Leeuwarden via Marssum, Deinum, Boksum, Jellum, Hilaard, Baard, Easterlittens, Britswerd, Boazum en Scharnegoutum naar Sneek.

Route

Halte
Route 0sBr.svg Leeuwarden, Station  
Route rsr.svg Leeuwarden, Snekertrekweg  
Route rsr.svg Leeuwarden, Frieslandhal  
Route rsr.svg Leeuwarden, Europaplein  
Route rsr.svg Leeuwarden, Westeinde  
Route rsr.svg Marssum, Marssum  
Route rsr.svg Ritsumazijl, Ritsumazijl  
Route rsTr.svg Deinum, Station  
Route rsr.svg Boxum, Boxum  
Route rsr.svg Jellum, Jellum  
Route rsr.svg Hijlaard, Hijlaard  
Route rsr.svg Hoptille, Hoptille  
Route rsr.svg Rewerd, Rewerd  
Route rsr.svg Huins, Huins  
Route rsr.svg Lions, Lions  
Route rsr.svg Baard, Baard  
Route rsr.svg Oosterlittens, Plein  
Route rsr.svg Wammert, Wammert  
Route rsr.svg Britswerd, Froonackerdyk  
Route rsr.svg Wieuwerd, Wieuwerd  
Route rsr.svg Bozum, Indijk  
Route rsr.svg Bozum, Bozum  
Route rsr.svg Scharnegoutum, Ivigeleane  
Route rsr.svg Scharnegoutum, Legedyk  
Route rsr.svg Sneek, Berkenlaan  
Route rsr.svg Sneek, Goeman Borgesiuslaan  
Route rsr.svg Sneek, Worp Tjaardastraat  
Route rsr.svg Sneek, Bolswarderweg  
Route rsT0.svg Sneek, Station  

Geschiedenis

Deze lijn is ontstaan per 28 mei 1972. De lijnvoering tussen Sneek, Wommels en Leeuwarden is toen gewijzigd. Het traject Leeuwarden - Oosterlittens van de oude lijn 33 (Leeuwarden - Oosterlittens - Wommels) werd via de nieuwe provinciale weg gekoppeld aan het traject Wieuwerd - Sneek van de vroegere 34.

Op 2 augustus 1981 werd de route ingekort tot de halte Provincialeweg in Boksum. Doorgaande reizigers naar Leeuwarden moesten bij genoemde halte overstappen op lijn 92. Slechts in de ochtendspits bleef één rit in beide richtingen wel doorrijden van/naar Leeuwarden. Tegelijkertijd werd de frequentie van maandag t/m zaterdag overdag teruggebracht naar vier ritten in beide richtingen van maandag t/m zaterdag overdag. In de avonduren en op zondag reed deze buslijn niet meer.