Help:Snelstartpagina

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Wanneer je je voor de eerste keer op de wiki begeeft en actief mee wil helpen, komen er verschillende vragen op je af, zoals: Hoe moet je correct aanpassingen in de route maken? Of waar moet ik rekening mee houden bij invoeren van een nieuwe dienstregeling? Hieronder is een overzicht van alle basiszaken die nieuwe gebruikers moeten weten.

Hoe kan ik bijdragen aan de OVNL-wiki?

Als je al een account op het forum hebt dan kan je deze ook gebruiken voor op de wiki. Heb je nog geen account voor OVNL dan kan je deze eenvoudig hier aanmaken. Zodra je bent ingelogd kan je bijdragen aan de wiki.

Wat zijn lijnpagina's?

Lijnpagina's vormen de basis van de OVNL-wiki. Ze geven directe informatie over de route, daarnaast geven ze ook de frequenties, dienstregeling, materieel, geschiedenis etc. van buslijnen (lees: bus-, metro-, tram- en veerlijnen) of treinseries aan.

Naamgeving

Voor de naamgeving van buslijnen en treinseries zijn richtlijnen opgesteld door het beheer om de lijnpagina's geordend te houden. Ook over de naamgeving van buslijnen is een aparte hulppagina aanwezig die je hier kan vinden. De naamgeving van treinseries is te vinden onder het kopje opzet.

Opzet

Buslijnen hebben een andere paginaopzet dan treinseries. Bij treinseries wordt per jaar een pagina gemaakt, terwijl dat bij buslijnen alleen is als de route grote veranderingen ondergaat of als het begin- of eindpunt wijzigt. Een ander groot verschil is dat er gebruik wordt gemaakt van verschillende symbolen en sjablonen, hier moet je even handigheid in krijgen. Voor huidige buslijnen wordt de infobox LijnInfo gebruikt en voor de huidige treinseries de infobox SerieInfo. Meer gedetailleerde info over de verschillende infoboxen is hier te vinden. Over de opzet van buslijnen en treinseries zijn aparte hulppagina's aanwezig. Deze informatie is te hier te vinden voor buslijnen en hier voor de treinseries.

Routestripsymbolen

Routestripsymbolen zijn er in verschillende categorieën en vormen. Zo zijn er aparte symbolen voor normale haltes, busstation, metrostations etc. De symbolen voor Intercity (IC) en Sneltrein (S) stations worden alleen gebruikt in de routestrip voor treinseries en de Metro, Trein, Bus en Sneltram symbolen worden alleen gebruikt voor de buslijnen. De belangrijkste symbolen zijn hieronder weergegeven en vormen de basis van de weergegeven route op een lijnpagina. De symbolen voor de haltes in heenrrichting en de retourrichting bestaan alleen voor normale haltes. Voor de overige symbolen (met uitzondering van de normale haltes met aftakkingen) wordt gebruik gemaakt van pijltjes om de bedieningsrichting aan te geven: ↓ ↑.

Routestripsymbooltabel

Soort Code Standaard Code Bus Code Metro Code Sneltram Code Trein Code Sneltrein Code Intercity
Beginpunt 0sr Route 0sr.svg 0sBr Route 0sBr.svg 0sMr Route 0sMr.svg 0sSNr Route 0sSNr.svg 0sTr Route 0sTr.svg 0sSr Route 0sSr.svg 0sICr Route 0sICr.svg
Halte rsr Route rsr.svg rsBr Route rsBr.svg rsMr Route rsMr.svg rsSNr Route rsSNr.svg rsTr Route rsTr.svg rsSr Route rsSr.svg rsICr Route rsICr.svg
Eindpunt rs0 Route rs0.svg rsB0 Route rsB0.svg rsM0 Route rsM0.svg rsSN0 Route rsSN0.svg rsT0 Route rsT0.svg rsS0 Route rsS0.svg rsIC0 Route rsIC0.svg
Beginpunt aft. rechts 0rar Route 0rar.svg 0Bar Route 0Bar.svg 0Mar Route 0Mar.svg 0SNar Route 0SNar.svg 0Tar Route 0Tar.svg 0Sar Route 0Sar.svg 0ICar Route 0ICar.svg
Halte aft. rechts heen rrar Route rrar.svg rBar Route rBar.svg rMar Route rMar.svg rSNar Route rSNar.svg rTar Route rTar.svg rSar Route rSar.svg rICar Route rICar.svg
Halte aft. rechts terug rarr Route rarr.svg raBr Route raBr.svg raMr Route raMr.svg raSNr Route raSNr.svg raTr Route raTr.svg raSr Route raSr.svg raICr Route raICr.svg
Eindpunt aft. rechts rar0 Route rar0.svg raB0 Route raB0.svg raM0 Route raM0.svg raSN0 Route raSN0.svg raT0 Route raT0.svg raS0 Route raS0.svg raIC0 Route raIC0.svg
Beginpunt aft. links 0ral Route 0ral.svg 0Bal Route 0Bal.svg 0Mal Route 0Mal.svg 0SNal Route 0SNal.svg 0Tal Route 0Tal.svg 0Sal Route 0Sal.svg 0ICal Route 0ICal.svg
Halte aft. links heen rral Route rral.svg rBal Route rBal.svg rMal Route rMal.svg rSNal Route rSNal.svg rTal Route rTal.svg rSal Route rSal.svg rICal Route rICal.svg
Halte aft. links terug rarl Route rarl.svg raBl Route raBl.svg raMl Route raMl.svg raSNl Route raSNl.svg raTl Route raTl.svg raSl Route raSl.svg raICl Route raICl.svg
Eindpunt aft. links rar0l Route rar0l.svg raB0l Route raB0l.svg raM0l Route raM0l.svg raSN0l Route raSN0l.svg raT0l Route raT0l.svg raS0l Route raS0l.svg raIC0l Route raIC0l.svg

Doorgaande symbolen

Soort Code Symbool Soort Code Symbool
Doorgaand rlr Route rlr.svg Voorm. doorgaand glr Route glr.svg

Extra varianten

Soort Code Standaard Code Tijdelijk Code Op verzoek Code In aanleg Code Vervallen Code Gesloten Code Opgebroken
Beginpunt 0sr Route 0sr.svg 0sTHr Route 0sTHr.svg 0vr Route 0vr.svg 0nr Route 0nr.svg 0Xr Route 0Xr.svg 0srg Route 0srg.svg g0sr Route g0sr.svg
Halte rsr Route rsr.svg rsTHr Route rsTHr.svg rvr Route rvr.svg rnr Route rnr.svg rXr Route rXr.svg rsrg Route rsrg.svg gsr Route gsr.svg
Eindpunt rs0 Route rs0.svg rsTH0 Route rsTH0.svg rv0 Route rv0.svg rn0 Route rn0.svg rX0 Route rX0.svg rs0g Route rs0g.svg grs0 Route grs0.svg
Beginpunt aft. rechts 0rar Route 0rar.svg - - 0var Route 0var.svg 0nar Route 0nar.svg - - 0rarg Route 0rarg.svg 0gar Route 0gar.svg
Halte aft. rechts heen rrar Route rrar.svg - - rvar Route rvar.svg rnar Route rnar.svg - - rrarg Route rrarg.svg grar Route grar.svg
Halte aft. rechts terug rarr Route rarr.svg - - ravr Route ravr.svg ranr Route ranr.svg rXrr Route rXrr.svg rarrg Route rarrg.svg garr Route garr.svg
Eindpunt aft. rechts rar0 Route rar0.svg - - rav0 Route rav0.svg ran0 Route ran0.svg - - rar0g Route rar0g.svg gar0 Route gar0.svg
Beginpunt aft. links 0ral Route 0ral.svg - - 0val Route 0val.svg 0nal Route 0nal.svg - - 0ralg Route 0ralg.svg 0gal Route 0gal.svg
Halte aft. links heen rral Route rral.svg - - rval Route rval.svg rnal Route rnal.svg - - rralg Route rralg.svg gral Route gral.svg
Halte aft. links terug rarl Route rarl.svg - - ravl Route ravl.svg ranl Route ranl.svg - - rarlg Route rarlg.svg garl Route garl.svg
Eindpunt aft. links rar0l Route rar0l.svg - - rav0l Route rav0l.svg ran0l Route ran0l.svg - - rar0lg Route rar0lg.svg gar0l Route gar0l.svg
Enkele halte heen rhlr Route rhlr.svg rTHhlr Route rTHhlr.svg rvlr Route rvlr.svg rnlr Route rnlr.svg rXhlr Route rXhlr.svg rhlrg Route rhlrg.svg ghlr Route ghlr.svg
Enkele halte terug rhrr Route rhrr.svg rTHhrr Route rTHhrr.svg rvrr Route rvrr.svg rnrr Route rnrr.svg rXhrr Route rXhrr.svg rhrrg Route rhrrg.svg ghrr Route ghrr.svg

Geavanceerde routestripsymbolen

Soort Code Symbool Soort Code Symbool
Aft. rechts in heenri. met halte in heenri. rlearhl Route rlearhl.svg Aft. rechts in heenri. met halte in retourri. rlearhr Route rlearhr.svg
Aft. rechts in retourri. met halte in heenri. ra0lrhl Route ra0lrhl.svg Aft. rechts in retourri. met halte in retourri. ra0lrhr Route ra0lrhr.svg
Aft. links in heenri. met halte in heenri. rlealhl Route rlealhl.svg Aft. links in heenri. met halte in retourri. rlealhr Route rlealhr.svg
Aft. links in retourri. met halte in heenri. ra0llhl Route ra0llhl.svg Aft. links in retourri. met halte in retourri. ra0llhr Route ra0llhr.svg
U-bocht beneden rsUr Route rsUr.svg U-bocht boven rsNr Route rsNr.svg
U-bocht beneden met aft. rechts, pijl rechts rsUlr Route rsUlr.svg U-bocht boven met aft. rechts, pijl links rsNlr Route rsNlr.svg
U-bocht beneden met aft. links, pijl links rsUrr Route rsUrr.svg U-bocht boven met aft. links, pijl rechts rsNrr Route rsNrr.svg
U-bocht beneden met aft. rechts, pijl links rslUr Route rslUr.svg U-bocht boven met aft. rechts, pijl rechts rslNr Route rslNr.svg
U-bocht beneden met aft. links, pijl rechts rsrUr Route rsrUr.svg U-bocht boven met aft. links, pijl links rsrNr Route rsrNr.svg
Kale U-bocht beneden rskUr Route rskUr.svg Kale U-bocht boven rskNr Route rskNr.svg
Verschuiving links rlal Route rlal.svg Verschuiving rechts rall Route rall.svg
Verschuiving links met halte r0al Route r0al.svg Verschuiving rechts met halte ra0l Route ra0l.svg
Verschuiving links met intercitystation rIC0al Route rIC0al.svg Verschuiving rechts met intercitystation rIC0a Route rIC0a.svg
Doorgaand met aft. rechts in heenri. rlear Route rlear.svg Doorgaand met aft. links in heenri. rleal Route rleal.svg
Doorgaand met aft. rechts in retourri. ra0lr Route ra0lr.svg Doorgaand met aft. links in retourri. ra0ll Route ra0ll.svg
Dubb. doorg. met aft. rechts links rlelr Route rlelr.svg Dubb. doorg. met aft. links rechts rlell Route rlell.svg
Dubb. doorg. met aft. rechts links en halte rsr-v-rlr Route rsr-v-rlr.svg Dubb. doorg. met aft. links rechts en halte rlr-v-rsr Route rlr-v-rsr.svg
Halte met dubb. aft. rechts rdear Route rdear.svg Doorgaand met dubb. aft. rechts rder Route rder.svg
Treinstation met dubb. aft. rechts rTdear Route rTdear.svg Busstation met dubb. aft. rechts rBdear Route rBdear.svg
Halte in heenri. met dubb. aft. rechts rdearhl Route rdearhl.svg Halte in retourri. met dubb. aft. rechts rdearhr Route rdearhr.svg
Verschuiving links met voorm. halte r0alg Route r0alg.svg Voorm. verschuiving links met voorm. halte g0al Route g0al.svg
Verschuiving rechts met voorm. halte ra0lg Route ra0lg.svg Voorm. verschuiving rechts met voorm. halte ga0l Route ga0l.svg
Verschuiving links met voorm. halte ra0rg Route ra0rg.svg Voorm. verschuiving links met voorm. halte ga0r Route ga0r.svg
Verschuiving rechts met voorm. halte r0arg Route r0arg.svg Voorm. verschuiving rechts met voorm. halte g0ar Route g0ar.svg
Voorm. verschuiving links glal Route glal.svg Voorm. verschuiving rechts gall Route gall.svg
Voorm. verschuiving rechts glar Route glar.svg Voorm. verschuiving links galr Route galr.svg
Voorm. doorgaand met aft. rechts in heenri. glear Route glear.svg Voorm. doorgaand met aft. rechts in retourri. ga0lr Route ga0lr.svg
Grensovergang rsGr|png Route rsGr.png

Extra brede routestripsymbolen

Soort Code Symbool Soort Code Symbool
U-splitsing beneden ralr_v_ralr Route ralr v ralr.svg U-splitsing boven rarr_v_rarr Route rarr v rarr.svg
Drietandsplitsing beneden ralr_l_ralr Route ralr l ralr.svg Drietandsplitsing boven rarr_l_rarr Route rarr l rarr.svg
U-splitsing beneden met aft. links rlalr_v_ralr Route rlalr v ralr.svg U-splitsing boven met aft. links rrar_v_hrr Route rrar v hrr.svg
Drietandsplitsing beneden met aft. links rlalr_l_ralr Route rlalr l ralr.svg Halte met drietandsplitsing rrarar Route rrarar.svg

Samenstellen routestrip

Nadat je de juiste routestripsymbolen hebt geselecteerd, kan het samenstellen van de routestrip beginnen. Een routestrip ziet er altijd ongeveer zo uit:

{{RouteTop|
(regels met haltes...)
}}

De regels per halte zien er voor buslijnen zo uit:

{{RouteRij| (afbeelding) | (haltenaam)}}

De regels per station zien er voor treinseries zo uit:

{{TreinRouteRij| (afbeelding) | (stationsnaam)}}

Het deel (afbeelding) kan bestaan uit één of meer afbeeldingen die het soort halte aangeven evenals de begin- en eindpunten en de vertakkingen. De standaard afbeeldingen zijn weergegeven in de routestripsymbooltabel hierboven. Het invoegen van een routestripsymbool in de strip is een bepaalde code:

Voor normale afbeeldingen (35px):

{{Rimg|rsr}}

Voor brede afbeeldingen (70px):

{{BRimg|rsr}}

waarbij rsr het icoon is dat je nodig hebt (zie de bovenstaande tabel met afbeeldingen). Let erop dat de afbeeldingen met aftakkingen in breed formaat zijn: gebruik hiervoor BRimg.

Het deel (haltenaam) of (stationsnaam) bevat de naam van de halte of het station. Deze bestaat voor buslijnen altijd uit een plaats, gevolgd door de daadwerkelijke halte, bijvoorbeeld: Arnhem, Stadskantoor. Voor treinseries wordt alleen de daadwerkelijke naam van het station gebruikt, bijvoorbeeld: Amsterdam Centraal.

Indien een buslijn een station of een halte aandoet waar een pagina over bestaat moeten speciale sjablonen worden ingevoegd, dit komt doordat stations- en haltepagina automatisch gegeneerde overzichten bevatten.

Indien het niet lukt om een routestrip juist samen te stellen, kan er hulp ingeschakeld worden via de overlegpagina van andere gebruikers. De overlegpagina van wikibeheerder regenmaker is hier te vinden.

Voorbeeld

Stel een buslijn rijdt van het Station via de haltes Centrum, Grote Hut, de Jagerstraat en De Verzamelaar naar de Havenstraat in de plaats Alpha. Hierbij wordt de halte De Verzamelaar alleen bediend in de richting van de Havenstraat en rijden er een aantal ritten niet verder dan de Jagerstraat. De routestrip wordt dan als volgt samengesteld:

{{RouteTop|
{{RouteRijStation| {{Rimg|0sTr}} | Alpha|Alpha|Alpha, Station}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Alpha, Centrum}}
{{RouteRij| {{BRimg|rrar}} | Alpha, Grote Hut}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}}{{Rimg|rs0}} | Alpha, Jagerstraat}}
{{RouteRij| {{Rimg|rhlr}} | Alpha, De Verzamelaar}}
{{RouteRij| {{Rimg|rs0}} | Alpha, Havenstraat}}
}}

Hetgeen resulteert in:

Halte
Route 0sTr.svg Alpha, Station  
Route rsr.svg Alpha, Centrum  
Route rrar.svg Alpha, Grote Hut  
Route rsr.svgRoute rs0.svg Alpha, Jagerstraat  
Route rhlr.svg Alpha, De Verzamelaar  
Route rs0.svg Alpha, Havenstraat  

De nieuwe dienstregeling

Elk jaar op 1 november wordt er voor de wiki een inschrijvingslijst voor de nieuwe dienstregelingswijzigingen van de buslijnen in december aangemaakt. Er kan per (bus)concessie worden ingeschreven op de volgende pagina: Overleg categorie:Stads- en streekvervoer 2019. Hier staat tevens de gehele inschrijfprocedure gedetailleerd beschreven. Echter, wanneer er wordt ingeschreven gaan andere gebruikers er vanuit dat je de desbetreffende pagina's bijwerkt voordat de nieuwe dienstregeling ingaat. Mocht je toch niet genoeg tijd blijken te hebben om de pagina's op tijd aan te passen dan kan je andere gebruikers waarschuwen via hun overlegpagina, dit kan echter ook via de inschrijvingslijst. Voor treinseries bestaan er veel minder strakke inschrijvingscriteria. Meestal wordt via het forum gecommuniceerd wanneer de treinseries bijgewerkt kunnen worden.

Aandachtspunten voor buslijnen

Wanneer een buslijn niet langer rijdt of wanneer er een nieuwe lijnpagina wordt aangemaakt die als vervanging dient van een oude buslijn, moet je een aantal acties uitvoeren met de oude lijnpagina:

  • Het slabloon LijnInfo omzetten in het sjabloon VLijnInfo.
  • De inleidende tekst en de eventuele tekst onder het kopje dienstregeling (net als een eventuele rijdt niet tekst in de infobox) in de verleden tijd omzetten.
  • Opvolgers en voorgangers toevoegen aan het sjabloon LijnInfo, indien er geen voorgangers of opvolgers aanwezig zijn gebruik: ''geen''
  • De periode toevoegen aan het sjabloon LijnInfo.
  • De geschiedenis aanvullen op zowel de oude als nieuwe lijnpagina's. Hierbij dient gelet te worden op de volgende punten: de geschiedenis dient in de verleden tijd te worden geschreven en bij het schrijven van de geschiedenis komt ook altijd een link naar de wijzigingspagina van de desbetreffende concessie voor, inclusief de datum waarop de wijzigingen plaatsvonden.

Voorbeeld

Stel dat de onderstaande buslijn wordt opgeheven en vervangen door een nieuwe buslijn gedurende een dienstregelingswijziging.

{{LijnInfo
|lijnnr=1
|route=Apeldoorn: Station - Centrum - Vogelkwartier - Westenenk - Gelre Ziekenhuis
|vervoerder=[[Syntus]]
|concessie=Veluwe (2011-2020)
|lijnsoort=Stadsbus
|stad=Apeldoorn
|materieel=[[VDL Berkhof Ambassador]]
|periode=9 december 2012
|voorganger=[[Lijn 1 Apeldoorn, Matenveld - Gelre Ziekenhuis Lukas|1]]
|frequentie_spits=4x/uur
|frequentie_spits_vakantie=2x/uur
|frequentie_dal=4x/uur
|frequentie_dal_vakantie=2x/uur
|frequentie_avond=2x/uur (tot 21:00)
|frequentie_avond_vakantie=rijdt niet
|frequentie_zaterdag=2-4x/uur
|frequentie_zaterdag_vakantie=2x/uur
|frequentie_zondag=2x/uur
}}
Lijn 1 rijdt van het Station via het Centrum, Vogelkwartier en Westenenk naar het Gelre Ziekenhuis.

=== Dienstregeling ===
*Op zaterdag wordt tussen 10:00 en 17:00 uur 4x/uur gereden.
*De halte Randerode wordt niet aangedaan door de helft van de ritten wanneer er 4x/uur wordt gereden.

== Route ==
{{RouteTop|
{{RouteRijStation| {{Rimg|0sTr}} | Apeldoorn|Apeldoorn|Apeldoorn, Station}}
{{RouteRijPlaats| {{Rimg|rsr}} | Apeldoorn|Apeldoorn Hoofdstraat|Apeldoorn, Hoofdstraat}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Apeldoorn, Amaliapark}}
{{RouteRij| {{Rimg|rhlr}} | Apeldoorn, Hoge Dries}}
{{RouteRij| {{Rimg|rhrr}} | Apeldoorn, Laan van de Mensenrechten}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Apeldoorn, Zichtweg}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Apeldoorn, Eendrachtstraat}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Apeldoorn, Aluminiumweg}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Apeldoorn, Hoenderparkweg}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Apeldoorn, Vlietweg}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Apeldoorn, Middachten}}
{{RouteRij| {{BRimg|rlearhl}} | Apeldoorn, Zuster Meyboomlaan}}
{{RouteRij| {{Rimg|rhrr}}{{Rimg|rlr}} | Apeldoorn, Randerode}}
{{RouteRij| {{BRimg|rar0}} | Apeldoorn, Gelre Ziekenhuis}}
}}

Het onderstaande verandert om de buslijn op voormalige te zetten (alle wijzigingen zijn tussen ''' weergegeven).

{{'''V'''LijnInfo
|lijnnr=1
|route=Apeldoorn: Station - Centrum - Vogelkwartier - Westenenk - Gelre Ziekenhuis
|vervoerder=[[Syntus]]
|concessie=Veluwe (2011-2020)
|lijnsoort=Stadsbus
|stad=Apeldoorn
|materieel=[[VDL Berkhof Ambassador]]
|periode=9 december 2012 '''t/m 8 december 2017'''
|voorganger=[[Lijn 1 Apeldoorn, Matenveld - Gelre Ziekenhuis Lukas|1]]
'''|opvolger=[[Lijn 2 Apeldoorn, Station - Gelre Ziekenhuis|2]]'''
|frequentie_spits=4x/uur
|frequentie_spits_vakantie=2x/uur
|frequentie_dal=4x/uur
|frequentie_dal_vakantie=2x/uur
|frequentie_avond=2x/uur (tot 21:00)
|frequentie_avond_vakantie='''reed niet'''
|frequentie_zaterdag=2-4x/uur
|frequentie_zaterdag_vakantie=2x/uur
|frequentie_zondag=2x/uur
}}
Lijn 1 '''reed''' van het Station via het Centrum, Vogelkwartier en Westenenk naar het Gelre Ziekenhuis.

=== Dienstregeling ===
*Op zaterdag '''werd''' tussen 10:00 en 17:00 uur 4x/uur gereden.
*De halte Randerode '''werd''' niet aangedaan door de helft van de ritten wanneer er 4x/uur '''werd''' gereden.

== Route ==
{{RouteTop|
{{RouteRijStation| {{Rimg|0sTr}} | Apeldoorn|Apeldoorn|Apeldoorn, Station}}
{{RouteRijPlaats| {{Rimg|rsr}} | Apeldoorn|Apeldoorn Hoofdstraat|Apeldoorn, Hoofdstraat}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Apeldoorn, Amaliapark}}
{{RouteRij| {{Rimg|rhlr}} | Apeldoorn, Hoge Dries}}
{{RouteRij| {{Rimg|rhrr}} | Apeldoorn, Laan van de Mensenrechten}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Apeldoorn, Zichtweg}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Apeldoorn, Eendrachtstraat}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Apeldoorn, Aluminiumweg}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Apeldoorn, Hoenderparkweg}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Apeldoorn, Vlietweg}}
{{RouteRij| {{Rimg|rsr}} | Apeldoorn, Middachten}}
{{RouteRij| {{BRimg|rlearhl}} | Apeldoorn, Zuster Meyboomlaan}}
{{RouteRij| {{Rimg|rhrr}}{{Rimg|rlr}} | Apeldoorn, Randerode}}
{{RouteRij| {{BRimg|rar0}} | Apeldoorn, Gelre Ziekenhuis}}
}}

'''== Geschiedenis =='''
'''Op [[Dienstregeling concessie Veluwe 2017|9 december 2017]] werd de route overgenomen door lijn 2.'''

Aandachtspunten voor treinseries

Zoals eerder is aangegeven hebben treinseries een andere opmaak dan buslijnen. Gewoonweg omdat ze andere informatie moeten verwerken. Voor het aanpassen van een treinserie aan de nieuwe dienstregeling kan je meestal de treinserie van het jaar ervoor pakken omdat er over het algemeen geen grote wijzigingen zijn. Echter, moet je op de volgende punten letten:

  • Dat het kopje opmerkingen (eventueel ook in de infobox) nog klopt, aangezien aansluitingen enzovoorts kunnen veranderen.
  • Dat het dienstregelingsjaar in de infobox klopt.
  • Dat de routestrip inclusief de inleidende zin en het traject in de infobox nog kloppen.
  • Eventueel de spoorlijnen aanpassen met behulp van het Sjabloon:TSlijnen.

Dienstregelingswijzigingen

Voor zowel het trein- als busvervoer zijn er pagina's waar de wijzigingen per jaar weergegeven worden. Voor de treinseries zijn ze op een gemeenschappelijke pagina te vinde, namelijk Dienstregeling 2019. Voor bus- tram en metrolijnen worden ze per concessie aangemaakt en kan je ze vinden door naar de pagina van de desbetreffende concessie te gaan. De paginanaam van dienstregelingswijzigingen bestaat uit altijd de vorm: Dienstregeling concessie (concessienaam) (dienstregelingsjaar).

Waar worden lijnpagina's voor gebruikt?

Naast de pagina's over buslijnen en treinseries zijn er pagina's over verschillende onderwerpen op de wiki voorzien. Zo heeft elk treinstation een eigen pagina en hebben ook metro- en busstations, die niet bij een treinstation liggen, een aparte pagina. Verder hebben sommige bushaltes een eigen pagina, maar het is niet de bedoeling om van elke bushalte een aparte pagina aan te maken. Dit levert bij concessiewisselingen onnodig veel werk op.

Busstations en haltes

Op metrostation-, busstation- of haltepagina's staat een automatische lijst aan bus-, tram- en metrolijnen, waarbij het lijnnummer, de route, de concessie en de vervoerder zijn weergegeven. Deze gegevens kun je aanpassen door middel van de individuele lijnen bij te werken. Verder heeft een busstation- of haltepagina ook een inleidende zin en bevat tevens een infobox. Deze infobox geeft informatie over het busstation of de halte en deze informatie kan je op de pagina zelf aanpassen. Een overzicht van busstations kun je hier vinden, een overzicht van metrostations kun je hier en een overzicht van tram- of bushaltes kun je hier vinden.

Stations

Voor buslijnen die stations aandoen werkt het precies hetzelfde als voor busstations en haltes. Voor treinseries werkt het net even anders. Bij treinseries hanteren we ook patroontijden, dit zijn de vertrektijden waarop de trein van het station vertrekt. Bij de stations is er sprake van een mindere mate van automatisering, hiervoor is gekozen omdat het aantal treinseries beperkt blijft in tegenstelling tot het aantal bus-, tram- en metrolijnen op de OVNL-wiki. Zie je fouten in de patroontijden, eindbestemmingen, treinseries of vervoerders op stationspagina's, dan kun je dit dus eenvoudig handmatig aanpassen. Een overzicht van de stations in Nederland kun je hier vinden.

Concessiepagina's

In het openbaar vervoer is een concessie een pakket van lijnen en andere vervoersdiensten die een OV-autoriteit onder bepaalde voorwaarden exclusief aan een vervoerder toekent. Op de OVNL-wiki heeft elke concessie zijn eigen pagina. Op deze pagina's kun je niet alleen de huidige lijnen binnen een concessie vinden, maar ook de duur van de concessie, de wijzigingen per jaar en de voormalige lijnen in de concessie. De huidige buslijnen op de concessiepagina's worden handmatig toegevoegd en de voormalige lijnen worden automatisch gegenereerd door een sjabloon. Het aanpassen van het overzicht van de voormalige lijnen gaat dus weer via de desbetreffende lijnpagina. Een overzicht van de concessies kun je vinden in de concessietabel.

Forum en ideeën

Op het forum worden regelmatig discussies gevoerd over verschillende zaken omtrent de wiki. Als je een goed idee hebt om iets over de gehele wiki aan te passen dan kan je dit het beste bespreken op het forum in het topic Korte wiki vragen. Zo kunnen andere gebruikers hun mening geven over het voorgestelde idee.

Andere interessante pagina's

Op de wiki zijn er nog meer interessante pagina's te vinden dan alleen lijnpagina's. Voorbeelden hiervan zijn pagina's over Infrastructurele projecten of Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Maar ook wordt aandacht geschonken aan het materieel waarmee treinseries en busvervoer wordt uitgevoerd. Kortom er zijn verschillende mogelijkheden om je kennis of eventuele bronnen te verwerken op de wiki. Alvast veel plezier op OVNL gewenst!