Lijn 28 Heerenveen Station - Leeuwarden Station

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Bus blauw.svg
Buslijn 28
Vervoerder(s) Arriva
Concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog
Lijnsoort Streekbus
Materieel VDL Citea LLE-120,
VDL Berkhof Ambassador
Frequenties
Spits 1-2x/uur
Spits (vakantie) 1x/uur
Dal 1x/uur
Avond rijdt niet
Zaterdag rijdt niet
Zondag rijdt niet
Vragen? Zie onze OV Vraagbaak
Lijn 28 rijdt op de Fok in Heerenveen.

Lijn 28 rijdt van Heerenveen via Haskerdijken, Akkrum, Jirnsum en Grou naar Leeuwarden.

Dienstregeling

  • In de ochtendspits wordt 1x/uur van Leeuwarden naar Heerenveen gereden. In de omgekeerde richting en in de middagspits wordt 2x/uur gereden.
  • De ronde door Grou wordt altijd in dezelfde richting gereden, beginnend bij de halte Sporthal ZZ.
Tariefinformatie

Reizen op saldo

In de concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog is de OV-chipkaart op alle reguliere lijnen geldig. De prijs van een reis wordt bepaald door zowel het opstaptarief als kilometertarief.

Opstaptarief

Het opstaptarief is een vast bedrag dat wordt gerekend wanneer iemand voor de eerste keer incheckt in de bus, tram of metro. Wanneer men overstapt tussen twee verschillende bus-, tram- of metrolijnen en dus binnen 35 minuten opnieuw incheckt, hoeft het opstaptarief niet nogmaals betaald te worden. Het opstaptarief bedraagt € 0,98 wanneer er met vol tarief wordt gereisd. Indien met 34% korting wordt gereisd bedraagt het opstaptarief € 0,65. De korting geldt automatisch voor mensen die 65 jaar of ouder zijn en voor kinderen van 4 t/m 11 jaar. Deze groepen krijgen bij het reizen met een persoonlijke OV-chipkaart 34% leeftijdskorting. In de nachtbussen en bij flexibele vormen van openbaar vervoer geldt in de meeste gevallen een afwijkend tarief.

Kilometertarief

Bovenop het opstaptarief komt een kilometertarief, dat afhankelijk is van de afstand tussen de in- en de uitstaphalte. Hieronder is een overzicht weergegeven met de prijzen per kilometer. Voor de Waddeneilanden geldt een prijs per rit. In de buurtbussen van Zuidwest-Fryslân werd de OV-chipkaart in 2013 ingevoerd. Op Terschelling, Vlieland en Ameland en in de buurtbussen van Zuidoost-Fryslân werd de OV-chipkaart pas in 2017 ingevoerd en op Schiermonnikoog pas op 8 januari 2019.

Tariefjaar en prijs (€)
Verbinding(en) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stadsbus Leeuwarden 0,089 0,094 0,098 0,116 0,135 0,147 0,148 0,157 0,166 0,170
Streekbus 0,118 0,124 0,129 0,137 0,145
Qliners 320, 322 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,148 0,179 0,189 0,193
Qliner 355 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,158
Qliners 315, 324, 335 0,15 0,156 0,162 0,164 0,166 0,168 0,169
Qliners 350, 351 (Fryslân) 0,142 0,149 0,155 0,157 0,159 0,161 0,162
Qliners 350, 351 (Noord-Holland) 0,115 0,129 0,131 0,138 0,140 0,141 0,142 0,154 0,157
Buurtbus Zuidwest-Fryslân n.v.t. n.v.t.  ?? 0,05? 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
Buurtbus Zuidoost-Fryslân n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,148? 0,157 0,166 0,170
Vlieland n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,40 1,50 1,60 1,65
Terschelling 1 zone n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,50 1,50 1,60 1,65
Terschelling 2 zones n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2,25 2,25 2,50 2,55
Ameland 1 zone n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,50 1,50 1,60 1,65
Ameland 2 zones n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2,25 2,25 2,50 2,55
Schiermonnikoog n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2,00 2,05

Kaartsoorten

Wagenverkoop

Voorverkoop

Abonnementen

Route

Halte
Route rer.svgRoute 0sTr.svg Heerenveen, Busstation  
Route rer.svgRoute rsr.svg Heerenveen, Schans  
Route rer.svgRoute rsr.svg Heerenveen, Motel  
Route rer.svgRoute rsr.svg Heerenveen, Uhlweg  
Route rer.svgRoute rsr.svg Heerenveen, Leeuwarderstraatweg  
Route rer.svgRoute rsr.svg Heerenveen, Haven  
Route rer.svgRoute rsr.svg Heerenveen, Windas  
Route rer.svgRoute rsr.svg Heerenveen, Kostverloren  
Route rer.svgRoute rsr.svg Haskerdijken, Nieuwebrug  
Route rer.svgRoute rsr.svg Haskerdijken, Stobbegasterpad  
Route rer.svgRoute rsr.svg Haskerdijken, Hooibrug  
Route rer.svgRoute rsr.svg Haskerdijken, Nauta Zathe  
Route rer.svgRoute rsr.svg Haskerdijken, Van Sminiaweg  
Route rer.svgRoute rsr.svg Haskerdijken, Oude Rijksweg  
Route rer.svgRoute rsr.svg Haskerdijken, Sythuzen  
Route rer.svgRoute rsTr.svg Akkrum, Station  
Route rer.svgRoute rsr.svg Akkrum, Tsjerkebreed  
Route rer.svgRoute rsr.svg Akkrum, Heechein  
Route rer.svgRoute rsr.svg Akkrum, Jachthaven  
Route rer.svgRoute rsr.svg Akkrum, Jinshuizen  
Route rer.svgRoute rsr.svg Akkrum, Oudeschouw  
Route rer.svgRoute rsr.svg Jirnsum, Wjitteringswei  
Route rer.svgRoute rsr.svg Jirnsum, Hervormde Kerk  
Route rer.svgRoute rsr.svg Jirnsum, Douwemastrjitte  
Route rer.svgRoute rsTr.svg Grou, Station Grou-Jirnsum  
Route rsNlr.svg  
Route rhlr.svgRoute rhlr.svg Grou, Sporthal ZZ  
Route rhlr.svgRoute rhlr.svg Grou, Ghalinga  
Route rhlr.svgRoute rhlr.svg Grou, Oostergoostraat  
Route rhlr.svgRoute rhlr.svg Grou, De Boeijer  
Route rhlr.svgRoute rhlr.svg Grou, Meester Pieter Jelles Troelstrawei  
Route rhlr.svgRoute rhlr.svg Grou, Parkstraat  
Route rhlr.svgRoute rhlr.svg Grou, Bregepaad  
Route rhlr.svgRoute rhlr.svg Grou, Ghalinga  
Route rhlr.svgRoute rhlr.svg Grou, Sporthal NZ  
Route rsUlr.svg  
Route rer.svgRoute rsr.svg Idaerd, Idaerd Rijksweg  
Route rer.svgRoute rsr.svg Wirdum, Wirdum Rijksweg  
Route rer.svgRoute rsr.svg Leeuwarden, Techum  
Route rer.svgRoute rsr.svg Leeuwarden, Goutum Súd  
Route rer.svgRoute rsr.svg Leeuwarden, Goutum  
Route rer.svgRoute rsr.svg Leeuwarden, Oostergoplein  
Route rer.svgRoute rhlr.svg Leeuwarden, Aldlânsdyk  
Route rer.svgRoute rsr.svg Leeuwarden, Borniastraat  
Route rer.svgRoute rsr.svg Leeuwarden, Huizumerlaan  
Route rer.svgRoute rsr.svg Leeuwarden, Klanderij  
Route rer.svgRoute rsT0.svg Leeuwarden, Busstation  

Geschiedenis

De lijn vindt z'n oorsprong bij de VEONN.

Vanaf de dienstregeling 1999/2000 die inging op 30 mei 1999 werd de lijn gereden door NoordNed. De lijn reed van maandag t/m zaterdag overdag een basisuurdienst. In de spitsrichting reden extra ritten tussen Leeuwarden en Akkrum. In de avonduren werd er richting Heerenveen een uurdienst gereden en richting Leeuwarden een twee-uurdienst . Op zondag werd als in beide richtingen een twee-uurdienst gereden. Ook werd er nog niet via Grou gereden, dit werd gedaan door lijn 95.

Op 11 december 2005 werd de frequentie tijdens de spitsuren gedurende schoolvakanties verlaagd naar 1x per uur, de korte ritten Leeuwarden - Akkrum kwamen per die datum te vervallen op genoemde tijdstippen. Op 1 januari 2006 verdween de naam NoordNed uit het openbaar vervoer in Friesland en ging de exploitatie verder onder de vlag van Arriva.

Op 1 januari 2007 ging de concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân van start, die gewonnen was door Connexxion. Connexxion zette de lijn aanvankelijk met dezelfde frequenties voort. Bij een dienstregelingwijziging in (vermoedelijk) april 2007 vervielen de ritten in de avonduren, daarentegen werden de ritten op zondag omgezet in vaste ritten tussen Leeuwarden en Grou.

Op 9 december 2012 ging de volgende concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân van start, nieuw hierbij was dat de concessies Schiermonnikoog en Stadsvervoer Leeuwarden toegevoegd waren. Na de aanbestedingsperiode kwam Arriva als winnaar uit de bus. Vanwege de (zeer) geringe bezetting werden alle ritten in de avonduren en het weekeinde geschrapt. De Opstapper biedt op deze momenten alternatieve reismogelijkheden, deze ging bij de treinstations of busknooppunten aansluiten op de overige modaliteiten.

Op 6 oktober 2014 werd de nieuwe verkeerssituatie rondom knooppunt Werpsterhoek opgeleverd. Tegelijkertijd werd de route van de lijnen 28 en 95 aangepast. Tussen Leeuwarden en Wirdum wordt sindsdien via Techum en de Overijselselaan gereden. Zowel bij Techum als Jabikswoude werden nieuwe bushaltes geplaatst.

Van vrijdag 17 t/m zondag 19 augustus 2018 werd volgens een aangepaste dienstregeling gereden vanwege de Reuzen van Royal de Luxe. In Leeuwarden werd op vrijdag tot 14:00 rechtstreeks van het busstation naar Goutum gereden.

Aangepaste routes lijn 22/28
Halte
Route 0sTr.svg Leeuwarden, Busstation  
Route rhlr.svg Leeuwarden, Oostergoplein  
Route rsr.svg Goutum, Goutum