Dienstregeling concessie Regio Utrecht 2020

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Met ingang van 15 december 2019 gaat in de Regio Utrecht de nieuwe dienstregeling in. Mede door de introductie van U-link, de start van de tramlijn naar het Utrecht Science Park en de vervanging van het bij de start van de concessie van Connexxion overgenomen wagenpark door nieuw (elektrisch) materieel wordt de dienstregeling grootschalig gewijzigd. Op deze pagina een overzicht van alle wijzigingen.

Wijzigingen per lijn

Stadsdienst Utrecht

In beide richtingen wordt rond 0.00 uur een extra rit toegevoegd, waardoor een half uur langer een kwartiersdienst wordt geboden.

's Avonds na 19.00 uur wordt voortaan nog maar 2x/uur gereden.

Voortaan wordt via de Zamenhofdreef de wijk Overvecht uit en in gereden. Hierdoor vervallen de haltes Brailledreef en Taagdreef, maar wordt halte Rhônedreef toegevoegd.

Deze lijn is een samenvoeging van de tak Terwijde - Utrecht Centraal van lijn 4 en de tak Utrecht Centraal - Voordorp van lijn 7. Naar Voordorp wordt voortaan nog slechts 4x/uur gereden en van/naar Terwijde bleef voortaan een half uur langer elk kwartier gereden worden. De route van lijn 4 door Terwijde Noord en De Wetering wordt overgenomen door lijn 5.

Lijn 5 wordt op Utrecht Centraal geknipt. Het gedeelte van Utrecht Centraal naar Oog in Al blijft hierbij onder het lijnnummer 5 rijden, maar na Oog in Al wordt voortaan via de route van lijn 10 door Leidsche Rijn, Terwijde en De Wetering naar station Maarssen gereden. Op het traject door Terwijde Noord en De Wetering wordt tevens lijn 4 vervangen. In de tegenspitsrichting gaat de frequentie tussen Utrecht Centraal en Oog in Al omlaag naar 2x/uur, ook door Terwijde Noord en De Wetering rijdt voortaan nog slechts 2x/uur een bus.

Deze lijn wordt doorgetrokken naar Stadion Galgenwaard ter vervanging van lijn 12 in de Sterrenwijk. In de spitsen worden tevens de korte ritten van lijn 41 voortaan uitgevoerd onder lijnnummer 6. De frequentie in de avonduren wordt verlaagd naar 2x/uur.

Deze lijn is een samenvoeging van de tak Zuilen - Utrecht Centraal van lijn 4 en de tak Utrecht Centraal - Kanaleneiland van lijn 7. Naar Zuilen wordt voortaan 6x/uur gereden, ook wordt de route in Zuilen gestrekt via de Prins Bernhardlaan waardoor de haltes Pionstraat, Nifterlakeplantsoen en J.M. de Muinck Keizerlaan vervallen. Halte Vasco da Gamalaan/Columbuslaan wordt hernoemd naar Bontekoelaan. Op de vroege zaterdagochtend wordt naar Kanaleneiland voortaan elk kwartier in plaats van elke 20 minuten gereden. Ook wordt 's avonds laat een extra rit toegevoegd, zodat de kwartiersdienst tot einde dienst blijft bestaan.

Halte Diakonessenhuis wordt hernoemd tot Diakonessenhuis Noord. Verder wordt op de vroege zaterdagmorgen de frequentie verhoogd van 3x/uur naar 4x/uur en wordt een late rit toegevoegd zodat de kwartiersdienst tot einde dienst blijft bestaan.

Lijn 10 wordt ingekort tot station Leidsche Rijn, de route naar Maarssen wordt nagenoeg ongewijzigd overgenomen door lijn 5. Alle ritten richting Leidsche Rijn rijden voortaan circa 20 minuten vroeger en alle ritten richting Lunetten circa 10 minuten eerder. De laatste rit naar Lunetten gaat een uur eerder rijden. Alle ritten worden voortaan met een 15-persoonsbus gereden.

De twee late ritten van Terwijde naar Overvecht en v.v. op werkdagen vervallen, ook wordt de rit van Overvecht naar Maarssen daarvoor ingekort tot station Vleuten. In de ochtendspits wordt een extra verdichtingsrit van Overvecht naar Station Leidsche Rijn toegevoegd.

Deze nieuwe lijn neemt het gedeelte Utrecht Centraal - Maarssen van lijn 5 over, waarbij de route wordt omgelegd via de Vleutenseweg en station Zuilen. Samen met lijn 120 blijft in dezelfde frequenties als de voormalige lijn 5 gereden worden, waarbij de frequentie in de spitsrichting verhoogd wordt van 4x/uur naar 6x/uur. Echter rijdt alleen lijn 12 door Zandweg-Oostwaard en Maarssen Dorp heen, waardoor daar de frequentie van maandag t/m zaterdag overdag daalt naar 2x/uur en 's avonds en zondags naar 1x/uur.

Deze lijn is ongewijzigd.

De frequentie van deze lijn wordt verdubbeld ter vervanging van de opgeheven lijnen 14 en 15. De route van het Antonius Ziekenhuis naar Terwijde komt te vervallen en werd voortaan door lijn 5 overgenomen. Ook wordt voortaan via het centraal station gereden.

Deze lijn wordt omgevormd tot versterking van lijn 4 en gaat daarom via Langerak in plaats van de Parkwijk rijden. De frequentie tussen Utrecht Centraal en Rijnsweerd wordt verlaagd naar 4x/uur omdat door de inzet van dubbelgelede bussen op lijn 28 minder versterking nodig is.

De frequentie van deze spitslijn wordt verlaagd van 6x/uur naar 4x/uur. In de zomer- en kerstvakantie blijft een kwartiersdienst geboden worden, maar wordt aan de randen van de spits slechts elk halfuur gereden. De halte Sportpark Rijnvliet wordt hernoemd tot Rijnvliet, halte Strijkviertel tot Strijkviertel Noord, halte Proost en Brandt tot Strijkviertel Zuid en halte KPMG tot Veldzigt Zuid.

Halte WKZ wordt hernoemd tot WKZ/Máxima, verder is deze lijn ongewijzigd.

Lijn 29 wordt doorgetrokken van De Meern Oost naar station Vleuten ter vervanging van de opgeheven lijn 9. Tussen De Meern Oost en het Science Park wordt de frequentie in de spits verhoogd van 4x/uur naar 6x/uur en gaan er ook in het weekend overdag ritten rijden. 's Avonds gaat lijn 29 alleen rijden tussen station Vleuten en De Meern Veldhuizen. Op deze ritten wordt een taxibusje ingezet.

Halte WKZ wordt hernoemd tot WKZ/Máxima, verder vervallen alle ritten na 19.00 uur.

Deze lijn wordt vanwege het minimale gebruik opgeheven.

Deze nieuwe lijn neemt de bediening van de vervallen haltes aan de Amsterdamsestraatweg door de omlegging van lijn 120 via Maarssen Dorp en Zuilen over.

Stadsdienst Houten

Deze lijn wordt opgeheven, reizigers kunnen voortaan gebruik maken van U-Flex.

Stadsdienst Bilthoven

De route van De Leijen naar het station wordt hersteld tot de situatie zoals die tot 2015 bestond. Hierdoor vervalt halte Rembrandtlaan en worden de haltes Jan Provostlaan en Rubenslaan voortaan in beide richtingen bediend.

Deze lijn is ongewijzigd.

Stadsdienst Nieuwegein

Deze nieuwe lijn vervangt met een halfuursdienst doordeweeks tot 21.00 uur de lijnen 77 in Fokkesteeg en 65 in Het Klooster.

Streeklijnen

Het gedeelte Bilthoven - Rijnsweerd van lijn 31 wordt gecombineerd met lijn 283. Tussen Bilthoven en Rijnsweerd blijven de bedieningsperioden en frequenties nagenoeg ongewijzigd. Vanuit IJsselstein wordt tussen 6.00 en 7.00 uur voortaan 4x/uur in plaats van 2x/uur gereden en tussen 7.30 en 8.30 uur zelfs 8x/uur in plaats van 4x/uur. In de daluren wordt voortaan elk half uur naar IJsselstein gereden in plaats van slechts enkele ritten. Verder wordt voortaan ook op tussenliggende haltes in Nieuwegein gestopt en gingen er tussen Nieuwegein en Bilthoven ook ritten in de tegenspitsrichting rijden. Halte WKZ wordt hernoemd tot WKZ/Máxima.

Op deze lijn wordt de halte Rhônedreef toegevoegd. Ook wordt voortaan via Overvecht in plaats van Zuilen gereden en wordt halte WKZ hernoemd tot WKZ/Máxima.

Lijn 33 is het nieuwe lijnnummer voor lijn 287. Deze lijn gaat voortaan ook bij de haltes langs de route door Nieuwegein Zuid stoppen, daarnaast worden enkele ritten aan de spitsranden toegevoegd. Halte WKZ wordt hernoemd tot WKZ/Máxima.

Het gedeelte Rijnsweerd - Lunetten van lijn 31 wordt samengevoegd met lijn 371. In de ochtend werd voortaan een uur langer naar Lunetten gereden en in de middagspits werd een uur eerder gestart met rijden vanuit Lunetten. Aan het einde van de middagspits werd echter juist een uur eerder gestopt met rijden. Van/naar Driebergen-Zeist gaat de eerste rit in beide spitsrichtingen een half uur eerder rijden. Ook werden tussen Rijnsweerd en Driebergen-Zeist ritten in de tegenspitsrichting toegevoegd. De halte WKZ werd hernoemd tot WKZ/Máxima.

In de spitsrichting wordt de frequentie verlaagd van 6x/uur naar 4x/uur en in de tegenspitsrichting van 4x/uur naar 2x/uur.

De ritten die voorheen vanaf Zeist Busstation verder reden als lijn 53 gaan voortaan van/naar de halte Zeist, Biga Groep rijden. Halte Odijk, N229-Zeisterweg wordt hernoemd tot Odijk Zuid en halte Zeist, Lindenlaan tot Zeist, Verlengde Slotlaan.

De grote lusroute in Vianen en Houten komt te vervallen. In plaats daarvan wordt in Houten altijd via het Oude Dorp gereden en vervolgens via Nieuwegein Het Klooster en Nieuwegein Zuid naar Vianen Lekbrug. Vervolgens wordt via het centrum en De Hagen naar Hoef en Haag gereden. De haltes in De Biezen en Het Monikkenhof kwamen te vervallen, door De Hagen werd een ingekorte route gereden zodat Hoef en Haag beter bediend kon gaan worden.

In de middagspits begint de kwartiersdienst vanuit Houten een half uur eerder, maar eindigt eveneens een half uur eerder. Halte Utrecht, Smaragdplein wordt hernoemd tot Utrecht, Aquamarijnlaan.

Deze lijn rijdt voortaan nog maar 2x/uur tussen Houten en Nieuwegein, tussen Nieuwegein en Maarssen wordt voortaan juist in de spitsen in beide richtingen 4x/uur gereden. De avondritten rijden voortaan tot 20.00 uur van/naar station Utrecht Leidsche Rijn.

Deze lijn is ongewijzigd.

De route in Zeist wordt versneld, hier wordt voortaan vanaf halte Van Renesselaan een rechtstreeksere route via halte Slotlaan naar halte Slotlaan gereden. Op de terugweg werd vanaf halte Markt rechtstreeks naar halte Van Renesselaan gereden. Verder werd halte De Bilt, Tunneltje De Bilt hernoemd tot De Bilt, KNMI en halte Zeist, Jordanlaan/Kroostweg tot Zeist, Jordanlaan.

Deze lijn is ongewijzigd.

Lijn 63 neemt de route van lijn 74 door Het Monnikenhof in Vianen over, waarna vanaf halte Hoeufftlaan de bestaande route via het centrum naar De Hagen weer werd opgepakt. In Het Monikkenhof ging de frequentie van maandag t/m zaterdag overdag omlaag naar 2x/uur. Naar De Biezen wordt niet meer gereden, deze verbinding wordt overgenomen door lijn 65.

Binnen Vianen gaat lijn 63 ook 's avonds en in het weekend rijden, echter slechts tot Busstation Lekbrug waar de lijn gekoppeld is aan lijn 74. De ritten naar Utrecht op zaterdag kwamen hiermee te vervallen. In Utrecht werd halte Anne Frankplein hernoemd tot Lanslaan.

Lijn 65 wordt vanaf Vianen De Biezen doorgetrokken naar Vianen De Hagen, ter vervanging van lijn 63. De bediening van Het Klooster in Nieuwegein vervalt, hier gaat lijn 46 naartoe rijden.

Naar Vianen blijft ongewijzigd 2x/uur gereden worden, maar in de spitsrichting komt er geen vervanging voor de ritten van/naar Het Klooster en wordt nog maar 6x/uur extra van/naar Plettenburg-Noord gereden. In de tegenspitsrichting, de daluren en de vakanties rijdt er 2x/uur een verdichtingsrit tussen Utrecht Centraal en Plettenburg Noord. 's Avonds en in het weekend wordt voortaan ook in een halfuursdienst naar Vianen Lekbrug gereden ter vervanging van lijn 77 in Vreeswijk. Daarnaast wordt halte Utrecht, Anne Frankplein hernoemd tot Utrecht, Lanslaan en Nieuwegein, Doctor B.J. Buurmanstraat tot Nieuwegein, De Werven.

Deze lijn wordt vanwege de vertragingsgevoelige route opgeheven. De meeste haltes blijven met andere lijnen bereikbaar, alleen halte Nieuwegein, Penitentiaire Inrichting en Nieuwegein, Ravenswade komen zonder vervanging te vervallen.

Lijn 74 wordt ingekort tot Busstation Lekbrug in Vianen, de route door Het Monikkenhof wordt overgenomen door lijn 63. Vanaf Zeist Het Rond gaat op de momenten met een kwartiersdienst de helft van de ritten naar station Driebergen-Zeist rijden. De andere helft van de ritten rijdt naar Zeist Busstation en krijgt op de terugweg een snellere route van halte Slotlaan direct naar Het Rond. In Utrecht wordt voortaan ook bij de halte Vredenburg gestopt.

De frequenties worden fors verhoogd: in de spitsrichting wordt voortaan 8x/uur gereden tussen Nieuwegein Stadscentrum en Utrecht Centraal en 's avonds blijft tot 21.00 uur elk kwartier gereden worden. Zondags overdag wordt de frequentie tussen Nieuwegein Stadscentrum en Zeist Het Rond verhoogd naar 4x/uur.

Daarnaast worden de haltes Nieuwegein, Zorgcentrum Zuilenstein hernoemd tot Nieuwegein, Verdistraat, halte Utrecht, Anne Frankplein tot Utrecht, Lanslaan, halte De Bilt, Tunneltje De Bilt tot De Bilt, KNMI en halte Zeist, Jordanlaan/Kroostweg tot Zeist, Jordanlaan.

Lijn 85 gaat weer altijd de snelle route via de Weg der Verenigde Naties in Utrecht rijden. In de ochtendspits richting Leerdam en de middagspits richting Utrecht rijdt lijn 85 niet meer, maar werd deze vervangen door lijn 285 die via Papendorp rijdt.

Van Utrecht Centraal naar Vianen start de halfuursdienst voortaan een half uur eerder, verder zijn de frequenties en bedieningsperioden ongewijzigd. Halte Zijderveld, Provincialeweg wordt hernoemd tot Zijderveld, Zijderveld.

De halte Molenstraat in Ameide vervalt, verder is de dienstregeling ongewijzigd.

Vanwege de opheffing van lijn 9 gaat lijn 111 weer in de weekenden en de zomervakantie rijden. De dienstregeling is verder ongewijzigd.

Deze lijn is ongewijzigd.

Voortaan wordt al vanaf circa 19.00 uur een 8-persoonsbus ingezet, verder is deze lijn ongewijzigd.

In de ochtendspits wordt de frequentie verlaagd naar 4x/uur. Halte Odijk, Gemeentehuis wordt hernoemd tot Odijk Noord en halte Odijk, N229-Zeisterweg tot Odijk Zuid. Verder worden de haltes Provincialeweg in Werkhoven en Cothen hernoemd tot respectievelijk Werkhoven en Cothen

Halte Utrecht, Smaragdplein wordt hernoemd tot Utrecht, Aquamarijnlaan, verder is deze lijn ongewijzigd.

Deze lijn rijdt in de ochtendspits nog maar 2x/uur, daarnaast vervallen de ritten in de daluren en tijdens de zomer- en kerstvakantie.

Lijn 285 neemt de tegenspitsritten via Papendorp over van lijn 85. De ritten van/tot Vianen Lekbrug worden hierbij ingekort tot Papendorp Zuid. Halte Zijderveld, Provincialeweg wordt hernoemd tot Zijderveld, Zijderveld.

U-Link
U-link

De route van lijn 28 is ongewijzigd, wel wordt halte WKZ hernoemd tot WKZ/Máxima. Voortaan worden dubbelgelede bussen ingezet, met als gevolg dat de frequentie op maandag t/m vrijdag in de daluren, zaterdag overdag en tijdens de spitsuren in de kerstvakantie wordt verlaagd naar 6x/uur in plaats van 8x/uur.

Deze lijn is een samenvoeging van het trajectdeel Westraven - Zeist van de lijnen 71, 72 en 271 en het trajectdeel Zeist - Amersfoort van lijn 52 en 72. Tijdens de spitsen blijft de frequentie gelijk aan die van de huidige lijnen bij elkaar opgeteld, maar in de daluren gaat deze tussen Westraven en Zeist omhoog naar 6x/uur. Ook wordt op dat trajectdeel voortaan 4x/uur in de avond en het weekend gereden.

Tussen Zeist en Amersfoort blijven zowel de frequenties als de bedieningsperioden gelijk, met uitzondering van het traject Zeist - Soesterberg waar de gehele week overdag 2x/uur extra gereden wordt.

De frequenties op lijn 41 worden fors verhoogd en lijn 242 wordt erin geïntegreerd: voortaan wordt in de ochtendspits 8x/uur naar Utrecht gereden in plaats van 6x/uur en blijft tot 10.30 uur nog 6x/uur gereden worden in plaats van 4x/uur. In de vroege avond blijft richting Utrecht tot 19.15 uur elk kwartier gereden worden in plaats van tot 17.45 uur. Richting Wijk bij Duurstede wordt in de middagspits voortaan 6x/uur in plaats van 4x/uur gereden en blijft de kwartiersdienst op zaterdagmiddag een half uur langer rijden. Zondags wordt op de momenten dat nu nog een uurdienst wordt gereden de frequentie verhoogd naar een halfuursdienst. De korte ritten tussen Utrecht Centraal en de Galgenwaard worden overgenomen door lijn 6.

In Utrecht wordt de halte Diakonessenhuis Zuid toegevoegd, maar vervalt de halte Herculesplein/Stadion. Halte Odijk, Gemeentehuis wordt hernoemd tot Odijk Noord en halte Odijk, N229-Zeisterweg tot Odijk Zuid. Verder worden de haltes Provincialeweg in Werkhoven en Cothen hernoemd tot respectievelijk Werkhoven en Cothen.

Deze lijn ontstaat uit de samenvoeging van lijn 50 en 51 met deeltrajecten van de lijnen 71, 251 en 271. De vertrektijden worden hierbij beter over het uur verdeeld, waardoor in de spits met een iets lagere frequentie volstaan kan worden dan die van de voormalige lijnen opgeteld.

Ten oosten van Driebergen blijft de frequentie gelijk aan het totaal van de lijnen die vervangen worden. In de dal- en avonduren vinden wel diverse frequentieverhogingen plaats, zo worden tussen Utrecht en Driebergen twee ritten per uur extra gereden. De totale frequentie in het weekend overdag blijft gelijk. Tot slot vervallen de meeste haltes tussen Utrecht en Zeist en meerdere haltes in Elst, Rhenen en Wageningen ter versnelling van de lijn.

Deze lijn ontstaat uit de samenvoeging van lijn 37, 53, 251 en het gedeelte Utrecht - Zeist-Vollenhove van lijn 52. Tussen Maarssen en Utrecht wordt de frequentie in de spits verhoogd tot 8x/uur en in de daluren tot 6x/uur. Tussen Utrecht en Zeist blijft de frequentie in de spitsen en het weekend gelijk aan die van lijn 52, 53 en 251 samen, maar wordt deze in de daluren verhoogd naar 6x/uur. Soesterberg blijft in dezelfde frequentie en periode bediend worden als dit voorheen door lijn 52 gebeurde.

Daarnaast vervallen diverse haltes tussen Utrecht en Zeist. Halte De Bilt, Tunneltje De Bilt wordt hernoemd tot De Bilt, KNMI en halte Zeist, Jordanlaan/Kroostweg tot Zeist, Jordanlaan

Deze lijn ontstaat uit de samenvoeging van lijn 77 en het gedeelte Nieuwegein - Kanaleneiland van lijn 72. De frequentie in de spits wordt hierbij verhoogd naar 8x/uur en in de daluren naar 6x/uur.

De route vanaf de Waterbies en door Vreeswijk wordt overgenomen door lijn 65 en de verbinding vanaf de Nijverheidsweg naar Nieuwegein Stadscentrum door lijn 46.

Tram

De nieuwe tramlijn 22 komt in de plaats van bus 12 en gaat 10x/uur met dubbele tramstellen rijden, waarmee iets meer capaciteit dan de hoogfrequente busdienst geboden wordt.

Op zondagmorgen rijdt de eerste rit van Nieuwegein Zuilenstein naar Nieuwegein Zuid voortaan een kwartier later.

Op zondagmorgen wordt de rit van 8.06 uur vanaf Nieuwegein Zuilenstein voortaan als lijn 60 gereden, daardoor ontstaat een interval van anderhalf uur tussen de eerste twee ritten van lijn 61 richting IJsselstein. Op alle dagen van de week ging de laatste rit naar IJsselstein voortaan een kwartier eerder rijden, zodat deze in het reguliere patroon kwam te liggen. Wel bleef op het oorspronkelijke vertrekmoment van die rit een rit tot P+R Westraven rijden.

Nachtlijnen

Halte Zeist, Jordanlaan/Kroostweg wordt hernoemd tot Zeist, Jordanlaan en halte De Bilt, Tunneltje De Bilt tot De Bilt, KNMI.

Deze lijn is ongewijzigd.

Halte Herculesplein/Stadion vervalt. Daarnaast wordt de halte Odijk, Gemeentehuis hernoemd tot Odijk Noord en halte Odijk, N229-Zeisterweg tot Odijk Zuid. De haltes Provincialeweg in Werkhoven en Cothen worden hernoemd tot respectievelijk Werkhoven en Cothen.

Deze lijn is ongewijzigd.

Halte Zeist, Jordanlaan/Kroostweg wordt hernoemd tot Zeist, Jordanlaan, halte Soesterberg, Rooms Katholieke Kerk tot Soesterberg West en halte Soesterberg, Kontakt der Kontinenten tot Soesterberg Oost.

Halte Utrecht, Anne Frankplein wordt hernoemd tot Utrecht, Lanslaan.

Halte Utrecht, Anne Frankplein wordt hernoemd tot Utrecht, Lanslaan.

Belbussen

Deze lijn is ongewijzigd.

Deze lijn is ongewijzigd.

Buurtbus

Deze lijn is ongewijzigd.

U-flex
U-flex

Het bedieningsgebied van U-Flex Houten wordt uitgebreid met de haltes van de opgeheven lijn 49.

Wijzigingen per 8 januari 2020

Vanwege de ongeschiktheid van de Jan Steenlaan in Bilthoven voor intensief busverkeer wordt de route omgelegd via de Rembrandtlaan. Hierdoor vervallen de haltes Jan Provostlaan en Rubenslaan. In de Rembrandtlaan wordt een halte Rembrandtlaan toegevoegd.

Wijzigingen per 2 maart 2020

Vanwege langdurige werkzaamheden vervalt de route tussen de halte Stadsschouwburg en Adriaen van Ostadelaan. De bediening van de Oudwijk wordt deels overgenomen door lijn 908. In de wijk Wilhelminapark wordt de rijrichting van lijn 8 omgedraaid.

Tussen 7.00 uur en 18.00 uur wordt de frequentie verhoogd van 10x/uur naar 12x/uur, tussen 18.00 uur en 19.00 uur wordt deze juist licht verlaagd naar 8x/uur.

Deze tijdelijke lijn rijdt met een 8-persoonsbus van het Oorsprongpark via de Maliebaan naar Oudwijk en vervolgens door naar het Wilhelminapark waar op lijn 8 overgestapt kan worden.

Wijzigingen per 31 mei 2020

Vanaf halte Oorsprongpark rijdt lijn 8 voortaan een grote lusroute door Wilhelminapark en Oudwijk en neemt daarbij enkele haltes van lijn 908 weer over.

Door de routewijziging van lijn 8 kon lijn 908 komen te vervallen.

Wijzigingen per 21 juni 2020

De lusroute in Soesterberg wordt voortaan tegen de klok in gereden.

Wijzigingen per 31 augustus 2020

U-flex
U-flex

In de gemeente Vijfheerenlanden wordt U-flex geïntroduceerd ter vervanging van de belbuslijnen 503 en 572. Dit flexibele OV biedt elk kwartier reismogelijkheden vanuit Hei- en Boeicop, Leerbroek en Nieuwland naar Lexmond, Leerdam, Schoonrewoerd, Meerkerk en Ameide waar overstapmogelijkheden op de vaste buslijnen in deze regio bestaan.

In Maarssen en Zuilen wordt U-flex geïntroduceerd ter vervanging van de lijnen 13 en 920. Dit flexibele OV biedt elke 7,5 minuut reismogelijkheden van Maarsseveen, Tienhoven, de haltes langs de Amsterdamsestraatweg en de Utrechtse Schaakwijk naar Maarssen en de stations Utrecht Zuilen en Utrecht Overvecht.

U-Link
U-link

Deze lijnen blijven rijden volgens de zomerdienstregeling.

Streeklijnen

Halte Leerdam, Hoogeind wordt hernoemd in Leerdam, Schaikseweg / Hoogeind.

Deze lijn blijft rijden volgens de zomerdienstregeling.

Buurtbus

Halte Leerdam, Hoogeind wordt hernoemd in Leerdam, Schaikseweg / Hoogeind, ''Leerdam, Camping Recht van ter Leede wordt Camping Ter Leede, Meerkerk, Postkantoor heet voortaan Meerkerk, Tolstraat en Hei- en Boeicop, Nederlands Hervormde Kerk wordt Hei- en Boeicop, Pleinstraat.

Wijzigingen per 15 november 2020

De frequenties worden verlaagd tot de frequentie uit de zomerdienstregeling.

De frequenties worden verlaagd tot de frequentie uit de zomerdienstregeling.

De frequenties worden verlaagd tot de frequentie uit de zomerdienstregeling.

De extra ritten tussen Utrecht Centraal en Stadion Galgenwaard in de spits komen te vervallen.

De frequenties worden verlaagd tot de frequentie uit de zomerdienstregeling.

De frequenties worden verlaagd tot de frequentie uit de zomerdienstregeling.

Door de beperkte reizigersvraag als gevolg van het coronavirus is deze versterkingslijn niet langer nodig en wordt deze opgeheven.

Tijdelijk wordt in de spits nog maar 2x/uur gereden en vervallen de ritten in de daluren.

De frequenties worden verlaagd tot de frequentie uit de zomerdienstregeling.

In de ochtendspits wordt de frequentie van IJsselstein naar het Science Park verlaagd naar 4x/uur en in beide spitsen tussen het Science Park en Bilthoven verlaagd naar 2x/uur. In de daluren worden de ritten ingekort tot Nieuwegein Stadscentrum.

In de brede spits wordt de frequentie verlaagd naar 2x/uur.

Deze lijn komt tijdelijk te vervallen.

In de spits wordt de frequentie tussen Nieuwegein en Maarssen verlaagd naar 2x/uur.

De frequenties worden verlaagd tot de frequentie uit de zomerdienstregeling.

De frequenties worden verlaagd tot de frequentie uit de zomerdienstregeling.

De frequenties worden verlaagd tot de frequentie uit de zomerdienstregeling.

De ritten in de ochtendspits komen te vervallen, reizigers kunnen gebruik maken van lijn 90.

Deze lijn wordt opgeheven.

Deze lijn wordt opgeheven.