Help:Routestrips

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Bij veel pagina's over bus-, tram-, metro- en spoorlijnen is het nuttig om een routestrip te maken. In deze routestrip staan alle haltes die de lijn aandoet en eventueel kunnen overstapmogelijkheden worden vermeld.

Hoe te gebruiken

Een routestrip ziet er altijd ongeveer zo uit:

{{ RouteTop |
(regels met haltes...)
}}

De regels per halte zien er zo uit:

{{ RouteRij | (afbeelding) | (haltenaam) }}

Het deel (afbeelding) kan bestaan uit één of meer afbeeldingen die het soort halte aangeven en eventueel ook begin-/eindpunten en vertakkingen. De afbeeldingen worden verderop uitgelegd.

Het deel (haltenaam) bevat de naam van de halte of het station. Extra informatie (zoals overstapmogelijkheden) kunnen in cursief lettertype achter de haltenaam worden gezet.

  • Indien een halte in slechts één richting wordt aangedaan maar er daarvoor geen afbeelding bestaat, kan gebruik worden gemaakt van pijltjes om de bedieningsrichting weer te geven: ↓ ↑.
  • Voor overige haltes met een artikel kan RouteRijPlaats worden gebruikt (zie voor de uitleg: sjabloon:RouteRijPlaats).
  • Voor treinseries kan TreinRouteRij worden gebruikt (zie een willekeurige treinserie voor de code).

Invoeren afbeeldingen

Het invoegen van een plaatje in de strip doe je met de code:

Voor normale afbeeldingen (35px):

{{Rimg|rsr}}

Voor brede afbeeldingen (70px):

{{BRimg|rsr}}

Voor extra brede afbeeldingen (105px):

{{XBRimg|rsr}}

waarbij rsr het icoon is dat je nodig hebt (zie de bovenstaande tabel met afbeeldingen). Let erop dat de afbeeldingen met aftakkingen in breed formaat zijn: gebruik hiervoor BRimg. Gebruik bij een dubbele aftakking XBRimg.

Wanneer je aftakkingen gebruikt heb je soms een leeg plaatje nodig (bij de haltes waar de aftakking niet aanwezig is). Gebruik dan onderstaande code achter het haltesymbool voor een juiste uitlijning:

{{Rimg|rer}}
Bovenstaande codes zijn alleen geschikt voor .svg afbeeldingen. Heeft de afbeelding een andere extensie, bijvoorbeeld .png? Vul de extensie dan achter afbeeldingscode in met een verticale streep ertussen. Dus bijvoorbeeld:
{{Rimg|AtnL|png}}

Routestripsymbolen

Soort Code Standaard Code Bus Code Metro Code Sneltram Code Trein Code Sneltrein Code Intercity
Beginpunt 0sr Route 0sr.svg 0sBr Route 0sBr.svg 0sMr Route 0sMr.svg 0sSNr Route 0sSNr.svg 0sTr Route 0sTr.svg 0sSr Route 0sSr.svg 0sICr Route 0sICr.svg
Halte rsr Route rsr.svg rsBr Route rsBr.svg rsMr Route rsMr.svg rsSNr Route rsSNr.svg rsTr Route rsTr.svg rsSr Route rsSr.svg rsICr Route rsICr.svg
Eindpunt rs0 Route rs0.svg rsB0 Route rsB0.svg rsM0 Route rsM0.svg rsSN0 Route rsSN0.svg rsT0 Route rsT0.svg rsS0 Route rsS0.svg rsIC0 Route rsIC0.svg
Beginpunt aft. rechts 0rar Route 0rar.svg 0Bar Route 0Bar.svg 0Mar Route 0Mar.svg 0SNar Route 0SNar.svg 0Tar Route 0Tar.svg 0Sar Route 0Sar.svg 0ICar Route 0ICar.svg
Halte aft. rechts heen rrar Route rrar.svg rBar Route rBar.svg rMar Route rMar.svg rSNar Route rSNar.svg rTar Route rTar.svg rSar Route rSar.svg rICar Route rICar.svg
Halte aft. rechts terug rarr Route rarr.svg raBr Route raBr.svg raMr Route raMr.svg raSNr Route raSNr.svg raTr Route raTr.svg raSr Route raSr.svg raICr Route raICr.svg
Eindpunt aft. rechts rar0 Route rar0.svg raB0 Route raB0.svg raM0 Route raM0.svg raSN0 Route raSN0.svg raT0 Route raT0.svg raS0 Route raS0.svg raIC0 Route raIC0.svg
Beginpunt aft. links 0ral Route 0ral.svg 0Bal Route 0Bal.svg 0Mal Route 0Mal.svg 0SNal Route 0SNal.svg 0Tal Route 0Tal.svg 0Sal Route 0Sal.svg 0ICal Route 0ICal.svg
Halte aft. links heen rral Route rral.svg rBal Route rBal.svg rMal Route rMal.svg rSNal Route rSNal.svg rTal Route rTal.svg rSal Route rSal.svg rICal Route rICal.svg
Halte aft. links terug rarl Route rarl.svg raBl Route raBl.svg raMl Route raMl.svg raSNl Route raSNl.svg raTl Route raTl.svg raSl Route raSl.svg raICl Route raICl.svg
Eindpunt aft. links rar0l Route rar0l.svg raB0l Route raB0l.svg raM0l Route raM0l.svg raSN0l Route raSN0l.svg raT0l Route raT0l.svg raS0l Route raS0l.svg raIC0l Route raIC0l.svg

Veersymbolen

Soort Code Symbool Soort Code Symbool Soort Code Symbool
Doorgaand rsVr Route rsVr.svg Begin 0sVr Route 0sVr.svg Eind rsV0 Route rsV0.svg

Doorgaande symbolen

Soort Code Symbool Soort Code Symbool
Doorgaand rlr Route rlr.svg Voorm. doorgaand glr Route glr.svg

Extra varianten

Soort Code Standaard Code Tijdelijk Code Op verzoek Code In aanleg Code Vervallen Code Gesloten Code Opgebroken
Beginpunt 0sr Route 0sr.svg 0sTHr Route 0sTHr.svg 0vr Route 0vr.svg 0nr Route 0nr.svg 0Xr Route 0Xr.svg 0srg Route 0srg.svg g0sr Route g0sr.svg
Halte rsr Route rsr.svg rsTHr Route rsTHr.svg rvr Route rvr.svg rnr Route rnr.svg rXr Route rXr.svg rsrg Route rsrg.svg gsr Route gsr.svg
Eindpunt rs0 Route rs0.svg rsTH0 Route rsTH0.svg rv0 Route rv0.svg rn0 Route rn0.svg rX0 Route rX0.svg rs0g Route rs0g.svg grs0 Route grs0.svg
Beginpunt aft. rechts 0rar Route 0rar.svg - - 0var Route 0var.svg 0nar Route 0nar.svg - - 0rarg Route 0rarg.svg 0gar Route 0gar.svg
Halte aft. rechts heen rrar Route rrar.svg - - rvar Route rvar.svg rnar Route rnar.svg - - rrarg Route rrarg.svg grar Route grar.svg
Halte aft. rechts terug rarr Route rarr.svg - - ravr Route ravr.svg ranr Route ranr.svg rXrr Route rXrr.svg rarrg Route rarrg.svg garr Route garr.svg
Eindpunt aft. rechts rar0 Route rar0.svg - - rav0 Route rav0.svg ran0 Route ran0.svg - - rar0g Route rar0g.svg gar0 Route gar0.svg
Beginpunt aft. links 0ral Route 0ral.svg - - 0val Route 0val.svg 0nal Route 0nal.svg - - 0ralg Route 0ralg.svg 0gal Route 0gal.svg
Halte aft. links heen rral Route rral.svg - - rval Route rval.svg rnal Route rnal.svg - - rralg Route rralg.svg gral Route gral.svg
Halte aft. links terug rarl Route rarl.svg - - ravl Route ravl.svg ranl Route ranl.svg - - rarlg Route rarlg.svg garl Route garl.svg
Eindpunt aft. links rar0l Route rar0l.svg - - rav0l Route rav0l.svg ran0l Route ran0l.svg - - rar0lg Route rar0lg.svg gar0l Route gar0l.svg
Enkele halte heen rhlr Route rhlr.svg rTHhlr Route rTHhlr.svg rvlr Route rvlr.svg rnlr Route rnlr.svg rXhlr Route rXhlr.svg rhlrg Route rhlrg.svg ghlr Route ghlr.svg
Enkele halte terug rhrr Route rhrr.svg rTHhrr Route rTHhrr.svg rvrr Route rvrr.svg rnrr Route rnrr.svg rXhrr Route rXhrr.svg rhrrg Route rhrrg.svg ghrr Route ghrr.svg

Geavanceerde routestripsymbolen

Soort Code Symbool Soort Code Symbool
Aft. rechts in heenri. met halte in heenri. rlearhl Route rlearhl.svg Aft. rechts in heenri. met halte in retourri. rlearhr Route rlearhr.svg
Aft. rechts in retourri. met halte in heenri. ra0lrhl Route ra0lrhl.svg Aft. rechts in retourri. met halte in retourri. ra0lrhr Route ra0lrhr.svg
Aft. links in heenri. met halte in heenri. rlealhl Route rlealhl.svg Aft. links in heenri. met halte in retourri. rlealhr Route rlealhr.svg
Aft. links in retourri. met halte in heenri. ra0llhl Route ra0llhl.svg Aft. links in retourri. met halte in retourri. ra0llhr Route ra0llhr.svg
U-bocht beneden, pijl rechts rsUr Route rsUr.svg U-bocht boven, pijl links rsNr Route rsNr.svg
U-bocht beneden, pijl links rUsr Route rUsr.svg U-bocht boven, pijl rechts rNsr Route rNsr.svg
U-bocht beneden met aft. rechts, pijl rechts rsUlr Route rsUlr.svg U-bocht boven met aft. rechts, pijl links rsNlr Route rsNlr.svg
U-bocht beneden met aft. links, pijl links rsUrr Route rsUrr.svg U-bocht boven met aft. links, pijl rechts rsNrr Route rsNrr.svg
U-bocht beneden met aft. rechts, pijl links rslUr Route rslUr.svg U-bocht boven met aft. rechts, pijl rechts rslNr Route rslNr.svg
U-bocht beneden met aft. links, pijl rechts rsrUr Route rsrUr.svg U-bocht boven met aft. links, pijl links rsrNr Route rsrNr.svg
Kale U-bocht beneden rskUr Route rskUr.svg Kale U-bocht boven rskNr Route rskNr.svg
Speciale U-bocht rsUrmr Route rsUrmr.svg Grensovergang rsGr|png Route rsGr.png
Verschuiving links rlal Route rlal.svg Verschuiving rechts rall Route rall.svg
Verschuiving links met halte r0al Route r0al.svg Verschuiving rechts met halte ra0l Route ra0l.svg
Verschuiving links met intercitystation rIC0al Route rIC0al.svg Verschuiving rechts met intercitystation rIC0a Route rIC0a.svg
Doorgaand met aft. rechts in heenri. rlear Route rlear.svg Doorgaand met aft. links in heenri. rleal Route rleal.svg
Doorgaand met aft. rechts in retourri. ra0lr Route ra0lr.svg Doorgaand met aft. links in retourri. ra0ll Route ra0ll.svg
Dubb. doorg. met aft. rechts links rlelr Route rlelr.svg Dubb. doorg. met aft. links rechts rlell Route rlell.svg
Dubb. doorg. met aft. rechts links en halte rsr-v-rlr Route rsr-v-rlr.svg Dubb. doorg. met aft. links rechts en halte rlr-v-rsr Route rlr-v-rsr.svg
Halte met dubb. aft. rechts rdear Route rdear.svg Doorgaand met dubb. aft. rechts rder Route rder.svg
Treinstation met dubb. aft. rechts rTdear Route rTdear.svg Busstation met dubb. aft. rechts rBdear Route rBdear.svg
Halte in heenri. met dubb. aft. rechts rdearhl Route rdearhl.svg Halte in retourri. met dubb. aft. rechts rdearhr Route rdearhr.svg
Verschuiving links met voorm. halte r0alg Route r0alg.svg Voorm. verschuiving links met voorm. halte g0al Route g0al.svg
Verschuiving rechts met voorm. halte ra0lg Route ra0lg.svg Voorm. verschuiving rechts met voorm. halte ga0l Route ga0l.svg
Verschuiving links met voorm. halte ra0rg Route ra0rg.svg Voorm. verschuiving links met voorm. halte ga0r Route ga0r.svg
Verschuiving rechts met voorm. halte r0arg Route r0arg.svg Voorm. verschuiving rechts met voorm. halte g0ar Route g0ar.svg
Voorm. verschuiving links glal Route glal.svg Voorm. verschuiving rechts gall Route gall.svg
Voorm. verschuiving rechts glar Route glar.svg Voorm. verschuiving links galr Route galr.svg
Voorm. doorgaand met aft. rechts in heenri. glear Route glear.svg Voorm. doorgaand met aft. rechts in retourri. ga0lr Route ga0lr.svg

Extra brede routestripsymbolen

Soort Code Symbool Soort Code Symbool
U-splitsing beneden ralr_v_ralr Route ralr v ralr.svg U-splitsing boven rarr_v_rarr Route rarr v rarr.svg
Drietandsplitsing beneden ralr_l_ralr Route ralr l ralr.svg Drietandsplitsing boven rarr_l_rarr Route rarr l rarr.svg
U-splitsing beneden met aft. links rlalr_v_ralr Route rlalr v ralr.svg U-splitsing boven met aft. links rrar_v_hrr Route rrar v hrr.svg
Drietandsplitsing beneden met aft. links rlalr_l_ralr Route rlalr l ralr.svg Halte met drietandsplitsing rrarar Route rrarar.svg

Extra informatie

Voormalige stations, haltes en spoorlijnen

Voor voormalige stations in routestrips bestaan twee afbeeldingensets met grijze haltesymbolen. Een hiervan heeft een blauwe lijn en kan gebruikt worden voor een voormalig station langs een nog bestaande lijn, de andere set heeft een donkergrijze lijn en is bestemd voor lijnen die niet meer gebruikt worden.

Symbolen voor spoorlijnen

Gebruiker Ardan heeft verschillende speciale symbolen ontwikkeld voornamelijk voor het topografisch omschrijven van spoorlijnen, deze symbolen zijn hier te vinden.

Symbolen aanvragen

Verzoekjes voor nieuwe symbolen zijn aan te vragen bij Ardan via deze overlegpagina of bij Regenmaker via deze overlegpagina. Zij zullen dan zo snel mogelijk in de lijst worden opgenomen.