Sneek

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Trein blauw.svg
Station Sneek
Plaats Sneek
Geopend 1883
Verkorting Sk
FE-code 566
Vervoerder(s) Arriva
Reisinformatie Actuele vertrektijden

Station Sneek is geopend in 1883. Het bijbehorende stationsgebouw bestaat nog steeds alhoewel er geen reizigersvoorzieningen meer zijn. Het station ligt aan de lijn Leeuwarden-Stavoren en wordt bediend door Arriva.

Dienstregeling 2021

Richting Leeuwarden

Vertrek Serie Lijn Bestemming Spoor Soort

Vervoerder

.05 37000 RE3 Leeuwarden (ochtendspits) 2 Stoptrein Arriva
.18 37000 RS3 Leeuwarden (daluren + za) 1 Stoptrein Arriva
.18 37100 RS3 Leeuwarden (spits) 1 Stoptrein Arriva
.35 37000 RE3 Leeuwarden (ochtendspits) 2 Stoptrein Arriva
.48 37100 RS3 Leeuwarden 1 Stoptrein Arriva

Richting Stavoren

Vertrek Serie Lijn Bestemming Spoor Soort

Vervoerder

.16 37100 RS3 Stavoren 2 Stoptrein Arriva
.46 37100 RS3 Stavoren 2 Stoptrein Arriva

Let op: bovengenoemde vertrektijden en -sporen kunnen 's avonds of in het weekend anders zijn. Kijk voor meer informatie op de pagina van de desbetreffende treinserie of raadpleeg de reisplanner.

Historische dienstregeling

  • Informatie over de bediening van Sneek door treinen in het verleden is te vinden onder Sneek/Bediening.

Bus

Busstation.svg
Busstation
Plaats Sneek
Concessie(s) Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog
Vervoerder(s) Arriva
Vorm Perronbusstation
Type Statisch
Route
35 Sneek - Scharnegoutum - Boazum - Easterlittens - Winsum - Wjelsryp - Tzum - Franeker Streekbus Arriva Gebied.svg
42 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Spannenburg - Follega - Lemmer Streekbus Arriva Gebied.svg
45 Hemelum - Oudega - Elahuizen - Ypecolsga - Woudsend - Hommerts - Sneek Streekbus Arriva Gebied.svg
46 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Heeg - Oudega Streekbus Arriva Gebied.svg
47 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Woudsend - Balk - Sondel - Lemmer Streekbus Arriva Gebied.svg
90 (Heerenveen - Joure -) Sneek - Bolsward - Kop Afsluitdijk Streekbus Arriva Gebied.svg
94 Sneek - Scharnegoutum - Goenga - Gauw - Sibrandabuorren - Tersoal - Poppenwier - Raerd - Reduzum Streekbus Arriva Gebied.svg
98 Heerenveen - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Wons - Makkum Streekbus Arriva Gebied.svg
99 Heerenveen - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Witmarsum - Arum - Kimswerd - Harlingen Streekbus Arriva Gebied.svg
199 Heerenveen - Oudehaske - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Bolsward - Witmarsum - Arum - Kimswerd - Harlingen Streekbus Arriva Gebied.svg
235 Sneek (- Offingawier) - Scharnegoutum - Lytsewierrum - Rien - Itens - Easterein - Wommels Belbus Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
239 Sneek - IJlst - Blauwhuis - Parrega - Ferwoude Belbus Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
335 Bolsward - Sneek - Joure - Heerenveen - Groningen Zernike Streekbus
Arriva Gebied.svg
593 Sneek - Scharnegoutum - Easterwierum - Mantgum - Jorwert - Weidum - Jellum - Leeuwarden Lijntaxi Arriva Gebied.svg
698 Makkum - Bolsward - Sneek Schoolbus Arriva Gebied.svg
823 Opstapper: Dearsum - Mantgum/Sneek Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
824 Opstapper: Boazum - Mantgum/Sneek Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
835 Opstapper: Poppenwier - Grou/Sneek Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
836 Opstapper: Tersoal - Grou/Sneek Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
837 Opstapper: Sibrandabuorren - Grou/Sneek Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
881 Opstapper: Tirns - Sneek Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
882 Opstapper: Ysbrechtum - Sneek Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
883 Opstapper: Hidaard - Sneek/Wommels Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
884 Opstapper: Hinnaard - Sneek/Wommels Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
885 Opstapper: Itens - Sneek/Wommels Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
886 Opstapper: Lytsewierrum - Sneek/Wommels Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
887 Opstapper: Reahûs - Sneek/Wommels Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
888 Opstapper: Rien - Sneek/Wommels Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
889 Opstapper: Folsgare - Sneek Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
890 Opstapper: Loënga - Sneek Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
891 Opstapper: Tjalhuizum - Sneek Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
892 Opstapper: Easterein - Sneek/Wommels Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
893 Opstapper: Offingawier - Sneek Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
894 Opstapper: Gauw - Sneek Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
895 Opstapper: Goënga - Sneek Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
896 Opstapper: Scharnegoutum - Sneek Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
Gebied.svg Gebied2.svg = concessie(s)

Historische dienstregeling