Lijn 60 Dokkum Busstation - Leeuwarden Station

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Bus blauw nieuw.svg
Buslijn 60
Vervoerder(s) Arriva
Concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog
Lijnsoort Streekbus
Materieel VDL Citea LLE-120,
VDL Berkhof Ambassador
Rijdt sinds 1 juni 1997
Voorganger(s) 54, 66
Frequenties
Spits 1-2x/uur
Spits (vakantie) 1x/uur
Dal 1x/uur
Avond rijdt niet
Zaterdag rijdt niet
Zondag rijdt niet
Vragen? Zie onze OV Vraagbaak
Lijn 60 rijdt op de Rondweg-Noord in Dokkum.

Lijn 60 rijdt van Dokkum via Waaxens, Holwerd, Blije, Marrum, Hallum, Stiens en Jelsum naar Leeuwarden.

Dienstregeling

  • In de ochtendspits rijdt buiten de vakanties een extra rit van Dokkum naar Leeuwarden.
  • In de spitsrichting rijdt één rit in Holwerd van/naar de Veerhaven.
  • Aan het einde van de ochtend rijdt er een extra rit van Dokkum Betterwird naar het busstation.
  • Samen met lijn 154 (en buiten de vakanties in de spits ook met lijn 150) wordt doordeweeks elk halfuur gereden tussen Dokkum en Holwerd en elk kwartier tussen Holwerd en Leeuwarden. In de vakanties rijden beide lijnen een uursdienst tussen Dokkum en Leeuwarden.
Tariefinformatie

Reizen op saldo

In de concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog is de OV-chipkaart op alle reguliere lijnen geldig. De prijs van een reis wordt bepaald door zowel het opstaptarief als het kilometertarief.

Opstaptarief

Het opstaptarief is een vast bedrag dat wordt gerekend wanneer iemand voor de eerste keer incheckt in de bus, tram of metro. Wanneer men overstapt tussen twee verschillende bus-, tram- of metrolijnen en dus binnen 35 minuten opnieuw incheckt, hoeft het opstaptarief niet nogmaals betaald te worden. Het opstaptarief bedraagt € 0,99 wanneer er met vol tarief wordt gereisd. Indien met 34% korting wordt gereisd bedraagt het opstaptarief € 0,65. De korting geldt automatisch voor mensen die 65 jaar of ouder zijn en voor kinderen van 4 t/m 11 jaar. Deze groepen krijgen bij het reizen met een persoonlijke OV-chipkaart 34% leeftijdskorting. In de nachtbussen en bij flexibele vormen van openbaar vervoer geldt in de meeste gevallen een afwijkend tarief.

Kilometertarief

Bovenop het opstaptarief komt een kilometertarief, dat afhankelijk is van de afstand tussen de in- en de uitstaphalte. Hieronder is een overzicht weergegeven met de prijzen per kilometer. Voor de Waddeneilanden geldt een prijs per rit. In de buurtbussen van Zuidwest-Fryslân werd de OV-chipkaart in 2013 ingevoerd. Op Terschelling, Vlieland en Ameland en in de buurtbussen van Zuidoost-Fryslân werd de OV-chipkaart pas in 2017 ingevoerd en op Schiermonnikoog pas op 8 januari 2019.

Tariefjaar en prijs (€)
Verbinding(en) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stadsbus Leeuwarden 0,089 0,094 0,098 0,116 0,135 0,147 0,148 0,157 0,166 0,170 0,170
Streekbus 0,118 0,124 0,129 0,137 0,145
Qliners 320, 322 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,148 0,179 0,189 0,193 0,190
Qliner 355 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,158
Qliners 315, 324, 335 0,15 0,156 0,162 0,164 0,166 0,168 0,169
Qliners 350, 351 (Fryslân) 0,142 0,149 0,155 0,157 0,159 0,161 0,162
Qliners 350, 351 (Noord-Holland) 0,115 0,129 0,131 0,138 0,140 0,141 0,142 0,154 0,157 0,160
Buurtbus Zuidwest-Fryslân n.v.t. n.v.t. ? 0,050 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070
Buurtbus Zuidoost-Fryslân n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,148 0,157 0,166 0,170 0,170
Vlieland n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,40 1,50 1,60 1,65
Terschelling 1 zone n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,50 1,50 1,60 1,65
Terschelling 2 zones n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2,25 2,25 2,50 2,55
Ameland 1 zone n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,50 1,50 1,60 1,65
Ameland 2 zones n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2,25 2,25 2,50 2,55
Schiermonnikoog n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2,00 2,05

Kaartsoorten

Wagenverkoop

Voorverkoop

Abonnementen

Route

Halte
Route 0sBr.svg Dokkum, Busstation    
Route rsr.svg Dokkum, Watertoren  
Route rrar.svg Dokkum, Altenastreek  
Route rsr.svgRoute rhr0.svg Dokkum, Betterwird  
Route rsr.svg Bornwird, Bornwirderhoek  
Route rsr.svg Foudgum, François Haversmidtwei  
Route rsr.svg Brantgum, Brantgum  
Route rsr.svg Waaxens, Waaxens  
Route rsr.svg Holwerd, Molenreed  
Route rlr.svgRoute 0sVr.svg Holwerd, Veerdam    
Route rarr.svg Holwerd, Holwerd Provincialeweg  
Route rsr.svg Blije, Blije Provincialeweg  
Route rsr.svg Blije, Ferwerterrijp  
Route rsr.svg Ferwert, Ferwert Provincialeweg  
Route rsr.svg Marrum, Marrum Provincialeweg  
Route rsr.svg Hallum, Hallum Provincialeweg  
Route rsr.svg Hijum, Hijum Provincialeweg  
Route rsr.svg Feinsum, Feinsum  
Route rsr.svg Stiens, Lege Hearewei  
Route rsr.svg Stiens, Langebuorren  
Route rsr.svg Stiens, Uniawei  
Route rsr.svg Stiens, Wythusterwei  
Route rsr.svg Stiens, Menno van Coehoornwei  
Route rsr.svg Koarnjum, Weg naar Koarnjum  
Route rsr.svg Jelsum, Jelsum  
Route rsr.svg Jelsum, Vijverzathe  
Route rsr.svg Leeuwarden, Vliegveld  
Route rsr.svg Leeuwarden, De Bontekoe  
Route rsr.svg Leeuwarden, Sint Bonifatiuspark  
Route rsr.svg Leeuwarden, Hoek Spanjaardslaan  
Route rsr.svg Leeuwarden, Harlingersingel  
Route rsr.svg Leeuwarden, Harmonie  
Route rhlr.svg Leeuwarden, Zaailand  
Route rsT0.svg Leeuwarden, Busstation  

Geschiedenis

Op 1 juni 1997 werd de oude lijn 54 gesplitst, dit naar aanleiding van het gereedkomen van de halteplaatsen langs de Provincialeweg. Onder het lijnnummer 54 werd voortaan 1x/uur de route via de dorpen gereden en vervolgens via Ternaard naar Dokkum. De route via de provincialeweg en Brantgum, inclusief de extra ritten in de spitsuren tot Holwerd, werden overgenomen door de nieuwe lijn 60. Daarnaast werd ook lijn 66 overgenomen door deze nieuwe lijn. In de avonduren en op zondag reed de bus echter alleen tussen Holwerd en Dokkum als belbus en werd alleen in de zomermaanden ook naar Leeuwarden gereden.

Voormalige route via de Veerdam (06-1997 - ...)
Halte
Route rsr.svg Holwerd, Stationsweg  
Route rsBr.svg Holwerd, Veerdam  
Route rsr.svg Holwerd, Stationsweg  

Op 24 mei 1998 werden ook de ritten op zaterdag op het traject Holwerd - Dokkum omgezet naar een belbus, weliswaar maar 1x per 2 uur. In de zomermaanden werd daarnaast niet meer gereden als stopdienst, de snelbus naar de Veerdam bleef dan weer wel rijden.

In de dienstregeling 2003 werd van maandag t/m vrijdag een basisuurdienst gereden, waarbij in de spitsrichting tussen Leeuwarden en Holwerd 2x/uur gereden werd. In de dal-, avonduren en het weekeinde werd tussen Holwerd en Dokkum als belbus gereden. Tijdens vakantieperioden werd slechts één rit in de spitsrichting tussen Dokkum en Holwerd als vaste bus gereden en reed de belbus daarna de hele dag.

Op 1 januari 2006 verdween de naam NoordNed uit het openbaar vervoer in Friesland en ging de exploitatie verder onder de vlag van Arriva. In deze dienstregeling werd tijdens de vakantieperioden slechts als spitsbus gereden tussen Leeuwarden en Holwerd; tussen Dokkum en Holwerd werd dan de hele dag als belbus gereden, op één rit in de spitsrichting na. Op zaterdag en zondag reed alleen de belbus op het traject Leeuwarden - Holwerd.

In de dienstregeling 2007 werd in de tegenspitsrichting ('s ochtends naar Dokkum en 's middags naar Holwerd) en de daluren als belbus gereden tussen Dokkum en Holwerd.

Op 9 december 2012 ging de volgende concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân van start, nieuw hierbij was dat de concessies Schiermonnikoog en Stadsvervoer Leeuwarden toegevoegd waren. Na de aanbestedingsperiode kwam Arriva als winnaar uit de bus. Op het traject Holwerd - Dokkum vervielen alle ritten in de daluren tussen 09:00 - 12:30, vanwege de geringere bezetting vervielen tevens alle ritten in de avonduren na 18:30 en op zondag de gehele dag. Het alternatief voor de reizigers op die momenten was dan lijn 54. Daarnaast werden de vertrek- en aankomsttijden beter afgestemd met de overige buslijnen op het traject Leeuwarden - Stiens - Holwerd.

Op 15 december 2013 werden enkele ritten in de daluren ingekort van Hallum tot Stiens, maar gingen enkele ritten in de middagspits verder rijden van Hallum naar Holwerd. Hiermee werd in combinatie met lijn 54 een regelmatigere dienstregeling gereden tussen Leeuwarden en Stiens c.q. Holwerd. Op 14 december 2014 werden enkele ritten tot Hallum in de middagspits alweer geschrapt.

Op 6 maart 2016 werd een groot aantal ritten op weekdagen overdag en enkele ritten op zaterdag van de lijnen 54 en 60 afgesplitst en ondergebracht bij lijn 154. Lijn 60 reed sindsdien alleen in de spitsuren en na 12:00 uur tussen Dokkum en Holwerd. Op zaterdag reed iedere drie uur een bus op dit trajectdeel.

Op 22 juli 2018 werd begonnen met het strekken van de routes van een aantal lijnen. Hiermee kwam lijn 54 te vervallen en de meeste ritten werden ondergebracht bij lijn 154. Ook de ritten van lijn 60 tussen Leeuwarden en Holwerd en de ritten op zaterdag werden voortaan gereden door lijn 154. Doordeweeks kreeg lijn 60 een regelmatige uursdienst tussen Dokkum en Leeuwarden. De extra rit aan het einde van de ochtend van Dokkum Busstation naar Betterwird kwam te vervallen. De terugrit bleef echter wel gehandhaafd.

Van vrijdag 17 t/m zondag 19 augustus 2018 werd volgens een aangepaste dienstregeling gereden vanwege de Reuzen van Royal de Luxe. De rit van 8:22 en de extra rit van Dokkum Betterwird naar het busstation kwamen toen te vervallen en in Leeuwarden werd een aangepaste route gereden via de Snekertrekweg.

Aangepaste route lijn 60
Halte
Route 0sTr.svg Leeuwarden, Busstation  
Route rsr.svg Leeuwarden, Snekertrekweg  
Route rsr.svg Leeuwarden, WTC  
Route rsr.svg Leeuwarden, De Bontekoe  

Op 13 december 2020 werd er in de spitsrichting een rit toegevoegd die naar de Veerhaven in Holwerd ging rijden.