NWH

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo NWH rond 1970

De Naamloze vennootschap Vervoermaatschappij De Noord-Westhoek (NWH), voortzetting van de N.V. Spoorwegmaatschappij Zwolle-Blokzijl (ZB), was van 1938 tot 1992 een Nederlandse autobusonderneming te Zwartsluis, die openbaar vervoer verzorgde in de Kop van Overijssel.

De stoomtramlijn van de ZB werd in 1934 vervangen door een busdienst. Tussen 1935 en 1940 werd het buslijnennet uitgebreid in geheel Noord-West Overijssel en een klein stukje Drenthe (Meppel). Vanwege deze uitbreidingen werd eind 1938 de maatschappijnaam ZB gewijzigd in Noord-Westhoek.

Na de bevrijding in 1945 werd de bedrijfsleider, die aanhanger was geweest van de NSB, van zijn taak ontheven. Om de NWH weer op de been te helpen werd een belangengemeenschap aangegaan met de DABO te Meppel. De directeur van dat bedrijf, L. Lambers Jzn., werd tevens directeur van de NWH. In 1946 kreeg men ook de concessie voor het oostelijk gedeelte van de Noordoostpolder. Verdere activiteiten werden de veerdienst over het Zwarte Water bij Genemuiden vanaf 1950, de stadsdienst Kampen (1951-1957) en de in 1953 van Salland overgenomen lijn Genemuiden - Kampen. Een poging om van dit bedrijf ook de lucratieve lijn Zwolle - Kampen - Emmeloord - Urk over te nemen, slaagde niet. Het argument dat de Noordoostpolder niet gebaat was bij een verdeling over drie vervoerbedrijven (de derde was de Friese ZWH), maakte geen indruk.

In 1954, na de dood van directeur Lambers, werd de NWH losgemaakt van de DABO en ging zelfstandig verder. Toen in 1976 het vervoergebied van Salland werd verdeeld tussen VAD en Flevodienst, probeerde de NWH opnieuw de lijn Zwolle - Urk toegewezen te krijgen, maar deze poging was al even vergeefs als de vorige. Blijkbaar lag de toekomst van het bedrijf toch meer in oostelijke dan in westelijke richting, want met de opvolger van de vroegere partner DABO, de DVM, is men op 1 januari 1992 gefuseerd tot DVM/NWH.

Op 1 januari 1996 fuseerde de DVM/NWH met de FRAM tot VEONN. Per 30 september 1998 werd de Hanze Groep, waarvan VEONN deel uitmaakte, overgenomen door Arriva. Per 22 april 1999 begonnen de bussen deze naam te voeren. In september 2005 werden alle lijnen van wat voorheen de NWH was, na een aanbesteding overgenomen door Connexxion.