Leeuwarden/Bediening (bus)

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Stad en regionale bussen

Op deze pagina is een overzicht te vinden van de buslijnen die vroeger Station Leeuwarden aandeden.

Let op: dit overzicht is mogelijk niet compleet.

Overzicht

Route Vervoerder(s) Periode
1 Leeuwarden - Marssum - Menaldum - Dronryp - Winsum - Wommels - Bolsward Streekbus LAB (... - 1970),
FRAM (1971 - 1981)
iig. 1970 t/m 1 augustus 1981
1 Leeuwarden: Westeinde → FEC → Busstation → Centrum → Schieringen → Camminghaburen Stadsbus
Arriva ... t/m 1 februari 2003 Gebied.svg
2 Leeuwarden: Camminghaburen → Schieringen → Centrum → Busstation → Centrum → Schieringen → Camminghaburen Stadsbus
Arriva ... t/m 1 februari 2003 Gebied.svg
2 Heerenveen - De Knipe - Langezwaag - Gorredijk - Lippenhuizen - Beetsterzwaag - Olterterp - Drachten - Nijtap - Opeinde - Nijega - Burgum - Hurdegaryp - Leeuwarden Streekbus NTM (... - 1970),
FRAM (1971 - 1974)
iig. 1970 t/m 9 november 1974
2 Leeuwarden - Deinum - Winsum - Wommels - Bolsward Streekbus FRAM 28 mei 1978 t/m 1 augustus 1981
3 Leeuwarden: Busstation → Centrum → Heechterp → Camminghaburen → Schieringen → Centrum → Busstation Stadsbus Arriva iig. 2003 Gebied.svg
3 Leeuwarden: Camminghaburen → Schieringen → Centrum → Busstation → FEC → Westeinde Stadsbus
Arriva ... t/m 1 februari 2003 Gebied.svg
3 Leeuwarden: Busstation → Centrum → Schieringen → Camminghaburen → Heechterp → Centrum → Busstation Stadsbus Arriva iig. 2003 Gebied.svg
3 Drachten - Rottevalle - Boelenslaan - Surhuisterveen - Harkema - Koostertille - Noardbergum - Hurdegaryp - Leeuwarden Streekbus FRAM iig. 1971 t/m 1 augustus 1981
4 Leeuwarden: Aldlân → MCL → Huizum → Busstation → Centrum → Transvaalwijk → Bilgaard Stadsbus
Arriva iig. 2002/2003 Gebied.svg
5 Sneek - Scharnegoutum - Easterwierrum - Mantgum - Weidum - Goutum - Leeuwarden Streekbus LAB (... - 1970),
FRAM (1971 - 1981)
iig. 1970 t/m 1 augustus 1981
5 Leeuwarden: Bilgaard → Valeriuskwartier → Westerpark → Busstation → Westerpark → Valeriuskwartier → Bilgaard Stadsbus
Arriva Gebied.svg
5 Leeuwarden, Autobusstation - Kelvinstraat Stadsbus
Connexxion ... t/m 8 december 2012 Gebied.svg
5 Leeuwarden: Aldlân State - Station - Bilgaard Stadsbus FRAM
5 Leeuwarden, Lekkumerend - Aldlân State Stadsbus FRAM
5 Leeuwarden: Busstation - Westerparkwijk - Transvaalwijk - Bilgaard Stadsbus Arriva iig. 2003 Gebied.svg
5 Leeuwarden: Station - Centrum - FEC Stadsbus Arriva Gebied.svg
6 Leeuwarden: Busstation - Transvaalwijk - Bilgaard Stadsbus Arriva ... t/m 5 maart 2016 Gebied.svg
6 Leeuwarden: Bilgaard → Transvaalwijk → Centrum → Busstation → Huizum → MCL → Aldlân Stadsbus Arriva iig. 2002/2003 Gebied.svg
7 Alkmaar - Heerhugowaard - Scharwoude - Waarland - Middenmeer - Wieringerwerf - Den Oever - Afsluitdijk - Harlingen - Midlum - Herbaijum - Franeker - Dronrijp - Menaldum - Leeuwarden Streekbus NZH en FRAM iig. 1971
7 Leeuwarden: Vrijheidswijk → Centrum → Busstation → MCL → Nijlân Stadsbus
Arriva i.i.g. 2002/2003 Gebied.svg
8 Leeuwarden: Nijlân → Huizum → Busstation → Centrum → Heechterp → Vrijheidswijk Stadsbus Arriva iig. 2002/2003 Gebied.svg
9 Leeuwarden: Busstation - Scholen Nijlân Schoolbus Arriva ... t/m 5 maart 2016 Gebied.svg
9 Leeuwarden: Busstation - Spoordok - Schenkenschans - FEC Stadsbus Arriva iig. 2003 Gebied.svg
10 Heerenveen - De Knipe - Langezwaag - Gorredijk - Beetsterzwaag - Drachten - Sumar - Burgum - Hurdegaryp - Leeuwarden Streekbus VEONN (1996 - 1999),
Arriva (1999 - 2008),
Qbuzz (2008 - 2009)
3 november 1996 t/m 12 december 2009 Gebied.svgGebied2.svg
11 Leeuwarden: Zuiderburen → Aldlân → Huizum-Dorp → Busstation → Huizum → MCL → Goutum Stadsbus Arriva iig. 2002/2003 Gebied.svg
11 Leeuwarden - Goutum - Reduzum - Raard - Sibrandebuorren - Goënga - Scharnegoutum - Sneek Streekbus NTM (... - 1970),
FRAM (1971 - 1981)
iig. 1970 t/m 1 augustus 1981
12 Leeuwarden: Goutum → MCL → Huizum → Busstation → Huizum-Dorp → Aldlân → Zuiderburen Stadsbus Arriva iig. 2002/2003 Gebied.svg
12 Leeuwarden: Busstation - Hogescholen Schoolbus Arriva 9 december 2012 t/m 5 maart 2016 Gebied.svg
12 Leeuwarden - Tytsjerk - Suawoude Streekbus NTM (1965 - 1970),
FRAM (1971 - 1981)
30 mei 1965 t/m 1 augustus 1981
13 Leeuwarden - Hurdegaryp - Noardburgum - Kootstertille - Surhuisterveen - Drogeham - Nijtap - Drachten - Gorredijk - Lippenhuizen - Oldeberkoop - Zandhuizen - Noordwolde - Wilhelminaoord - Frederiksoord - Nijensleek - Eesveen - Steenwijk Streekbus Qbuzz 13 december 2009 t/m 28 februari 2015 Gebied.svg
13 Leeuwarden - Hurdegaryp - Noardburgum - Kootstertille - Drogeham - Harkema - Surhuisterveen - Rottevalle - Nijtap - Drachten Streekbus Arriva (... - 2008),
Qbuzz (2008 - 2009)
... t/m 12 december 2009 Gebied.svgGebied2.svg
13 Leeuwarden - Hurdegaryp - Noardburgum - Kootstertille - Drogeham - Harkema - Surhuisterveen - Rottevalle - Nijtap - Drachten Streekbus Qbuzz 1 maart 2015 t/m 10 december 2016 Gebied.svg
13 Leeuwarden - Hurdegaryp - Noardbergum - Kootstertille - Surhuisterveen - Houtigehage - Drachten Streekbus VEONN 3 november 1996 t/m ...
13 Leeuwarden - A32 - Grou - Jirnsum - Terherne - Joure Streekbus FRAM .. t/m 1 augustus 1981
14 Leeuwarden - Nijega - Drachten - Donkerbroek - Oosterwolde - Veenhuizen - Assen Streekbus Qbuzz 13 december 2009 t/m 28 februari 2015 Gebied.svg
14 Leeuwarden - Goutum - Reduzum - Jirnsum - Akkrum - Haskerdijken - Heerenveen Streekbus FRAM ... t/m 22 mei 1993
14 Leeuwarden - Garyp - Nijega - Drachten Streekbus VEONN (1996 - 1999),
Arriva (1999 - 2008),
Qbuzz (2008 - 2009)
3 november 1996 t/m 12 december 2009 Gebied.svgGebied2.svg
17 Leeuwarden - Goutum - Weidum - Mantgum - Jorwert Streekbus FRAM 26 mei 1974 t/m 28 mei 1983
19 Leeuwarden - Hurdegaryp - Burgum - Sumar - Nijega - Opeinde - Drachten - Ureterp - Wijnjewoude - Donkerbroek - Oosterwolde Streekbus Qbuzz 13 december 2009 t/m 1 januari 2011 Gebied.svg
19 Leeuwarden - Hurdegaryp - Quatrebas - Burgum - Sumar - Nijega - Opeinde - Drachten - Ureterp - Wijnjewoude - Donkerbroek - Oosterwolde - Appelscha - Smilde - Assen Streekbus Qbuzz 2 januari 2011 t/m 10 december 2016 Gebied.svg
20 Heerenveen - De Knipe - Langezwaag - Gorredijk - Lippenhuizen - Beetsterzwaag - Drachten - Opeinde - Nijega - Suameer, Bergum, Hurdegaryp - Leeuwarden Streekbus FRAM 10 november 1974 t/m ...
20 Heerenveen - Langezwaag - Gorredijk - Beetsterzwaag - Drachten - Opeinde - Nijega - Sumar - Burgum - Quatrebas - Hurdegaryp - Leeuwarden Streekbus Qbuzz 13 december 2009 t/m 10 december 2016 Gebied.svg
22 Leeuwarden - Wergea - Warten - Garijp - Suameer - Burgum Streekbus FRAM 10 november 1974 t/m 2 juni 1984
22 Leeuwarden - Goutum - Wergea - Warten - Garyp Streekbus FRAM 3 juni 1984 t/m ...
23 Drachten - Rottevalle - Boelenslaan - Surhuisterveen - Harkema - Drogeham - Kootstertille - Noardbergum - Quatrebras - Hurdegaryp - Leeuwarden Streekbus FRAM (1981 - 1995),
VEONN (1996)
2 augustus 1981 t/m 3 november 1996
24 Drachten - Opeinde - Nijega - Leeuwarden Streekbus FRAM 18 november 1979 t/m 18 augustus 1990
24 Drachten De Trisken - Drachten Centrum - Leeuwarden Streekbus FRAM 19 augustus 1990 t/m ...
24 Drachten - Opeinde - Nijega - Leeuwarden Streekbus FRAM 10 november 1974 t/m 17 november 1979
28 Leeuwarden - Wirdum - Reduzum - Akkrum - Haskerdijken - Heerenveen - Wolvega - De Blesse - Steggerda - Noordwolde Streekbus FRAM (1992 - 1996),
VEONN (1996 - 1999),
Arriva (1999 - 2001)
31 mei 1992 t/m 30 juni 2001
29 Drachten - Drachtstercompagnie - Rottevalle - Eastermar - Eastrum - Noardbergum - Quatrebras - Hurdegaryp - Leeuwarden Streekbus FRAM iig. 1971 t/m 2 juni 1984
31 Leeuwarden: Westeinde → Valeriuskwartier → Transvaalwijk → Centrum → Busstation → Huizum-Dorp → Greunshiem → Aldlân → MCL Servicebus Arriva iig. 2003 Gebied.svg
31 Westeinde → Valeriuskwartier → Transvaalwijk → Centrum → Busstation → MCL → Aldlân → Huizum Dorp → Busstation Stadsbus
Arriva i.i.g. 2002 Gebied.svg
31 Leeuwarden: Busstation - Centrum Stadsbus Arriva ... t/m 5 maart 2016 Gebied.svg
32 Leeuwarden: Station - Vegelinsbuurt - Schepenbuurt Stadsbus Arriva 9 december 2012 t/m 24 augustus 2013 Gebied.svg
32 Leeuwarden: Busstation - Achter de Hoven - Schepenbuurt - Aldlân Stadsbus Arriva 25 augustus 2013 /m 5 maart 2016 Gebied.svg
32 Leeuwarden: Busstation → Huizum Dorp → Aldlân → MCL → Busstation → Centrum → Transvaalwijk → Valeriuskwartier → Westeinde Stadsbus
Arriva Gebied.svg
32 Leeuwarden: MCL → Aldlân → Greunshiem → Huizum-Dorp → Busstation → Centrum → Transvaalwijk → Valeriuskwartier → Westeinde Servicebus Arriva iig. 2003 Gebied.svg
33 Leeuwarden: Busstation - Beursplein - Schieringen - Friese Poort (- De Hemrik) Schoolbus Arriva 9 december 2012 t/m 5 maart 2016 Gebied.svg
33 Leeuwarden: Vrijheidswijk → Heechterp → Bloemenbuurt → Centrum → Busstation → MCL → Aldlân → Nijlân Stadsbus
Arriva Gebied.svg
33 Leeuwarden: Heechterp → Centrum → Busstation → Huizum → MCL → Aldlân → Nijlân Servicebus Arriva iig. 2003 Gebied.svg
33 Leeuwarden - Marssum - Deinum - Boksum - Jellum - Hilaard - Baard - Easterlittens - Britswerd - Boazum - Scharnegoutum - Sneek Streekbus FRAM iig. 1971 t/m 1 augustus 1981
34 Leeuwarden: Nijlân → Huizum → Busstation → Centrum → Transvaalwijk → Bilgaard Stadsbus
Arriva iig. 2002/2003 Gebied.svg
34 Leeuwarden: Busstation - MCL - Nijlân Stadsbus Arriva ... t/m 5 maart 2016 Gebied.svg
35 Leeuwarden: Bilgaard → Transvaalwijk → Centrum → Busstation → Huizum → Nijlân Stadsbus
Arriva iig. 2003 Gebied.svg
36 Leeuwarden: Busstation - Bouhof - Bilgaard Stadsbus Arriva ... t/m 5 maart 2016 Gebied.svg
36 Leeuwarden: Nijlân → Aldlân → MCL → Huizum → Busstation → Centrum → Heechterp Servicebus Arriva iig. 2003 Gebied.svg
36 Leeuwarden: Nijlân → Aldlân → MCL → Busstation → Centrum → Heechterp → Vrijheidswijk Stadsbus
Arriva i.i.g. 2002/2003 Gebied.svg
37 Leeuwarden: Camminghaburen → Schieringen → Centrum → Busstation → MCL → Huizum Dorp → Busstation Stadsbus
Arriva i.i.g. 2002/2003 Gebied.svg
37 Leeuwarden: Camminghaburen → Schieringen → Heechterp → Centrum → Busstation → Huizum → MCL Servicebus Arriva iig. 2003 Gebied.svg
38 Leeuwarden: Busstation → Huizum Dorp → MCL → Busstation → Centrum → Schieringen → Camminghaburen Stadsbus
Arriva i.i.g. 2002/2003 Gebied.svg
38 Leeuwarden: MCL → Huizum → Busstation → Centrum → Schieringen → Heechterp → Camminghaburen Servicebus Arriva iig. 2003 Gebied.svg
38 Leeuwarden: Busstation - Cambuurplein - Vrijheidswijk Stadsbus Arriva 30 maart 2014 t/m 5 maart 2016 Gebied.svg
50 Leeuwarden - Dokkum - Lauwersoog Streekbus FRAM (1990 - 1995),
VEONN (1995 - 1998),
NoordNed (1999 - 2005),
Arriva (2006),
Connexxion (2007 - 2012),
Arriva (2012 - 2016)
19 augustus 1990 t/m 10 december 2016 Gebied.svgGebied2.svg
50 Leeuwarden - Tytsjerk - Suawoude Marktbus FRAM 2 augustus 1981 t/m ...
51 Leeuwarden - Ryptsjerk - Giekerk - Oenkerk - Readtsjerk - Rinsumageest - Damwoude - Dokkum Streekbus NOF (... - 1970),
FRAM (1971 - 1990)
iig. 1973 t/m 18 augustus 1990
53 Leeuwarden - Goutum - Waren - Garyp - Burgum - Veenwouden - Damwoude - Dokkum Streekbus VEONN, Arriva/NoordNed 3 november 1996 t/m ...
54 (Dokkum - Hantum - Ternaard -) Holwerd - Blije - Ferwert - Marrum - Hallum - Stiens - Jelsum - Leeuwarden Streekbus Arriva 1 juni 1997 t/m 21 juli 2018 Gebied.svg
54 Dokkum - Ternaard / Waaxens - Holwerd - Ferwerd - Hallum - Hijum - Stiens - Leeuwarden Streekbus FRAM (... - 1995),
VEONN (1996 - 1997)
... t/m 31 mei 1997
55 Wanswert - Birdaard - Bartlehiem - Wijns - Lekkum - Leeuwarden Streekbus FRAM iig. 1973 t/m 18 augustus 1990
57 Leeuwarden - Swarteweisien - Ryptsjerk - Gytsjerk - Oentsjerk - Readtsjerk - Stienendaam - Birdaard - Wanswert Streekbus FRAM 19 augustus 1990 t/m november 1996
59 Dokkum - Bovenweg - Veenwouden - Bergum - Garyp - Warten - Wergea - Leeuwarden Streekbus FRAM iig. 1973 t/m 9 november 1974
60 Dokkum - Wouterswoude - Driesum - Damwoude - Broeksterwoude - Roodkerk - Oenkerk - Rijperkerk - Leeuwarden Streekbus FRAM iig. 1971 t/m 18 augustus 1990
62 Leeuwarden - Hurdegaryp - Veenwouden - Zwaagwesteinde - Kollumerzwaag - Veenklooster / Westergeest - Kollum Streekbus FRAM 23 mei 1982 t/m ...
62 Buitenpost - Kollum - Oudwoude - Kollumerzwaag - De Westereen - Feanwâlden - Hurdegaryp - Leeuwarden Streekbus VEONN (1996 - 1998),
Arriva (1998 - 1999),
NoordNed (1999 - 2005),
Arriva (2006),
Connexxion (2007 - 2012),
Arriva (2012 - 2016)
3 november 1996 t/m 10 december 2016 Gebied.svgGebied2.svg
62 Leeuwarden - Hurdegaryp - Veenwouden - Bovenweg - Zwaagwesteinde - Kollumerzwaag - Veenklooster / Triemen - Oudwoude - Kollum Streekbus FRAM iig. 1971 t/m 22 mei 1982
66 Holwerd - Leeuwarden Streekbus VEONN ... t/m 31 mei 1997
71 Harlingen - Midlum - Wijnaldum - Sexbierum - Oosterbierum - Tzummarum - Minnertsga - Berlikum - Beetgum - Marssum - Leeuwarden Streekbus VEONN (1996 - 1999),
NoordNed (1999 - 2005),
Arriva (2005 - 2006),
Connexxion (2006 - 2012),
Arriva (2012 - 2013)
3 november 1996 t/m 14 december 2013 Gebied.svgGebied2.svg
71 Leeuwarden - Marssum - Beetgum - Berlikum - Minnertsga - Tzummarum - Sexbierum - Wijnaldum - Harlingen Streekbus LAB (... - 1970),
FRAM (1971 - ...)
iig. 1973 t/m 1983
73 Minnertsga - Sint Jacobiparochie - Nieuwebildtdijk / Oudebiltzijl - Oude Leije - Vrouwbuurtstermolen - Stiens - Leeuwarden Streekbus FRAM (1995 - 1996),
VEONN (1996 - 1999)
28 mei 1995 t/m ...
73 Minnertsga - Sint Jacobiparochie - Westhoek - Oude Bildtzijl - Alde Leije - Vrouwbuurt - Stiens - Britsum - Cornjum - Jelsum - Leeuwarden Streekbus FRAM iig. 1973 t/m 1976
73 Leeuwarden - Jelsum - Stiens - Vrouwenparochie - Oude Leije - Oude Bildtzijl - Sint Annaparochie - Westhoek - Sint Jacobiparochie - Minnertsga Streekbus VEONN (... - 1999),
NoordNed (1999 - 2005),
Arriva (2006),
Connexxion (2007 - 2012)
... t/m 8 december 2012 Gebied.svg
74 Leeuwarden - Cornjum - Britsum - Stiens - Vrouwbuurtstermolen - Bildtzijl - Bildtdijk - Nj Altoenae - Sint Annaparochie Streekbus NOF (... - 1970),
FRAM (1971 - ...)
iig. 1971
76 Leeuwarden - Marssum - Menaldum Streekbus FRAM iig. 1971 t/m 27 mei 1978
76 Berlikum - Slappeterp - Menaldum - Marssum - Leeuwarden Streekbus LAB, FRAM
91 Leeuwarden - Marssum - Menaldum - Dronryp - Winsum - Wommels - Bolsward Streekbus FRAM 2 augustus 1981 t/m ...
91 Leeuwarden - Marssum - Menaldum - Dronrijp - Winsum Streekbus FRAM (1995 - 1996),
VEONN (1996 - 1999),
NoordNed (1999 - ...)
28 mei 1995 t/m ...
93 Sneek - Scharnegoutum - Easterwierrum - Mantgum - Weidum - Goutum - Leeuwarden Streekbus FRAM 2 augustus 1981 t/m 28 mei 1983
94 Leeuwarden - Goutum - Reduzum - Raard - Sibrandabuorren - Goënga - Scharnegoutum - Sneek Streekbus FRAM 2 augustus 1981 t/m 28 mei 1983
94 Sneek - Goenga - Gauw - Sibrandabuorren - Tersoal - Raerd - Reduzum - Wijtgaard - Wirdum - Leeuwarden Streekbus FRAM (... - 1995),
VEONN (1996 - 1999),
NoordNed (1999 - 2005),
Arriva (2006),
Connexxion (2007 - 2012)
... t/m 8 december 2012 Gebied.svgGebied2.svg
95 Leeuwarden - Wirdum - Grou - Jirnsum - Akkrum - Terherne - Joure - Oudehaske - Heerenveen Streekbus FRAM (1991 - 1996),
VEONN (1996 - 1998)
2 juni 1991 t/m 23 mei 1998
95 Leeuwarden - A32 - Grou - Jirnsum - Terherne - Joure Streekbus FRAM 2 augustus 1981 t/m 1 juni 1991
95 Leeuwarden - Wirdum - Grou - Jirnsum - Akkrum - Joure - Heerenveen Streekbus VEONN ... t/m 23 mei 1998
97 Kop Afsluitdijk - Harlingen - Midlum - Herbaijum - Franeker - Dronryp - Leeuwarden Streekbus FRAM september 1994 t/m ...
97 Leeuwarden - Menaldum - Dronryp - Franeker - Herbaijum - Harlingen Streekbus NoordNed (2005),
Arriva (2006 - ...)
11 december 2005 t/m ... Gebied.svg
97 Alkmaar - Heerhugowaard - Middenmeer - Wieringerwerf - Den Oever - Afsluitdijk - Harlingen - Franeker - Leeuwarden Streekbus NZH (... - 1994),
FRAM (... - 1994)
... t/m 5 november 1994
97 Leeuwarden - Dronrijp - Franeker - Midlum - Harlingen (Veerterminal - Station - Oranjeoord) Streekbus VEONN 3 november 1996 t/m ...
113 Leeuwarden - Hurdegaryp - Quatrebras - Noardbergum - Kootstertille - Surhuisterveen Schoolbus Arriva 1 september 2002 t/m ... Gebied.svg
114 Leeuwarden - Garyp - Nijega - Nijtap - Drachten Streekbus Qbuzz 1 maart 2015 t/m 10 december 2016 Gebied.svg
120 Leeuwarden - Garyp - Drachten Streekbus Qbuzz 1 maart 2015 t/m 10 december 2016 Gebied.svg
121 Leeuwarden - Garyp - Nijega - Drachten Streekbus Qbuzz 1 maart 2015 t/m 10 december 2016 Gebied.svg
150 Leeuwarden - Dokkum Zuiderschans Streekbus Connexxion 24 mei t/m 17 juli 2010 Gebied.svg
197 Leeuwarden - Harlingen Streekbus NoordNed (2005),
Arriva (2006 - ...)
11 december 2005 t/m ... Gebied.svg
310 Heerenveen - Drachten - Leeuwarden Streekbus
Qbuzz 14 december 2008 t/m 12 december 2009 Gebied.svg
320 Leeuwarden - Drachten Streekbus
Qbuzz 14 maart 2010 t/m 28 februari 2015 Gebied.svg
320 Leeuwarden - Drachten Streekbus
Qbuzz 13 december 2009 t/m 13 maart 2010 Gebied.svg
320 Leeuwarden - Drachten Streekbus
Arriva 1 september 2002 t/m 13 december 2008 Gebied.svg
350 Alkmaar - Heerhugowaard - Wieringerwerf - Den Oever - Afsluitdijk - Harlingen - Leeuwarden - Drachten Streekbus
NZH (1994 - 1999),
FRAM (1994 - 1995),
VEONN (1996 - 1999),
Connexxion (1999 - 2002),
NoordNed (1999 - 2002)
6 november 1994 t/m 31 augustus 2002
350 Alkmaar - Middenmeer - Wieringerwerf - Den Oever - Afsluitdijk - Bolsward - Leeuwarden Streekbus
NoordNed (2002 - 2006),
Connexxion (2002 - 2006)
1 september 2002 t/m 31 december 2006 Gebied.svg
418 Leeuwarden: Busstation - WTC Stadsbus Arriva 25 februari 2018 t/m 21 juli 2018 Gebied.svg
513 Leeuwarden → Hurdegaryp → Noardbergum → Kootstertille → Drogeham → Harkema → Surhuisterveen → Rottevalle → Nijtap → Drachten Schoolbus Qbuzz 13 december 2009 t/m 1 januari 2011 Gebied.svg
516 Oosterwolde → Donkerbroek → Wijnjewoude → Drachten → Nijega → Leeuwarden Schoolbus Coulant Touring i.o.v. Qbuzz 14 december 2008 t/m 12 december 2009 Gebied.svg
521 Heerenveen (De Greiden - Stadionweg/Abe Lenstra - Station) - De Knipe - Langezwaag - Gorredijk - Beetsterzwaag - Drachten - Nijega - Burgum - Hurdegaryp - Leeuwarden Schoolbus Qbuzz 13 december 2009 t/m 1 januari 2011 Gebied.svg
601 Leeuwarden: Busstation - Dairy Campus Schoolbus Arriva 16 augustus 2015 t/m 2 september 2017 Gebied.svg
603 Leeuwarden: Busstation - Beursplein - Schieringen - Friese Poort (- Camminghaburen) Schoolbus Arriva 6 maart 2016 t/m 10 december 2016 Gebied.svg
650 Leeuwarden - Dokkum - Metslawier - Morra - Anjum Schoolbus Arriva 16 augustus 2015 t/m 10 december 2016 Gebied.svg
671 Leeuwarden - Minnertsga - Tzummarum - Franeker - Tzummarum - Sexbierum - Pietersbierum (→ Midlum → Harlingen → Zurich → Kop Afsluitdijk) Schoolbus Arriva 11 december 2016 t/m 9 december 2017 Gebied.svg
671 Leeuwarden - Minnertsga - Tzummarum - Franeker - Tzummarum - Sexbierum - Pietersbierum (→ Midlum → Harlingen) Streekbus Arriva 18 oktober 2015 t/m ... Gebied.svg
674 Leeuwarden - Bitgum - Berlitsum - Menaam - Dronrijp - Zweins - Franeker - Herbaijum - Midlum - Harlingen Streekbus Arriva 18 oktober 2015 t/m ... Gebied.svg
739 Leeuwarden - Miedum Belbus
Arriva ... t/m 5 maart 2016 Gebied.svg
740 Leeuwarden - Goutum Belbus
Arriva 9 december 2012 t/m 5 maart 2016 Gebied.svg
741 Leeuwarden - Lekkum Belbus
Arriva 9 december 2012 t/m 5 maart 2016 Gebied.svg
742 Leeuwarden - Techum Belbus
Arriva ... t/m 5 maart 2016 Gebied.svg
743 Leeuwarden - Wirdum Belbus
Arriva 9 december 2012 t/m 5 maart 2016 Gebied.svg
744 Leeuwarden - Wytgaard Belbus
Arriva 9 december 2012 t/m 5 maart 2016 Gebied.svg
745 Leeuwarden - Warstiens Belbus
Arriva 9 december 2012 t/m 5 maart 2016 Gebied.svg
746 Leeuwarden - Warten Belbus
Arriva 9 december 2012 t/m 5 maart 2016 Gebied.svg
747 Leeuwarden - Wergea Belbus
Arriva 9 december 2012 t/m 5 maart 2016 Gebied.svg
748 Leeuwarden - Wyns Belbus
Arriva 9 december 2012 t/m 5 maart 2016 Gebied.svg
749 Leeuwarden - Swichum Belbus
Arriva ... t/m 5 maart 2016 Gebied.svg
764 Opstapper: Leeuwarden - Lekkum/Wyns/Warstiens Belbus
Connexxion 29 maart 2009 t/m 8 december 2012 Gebied.svg

Lange afstandsbussen

Op deze pagina is een overzicht te vinden van de langeafstandsbuslijnen die vroeger Station Leeuwarden aandeden.

Let op: dit overzicht is mogelijk niet compleet.

Overzicht

Er zijn geen voormalige langeafstandsbuslijnen gevonden die dit (bus)station of deze halte aandeden.