Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer, kortweg PHS, is een programma van ProRail, NS en de diverse goederenvervoerders waarin gezocht wordt naar manieren om de huidige infrastructuur beter te benutten, zodat er op de drukste lijnen een patroon gereden kan worden met 6 stoptreinen, 6 intercity's en 2 goederentreinen per uur per richting.

Dit wordt ook wel spoorboekloos reizen genoemd, of "Elke Tien Minuten Een Trein" (ETMET). Met het concept van dit aantal treinen is in september 2009 een proef gehouden tussen Amsterdam Centraal, Utrecht Centraal en Eindhoven. In september 2010 is er opnieuw een proef gehouden maar nu vier weken lang. De resultaten van de eerste proefronde in 2009 zijn inmiddels openbaar: Evaluatie proefweek 'Elke 10 minuten een trein'.

Van september t/m december 2017 is wederom een proef gehouden: op woensdagen rijden er 6 Intercity's per uur tussen Amsterdam Centraal en Eindhoven.

Onderdeel van PHS is ook het onderzoek naar nieuwe routes voor goederentreinen, om ruimte te maken op de lijnen waar een tien-minutendienst wordt ingevoerd. Het idee is om zo veel mogelijk treinen via de Betuweroute te laten rijden, hiervoor is wel nieuwe infra nodig in Oost-Nederland waaronder een nieuwe verbindingsboog bij Deventer.

De plannen

Het uiteindelijk doel is om in 2028 op de drukste corridors PHS aan te bieden, deze trajecten zijn:

Overzicht PHS trajecten [1]
 • (Alkmaar -) Amsterdam - Eindhoven
 • Schiphol - Nijmegen
 • Schiphol - Den Haag - Breda - Eindhoven
 • Schiphol - Lelystad

In onderstaande tabel is weergegeven wat de dienstregeling is die voor ogen is bij volledige invoering in 2028. Let hierbij op dat 0 goederentreinen niet betekent dat er geen goederentreinen rijden, maar dat er geen patroonpaden zijn voor goederenvervoer en dit alleen incidenteel is.

Traject Dienstregeling 2010 Dienstregeling 2028
Reizigerstreinen
Uitgeest - Amsterdam 4 intercity's 4 sprinters 6 intercity's 6 sprinters
Breukelen - Utrecht 8 intercity's 4 sprinters 12 intercity's 6 sprinters
Utrecht - Geldermalsen 4 intercity's 4 sprinters 6 intercity's 6 sprinters
Geldermalsen - 's-Hertogenbosch 4 intercity's 2 sprinters 6 intercity's 2 sprinters
Boxtel - Eindhoven 6 intercity's 4 sprinters 10 intercity's 4 sprinters
Utrecht - Maarn 4 intercity's 4 sprinters 6 intercity's 6 sprinters
Elst - Arnhem 4 intercity's 4 sprinters 6 intercity's 6 sprinters
Leiden - Den Haag 8 intercity's 4 sprinters 10 intercity's 4 sprinters
Den Haag - Rotterdam 7 intercity's 4 sprinters 8 intercity's 6 sprinters
Breda - Tilburg 4 intercity's 2 sprinters 6 intercity's 4 sprinters
Goederentreinen
Uitgeest - Amsterdam 1 goederen 0 goederen
Leiden - Den Haag 1 goederen 0 goederen
Den Haag - Rotterdam 1 goederen 0 goederen
Utrecht - Geldermalsen 3 goederen 2 goederen
Breda - Tilburg 5 goederen 2 goederen
Breukelen - Utrecht 2 goederen 2 goederen
Utrecht - Maarn 2 goederen 0 goederen
Arnhem - Zutphen 0 goederen 2 goederen
Elst - Arnhem 0 goederen 2 goederen
Geldermalsen - 's-Hertogenbosch 2 goederen 4 goederen
Boxtel - Eindhoven 5 goederen 5 goederen

Maatregelen

Voor de uitvoering van PHS zijn diverse maatregelen nodig om het spoorvervoer een veilige en soepele doorgang te geven. In dit hoofdstuk worden eerst de actualiteiten besproken uit de laatste voortgangsrapportages[2] en daarna wordt als samenvatting de maatregelen per corridor gegeven.

Actualiteiten

 • Voor Goederenroute Oost is niet gebleken dat voor 2030 hier behoefte aan is. Daarmee is de nood voor spoorbogen ook verdwenen en is gekozen voor de variant waarbij goederentreinen kop maken in Deventer vanuit Zutphen en daarna hun weg vervolgen naar Duitsland
 • Amsterdam Centraal wordt compleet vernieuwd
 • Bouw fly-overs op de huidige plek van de Dijksgracht om het verkeer vanuit Utrecht naar de hogere sporen te kunnen leiden
 • Nieuwe spoorbogen bij Meteren zodat er in meer richtingen de Betuweroute op- en afgereden kan worden
 • Diverse maatregelen in Vught waaronder een ongelijkvloerse kruising tussen spoorlijnen en een verdiepte ligging van het spoor

Alkmaar - Amsterdam

 • Opstelterrein voor sprintermaterieel nabij station Uitgeest
 • Aanpassing perrons en emplacement Uitgeest
 • Opstelterrein voor intercitymaterieel nabij Heerhugowaard

Amsterdam - Eindhoven

 • Totale herinrichting gebied rondom Amsterdam Centraal [3]. Zie stationspagina voor volledige lijst maatregelen.
 • Seinoptimalisatie Amsterdam - Bijlmer
 • Seinoptimalisatie Breukelen
 • Randstadspoor
 • Doorstroomstation Utrecht
 • Seinoptimalisatie Houten
 • Seinoptimalisatie & inhaalspoor Geldermalsen

Schiphol - Nijmegen

Den Haag - Breda

 • Viersporigheid spoortunnel Delft
 • Viersporigheid Rijswijk - Delft Zuid
 • Seinoptimalisaties Delft Zuid - Schiedam

Breda - Eindhoven

 • Emplacement Eindhoven westzijde
 • Uitbreiding opstelcapaciteit Eindhoven
 • Vervangen overwegen Boxtel door tunnel voor langzaam verkeer

OV-SAAL[4]

 • Dubbele vork Riekerpolder
 • Viersporigheid Riekerpolder - Duivendrecht tot aan de Utrechtboog naar Bijlmer
 • Dubbele vork bij aansluiting Duivendrecht - Rai en Bijlmer - Rai
 • Geluidsmaatregelen op diverse plekken
 • Aanleg keersporen te Almere Centrum
 • Keersporen te Almere Oostvaarders
 • Implementatie ERTMS tussen Schiphol - Lelystad/Hilversum
 • Extra inhaalsporen te Weesp
 • Verbeteren overwegveiligheid

Goederenvervoer Zuid-Nederland

 • Zuidwestboog Meteren
 • 's-Hertogenbosch - Vught viersporig & vrije kruising Vught
 • Verdiepte spoorligging Vught

Goederenvervoer Oost-Nederland

 • Aanpassen Deventer voor kopmaken goederentreinen

Planning

De gehele implementatie wordt gefaseerd uitgevoerd en is onderhevig aan de uitvoering van de diverse projecten. Deze projecten hebben allemaal looptijden en sommige zijn meegenomen in de grote stationsverbouwing zoals de aanpassing emplacement Eindhoven. Andere zijn losstaand en vergen vele jaren van bouw. Een globaal doel is om per 2028 op alle bovenstaande reizigerscorridors PHS ingevoerd te hebben, en dus in de spits en/of daarbuiten hoogfrequent spoorvervoer aan te bieden. De voorlopige globale planning is als volgt per dienstregelingjaar:

 • Amsterdam - Eindhoven (2017)
 • Amsterdam - Alkmaar (Onbekend)
 • Schiphol - Nijmegen (2022)
 • Den Haag - Breda (2022)
 • OV-SAAL (2023)

Bronnen

 1. PHS
 2. 10e voortgangsrapportage PHS
 3. Informatiedocument Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Amsterdam Centraal
 4. OV SAAL