Lijn 44 Bolsward Busstation - Balk Harich Rotonde

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Bus blauw.svg
Buslijn 44
Vervoerder(s) Arriva
Concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog
Lijnsoort Streekbus
Materieel VDL Citea LLE-120,
VDL Berkhof Ambassador
Rijdt sinds 9 december 2012
Voorganger(s) 44, 47
Frequenties
Spits 1-2x/uur
Dal 1-2x/uur
Dal (vakantie) 1x/uur
Avond 1x/uur
Zaterdag 1x/uur
Zondag 1x/uur
Vragen? Zie onze OV Vraagbaak
Lijn 44 draait de Hearewei in Workum op.

Lijn 44 rijdt van Bolsward via Parrega, Workum, Koudum, Hemelum, Bakhuizen, Mirns, Rijs, Oudemirdum en Nijemirdum naar Sondel.

Dienstregeling

  • In de ochtendspits buiten de vakanties rijden twee extra ritten van Hemelum naar Bolsward en rijdt één extra rit van Hemelum naar Sondel.
  • In de ochtendspits buiten de vakanties rijdt er een extra rit van Koudum naar Sondel.
  • In de ochtendspits rijden er minder ritten tussen Balk en Sondel.
  • In de vakanties rijdt er één extra rit vanaf Bolsward.
  • In de middagspits buiten de vakanties wordt 2x/uur van Bolsward naar Sondel gereden en 2x/uur van Sondel naar Hemelum.
Tariefinformatie

Reizen op saldo

In de concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog is de OV-chipkaart op alle reguliere lijnen geldig. De prijs van een reis wordt bepaald door zowel het opstaptarief als kilometertarief.

Opstaptarief

Het opstaptarief is een vast bedrag dat wordt gerekend wanneer iemand voor de eerste keer incheckt in de bus, tram of metro. Wanneer men overstapt tussen twee verschillende bus-, tram- of metrolijnen en dus binnen 35 minuten opnieuw incheckt, hoeft het opstaptarief niet nogmaals betaald te worden. Het opstaptarief bedraagt € 0,98 wanneer er met vol tarief wordt gereisd. Indien met 34% korting wordt gereisd bedraagt het opstaptarief € 0,65. De korting geldt automatisch voor mensen die 65 jaar of ouder zijn en voor kinderen van 4 t/m 11 jaar. Deze groepen krijgen bij het reizen met een persoonlijke OV-chipkaart 34% leeftijdskorting. In de nachtbussen en bij flexibele vormen van openbaar vervoer geldt in de meeste gevallen een afwijkend tarief.

Kilometertarief

Bovenop het opstaptarief komt een kilometertarief, dat afhankelijk is van de afstand tussen de in- en de uitstaphalte. Hieronder is een overzicht weergegeven met de prijzen per kilometer. Voor de Waddeneilanden geldt een prijs per rit. In de buurtbussen van Zuidwest-Fryslân werd de OV-chipkaart in 2013 ingevoerd. Op Terschelling, Vlieland en Ameland en in de buurtbussen van Zuidoost-Fryslân werd de OV-chipkaart pas in 2017 ingevoerd en op Schiermonnikoog pas op 8 januari 2019.

Tariefjaar en prijs (€)
Verbinding(en) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stadsbus Leeuwarden 0,089 0,094 0,098 0,116 0,135 0,147 0,148 0,157 0,166 0,170
Streekbus 0,118 0,124 0,129 0,137 0,145
Qliners 320, 322 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,148 0,179 0,189 0,193
Qliner 355 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,158
Qliners 315, 324, 335 0,15 0,156 0,162 0,164 0,166 0,168 0,169
Qliners 350, 351 (Fryslân) 0,142 0,149 0,155 0,157 0,159 0,161 0,162
Qliners 350, 351 (Noord-Holland) 0,115 0,129 0,131 0,138 0,140 0,141 0,142 0,154 0,157
Buurtbus Zuidwest-Fryslân n.v.t. n.v.t.  ?? 0,05? 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
Buurtbus Zuidoost-Fryslân n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,148? 0,157 0,166 0,170
Vlieland n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,40 1,50 1,60 1,65
Terschelling 1 zone n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,50 1,50 1,60 1,65
Terschelling 2 zones n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2,25 2,25 2,50 2,55
Ameland 1 zone n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,50 1,50 1,60 1,65
Ameland 2 zones n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2,25 2,25 2,50 2,55
Schiermonnikoog n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2,00 2,05

Kaartsoorten

Wagenverkoop

Voorverkoop

Abonnementen

Route

Halte
Route rer.svgRoute 0sBr.svg Bolsward, Busstation (meestal gekoppeld aan lijn 92/192)  
Route rer.svgRoute rsBr.svg Bolsward, Kloosterlaan    
Route rer.svgRoute rsr.svg Tjerkwerd, Tjerkwerd  
Route rer.svgRoute rsr.svg Parrega, Parrega Provincialeweg  
Route rer.svgRoute rsr.svg Workum, Zwembad  
Route rer.svgRoute rsr.svg Workum, Hearewei  
Route rer.svgRoute rsr.svg Workum, Lynbaen  
Route rer.svgRoute rsr.svg Workum, Thomashof  
Route rer.svgRoute rsr.svg Hindeloopen, Hindeloopen Hoek  
Route rer.svgRoute rsr.svg Koudum, Koudumerzijl  
Route rer.svgRoute rsr.svgRoute 0hlr.svg Koudum, Christelijk Scholengemeenschap  
Route rer.svgRoute rarr.svg Koudum, Centrum  
Route rer.svgRoute rsr.svg Koudum, Claerbergen  
Route rer.svgRoute rrar.svg Koudum, Galamadammen  
Route 0sBr.svgRoute rsBr.svgRoute rsB0.svg Hemelum, Flinkeboskje    
Route rarl.svg Hemelum, Nijbuorren  
Route rer.svgRoute rsr.svg Hemelum, Hemelum  
Route rer.svgRoute rsr.svg Bakhuizen, Bakhuizen  
Route rer.svgRoute rsr.svg Bakhuizen, Skuniadyk  
Route rer.svgRoute rsr.svg Mirns, Mirns  
Route rer.svgRoute rsr.svg Rijs, Smitsleane  
Route rer.svgRoute rsr.svg Rijs, Hotel Jans  
Route rer.svgRoute rsr.svg Rijs, Rijsterbosch  
Route rer.svgRoute rsr.svg Rijs, Ontspanningspark  
Route rer.svgRoute rsr.svg Oudemirdum, Beukenlaan  
Route rer.svgRoute rsr.svg Oudemirdum, Jolderenbos  
Route rer.svgRoute rsr.svg Oudemirdum, Oudemirdum  
Route rer.svgRoute rsr.svg Nijemirdum, Wytlansdijkje  
Route rer.svgRoute rsr.svg Nijemirdum, Nijemirdum  
Route rer.svgRoute rsr.svg Nijemirdum, Nij Amerika  
Route rer.svgRoute rsr.svg Sondel, Kruspaed  
Route rer.svgRoute rsr.svg Sondel, Vakantiecentrum  
Route rer.svgRoute rrar.svg Sondel, Sondel  
Route rer.svgRoute rsr.svgRoute rs0.svg Sondel, De Vinkebuorren    
Route rer.svgRoute rs0.svg Balk, Harich Rotonde (meestal gekoppeld aan lijn 41)  

Geschiedenis

Op 9 december 2012 ging de volgende concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân van start, nieuw hierbij was dat de concessies Schiermonnikoog en Stadsvervoer Leeuwarden toegevoegd waren. Na de aanbestedingsperiode kwam Arriva als winnaar uit de bus. De route van lijn 44 werd ingekort van Lemmer tot Balk en tussen Balk en Hemelum ging de lijn voortaan via Bakhuizen, Rijs en Oudemirdum rijden. In Bolsward ging de lijn voortaan via de Kloosterlaan en de A7 rijden i.p.v. het Centrum, door het koppelen met lijn 92 bleef deze verbinding wel gewaarborgd. De dienstregeling bleef grotendeels ongewijzigd, alleen in de avonduren werd een enkele extra rit toegevoegd.

Op 14 december 2014 werd de route in Balk iets gewijzigd. De halte Wilhelminastraat kwam richting Bolsward te vervallen en werd vervangen door de halte Tjalke de Boerstrjitte. De eindhalte werd daarnaast verplaatst van de Wilhelminastraat naar de bushalte Rotonde in Harich.

Op 16 augustus 2015 werd de route van deze lijn van maandag t/m vrijdag ingekort tot Sondel en stappen doorgaande reizigers over op lijn 47. Tegelijkertijd ging de lijn tussen Sondel en Balk buitenom via de rondweg rijden in plaats van door Balk. Voor de haltes in Balk was lijn 47 gedeeltelijk het alternatief. Tevens kwamen enkele slecht bezette ritten te vervallen, met name tijdens de vakantieperioden.

Voormalige route in Balk
Halte
Route rsr.svg Sondel, De Vinkebuorren  
Route rsr.svg Balk, Zuivelfabriek  
Route rhrr.svg Balk, Tjalke de Boerstrjitte  
Route rhlr.svg Balk, Wilhelminastraat  
Route rs0.svg Balk, Harich Rotonde  

Op 6 maart 2016 gingen veel ritten in de daluren weer vanaf en naar Balk rijden, evenals een enkele rit in de spitsuren. Tijdens vakanties rijden nagenoeg alle ritten vanaf en naar Balk.

Op 9 december 2018 werd de laatste rit naar Balk ingekort tot Sondel.