Lijn 44 Bolsward Busstation - Balk Harich Rotonde

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Bus blauw.svg
Buslijn 44
Vervoerder(s) Arriva
Concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog
Lijnsoort Streekbus
Materieel VDL Citea,
VDL Berkhof Ambassador
Rijdt sinds 9 december 2012
Voorganger(s) 44, 47
Frequenties
Spits 1-3x/uur
Spits (vakantie) 1-2x/uur
Dal 1-2x/uur
Dal (vakantie) 1x/uur
Avond 1x/uur
Zaterdag 1x/uur
Zondag 1x/uur
Vragen? Zie onze OV Vraagbaak
Lijn 44 draait de Hearewei in Workum op.

Lijn 44 rijdt van Bolsward via Parrega, Workum, Koudum, Hemelum, Bakhuizen, Mirns, Rijs, Oudemirdum en Nijemirdum naar Sondel.

Dienstregeling

  • In de spitsuren rijden niet alle ritten tussen Sondel en Balk.
  • In de spitsuren buiten de vakantieperioden rijden extra ritten, die vaak tot Hemelum rijden.
  • In de vakanties rijdt één extra rit in de ochtendspits vanuit Bolsward.
  • Doordeweeks buiten de vakantieperioden wordt vanaf 13:00 uur 2x/uur tussen Bolsward/Hemelum en Sondel gereden.

Route

Halte
Route rer.svgRoute 0sBr.svg Bolsward, Busstation (meestal gekoppeld aan lijn 92/192)  
Route rer.svgRoute rsBr.svg Bolsward, Kloosterlaan    
Route rer.svgRoute rsr.svg Tjerkwerd, Tjerkwerd  
Route rer.svgRoute rsr.svg Parrega, Parrega Provincialeweg  
Route rer.svgRoute rsr.svg Workum, Zwembad  
Route rer.svgRoute rsr.svg Workum, Hearewei  
Route rer.svgRoute rsr.svg Workum, Lynbaen  
Route rer.svgRoute rsr.svg Workum, Thomashof  
Route rer.svgRoute rsr.svg Hindeloopen, Hindeloopen Hoek  
Route rer.svgRoute rsr.svg Koudum, Koudumerzijl  
Route rer.svgRoute rsr.svg Koudum, Christelijk Scholengemeenschap  
Route rer.svgRoute rsr.svg Koudum, Centrum  
Route rer.svgRoute rsr.svg Koudum, Claerbergen  
Route rer.svgRoute rrar.svg Koudum, Galamadammen  
Route 0sBr.svgRoute rsBr.svgRoute rsB0.svg Hemelum, Flinkeboskje    
Route rarl.svg Hemelum, Nijbuorren  
Route rer.svgRoute rsr.svg Hemelum, Hemelum  
Route rer.svgRoute rsr.svg Bakhuizen, Bakhuizen  
Route rer.svgRoute rsr.svg Bakhuizen, Skuniadyk  
Route rer.svgRoute rsr.svg Mirns, Murnserdyk  
Route rer.svgRoute rsr.svg Rijs, Smitsleane  
Route rer.svgRoute rsr.svg Rijs, Hotel Jans  
Route rer.svgRoute rsr.svg Rijs, Rijsterbosch  
Route rer.svgRoute rsr.svg Rijs, Ontspanningspark  
Route rer.svgRoute rsr.svg Oudemirdum, Beukenlaan  
Route rer.svgRoute rsr.svg Oudemirdum, Jolderenbos  
Route rer.svgRoute rsr.svg Oudemirdum, Oudemirdum  
Route rer.svgRoute rsr.svg Nijemirdum, Wytlansdijkje  
Route rer.svgRoute rsr.svg Nijemirdum, Nijemirdum  
Route rer.svgRoute rsr.svg Nijemirdum, Nij Amerika  
Route rer.svgRoute rsr.svg Sondel, Kruspaed  
Route rer.svgRoute rsr.svg Sondel, Vakantiecentrum  
Route rer.svgRoute rrar.svg Sondel, Sondel  
Route rer.svgRoute rsr.svgRoute rs0.svg Sondel, De Vinkebuorren    
Route rer.svgRoute rs0.svg Balk, Harich Rotonde (meestal gekoppeld aan lijn 41)  

Geschiedenis

Op 9 december 2012 ging de volgende concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân van start, nieuw hierbij was dat de concessies Schiermonnikoog en Stadsvervoer Leeuwarden toegevoegd waren. Na de aanbestedingsperiode kwam Arriva als winnaar uit de bus. De route van lijn 44 werd ingekort van Lemmer tot Balk en tussen Balk en Hemelum ging de lijn voortaan via Bakhuizen, Rijs en Oudemirdum rijden. In Bolsward ging de lijn voortaan via de Kloosterlaan en de A7 rijden i.p.v. het Centrum, door het koppelen met lijn 92 bleef deze verbinding wel gewaarborgd. De dienstregeling bleef grotendeels ongewijzigd, alleen in de avonduren werd een enkele extra rit toegevoegd.

Op 14 december 2014 werd de route in Balk iets gewijzigd. De halte Wilhelminastraat kwam richting Bolsward te vervallen en werd vervangen door de halte Tjalke de Boerstrjitte. De eindhalte werd daarnaast verplaatst van de Wilhelminastraat naar de bushalte Rotonde in Harich.

Op 16 augustus 2015 werd de route van deze lijn van maandag t/m vrijdag ingekort tot Sondel en stappen doorgaande reizigers over op lijn 47. Tegelijkertijd ging de lijn tussen Sondel en Balk buitenom via de rondweg rijden in plaats van door Balk. Voor de haltes in Balk was lijn 47 gedeeltelijk het alternatief. Tevens kwamen enkele slecht bezette ritten te vervallen, met name tijdens de vakantieperioden.

Voormalige route in Balk
Halte
Route rsr.svg Sondel, De Vinkebuorren  
Route rsr.svg Balk, Zuivelfabriek  
Route rhrr.svg Balk, Tjalke de Boerstrjitte  
Route rhlr.svg Balk, Wilhelminastraat  
Route rs0.svg Balk, Harich Rotonde  

Op 6 maart 2016 gingen veel ritten in de daluren weer vanaf en naar Balk rijden, evenals een enkele rit in de spitsuren. Tijdens vakanties rijden nagenoeg alle ritten vanaf en naar Balk.