Stadsvervoer Dordrecht

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Stadsvervoer Dordrecht was met ingang van 1 januari 1990 de naam van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Dordrecht. Het bedrijf verzorgde het stadsnet van Dordrecht en daarnaast ook de interlokale lijn 6 Dordrecht - Werkendam en de veerdiensten naar Zwijndrecht, Papendrecht en Werkendam. De veerdiensten naar Zwijndrecht en Papendrecht werden in november 1999 overgenomen door de Waterbus.

Na enkele experimenten met City- en Servicebussen sinds 1994 werd op 1 juni 1997 gestart met het driebussensysteem wat tot doel had automobilisten ertoe te bewegen de auto vaker te laten staan en het openbaar vervoer toegankelijker te maken voor ouderen en gehandicapten. Dit systeem bleek maar een beperkte invloed te hebben op het gebruik van het stadsvervoer.

Hoewel uit diverse evaluatierapporten werd geconstateerd dat een langere gewenningsperiode noodzakelijk zou zijn wilde de gemeente hier, mede door groeiende exploitatietekorten, niet op wachten en werd besloten het bedrijf te verkopen.

Uit de gegadigden, HTM, BBA en REXX (een combinatie van RET en Connexxion) werd uiteindelijk HTM als winnaar van de concessie gekozen. Per 1 januari 2001 ging het bedrijf verder onder de naam SVD. Het kreeg de doelstelling mee het aantal reizigers in de zesjarige concessieperiode met 15% te laten groeien.

Al in januari 2001 stroomden de eerste Den Oudsten Alliances in, in de daaropvolgende jaren zou een steeds groter deel van de oude bussen hierdoor vervangen worden. Andere verbeteringen betroffen het gratis verstrekken van dienstregelingen en het permanent via het centrum rijden van de lijnen 2, 3, 4, 5 en 7. Ook namen de reistijden af door de ingebruikname van verkeerslichtbeïnvloeding en meer vrije busbanen en werden in respectievelijk 2002 en 2003 de frequenties op de drukke lijnen 4 en 5 in de spits verhoogd van 4x/uur naar 6x/uur. Lijn 2, 7 en 17 gingen hierdoor in 2003 juist in frequentie omlaag naar 3x/uur, waarbij de twee laatstgenoemde lijnen samen een 10-minutendienst reden op het gemeenschappelijke traject.

In augustus 2004 werd de interlokale lijn 6 naar Werkendam en Sleeuwijk opgeheven, wat de laatste grote wijziging zou zijn voordat medio 2006 bekend werd dat SVD de concessie voor het stadsvervoer in Dordrecht zou verliezen aan Arriva.[1]

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties:
  1. Grootenboer, A.G., Van Paardentram tot Waterbus - 125 jaar openbaar vervoer in Dordrecht (1879-2004), Dordrecht: Uitgeverij Oud-Dordrecht (2005).