Lijn 54 Dokkum Busstation - Leeuwarden Busstation (-1997)

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Bus grijs-opgeheven.svg
Voormalige buslijn 54
Vervoerder(s) FRAM (... - 1995),
VEONN (1996 - 1997)
Regio Noord-Friesland
Lijnsoort Streekbus
Materieel Mercedes-Benz O408, Den Oudsten Alliance, Den Oudsten MB200, Den Oudsten B88
Periode ... t/m 31 mei 1997
Opvolger(s) 54, 60
Frequenties
Spits 2-4x/uur
Spits (vakantie) 2x/uur
Dal 2x/uur
Avond 1x/uur
Zaterdag 2x/uur
Zondag 1-2x/uur

Lijn 54 reed van Dokkum via Ternaard of Waaxens, Holwerd, Blija, Ferwerd, Marrum, Hallum, Hijum, Finkum, Stiens en Jelsum naar Leeuwarden.

Dienstregeling

  • Over het algemeen werd 1x/uur via Waaxens en 1x/uur via Ternaard en Hijum Dorp gereden.
  • In de avonduren en op zondag werd altijd via Hijum dorp gereden en meestal alleen via Ternaard, een uitzondering daargelaten.
  • In de spitsuren reden op deeltrajecten extra ritten, zodat soms een kwartierdienst werd gereden.

Route

Route is niet compleet

Halte
Route 0Bar.svg Dokkum, Busstation    
Route rlr.svgRoute rsr.svg Dokkum, Hanspoort  
Route rlr.svgRoute rsr.svg Dokkum, Watertoren  
Route rlr.svgRoute rsr.svg Dokkum, Betterwird  
Route rlr.svgRoute rsr.svg Bornwerd, Bornwirderhoek  
Route rlr.svgRoute rsr.svg Foudgum, F. Haverschmidtswei  
Route rlr.svgRoute rsr.svg Brantgum, Brantgum  
Route rlr.svgRoute rsr.svg Waaxens, Waaxens  
Route rlr.svgRoute rsr.svg Holwerd, Molenreed  
Route rsr.svgRoute rlr.svg Dokkum, Weeshuislanden  
Route rsr.svgRoute rlr.svg Aalzum, Tiltjeburen  
Route rsr.svgRoute rlr.svg Hantum, Dokkumerweg  
Route rsr.svgRoute rlr.svg Hantum, Hantum  
Route rsr.svgRoute rlr.svg Ternaard, Hantumerweg  
Route rsr.svgRoute rlr.svg Ternaard, Stationsweg  
Route rsr.svgRoute rlr.svg Ternaard, Visbuurt  
Route rsr.svgRoute rlr.svg Holwerd, De Polle  
Route rarr.svg Holwerd, Stationsweg  
Route rsr.svg Holwerd, Provincialeweg  
Route rsr.svg Blija, Tsjissebuorren  
Route rsr.svg Blija, Hoofdstraat  
Route rsr.svg Blija, Boatebuorren  
Route rsr.svg Blija, Ferwerterrijp  
Route rsr.svg Ferwerd, Blijaerweg  
Route rsr.svgRoute 0sr.svg Ferwerd, Vrijhof  
Route rarr.svg Ferwerd, Foswert  
Route rsr.svg Marrum, Zuivelfabriek  
Route rsr.svg Marrum, Marrum  
Route rsr.svg Marrum, Lage Herenweg  
Route rsr.svg Hallum, Offingaweg  
Route rrar.svg Hallum, Gedempte Haven  
Route rsr.svgRoute rlr.svg Hijum, Provincialeweg  
Route rlr.svgRoute rsr.svg Hijum, Hijum  
Route rarr.svg Finkum, Finkum  
Route rsr.svg Stiens, Lege Hearewei  
Route rsr.svg Stiens, Langebuorren  
Route rsr.svg Stiens, Uniawei  
Route rsr.svg Stiens, Wythusterwei  
Route rsr.svg Stiens, Menno van Coehoarnwei  
Route rsr.svg Cornjum, Weg naar Cornjum  
Route rsr.svg Jelsum, Jelsum  
Route rsr.svg Jelsum, Vijverzathe  
Route rsr.svg Leeuwarden, Vliegveld  
Route rsr.svg Leeuwarden, De Bonte Koe  
Route rsr.svg Leeuwarden, MCL Noord  
Route rsr.svg Leeuwarden, Hoek Spanjaardslaan  
Route rsr.svg Leeuwarden, Harlingersingel  
Route rsr.svg Leeuwarden, Zaailand  
Route rsT0.svg Leeuwarden, Station  

Geschiedenis

Deze lijn vindt z'n oorsprong bij de FRAM (of haar voorgangers)

In de dienstregeling 1973/1974 werd over het algemeen van maandag t/m zaterdag overdag elk half uur gereden tussen Leeuwarden en Holwerd, waarna meestal via Ternaard naar Dokkum werd gereden. In de spitsuren reed soms een extra rit mee vanaf Holwerd over Brantgum en dan werden de beide takken vaker bereden. In de avonduren werd 1x/uur gereden en op zondag 1x per 2 uur, de beide takken werden nog steeds alternerend aangedaan.

In de dienstregeling 1978/1979 waren inmiddels extra spitsritten aan de dienstregeling toegevoegd. In de middagspits werd bijvoorbeeld elk kwartier gereden tussen Leeuwarden en Ferwert gereden en gedeeltelijk in beide richtingen.

Op 2 augustus 1981 kwam het traject tussen Holwerd en Dokkum via Brantgum te vervallen. De frequentie op genoemd traject werd teruggebracht naar een 2-uursdienst en die reed dan altijd via Ternaard. Tussen Leeuwarden en Holwerd vonden geen wijzigingen plaats. Op 2 juni 1985 vervielen de schoolritten Dokkum - Blija, ook hier waren de overige ritten het alternatief.

Op een later moment zijn echter diverse extra spitsritten weer vervallen. In de ochtendspits reden nog maar vier extra ritten, grotendeels over het hele traject en deels als sneldienst en in de middagspits reden nog maar zes extra ritten, vijf naar Holwerd en één naar Dokkum.

Geschiedenis volgt t.z.t.

Op 1 juni 1997 werd deze buslijn gesplitst. Onder het bestaande lijnnummer werd voortaan alleen nog 1x/uur via de dorpen gereden en vervolgens via Ternaard naar Dokkum. De ritten via de provincialeweg (sneldienstritten), inclusief de versterkingsritten Leeuwarden - Holwerd, werden overgenomen door de nieuwe lijn 60. Laatstgenoemde lijn nam ook de tak naar Brantgum over. In combinatie met elkaar bleef grofweg een halfuursdienst bestaan, met extra ritten in de spitsuren tot Holwerd via de provincialeweg.