Lijn 71 Kop Afsluitdijk - Leeuwarden Station

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Bus blauw.svg
Buslijn 71
Vervoerder(s) Arriva
Concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog
Lijnsoort Streekbus
Materieel VDL Citea LLE-120,
VDL Berkhof Ambassador
Rijdt sinds 15 december 2013
Voorganger(s) 71, 132
Frequenties
Spits 1-4x/uur
Dal 1-2x/uur
Dal (vakantie) 1x/uur
Avond 1x/uur
Zaterdag 1x/uur
Zondag 1x/uur
Vragen? Zie onze OV Vraagbaak
Lijn 71 nadert de Veerterminal in Harlingen.

Lijn 71 rijdt van Kop Afsluitdijk via Zurich, Harlingen, Midlum, Wijnaldum, Sexbierum, Tzummarum, Minnertsga, Berlitsum, Bitgum en Marssum naar Leeuwarden.

Dienstregeling

  • Er wordt altijd 1x/uur van/naar de Kop Afsluitdijk gereden.
  • In de spits- en daluren buiten vakanties eindigt één keer per uur een rit in Pietersbierum. Daarbij wordt in Bitgummole om-en-om via Ingelumerdyk of Dyksterhuizen gereden. In de vakanties geldt dit alleen voor een enkele ochtendspitsrit en in de middag na 14:00 uur. Als op de gehele route één keer per uur wordt gereden, wordt altijd via Ingelumerdyk gereden.
  • In de ochtendspits wordt één rit uitgevoerd met een VDL Citea SLFA-180 Electric.
  • In de vroege ochtend en spitsuren rijden diverse (extra) ritten tussen station Harlingen en Leeuwarden.
  • De halte Bitgumerdyk wordt in de ochtendspits twee keer naar Leeuwarden bediend en in de middagspits twee keer naar Kop Afsluitdijk.
Tariefinformatie

Reizen op saldo

In de concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog is de ov-chipkaart op alle reguliere lijnen geldig. De prijs van een reis wordt bepaald door zowel het opstaptarief als kilometertarief.

Opstaptarief

Het opstaptarief is een vast bedrag dat wordt gerekend wanneer iemand voor de eerste keer incheckt in de bus, tram of metro. Wanneer men overstapt tussen twee verschillende bus-, tram- of metrolijnen en dus binnen 35 minuten opnieuw incheckt, hoeft het opstaptarief niet nogmaals betaald te worden. Het opstaptarief bedraagt € 0,96 wanneer er met vol tarief wordt gereisd. Indien met 34% korting wordt gereisd bedraagt het opstaptarief € 0,63. De korting geldt automatisch voor mensen die 65 jaar of ouder zijn en voor kinderen van 4 t/m 11 jaar. Deze groepen krijgen bij het reizen met een persoonlijke ov-chipkaart 34% leeftijdskorting. In de nachtbussen en bij flexibele vormen van openbaar vervoer geldt in de meeste gevallen een afwijkend tarief.

Kilometertarief

Bovenop het opstaptarief komt een kilometertarief, dat afhankelijk is van de afstand tussen de in- en de uitstaphalte. Hieronder is een overzicht weergegeven met de prijzen per kilometer. Voor de Waddeneilanden geldt een prijs per rit. In de buurtbussen van Zuidwest-Fryslân werd de OV-chipkaart in 2013 ingevoerd. Op Terschelling, Vlieland en Ameland en in de buurtbussen van Zuidoost-Fryslân werd de OV-chipkaart pas in 2017 ingevoerd en op Schiermonnikoog pas op 8 januari 2019.

Tariefjaar en prijs (€)
Verbinding(en) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stadsbus Leeuwarden 0,089 0,094 0,098 0,116 0,135 0,147 0,148 0,157 0,166
Streekbus 0,118 0,124 0,129 0,137 0,145
Qliners 320, 322 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,148 0,179 0,189
Qliner 355 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,158
Qliners 315, 324, 335 0,15 0,156 0,162 0,164 0,166 0,168 0,169
Qliners 350, 351 (Fryslân) 0,142 0,149 0,155 0,157 0,159 0,161 0,162
Qliners 350, 351 (Noord-Holland) 0,115 0,129 0,131 0,138 0,140 0,141 0,142 0,154
Buurtbus Zuidwest-Fryslân n.v.t. n.v.t. 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
Buurtbus Zuidoost-Fryslân n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,157 0,166
Vlieland n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,40 1,50 1,60
Terschelling 1 zone n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,50 1,50 1,60
Terschelling 2 zones n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2,25 2,25 2,50
Ameland 1 zone n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,50 1,50 1,60
Ameland 2 zones n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2,25 2,25 2,50
Schiermonnikoog n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2,00

Kaartsoorten

Wagenverkoop

Voorverkoop

Abonnementen

Route

Halte
Route 0sBr.svg Afsluitdijk, Kop Afsluitdijk    
Route rsr.svg Zurich, Zurich  
Route rsr.svg Kimswerd, Carpe Diem  
Route rsr.svg Harlingen, Groot Ropens  
Route rsr.svg Harlingen, De Batting  
Route rsr.svg Harlingen, Grettingalaan  
Route rsr.svg Harlingen, Kimswerderweg  
Route rsTr.svgRoute 0sTr.svg Harlingen, Station  
Route rarr.svg Harlingen, Steenhouwerstraat  
Route rsTr.svg Harlingen, Havenplein  
Route rsVr.svg Harlingen, Veerbootterminal    
Route rsr.svg Midlum, Zorg en Vlijt  
Route rsr.svg Midlum, Weg naar Sexbierum  
Route rsr.svg Midlum, Midlum  
Route rsr.svg Midlum, Weg naar Midlum  
Route rsr.svg Midlum, De Blijnse  
Route rsr.svg Wijnaldum, Swingmaleane  
Route rsr.svg Wijnaldum, Weg naar Wijnaldum  
Route rsr.svg Pietersbierum, Hearewei  
Route rsr.svgRoute 0sr.svg Pietersbierum, Van Hottingawei  
Route rarr.svg Sexbierum, Walburgastrjitte  
Route rsr.svg Sexbierum, Tsjerk Hiddesstrjitte  
Route rsr.svg Sexbierum, Hearewei  
Route rsr.svg Sexbierum, Ottemaleane  
Route rsr.svg Oosterbierum, Slachtedyk  
Route rsr.svg Oosterbierum, Haerdawei  
Route rsr.svg Oosterbierum, Keatsebuorren  
Route rsr.svg Klooster-Lidlum, Muntsewei  
Route rsr.svg Tzummarum, Kapelleweg  
Route rsr.svg Tzummarum, Buorren  
Route rsr.svg Tzummarum, Wapen van Barradeel  
Route rsr.svg Tzummarum, Swaerderwei  
Route rsr.svg Tzummarum, Swaerderwei no. 21  
Route rsr.svg Firdgum, Weg naar Firdgum  
Route rsr.svg Minnertsga, Hermanahiem  
Route rsr.svg Minnertsga, Hervormde Kerk  
Route rsr.svg Minnertsga, Miedleane  
Route rsBr.svg Minnertsga, Mooie Paal    
Route rsr.svg Wier, Wier  
Route rsr.svg Wier, Gernierswei  
Route rsr.svg Berlitsum, Veiling  
Route rsr.svg Berlitsum, Berlingahiem  
Route rrar.svg Berlitsum, Ingenieur C.M. v.d. Slikkeleane  
Route rlr.svgRoute rsr.svg Berlitsum, Bitgumerdyk  
Route rarr.svg Bitgum, Bitgum  
Route rsr.svg Bitgummole, Terhornestrjitte  
Route rrar.svg Bitgummole, J.H. van Aismawei  
Route rlr.svgRoute rsr.svg Bitgummole, Dyksterhuzen  
Route rsr.svgRoute rlr.svg Bitgummole, Ingelumerdyk  
Route rsr.svgRoute rlr.svg Ingelum, Ingelum  
Route rarr.svg Ingelum, Weg naar Engelum  
Route rsr.svg Marssum, Franjumbuorren  
Route rsr.svg Marssum, Marssum  
Route rsr.svg Leeuwarden, Poptawei  
Route rsr.svg Leeuwarden, Douwe Kalmaleane  
Route rsr.svg Leeuwarden, Westeinde  
Route rsr.svg Leeuwarden, WTC/Heliconweg  
Route rsr.svg Leeuwarden, Roemer Visscherstraat  
Route rsr.svg Leeuwarden, Tesselschadestraat  
Route rsT0.svg Leeuwarden, Busstation  

Geschiedenis

Op 15 december 2013 werd de route van lijn 71 uitgebreid met het traject Harlingen - Kop Afsluitdijk, wat tot deze datum gereden werd door lijn 132. Tevens werd op die datum de route in Leeuwarden verlegd naar de Tesselschadestraat en de Heliconweg i.p.v. de Slauerhoffweg. Ook wijzigden hierdoor de vertrek- en aankomsttijden, waardoor de aansluitingen in Harlingen verbeterden, maar in Minnertsga in juist verslechterden.

Op 6 maart 2016 werd de halte Douwe Kalmaleane toegevoegd aan de route van lijn 71.

Op 11 december 2016 vervielen de haltes Heliconweg en Lange Marktstraat in Leeuwarden.

Op 10 december 2017 werd opnieuw de route in Leeuwarden gewijzigd. Ditmaal werd er via het P+R terrein op het WTC-terrein gereden. Tegelijkertijd werden de haltes Carpe Diem, Groot Ropens, De Batting en Grettingalaan aan de route toegevoegd.

Voormalige route in Leeuwarden
Halte
Route rsr.svg Leeuwarden, Douwe Kalmaleane  
Route rsr.svg Leeuwarden, Westeinde  
Route rsr.svg Leeuwarden, WTC  
Route rsr.svg Leeuwarden, UWV Werkpklein  
Route rsr.svg Leeuwarden, Tesselschadestraat  

Van vrijdag 17 t/m zondag 19 augustus 2018 werd volgens een aangepaste dienstregeling gereden vanwege de Reuzen van Royal de Luxe. De frequentie op het traject Leeuwarden - Pietersbierum ging omhoog naar 2x/uur en in Leeuwarden kwam de route via het Westeinde te vervallen.

Aangepaste route lijn 71
Halte
Route 0sTr.svg Leeuwarden, Busstation  
Route rsr.svg Leeuwarden, Snekertrekweg  
Route rsr.svg Marssum, Marssum  

Op 3 september 2018 werd de route in Leeuwarden weer gewijzigd. Er werd niet langer via het WTC zelf gereden.

Voormalige route in Leeuwarden
Halte
Route rsr.svg Leeuwarden, Douwe Kalmaleane  
Route rsr.svg Leeuwarden, Slauerhoffweg  
Route rsr.svg Leeuwarden, P+R LF 2018/WTC  
Route rsr.svg Leeuwarden, WTC/Heliconweg  
Route rsr.svg Leeuwarden, Roemer Visscherstraat  
Route rsr.svg Leeuwarden, Tesselschadestraat