Reisplanner

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Een reisplanner is een softwareprogramma voor het zoeken van efficiënte ov-verbindingen tussen twee punten. Bekende reisplanners in Nederland zijn de NS-reisplanner en de planner van 9292.nl.

Reisplanners optimaliseren meestal op verschillende factoren die gezamenlijk leiden tot de keuze voor een bepaalde route. Een belangrijke factor is de totale reistijd, snelle verbindingen worden door de reisplanner eerder gekozen dan langzame routes. Ook het aantal overstappen, de duur van de overstappen en de reiskosten kunnen factoren zijn waarop een reisplanner het meest optimale reisadvies baseert. In sommige reisplanners kan de gebruiker bepaalde factoren zwaarder laten wegen.

Sommige reisplanners richten zich op het totale aanbod aan openbaar vervoer in een bepaalde regio, andere reisplanners beperken zich alleen tot één modaliteit (zoals reisplanners voor het spoor) of tot één maatschappij. Afhankelijk van de beschikbare informatie kunnen verschillende reisplanners dus substantieel verschillende reisadviezen geven.

Internationale reisplanners

De reisplanner van Deutsche Bahn kent vrijwel alle spoorverbindingen in Europa en is daarom erg geschikt voor het plannen van internationale treinreizen.

Zie ook