Dienstregeling concessie Noord-Fryslân 2006

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De dienstregeling 2006 voor de concessie Noord-Fryslân liep van 11 december 2005 t/m 31 december 2006.

Lijnennet

Lijn Route Opmerkingen
Streekbussen
36 Franeker - Achlum - Arum - Pingjum - Witmarsum Belbus
50 Leeuwarden - Dokkum - Morra - Anjum - Lauwersoog
51 Leeuwarden - Tytsjerk - Altsjerk - Readtsjerk - Rinsumageest - Damwâld - Dokkum
52 Dokkum - Niawier - Oosternijkerk - Lioessens - Morra - Anjum - Oostmahorn - Paesens - Moddergat - Nes - Wierum - Hantumhuizen - Oosternijkerk - Niawier - Dokkum Belbus
53 Dokkum - Damwoude - Broeksterwoude - De Valom - Veenwouden - Quatrebras - Burgum
54 Leeuwarden (- Cornjum - Britsum) Stiens - Hallum - Marrum - Ferwert - Blije - Holwerd - Ternaard - Hantum - Dokkum
55 Dokkum - Oostrum Belbus
57 Swarteweisein - Ryptsjerk - Oentsjerk - Readtsjerk (- Burdaard - Wanswert) Belbus
60 Leeuwarden - Stiens - Provincialeweg - Holwerd - Waaxens - Brantgum - Dokkum Deels belbus
61 Dokkum - Damwoude - Wouterswoude - Driesum - Westergeest - Triemen - Veenklooster - Kollumerzwaag Belbus
62 Leeuwarden - Hurdegaryp - Quatrebras - Veenwouden - Zwaagwesteinde - Kollumerzwaag - Triemen - Westergeest - Oudwoude - Kollum - Buitenpost Deels belbus
63 Dokkum - Metslawier - Ee - Engwierum - Kollumer Nieuwe Zijlen - Kollum - Buitenpost
66 Leeuwarden - Provincialeweg - Holwerd Veerdam
70 Leeuwarden - Provincialeweg - St. Annaparochie - St. Jacobieparochie - Minnertsga
71 Leeuwarden - Marssum - Engelum - Beetgummolen - Beetgum - Berlikum - St. Annaparochie - St. Jacobiparochie - Minnertsga - Tzummarum - Oosterbierum - Sexbierum - Pietersbierum - Wijnaldum - Midlum - Harlingen
72 Leeuwarden - Cornjum - Britsum - Stiens - Vrouwbuurtstermolen - Vrouwenparochie - St. Annaparochie - St. Jacobiparochie
73 (Leeuwarden -) Stiens - Vrouwbuurtstermolen - Oude Leije - Oude Biltdijk / Nij Altoenae - St. Jacobiparochie - Minnertsga Deels belbus
75 Franeker - Sexbierum Belbus
76 Harlingen - Wijnaldum Belbus
77 Franeker - Dongjum - Boer - Ried - Peins - Slappeterp - Menaldum - Berlikum Belbus
97 Leeuwarden - Menaldum - Dronrijp - Franeker - Herbaijum - Midlum - Harlingen
197s Leeuwarden - Harlingen
236 Makkum - Wons - Witmarsum Belbus
Buurtbus
105 Dokkum - Bornwird - Raard - Lichtaard - Jislum - Wanswert - Burdaard - Ferwert
Qliner
350 Alkmaar - Heerhugowaard (- Scharwoude - Nieuwe Niedorp) - Waarland - Middenmeer - Wieringerwerf - Den Oever - Afsluitdijk - Harlingen

Wijzigingen per 11 december 2005

 • Lijn 50 (Leeuwarden - Lauwersoog): De vertrek- en aankomsttijden zijn lichtjes gewijzigd. Van maandag t/m vrijdag vervalt de rit van 18:50 uit Dokkum.
 • Lijn 54 (Leeuwarden - Dokkum): De rit van 06:30 uit Dokkum rijdt voortaan nog maar tot Holwerd en vertrekt daarnaast 3 minuten eerder. Op zaterdag vervalt de rit van 12:43 uit Holwerd en in de avonduren en op zondag gaat deze lijn via Cornjum en Britsum rijden als vervanging van lijn 72.
 • Lijn 60 (Leeuwarden - Dokkum): Van maandag t/m vrijdag vervallen de ritten van 13:17 en 14:17 uit Leeuwarden en de rit van 06:31 uit Dokkum begint voortaan in Holwerd.
 • Lijn 61 (Dokkum - Kollumerzwaag): De route wordt geheel gewijzigd. Komende vanuit Dokkum wordt voortaan via Damwoude gereden en vervolgens via Wouterswoude naar Driesum. Na Westergeest wordt via Oudwoude en Veenklooster naar Kollumerzwaag gereden en daar wordt aansluiting geboden op lijn 62.
 • Lijn 62 (Leeuwarden - Buitenpost): Deze lijn gaat een vaste eenduidige route rijden in plaats van om-en-om via Veenklooster of Westergeest. Laatstgenoemde plaatsen worden ook bediend door lijn 61. Vanaf Kollum rijdt deze lijn naar Oudwoude en daarna rechtdoor richting Triemen en Kollumerzwaag en vervolgens vanaf de Stationsstraat in Kollumerzwaag weer de normale route naar Leeuwarden. In Kollum gaan de ritten richting Leeuwarden via de Van Scheltingalaan naar de halte De Colle rijden. Van maandag t/m vrijdag rijden de ritten van 12:03 t/m 17:03 uit Leeuwarden nog maar tot Kollumerzwaag in plaats van Kollum. De ritten van 18:48 en 19:48 uit Buitenpost en 18:33 uit Leeuwarden worden omgezet naar een belbus.
 • Lijn 66 (Leeuwarden - Holwerd): Van Leeuwarden naar Holwerd gaan alle ritten 6 minuten later rijden.
 • Lijn 71 (Harlingen - Leeuwarden): Tussen Harlingen en Sexbierum gaat deze lijn via Midlum rijden en in Harlingen worden de meeste ritten doorgekoppeld aan lijn 97. Op
 • Lijn 72 (Leeuwarden - Minnertsga): In de avonduren en op zondag rijdt deze lijn niet meer. De route via St. Annaparochie en St. Jacobieparochie wordt dan overgenomen door lijn 71, de route in Vrouwvbuurtstermolen wordt overgenomen door lijn 73 en de route via Cornjum en Britsum wordt overgenomen door lijn 54.
 • Lijn 73 (Leeuwarden - Minnertsga): De ritten van 13:08 t/m 17:08 uit Leeuwarden gaan 3 minuten later vertrekken. Op zondag gaat deze lijn via Vrouwbuurtstermolen rijden.
 • Lijn 97 (Leeuwarden - Harlingen): Als gevolg van de nieuwe route van de Qliner komt het traject tussen Harlingen en de Kop Afsluitdijk te vervallen. Tussen Harlingen en Herbaijum rijdt deze lijn niet meer via Midlum en niet meer via het Oosterpark in Harlingen. In Harlingen worden de meeste ritten doorgekoppeld aan lijn 71, wanneer laatstgenoemde lijn niet rijdt, wordt via Midlum gereden. De vertrek- en aankomsttijden zijn flink gewijzigd.
 • Lijn 132 (Harlingen - Kop Afsluitdijk): Deze buslijn komt te vervallen.
 • Lijn 197 (Leeuwarden - Harlingen): Onder dit lijnnummer rijdt een rechtstreekse snelbus tussen Harlingen en Leeuwarden op de tijdstippen dat de Qliner geen aansluiting geeft van/op de treinen in Harlingen.
 • Lijn 350 (Alkmaar - Harlingen): Komende vanaf Alkmaar wordt de route na de Afsluitdijk afgeleid naar Harlingen. In Harlingen wordt bij het treinstation een goede aansluiting geboden van/op de treinen richting LEeuwarden. Wanneer deze aansluiting er niet is, dan rijdt een rechtstreekse snelbus naar Harlingen. Op zaterdag en zondag rijdt om 12:57 een extra rit vanuit Alkmaar en om 14:59 een extra rit vanuit Harlingen. Op zondag rijdt ook een extra rit om 17:57 uit Alkmaar en 19:59 uit Harlingen.