NZH

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De Noord-Zuid-Hollandsche Vervoer Maatschappij (NZH) is een voormalig vervoerder die actief was in Noord- en Zuid-Holland.

Het bedrijf is op 2 juni 1880 onder de naam Noord-Zuid-Hollandsche Stoomtramweg-Maatschappij (NZHSTM) opgericht. De naam wordt op 11 maart 1909 gewijzigd in Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg-Maatschappij (NZHTM).

Tot 1932 exploiteerde NZH alleen (stoom)trams, daarna richt het zich ook op het busvervoer.

Op 20 mei 1946 wordt de naam gewijzigd in Noord-Zuid-Hollandsche Vervoer Maatschappij, hetgeen recht doet aan het feit dat er naast de trams ook steeds meer mensen met bussen worden vervoerd.

De NZH fuseerde in 1972 met de andere streekvervoerder in Noord-Holland, de NACO, waarbij de naam NZH gehandhaafd bleef. In de jaren '80 nam NZH de AODH over. Op 24 april 1991 werd ook de ENHABO overgenomen.

In 1999 hield NZH op te bestaan. In dat jaar fuseerden Midnet, NZH, Oostnet en ZWN-Groep tot Connexxion.