Sneek/Bediening (bus)

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Op deze pagina is een overzicht te vinden van de buslijnen die vroeger Station Sneek aandeden.

Let op: dit overzicht is mogelijk niet compleet.

Overzicht

Route Vervoerder(s) Periode
5 Sneek - Scharnegoutum - Easterwierrum - Mantgum - Weidum - Goutum - Leeuwarden Streekbus FRAM 28 mei 1972 t/m 1 augustus 1981 regio Zuidwest-Friesland
8 Sneek - Nijland - Bolsward - Exmorra - Allingawier - Makkum Streekbus FRAM 10 november 1974 t/m 17 november 1979 regio Zuidwest-Friesland
9 Heerenveen - Joure - Uitwellingerga - Sneek - Nijland - Bolsward - Witmarsum / Kop Afsluitdijk - Harlingen Streekbus FRAM ... t/m 1 augustus 1981 regio Zuidwest-Friesland,
regio Noord-Friesland
11 Leeuwarden - Goutum - Reduzum - Raard - Sibrandebuorren - Goënga - Scharnegoutum - Sneek Streekbus NTM (... - 1970),
FRAM (1971 - 1981)
iig. 1970 t/m 1 augustus 1981 regio Zuidwest-Friesland
33 Deinum - Jellum - Hilaard - Baard - Easterlittens - Britswerd - Boazum - Scharnegoutum - Sneek Streekbus FRAM 2 augustus 1981 t/m 22 mei 1982 regio Zuidwest-Friesland
33 Sneek - Scharnegoutum - Boazum - Britswerd - Easterlittens - Baard - Huins - Jorwerd - Mantgum Belbus FRAM iig. 1988 t/m 18 augustus 1990 regio Zuidwest-Friesland
33 Sneek - Scharnegoutum - Boazum - Britswert (- Mantgum - Jorwert - Huins - Easterlittens) - Baard - Winsum Streekbus FRAM 19 augustus 1990 t/m ... regio Zuidwest-Friesland
33 Sneek - Scharnegoutum - Boazum - Britswert - Baerd - Winsum - Wjelsryp - Tzum - Franeker Streekbus FRAM (... - 1995),
VEONN (1996 - 1999),
NoordNed (1999 - 2005),
Arriva (2006),
Connexxion (2007 - 2012),
Arriva (2012 - 2014)
iig. 1994 t/m 13 december 2014 concessie Zuidwest-Fryslân (1999-2006),
concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân,
concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog
33 Deinum - Jellum - Hilaard - Baard - Easterlittens - Britswerd - Boazum - Scharnegoutum - Sneek Streekbus FRAM 23 mei 1982 t/m 28 mei 1983 regio Zuidwest-Friesland
33 Sneek Busstation - Franeker Motel Van der Valk Streekbus NoordNed
33 Leeuwarden - Marssum - Deinum - Boksum - Jellum - Hilaard - Baard - Easterlittens - Britswerd - Boazum - Scharnegoutum - Sneek Streekbus FRAM 28 mei 1972 t/m 1 augustus 1981 regio Zuidwest-Friesland
35 Sneek - Ysbrechtum - Hidaard - Roodhuis - Oosterend - Wommels Belbus FRAM (1974 - 1995),
VEONN (1996 - 1999),
NoordNed (1999 - ...)
10 november 1974 t/m 28 mei 1983
iig. 1988 - 2005
regio Zuidwest-Friesland
35 Sneek - Scharnegoutum - Rien - Itens - Wommels - Tzum - Franeker Streekbus LAB, LABO, FRAM 1970 t/m 9 november 1974 regio Zuidwest-Friesland
37 Sneek - IJlst Streekbus FRAM 10 november 1974 t/m 1 juni 1985 (??) regio Zuidwest-Friesland
38 Sneek - Sneekermeer (alleen tijdens Sneekweek) Zomerbus Arriva 5 t/m 14 augustus 2016,
4 t/m 10 augustus 2017
concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog
38 Sneek - Sneekermeer Streekbus Arriva 2 t/m 8 augustus 2019 concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog
38 Sneek - Sneekermeer Streekbus Arriva 3 t/m 9 augustus 2018 concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog
38 Sneek - IJsbrechtum - Nijland - Wolsum - Blauwhuis Streekbus FRAM 10 november 1974 t/m 1 juni 1985 regio Zuidwest-Friesland
39 Sneek → IJlst → Oosthem → Nijezijl → Abbega → Blauwhuis → Nijland → Folsgare → Oosthem → IJlst → Sneek Belbus FRAM (1985 - 1996),
VEONN (1996 - 1999),
NoordNed (1999 - ...)
2 juni 1985 t/m ... concessie Zuidwest-Fryslân (1999-2006),
concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân regio Zuidwest-Friesland
42 Sneek - Hommerts - Tjerkgaast - Follega - Lemmer - Rutten / Bant - Lemmer Streekbus ZWH (... - 1974),
FRAM (1974 - 1995),
VEONN (1996 - 1999),
NoordNed (1999 - 2005),
Arriva (2006),
Connexxion (2007 - 2012)
... t/m 8 december 2012 concessie Zuidwest-Fryslân (1999-2006),
concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân,
concessie IJsselmond (2005-2013) regio Zuidwest-Friesland
45 Sneek - Hommerts - Woudsend - Spannenburg - Balk - Waterloo - Elahuizen - Hemelum - Koudum Streekbus ZWH (... - 1974),
FRAM (1974)
... t/m 9 november 1974 regio Zuidwest-Friesland
47 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Woudsend - Waterloo - Balk Streekbus FRAM (1974 - 1996),
VEONN (1996 - ...)
10 november 1974 t/m ... regio Zuidwest-Friesland
47 Sneek - IJlst - Abbega - Blauwhuis Streekbus ZWH (... - 1974),
FRAM (1974)
... t/m 9 november 1974 regio Zuidwest-Friesland
90 Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward Streekbus FRAM 2 juni 1991 t/m ... regio Zuidwest-Friesland
93 Sneek - Scharnegoutum - Easterwierrum - Mantgum - Weidum - Goutum - Leeuwarden Streekbus FRAM 2 augustus 1981 t/m 28 mei 1983 regio Zuidwest-Friesland
94 Leeuwarden - Goutum - Reduzum - Raard - Sibrandabuorren - Goënga - Scharnegoutum - Sneek Streekbus FRAM 2 augustus 1981 t/m 28 mei 1983 regio Zuidwest-Friesland
94 Sneek - Goenga - Gauw - Sibrandabuorren - Tersoal - Raerd - Reduzum - Wijtgaard - Wirdum - Leeuwarden Streekbus FRAM (... - 1995),
VEONN (1996 - 1999),
NoordNed (1999 - 2005),
Arriva (2006),
Connexxion (2007 - 2012)
... t/m 8 december 2012 concessie Zuidwest-Fryslân (1999-2006),
concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân regio Zuidwest-Friesland,
regio Noord-Friesland
98 Heerenveen - Oudehaske - Joure - Sneek - Nijland - Bolsward - Exmorra - Allingawier - Makkum Streekbus FRAM (1994 - 1996),
VEONN (1996 - 1999),
NoordNed (1999 - 2005),
Arriva (2006 - ...)
4 september 1994 t/m ... concessie Zuidwest-Fryslân (1999-2006) regio Zuidwest-Friesland
198 Sneek - Nijland - Bolsward - Schettens - Kievitshorne - Makkum Streekbus FRAM (... - 1996),
VEONN (1996 - ...)
regio Zuidwest-Friesland
198 Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward Streekbus Connexxion (... - 2012),
Arriva (2012 - 2013)
... t/m 14 december 2013 concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân,
concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog
310 Bolsward - Sneek - Joure - Heerenveen - Drachten Streekbus
NoordNed iig. 2003 regio Zuidwest-Friesland,
regio Zuidoost-Friesland
310 Drachten - Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward - Zurich Streekbus
VEONN, NoordNed 24 mei 1998 t/m 27 mei 2000 regio Zuidoost-Friesland,
regio West-Friesland
310 Heerenveen - Joure - Sneek - Bolsward - Kop Afsluitdijk Streekbus
FRAM (1995 - 1996),
VEONN (1996 - 1998)
28 mei 1995 t/m 23 mei 1998 regio Zuidoost-Friesland,
regio Zuidwest-Friesland
768 Opstapper: Sneek - Folsgare/Ysbrechtum/Tirns/Offingawier/Boazum/Goenga/Reahus Belbus
Connexxion 29 maart 2009 t/m 8 december 2012 concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân
768 Sneek → IJlst Belbus
Arriva ... t/m 5 maart 2016 concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog
769 Sneek - Loënga Belbus
Arriva ... t/m 5 maart 2016 concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog
770 Sneek - Tjalhuizum Belbus
Arriva ... t/m 5 maart 2016 concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog
771 Sneek - Dearsum Belbus
Arriva ... t/m 5 maart 2016 concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog
772 Sneek - Boazum Belbus
Arriva ... t/m 5 maart 2016 concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog
773 Sneek - Poppenwier Belbus
Arriva ... t/m 5 maart 2016 concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog
774 Sneek - Sibrandabuorren Belbus
Arriva ... t/m 5 maart 2016 concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog
775 Sneek - Tersoal Belbus
Arriva ... t/m 5 maart 2016 concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog
776 Sneek - Folsgare Belbus
Arriva ... t/m 5 maart 2016 concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog
777 Sneek - Gauw Belbus
Arriva ... t/m 5 maart 2016 concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog
778 Sneek - Goënga Belbus
Arriva ... t/m 5 maart 2016 concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog
779 Sneek - Offingawier Belbus
Arriva ... t/m 5 maart 2016 concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog
780 Sneek - Scharnegoutum Belbus
Arriva ... t/m 5 maart 2016 concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog
781 Sneek - Tirns Belbus
Arriva ... t/m 5 maart 2016 concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog
782 Sneek - Ysbrechtum Belbus
Arriva ... t/m 5 maart 2016 concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog
783 Sneek - Easterein Belbus
Arriva ... t/m 5 maart 2016 concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog
784 Sneek - Hidaard Belbus
Arriva ... t/m 5 maart 2016 concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog
785 Sneek - Hinnaard Belbus
Arriva ... t/m 5 maart 2016 concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog
786 Sneek - Itens Belbus
Arriva ... t/m 5 maart 2016 concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog
787 Sneek - Lytsewierrum Belbus
Arriva ... t/m 5 maart 2016 concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog
788 Sneek - Reahûs Belbus
Arriva ... t/m 5 maart 2016 concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog
789 Sneek - Rien Belbus
Arriva ... t/m 5 maart 2016 concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog