Leeuwarden

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Trein blauw.svg
Station Leeuwarden
Plaats Leeuwarden
Geopend 27 oktober 1863
Verkorting Lw
FE-code 387
Vervoerder(s) NS Reizigers, Arriva
Reisinformatie Actuele vertrektijden

Station Leeuwarden is in 1863 in gebruik genomen als voorlopig eindpunt van Staatslijn B (Harlingen - Bad Nieuweschans). In 1868 bereikte ook Staatslijn A (Arnhem - Leeuwarden) het station. Leeuwarden heeft een Standaardstation van de Staatsspoorwegen Derde Klasse.

Dienstregeling 2021

Richting Zwolle

Vertrek Serie Bestemming Spoor Soort

Vervoerder

.06 9000 Meppel 5a Sprinter NS
.16 1800 Den Haag Centraal 3 Intercity NS
.36 9000 Meppel (tot 20:00 ma-vr) 5a Sprinter NS
.46 600 Rotterdam Centraal 4 Intercity NS

Richting Groningen

Vertrek Serie Lijn Bestemming Spoor Soort

Vervoerder

.17 37300 RE1 Groningen 6b Sneltrein Arriva
.21 37400 RS1 Groningen (tot 19:30 ma-za) 8 Stoptrein Arriva
.47 37300 RE1 Groningen (tot 21:00 ma-za) 6b Sneltrein Arriva
.51 37400 RS1 Groningen 8 Stoptrein Arriva

Richting Harlingen Haven

Vertrek Serie Lijn Bestemming Spoor Soort

Vervoerder

.20 37200 RS2 Harlingen Haven 1 Stoptrein Arriva
.50 37200 RS2 Harlingen Haven (tot 20:00) 1 Stoptrein Arriva

Richting Sneek (- Stavoren)

Vertrek Serie Lijn Bestemming Spoor Soort

Vervoerder

.08 37000 RE3 Sneek (middagspits) 4 Stoptrein Arriva
.23 37100 RS3 Stavoren 2 Stoptrein Arriva
.38 37000 RE3 Sneek (middagspits) 3 Stoptrein Arriva
.53 37000 RS3 Sneek (daluren + za) 2 Stoptrein Arriva
.53 37100 RS3 Stavoren (spits) 2 Stoptrein Arriva

Let op: bovengenoemde vertrektijden en -sporen kunnen 's avonds of in het weekend anders zijn. Kijk voor meer informatie op de pagina van de desbetreffende treinserie of raadpleeg de reisplanner.

Historische dienstregeling

Bus

Busstation.svg
Busstation
Plaats Leeuwarden
Concessie(s) Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog, Zuidoost-Fryslân en Wadden
Vervoerder(s) Arriva
Vorm Perronbusstation
Type Statisch
Het busstation van Leeuwarden, 29 januari 2017.

Voor het treinstation van Leeuwarden lagen oorspronkelijk twee busstations: vooraan lag een overdekt busstation voor de stadslijnen, waarvandaan bussen reden naar alle wijken in Leeuwarden. Achter het stadsbusstation lagen de perrons voor de streekbussen naar omliggende plaatsen in de provincie en zelfs naar Alkmaar. Tussen het treinstation en het stadsbusstation bevonden zich uitstaphaltes voor aankomende streekbussen evenals de vertrekhalte van scholierenlijn 612.

In 2013 werd het busstation opgeknapt.[1] Begin 2016 werd begonnen met de vernieuwing van de stationsomgeving. Hierbij werden beide busstations vervangen door één perronbusstation. Tijdens deze renovatie lag er een tijdelijk perronbusstation op de voormalige bufferplaats. De werkzaamheden zijn eind 2017 afgerond.[2]

Sinds zondag 13 november 2016 vertrekken alle stadsbussen vanaf het huidige perronbusstation, de streekbussen volgden op 11 december 2016.

Route
1 Leeuwarden: Busstation - Westeinde Stadsbus Arriva Gebied.svg
2 Leeuwarden: Busstation - MCL - Aldlân Stadsbus Arriva Gebied.svg
3 Leeuwarden: Busstation - Schieringen - Heechterp - Camminghaburen Stadsbus Arriva Gebied.svg
4 Leeuwarden: Busstation - Huizum - Nijlân Stadsbus Arriva Gebied.svg
5 Leeuwarden: Busstation → Vegelinbuurt → Schepenbuurt → Aldlân → MCL → Nijlân → Huizum → Busstation Stadsbus Arriva Gebied.svg
6 Leeuwarden: Busstation → Valeriuskwartier → Bilgaard (→ Hogescholen) → Transvaalwijk → Busstation Stadsbus Arriva Gebied.svg
7 Leeuwarden: Busstation - Achter de Hoven - Zuiderburen Stadsbus Arriva Gebied.svg
8 Leeuwarden: Busstation - Heechterp - Vrijheidswijk Stadsbus Arriva Gebied.svg
10 Leeuwarden: Busstation → Transvaalwijk (→ Hogescholen) → Bilgaard → Valeriuskwartier → Busstation Stadsbus Arriva Gebied.svg
13 Leeuwarden - Quatrebras - Noardburgum - Kootstertille - Drogeham - Harkema - Surhuisterveen - Rottevalle - Drachten Streekbus Arriva Gebied.svg
14 Leeuwarden - Garyp - Nijega - Drachten - Ureterp - Wijnjewoude - Donkerbroek - Oosterwolde - Weper - Veenhuizen - Huis ter Heide - Assen Streekbus Arriva Gebied.svg
15 Leeuwarden: Busstation → Huizum → Nijlân → MCL → Aldlân → Schepenbuurt → Vegelinbuurt → Busstation Stadsbus Arriva Gebied.svg
16 Leeuwarden: Busstation → Transvaalwijk (→ Hogescholen) → Bilgaard → Valeriuskwartier → Busstation Stadsbus Arriva Gebied.svg
18 Leeuwarden: Busstation - Heechterp - Vrijheidswijk Stadsbus Arriva Gebied.svg
20 Heerenveen - De Knipe - Langezwaag - Gorredijk - Lippenhuizen - Beetsterzwaag - Drachten - Opeinde - Nijega - Sumar - Burgum - Quatrebras - Hurdegaryp - Leeuwarden Streekbus Arriva Gebied.svg
21 Heerenveen - De Knipe - Langezwaag - Gorredijk - Lippenhuizen - Beetsterzwaag - Drachten - Sumar - Burgum - Quatrebas - Hurdegaryp - Leeuwarden Streekbus Arriva Gebied.svg
22 Warten - Wergea - Goutum - Leeuwarden Streekbus Arriva Gebied.svg
28 Heerenveen - Haskerdijken - Akkrum - Jirnsum - Grou - Leeuwarden Streekbus Arriva Gebied.svg
51 Leeuwarden - Ryptsjerk - Gytsjerk - Oentsjerk - Aldsjerk - Rinsumageast - Damwâld - Dokkum Streekbus Arriva Gebied.svg
60 Dokkum - Waaxens - Holwerd Dorp - Blije - Marrum - Hallum - Stiens - Jelsum - Leeuwarden Streekbus Arriva Gebied.svg
62 Buitenpost - Kollum - Oudwoude - Kollumerzwaag - De Westereen - Feanwâlden (- Quatrebras - Leeuwarden) Streekbus Arriva Gebied.svg
66 Holwerd Veerhaven - Holwerd Dorp - Leeuwarden Streekbus Arriva Gebied.svg
70 Leeuwarden - Bitgum - Berlitsum - Sint Annaparochie - Sint Jacobiparochie - Minnertsga Streekbus Arriva Gebied.svg
71 Kop Afsluitdijk - Zurich - Harlingen - Midlum - Wijnaldum - Pietersbierum - Sexbierum - Oosterbierum - Tzummarum - Minnertsga - Berlitsum - Bitgummole - Marssum - Leeuwarden Streekbus Arriva Gebied.svg
72 Minnertsga - Sint Jacobiparochie - Sint Annaparochie - Vrouwenparochie - Stiens - Britsum - Koarnjum - Jelsum - Leeuwarden Streekbus Arriva Gebied.svg
73 Leeuwarden - Jelsum - Stiens - Sint Annaparochie/Alde Leie - Oude Bildtzijl Streekbus Arriva Gebied.svg
92 Bolsward - Wommels - Winsum - Leeuwarden Streekbus Arriva Gebied.svg
95 Heerenveen - Oudehaske - Joure - Terherne - Jirnsum - Reduzum - Wijtgaard - Leeuwarden Streekbus Arriva Gebied.svg
97 Leeuwarden - Menaam - Dronrijp - Franeker (- Herbaijum - Harlingen) Streekbus Arriva Gebied.svg
114 Leeuwarden - Garyp - Nijega - Drachten - Wijnjewoude - Donkerbroek - Oosterwolde - Appelscha - Hijkersmilde - Smilde - Bovensmilde - Assen Streekbus Arriva Gebied.svg
150 Dokkum - Hantum - Ternaard - Holwerd Dorp - Blije - Marrum - Hallum - Hijum - Feinsum - Leeuwarden Streekbus Arriva Gebied.svg
154 Dokkum - Hantum - Ternaard - Holwerd Dorp - Blije - Marrum - Hallum - Stiens - Jelsum - Leeuwarden Streekbus Arriva Gebied.svg
155 Leeuwarden - Quatrebras - Feanwâlden - Dokkum - Metslawier - Morra - Anjum - Lauwersoog Streekbus Arriva Gebied.svg
166 Holwerd Veerhaven - Leeuwarden Streekbus Arriva Gebied.svg
192 Bolsward - Wommels - Leeuwarden Streekbus Arriva Gebied.svg
320 Leeuwarden - Drachten - Heerenveen Streekbus
Arriva Gebied.svg
350 Alkmaar - Den Oever - Kop Afsluitdijk - Leeuwarden Streekbus
Arriva Gebied.svg
355 Leeuwarden - Dokkum Streekbus
Arriva Gebied.svg
593 Sneek - Scharnegoutum - Easterwierum - Mantgum - Jorwert - Weidum - Jellum - Leeuwarden Lijntaxi Arriva Gebied.svg
603 Leeuwarden: Busstation - Beursplein - Schieringen - Friese Poort Schoolbus Arriva Gebied.svg
611 Leeuwarden: Busstation - Caparis Schoolbus Arriva Gebied.svg
612 Leeuwarden: Busstation - Hogescholen Schoolbus Arriva Gebied.svg
615 Leeuwarden: Busstation - Scholen Nijlân Schoolbus Arriva Gebied.svg
633 Leeuwarden: Busstation - Beursplein - Schieringen - Friese Poort - Kalverdijkje Schoolbus Arriva Gebied.svg
651 Leeuwarden - Ryptsjerk - Gytsjerk - Oentsjerk - Altsjerk - Readtsjerk - Rinsumageast - Damwâld - Wâlterswâld - Dokkum Schoolbus Arriva Gebied.svg
655 Lauwersoog → Anjum → Morra → Metslawier → Dokkum → Leeuwarden Schoolbus Arriva Gebied.svg
692 Makkum - Bolsward - Wommels - Leeuwarden Schoolbus Arriva Gebied.svg
695 Lemmer → Joure - Leeuwarden Schoolbus Arriva Gebied.svg
771 Opstapper: Miedum - Leeuwarden Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
772 Opstapper: Lekkum - Leeuwarden Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
773 Opstapper: Bartlehiem - Leeuwarden Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
774 Opstapper: Warstiens - Leeuwarden Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
775 Opstapper: Wyns - Leeuwarden Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
776 Opstapper: Swichum - Leeuwarden Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
777 Opstapper: Goutum - Leeuwarden Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
778 Opstapper: Warten - Leeuwarden Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
779 Opstapper: Wergea - Leeuwarden Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
780 Opstapper: Wirdum - Leeuwarden Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
781 Opstapper: Wytgaard - Leeuwarden Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
783 Opstapper: Goutum - Leeuwarden Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
Gebied.svg Gebied2.svg = concessie(s)

Historische dienstregeling

Langeafstandsbusverbindingen

De langeafstandsbussen stoppen bij het busstation op perron M.

Route
N819 Calais - Dunkerque - Brugge - Gent - Brussel - Brussels Airport-Zaventem - Antwerpen - Rotterdam - Den Haag - Schiphol Airport - Amsterdam - Harlingen - Leeuwarden - Groningen - Oldenburg - Bremen - Hamburg (mogelijk verouderd) Langeafstandsbus De Vrij Travel (Eurolines) i.o.v. FlixBus Gebied.svg
Gebied.svg Gebied2.svg = concessie(s)

Historische dienstregeling

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties:
  1. Complete metamorfose voor busstation Leeuwarden, dehuisaanhuis.nl, 30 augustus 2013
  2. Station Leeuwarden nu en straks, OV magazine.nl, 6 februari 2015