Dokkum Busstation

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Busstation.svg
Busstation
Plaats Dokkum
Concessie(s) Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog, Zuidoost-Fryslân en Wadden
Vervoerder(s) Arriva
Vorm Eilandbusstation
Type Statisch

Het busstation van Dokkum is een statisch busstation ten noorden van het centrum.

Het busstation bestaat uit een gebouw met een groot dak, dat daardoor als afdak dient. Rondom het gebouw zijn diverse bushaltes aanwezig, alwaar de diverse buslijnen vertrekken.

Er zijn onder meer busverbindingen van en naar Drachten, Holwerd en Leeuwarden.

Lijnen

Route
51 Leeuwarden - Ryptsjerk - Gytsjerk - Oentsjerk - Aldsjerk - Rinsumageast - Damwâld - Dokkum Streekbus Arriva Gebied.svg
55 Drachten - Sumar - Burgum - Quatrebras - Feanwâlden - Broeksterwâld - Damwâld - Dokkum Streekbus Arriva Gebied.svgGebied2.svg
60 Dokkum - Waaxens - Holwerd Dorp - Blije - Marrum - Hallum - Stiens - Jelsum - Leeuwarden Streekbus Arriva Gebied.svg
63 Dokkum - Metslawier - Jouswier - Ee - Engwierum - Kollum - Buitenpost Streekbus Arriva Gebied.svg
150 Dokkum → Hantum → Ternaard → Holwerd Dorp → Blije → Marrum → Hallum → Hijum → Feinsum → Leeuwarden Streekbus Arriva Gebied.svg
154 Dokkum - Hantum - Ternaard - Holwerd Dorp - Blije - Marrum - Hallum - Stiens - Jelsum - Leeuwarden Streekbus Arriva Gebied.svg
155 Leeuwarden - Quatrebras - Feanwâlden - Dokkum - Metslawier - Morra - Anjum - Lauwersoog Streekbus Arriva Gebied.svg
355 Leeuwarden - Dokkum Streekbus
Arriva Gebied.svg
356 Dokkum - Feanwâlden - Drachten Streekbus
Arriva Gebied.svg
552 Dokkum → Niawier → Oosternijkerk → Morra → Anjum → Oostmahorn → Paesens → Nes → Wierum → Oosternijkerk → Niawier → Dokkum Lijntaxi Arriva Gebied.svg
651 Leeuwarden - Ryptsjerk - Gytsjerk - Oentsjerk - Altsjerk - Readtsjerk - Rinsumageast - Damwâld - Wâlterswâld - Dokkum Schoolbus Arriva Gebied.svg
655 Lauwersoog → Anjum → Morra → Metslawier → Dokkum → Leeuwarden Schoolbus Arriva Gebied.svg
660 Dokkum - Waaxens - Holwerd Schoolbus Arriva Gebied.svg
701 Opstapper: Aalsum - Dokkum Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
702 Opstapper: Ezumazijl - Dokkum Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
703 Opstapper: Oostrum - Dokkum Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
704 Opstapper: Hantumhuizen - Dokkum/Holwerd Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
705 Opstapper: Hantumeruitburen - Dokkum/Holwerd Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
706 Opstapper: Hiaure - Dokkum/Holwerd Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
707 Opstapper: Holwerd Veerhaven - Dokkum/Holwerd Dorp Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
708 Opstapper: Sibrandahûs - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
709 Opstapper: Raard - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
710 Opstapper: Lichtaard - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
711 Opstapper: Reitsum - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
712 Opstapper: Jannum - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
713 Opstapper: Jislum - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
714 Opstapper: Wânswert - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
715 Opstapper: Burdaard - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
716 Opstapper: Ginnum - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
717 Opstapper: Hegebeintum - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
718 Opstapper: De Falom - Dokkum/Feanwâlden Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
719 Opstapper: Bornwird - Dokkum/Holwerd Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
720 Opstapper: Foudgum - Dokkum/Holwerd Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
721 Opstapper: Brantgum - Dokkum/Holwerd Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
722 Opstapper: Waaxens - Dokkum/Holwerd Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
723 Opstapper: Niawier - Dokkum Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
724 Opstapper: Oosternijkerk - Dokkum Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
725 Opstapper: Wierum - Dokkum Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
726 Opstapper: Nes - Dokkum Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
727 Opstapper: Moddergat - Dokkum/Lauwersoog Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
728 Opstapper: Paesens - Dokkum/Lauwersoog Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
729 Opstapper: Lioessens - Dokkum/Lauwersoog Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
730 Opstapper: Morra - Dokkum/Lauwersoog Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
731 Opstapper: Oostmahorn - Dokkum/Lauwersoog Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
732 Opstapper: Driezum - Dokkum/Buitenpost Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
733 Opstapper: Walterswâld - Dokkum/Buitenpost Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
734 Opstapper: Westergeest - Dokkum/Buitenpost Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
735 Opstapper: Ternaard - Dokkum/Holwerd Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
736 Opstapper: Hantum - Dokkum/Holwerd Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
737 Opstapper: Wetzens - Dokkum Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
738 Opstapper: Metslawier - Dokkum/Buitenpost Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
739 Opstapper: Engwierum - Dokkum/Buitenpost Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
740 Opstapper: Ee - Dokkum/Buitenpost Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
741 Opstapper: Jouswier - Dokkum/Buitenpost Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
742 Opstapper: Broeksterwâld - Dokkum/Feanwâlden Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
743 Opstapper: Anjum - Dokkum Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
763 Opstapper: Dokkum - Feanwâlden Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
966 Opstapper: Dokkum: Centrum - Busstation Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
967 Opstapper: Dokkum: Dongeraheem - Busstation Belbus
Kijlstra i.o.v. Arriva Gebied.svg
Gebied.svg Gebied2.svg = concessie(s) of vervoerregio('s)

Historische dienstregeling