Leeuwarden

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Trein blauw.svg
Station Leeuwarden
Plaats Leeuwarden
Geopend 27 oktober 1863
Verkorting Lw
FE-code 387
Vervoerder(s) NS Reizigers, Arriva
Reisinformatie Actuele vertrektijden

Station Leeuwarden is in 1863 in gebruik genomen als voorlopig eindpunt van Staatslijn B (Harlingen - Bad Nieuweschans). In 1868 bereikte ook Staatslijn A (Arnhem - Leeuwarden) het station. Leeuwarden heeft een Standaardstation van de Staatsspoorwegen Derde Klasse.

Dienstregeling 2017

Richting Zwolle

Vertr. Serie Bestemming Soort
.08 1800 Den Haag Centraal Intercity NS
.20 9000 Meppel (ma-vr overdag) Sprinter NS
.47 600 Rotterdam Centraal Intercity NS

Richting Groningen

Vertr. Serie Bestemming Soort
.20 37400 Groningen Stoptrein Arriva
.43 37300 Groningen Sneltrein Arriva
.50 37400 Groningen (tot 20:00 ma-za) Stoptrein Arriva

Richting Harlingen Haven

Vertr. Serie Bestemming Soort
.19 37200 Harlingen Haven Stoptrein Arriva
.44 37200 Harlingen Haven (tot 20:00; zondag na 12:30) Stoptrein Arriva

Richting Sneek (- Stavoren)

Vertr. Serie Bestemming Soort
.01 37100 Stavoren (ma-za) Stoptrein Arriva
.08 37100 Stavoren (zondag) Stoptrein Arriva
.21 37000 Sneek (ma-vr) Stoptrein Arriva
.41 37000 Sneek (ma-za) Stoptrein Arriva

Let op: bovengenoemde tijden zijn basistijden. Tijden kunnen 's avonds of in het weekend anders zijn. Ook kan het zijn dat er spitstreinen of andere extra treinen rijden. Kijk voor meer informatie op de pagina van de desbetreffende treinserie.

Historische dienstregeling

  • Informatie over de bediening van Leeuwarden in het verleden is te vinden onder Leeuwarden/Bediening.

Bus

Busstation.svg
Busstation
Plaats Leeuwarden
Concessie(s) Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog, Zuidoost-Fryslân en Wadden
Vervoerder(s) Arriva
Vorm Perronbusstation
Type Dynamisch
Het busstation van Leeuwarden, 29 januari 2017.

Naast het treinstation van Leeuwarden lagen oorspronkelijk twee busstations. Vooraan lag een overdekt busstation voor de stadslijnen van Arriva, waarvandaan bussen rijden naar alle wijken in Leeuwarden.

Achter het stadsbusstation lagen de perrons voor de streekbussen van Arriva die naar diverse plaatsen in Friesland rijden. Ook is er een busverbinding met Alkmaar.

Aan de zijkant (tussen het treinstation en het stadsbusstation) lagen uitstaphaltes voor aankomende streekbussen en lag de vertrekhalte van scholierenlijn 612.

In 2013 werd het busstation opgeknapt.[1] Begin 2016 is begonnen met de vernieuwing van de stationsomgeving. Hierbij worden beide busstations vervangen door één perronbusstation. Tijdens deze renovatie ligt er een tijdelijk perronbusstation op de voormalige bufferplaats. De werkzaamheden zijn naar verwachting in 2017 afgerond.[2]

Sinds zondag 13 november 2016 vertrekken alle stadsbussen vanaf het nieuwe perronbusstation. De streekbussen volgden op 11 december 2016.

Route
1 Leeuwarden: Busstation - Vosseparkwijk - Westeinde Stadsbus Arriva Gebied.svg
2 Leeuwarden: Busstation - MCL - Aldlân Stadsbus Arriva Gebied.svg
3 Leeuwarden: Busstation - Schieringen - Heechterp - Camminghaburen Stadsbus Arriva Gebied.svg
4 Leeuwarden: Busstation - Huizum - Nijlân Stadsbus Arriva Gebied.svg
5 Leeuwarden: Busstation → Vegelinbuurt → Schepenbuurt → Aldlân → MCL → Nijlân → Huizum → Busstation Stadsbus Arriva Gebied.svg
6 Leeuwarden: Busstation → Valeriuskwartier → Bilgaard (→ Hogescholen) → Transvaalwijk → Busstation Stadsbus Arriva Gebied.svg
7 Leeuwarden: Busstation - Achter de Hoven - Zuiderburen Stadsbus Arriva Gebied.svg
8 Leeuwarden: Busstation - Beursplein - Bloemenbuurt - Vrijheidswijk Stadsbus Arriva Gebied.svg
9 Leeuwarden: Busstation - Centrum Stadsbus Arriva Gebied.svg
13 Leeuwarden - Quatrebras - Noardburgum - Kootstertille - Drogeham - Harkema - Surhuisterveen - Rottevalle - Drachten Streekbus Arriva Gebied.svg
14 Leeuwarden - Garyp - Nijega - Drachten - Ureterp - Wijnjewoude - Donkerbroek - Oosterwolde - Weper - Veenhuizen - Huis ter Heide - Assen Streekbus Arriva Gebied.svg
15 Leeuwarden: Busstation → Huizum → Nijlân → MCL → Aldlân → Schepenbuurt → Vegelinbuurt → Busstation Stadsbus Arriva Gebied.svg
16 Leeuwarden: Busstation → Transvaalwijk (→ Hogescholen) → Bilgaard → Valeriuskwartier → Busstation Stadsbus Arriva Gebied.svg
18 Leeuwarden: Busstation - Heechterp - Vrijheidswijk Stadsbus Arriva Gebied.svg
20 Heerenveen - De Knipe - Langezwaag - Gorredijk - Lippenhuizen - Beetsterzwaag - Drachten - Opeinde - Nijega - Sumar - Burgum - Quatrebras - Hurdegaryp - Leeuwarden Streekbus Arriva Gebied.svg
21 Heerenveen - De Knipe - Langezwaag - Gorredijk - Lippenhuizen - Beetsterzwaag - Drachten - Sumar - Burgum - Quatrebas - Hurdegaryp - Leeuwarden Streekbus Arriva Gebied.svg
22 Warten - Wergea - Goutum - Leeuwarden Spitsbus Arriva Gebied.svg
28 Heerenveen - Haskerdijken - Akkrum - Jirnsum - Grou - Leeuwarden Streekbus Arriva Gebied.svg
51 Leeuwarden - Ryptsjerk - Gytsjerk - Oentsjerk - Altsjerk - Rinsumageest - Damwoude - Dokkum Streekbus Arriva Gebied.svg
54 (Dokkum - Hantum - Ternaard -) Holwerd - Blije - Ferwert - Marrum - Hallum - Stiens - Jelsum - Leeuwarden Streekbus Arriva Gebied.svg
60 (Dokkum - Waaxens -) Holwerd - Blije - Marrum - Hallum - Stiens - Jelsum - Leeuwarden Streekbus Arriva Gebied.svg
62 Buitenpost - Kollum - Oudwoude - Kollumerzwaag - De Westereen - Feanwâlden - Quatrebras - Leeuwarden Streekbus Arriva Gebied.svg
66 Holwerd - Leeuwarden Snelbus Arriva Gebied.svg
70 Leeuwarden - Bitgum - Berlitsum - Sint Annaparochie - Sint Jacobiparochie - Minnertsga Streekbus Arriva Gebied.svg
71 Kop Afsluitdijk - Zurich - Harlingen - Midlum - Wijnaldum - Pietersbierum - Sexbierum - Oosterbierum - Tzummarum - Minnertsga - Berlitsum - Bitgummole - Marssum - Leeuwarden Streekbus Arriva Gebied.svg
72 Minnertsga - Sint Jacobiparochie - Sint Annaparochie - Vrouwenparochie - Stiens - Britsum - Koarnjum - Jelsum - Leeuwarden Streekbus Arriva Gebied.svg
73 Leeuwarden - Jelsum - Stiens - Sint Annaparochie/Alde Leie - Oude Bildtzijl Spitsbus Arriva Gebied.svg
92 Bolsward - Wommels - Winsum - Leeuwarden Streekbus Arriva Gebied.svg
93 Sneek - Scharnegoutum - Easterwierum - Mantgum - Jorwert - Weidum - Jellum - Leeuwarden Spitsbus Arriva Gebied.svg
95 Joure - Terherne - Jirnsum - Reduzum - Wijtgaard - Leeuwarden Streekbus Arriva Gebied.svg
97 Leeuwarden - Menaam - Dronrijp - Franeker (- Herbaijum - Harlingen) Streekbus Arriva Gebied.svg
114 Leeuwarden - Garyp - Nijega - Drachten - Wijnjewoude - Donkerbroek - Oosterwolde - Appelscha - Hijkersmilde - Smilde - Bovensmilde - Assen Streekbus Arriva Gebied.svg
154 Dokkum - Hantum - Ternaard - Holwerd - Blije - Marrum - Hallum - Stiens - Jelsum - Leeuwarden Streekbus Arriva Gebied.svg
155 Leeuwarden - Quatrebras - Feanwâlden - Dokkum - Metslawier - Morra - Anjum - Lauwersoog Streekbus Arriva Gebied.svg
170 Leeuwarden - Bitgum - Berlitsum - Sint Annaparochie - Sint Jacobiparochie - Minnertsga Streekbus Arriva Gebied.svg
192 Bolsward - Wommels - Leeuwarden Spitsbus Arriva Gebied.svg
197 Leeuwarden → Harlingen Snelbus Arriva Gebied.svg
320 Leeuwarden - Drachten - Heerenveen Snelbus
Arriva Gebied.svg
350 Alkmaar - Den Oever - Kop Afsluitdijk - Bolsward - Leeuwarden Snelbus
Arriva Gebied.svg
355 Leeuwarden - Dokkum Snelbus
Arriva Gebied.svg
601 Leeuwarden: Station - Dairy Campus Schoolbus Arriva Gebied.svg
603 Leeuwarden: Busstation - Beursplein - Schieringen - Friese Poort (- Camminghaburen) Schoolbus Arriva Gebied.svg
611 Leeuwarden: Busstation - Caparis Spitsbus Arriva Gebied.svg
612 Leeuwarden: Busstation - Hogescholen Schoolbus Arriva Gebied.svg
615 Leeuwarden: Busstation - Scholen Nijlân Schoolbus Arriva Gebied.svg
651 Leeuwarden - Ryptsjerk - Gytsjerk - Oentsjerk - Altsjerk - Readtsjerk - Rinsumageest - Damwâld - Wâlterswâld - Dokkum Schoolbus Arriva Gebied.svg
655 Leeuwarden (Station - NHL Hogeschool) - Dokkum - Metslawier - Morra - Anjum Schoolbus Arriva Gebied.svg
671 Leeuwarden - Minnertsga - Tzummarum - Franeker - Tzummarum - Sexbierum - Pietersbierum (→ Midlum → Harlingen → Zurich → Kop Afsluitdijk) Schoolbus Arriva Gebied.svg
692 Makkum - Bolsward - Wommels - Leeuwarden Schoolbus Arriva Gebied.svg
695 Lemmer - Joure - Leeuwarden Schoolbus Arriva Gebied.svg
771 Opstapper: Miedum - Leeuwarden Belbus
Arriva Gebied.svg
772 Opstapper: Lekkum - Leeuwarden Belbus
Arriva Gebied.svg
773 Opstapper: Bartlehiem - Leeuwarden Belbus
Arriva Gebied.svg
774 Opstapper: Warstiens - Leeuwarden Belbus
Arriva Gebied.svg
775 Opstapper: Wyns - Leeuwarden Belbus
Arriva Gebied.svg
776 Opstapper: Swichum - Leeuwarden Belbus
Arriva Gebied.svg
777 Opstapper: Goutum - Leeuwarden Belbus
Arriva Gebied.svg
778 Opstapper: Warten - Leeuwarden Belbus
Arriva Gebied.svg
779 Opstapper: Wergea - Leeuwarden Belbus
Arriva Gebied.svg
780 Opstapper: Wirdum - Leeuwarden Belbus
Arriva Gebied.svg
781 Opstapper: Wytgaard - Leeuwarden Belbus
Arriva Gebied.svg
783 Opstapper: Goutum - Leeuwarden Belbus
Arriva Gebied.svg

Historische dienstregeling

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties:
  1. Complete metamorfose voor busstation Leeuwarden, dehuisaanhuis.nl, 30 augustus 2013
  2. Station Leeuwarden nu en straks, OV magazine.nl, 6 februari 2015