Concessie Noord-Fryslân (1999-2006)

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Noord-Fryslân
(voormalige concessie)
OV-autoriteit Provincie Fryslân
Vervoerder(s) NoordNed (1999 - 2005),
Arriva (2006)
Duur 7,5 jaar
Periode 30.05.1999 - 31.12.2006
Opvolger(s) Noord- en Zuidwest-Fryslân
Concessietabel - Concessiekaart

De concessie Noord-Fryslân omvatte al het busvervoer boven de spoorlijn Harlingen - Leeuwarden - Buitenpost.

In 1998 werd een samenwerkingsverband opgezet door de NS, de VEONN en Rederij Doeksen onder de noemer NoordNed. Het was de bedoeling dat het al het trein- en busvervoer ging verzorgen in de provincie Fryslân. Door ontevredenheid onder het personeel werd deze startdatum een jaar opgeschoven naar 1999. In deze periode werd de VEONN overgenomen door Arriva, dat hiermee een partner werd van NoordNed. Op 30 mei 1999 ging NoordNed rijden in de concessies Noord-Fryslân en Zuidwest-Fryslân. In het zuidoosten van de provincie bleef Arriva rijden en op de stadsdienst van Leeuwarden ging Arriva al vrij snel rijden (rond 2001). Nadat Arriva alle aandelen had overgenomen van de NS en ABM-AMRO, werd de naam NoordNed in principe overbodig. Daarom werd dit bedrijf op 1 januari 2006 volledig ingelijfd bij Arriva en daarmee reed laatstgenoemde maatschappij voortaan in de gehele provincie Fryslân.

Bij de volgende aanbesteding in 2006 werden de beide losse concessies samengevoegd tot de nieuwe concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân. Deze werd na de inschrijvingen en consultatieperiode gewonnen door Connexxion.

Lijnennet

Lijn Route Opmerlingen
Streekbussen
36 Franeker - Achlum - Arum - Pingjum - Witmarsum Belbus
50 Leeuwarden - Dokkum - Morra - Anjum - Lauwersoog
51 Leeuwarden - Tytsjerk - Altsjerk - Readtsjerk - Rinsumageest - Damwâld - Dokkum
52 Dokkum - Niawier - Oosternijkerk - Lioessens - Morra - Anjum - Oostmahorn - Paesens - Moddergat - Nes - Wierum - Hantumhuizen - Oosternijkerk - Niawier - Dokkum Belbus
53 Dokkum - Damwoude - Broeksterwoude - De Valom - Veenwouden - Quatrebras - Burgum
54 Leeuwarden (- Cornjum - Britsum) Stiens - Hallum - Marrum - Ferwert - Blije - Holwerd - Ternaard - Hantum - Dokkum
55 Dokkum - Oostrum Belbus
57 Swarteweisein - Ryptsjerk - Oentsjerk - Readtsjerk (- Burdaard - Wanswert) Belbus
60 Leeuwarden - Stiens - Provincialeweg - Holwerd - Waaxens - Brantgum - Dokkum Deels belbus
61 Dokkum - Damwoude - Wouterswoude - Driesum - Westergeest - Triemen - Veenklooster - Kollumerzwaag Belbus
62 Leeuwarden - Hurdegaryp - Quatrebras - Veenwouden - Zwaagwesteinde - Kollumerzwaag - Triemen - Westergeest - Oudwoude - Kollum - Buitenpost Deels belbus
63 Dokkum - Metslawier - Ee - Engwierum - Kollumer Nieuwe Zijlen - Kollum - Buitenpost
66 Leeuwarden - Provincialeweg - Holwerd Veerdam
70 Leeuwarden - Provincialeweg - St. Annaparochie - St. Jacobieparochie - Minnertsga
71 Leeuwarden - Marssum - Engelum - Beetgummolen - Beetgum - Berlikum - St. Annaparochie - St. Jacobiparochie - Minnertsga - Tzummarum - Oosterbierum - Sexbierum - Pietersbierum - Wijnaldum - Midlum - Harlingen
72 Leeuwarden - Cornjum - Britsum - Stiens - Vrouwbuurtstermolen - Vrouwenparochie - St. Annaparochie - St. Jacobiparochie
73 (Leeuwarden -) Stiens - Vrouwbuurtstermolen - Oude Leije - Oude Biltdijk / Nij Altoenae - St. Jacobiparochie - Minnertsga Deels belbus
75 Franeker - Sexbierum Belbus
76 Harlingen - Wijnaldum Belbus
77 Franeker - Dongjum - Boer - Ried - Peins - Slappeterp - Menaldum - Berlikum Belbus
97 Leeuwarden - Menaldum - Dronrijp - Franeker - Herbaijum - Midlum - Harlingen
197s Leeuwarden - Harlingen
236 Makkum - Wons - Witmarsum Belbus
Buurtbus
105 Dokkum - Bornwird - Raard - Lichtaard - Jislum - Wanswert - Burdaard - Ferwert
Qliner
350 Alkmaar - Heerhugowaard (- Scharwoude - Nieuwe Niedorp) - Waarland - Middenmeer - Wieringerwerf - Den Oever - Afsluitdijk - Harlingen

Dienstregelingen per jaar