Flevolijn

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Flevolijn
Naam Flevolijn
Lengte 40,0 km
Geopend 1987 - 1988
Huidige status In gebruik
Geëlektrificeerd 1987 - 1988
Aantal sporen 2
Vervoerders NS

De Flevolijn is de spoorlijn tussen Weesp en Lelystad, via Almere. De spoorlijn is op 31 mei 1987 geopend tussen Weesp en Almere Buiten. Naar Lelystad Centrum reed een Snelbus vanaf Almere Centrum. Het resterende gedeelte naar Lelystad Centrum werd in 1988 geopend.

De gehele lijn is geëlektrificeerd en tweesporig, waarbij de stations Almere Centrum en Almere Oostvaarders viersporig zijn aangelegd. Lelystad Centrum is geopend met twee sporen, maar is inmiddels een viersporig station.

Aan het einde van het traject is een opstelterrein aangelegd dat Lelystad Opstel wordt genoemd.

Traject

  Station
Route 0sr.svg Weesp
Route AtnL.png Oosterspoorweg naar Zutphen  
Route rsrg.svg Almere Strand
Route rsr.svg Almere Poort
Route rsr.svg Almere Muziekwijk
Route rsICr.svg Almere Centrum
Route rsr.svg Almere Parkwijk
Route rsr.svg Almere Buiten
Route rsr.svg Almere Oostvaarders
Route rsICr.svg Lelystad Centrum
Route AtnL.png Hanzelijn naar Zwolle  
Route rs0.svg Lelystad Opstel  

Toekomst

Door de aansluiting van de Hanzelijn is het aantal reizigers op de Flevolijn toegenomen, daarnaast is er groei in de stad Almere. Daarom zijn er maatregelen genomen om het aantal treinen op deze lijn te kunnen verhogen. Er zijn keersporen aangelegd bij Almere Centrum, Almere Oostvaarders en Lelystad Centrum, daarnaast is de afstand tussen de seinen kleiner geworden. Het is de bedoeling om in de toekomst de maximale snelheid op de lijn te verhogen. Bij de aanleg van de spoorlijn is hier rekening mee gehouden.

Reizigersaantallen

Het meeste vervoer over de Flevolijn vindt plaats op de stations in Almere, waarvan station Almere Centrum duidelijk het drukste station is. Het aantal in- en uitstappers per station is weergegeven in onderstaande tabel, volgens cijfers uit 2006[1]. De cijfers representeren een gemiddelde werkdag.

Station In- en uitstappers Percentage
Almere Muziekwijk 5.862 11,4%
Almere Centrum 19.556 38,0%
Almere Parkwijk 3.609 7,0%
Almere Buiten 8.938 17,3%
Almere Oostvaarders 2.338 4,5%
Lelystad 11.213 21,8%
Totaal 51.516 100,0%

Huidige dienstregeling

Dienstregeling 2021

Treinsoort Treinserie Frequentie Traject Vervoerder Opmerkingen
Intercity 12600 1x/dag GroningenAmsterdam Centraal NS 1x in de vrijdag- en zaterdagnacht
Intercity 1800 1x/uur Leeuwarden - Den Haag Centraal NS
Intercity 2400 2x/uur Lelystad Centrum - Dordrecht NS
Intercity 2600 2x/uur Almere Centrum - Amsterdam Centraal NS
Intercity 700 1x/uur Groningen - Den Haag Centraal NS
Sprinter 14600 2x/uur Amsterdam Centraal - Zwolle NS
Sprinter 14900 2x/uur Almere Centrum - Utrecht Centraal NS Rijdt alleen 's avonds.
Sprinter 4300 2x/uur Hoofddorp - Almere Oostvaarders NS
Sprinter 4900 2x/uur Almere Centrum - Utrecht Centraal NS Stopt niet op alle stations.


Vroegere dienstregelingen

Naarmate met name Almere verder groeide werd de lijnvoering op de Flevolijn uitgebreid.

Historische dienstregeling

Dienstregeling 1987/1988

In deze dienstregeling werd de Flevolijn voor het eerst bediend. De lijn bestond uit de stations:

  Station
Route rsr.svg Almere Muziekwijk
Route rsr.svg Almere Centrum
Route rs0.svg Almere Buiten

De dienst op de Flevolijn werd uitgevoerd door de 2x per uur rijdende serie 9700 Amsterdam CS - Almere Buiten. Deze trein stopte op alle tussengelegen stations, behalve Diemen. In de spitsuren werd de dienstregeling aangevuld met de serie 4900 die tussen Amsterdam CS en Almere Centrum reed. Ook deze treinen stopten niet in Diemen.

Dienstregeling 1991/1992

In deze dienstregeling omvatte de Flevolijn de volgende stations:

  Station
Route 0sr.svg Almere Muziekwijk
Route rsr.svg Almere Centrum
Route rsr.svg Almere Buiten
Route rs0.svg Lelystad Centrum

In dienstregeling 1991/1992 reed er elk half uur een trein op de Flevolijn. Het betrof hier de serie 9700 Lelystad Centrum - Amsterdam Centraal. Deze treinen stopten niet op station Diemen, voor dat station moest in Weesp worden overgestapt op de overige stoptreinen. Er reed 6x per uur een trein tussen Weesp en Amsterdam Centraal. In de spitsen werd de basisdienstregeling uitgebreid met de serie 4900 Lelystad Centrum - Amsterdam Centraal. In de spitsrichting stopte deze op alle stations behalve Diemen, in tegenspitsrichting werden ook Almere Buiten en Almere Muziekwijk overgeslagen.

Dienstregeling 1993/1994

In deze dienstregeling werd de Zuidtak tussen Weesp en Amsterdam RAI geopend, met de nieuwe stations Duivendrecht en Diemen Zuid. De lijnvoering op de Flevolijn werd hierdoor uitgebreid. Er zijn ten opzichte van de vorige dienstregeling nog geen nieuwe stations geopend.

In dienstregeling 1993/1994 werd de basisdienstregeling gevormd door de serie 5300 Lelystad Centrum - Amsterdam Zuid WTC - Den Haag Centraal. Deze stoptrein stopte op alle tussengelegen stations, met uitzondering van De Vink. In Weesp was er aansluiting op de serie 5800 naar Amsterdam Centraal, maar reizen tussen Lelystad Centrum, Almere Centrum en Amsterdam Centraal was sneller met de serie 3900 die alleen op die stations stopte. De rechtstreekse verbinding van de Flevolijn met Amsterdam Centraal werd geboden door de serie 9700, die eindigde en begon in Almere Buiten en zodoende Lelystad Centrum niet aandeed. In deze dienstregeling stopte deze serie wel in Diemen. Er was geen aansluiting in Weesp in de richting Schiphol. Deze serie 9700 keerde op wat we Almere Oostvaarders (toen nog Almere 5) noemen. Deze treinserie reed niet op zon- en feestdagen. In de spits van maandag tot en met vrijdag reed deze trein door naar Lelystad Centrum.

Dienstregeling 1995/1996

In deze dienstregeling werd zowel de uitgebreide infrastructuur rond station Weesp als station Almere Parkwijk in gebruik genomen. De dienstregeling op de Flevolijn veranderde hierdoor, en de zogenaamde knoop van Weesp ontstond. Voortaan was er in Weesp aansluiting tussen de treinen van en naar Lelystad en van en naar Hilversum.

Deze dienstregeling was zo opgezet dat er zo veel mogelijk rechtstreekse verbindingen geboden werden. Hierdoor wijzigden de eindbestemmingen van de treinen ieder half uur. Op de Flevolijn ontstond het volgende patroon:

  • 1x per uur een Sneltrein serie 13900 tussen Lelystad Centrum, Weesp, Duivendrecht en Schiphol. In Weesp had deze serie aansluiting op de sneltreinserie 5800 Amersfoort - Weesp - Amsterdam Centraal.
  • 1x per uur een Sneltrein serie 3900 tussen Lelystad Centrum, Weesp en Amsterdam Centraal. In Weesp had deze serie aansluiting op de sneltreinserie 15800 Amersfoort - Weesp - Duivendrecht - Schiphol.
  • 1x per uur een stoptrein serie 9700 Lelystad Centrum - Weesp - Amsterdam Centraal. In Weesp had deze stoptrein aansluiting op stoptrein 15700 Utrecht - Weesp - Duivendrecht - Schiphol - Den Haag Centraal.
  • 1x per uur een stoptrein serie 19700 Lelystad Centrum - Weesp - Duivendrecht - Schiphol - Den Haag Centraal. In Weesp had deze stoptrein aansluiting op stoptrein 5700 Utrecht - Weesp - Amsterdam Centraal.

In deze dienstregeling stopten de stoptreinen op alle tussengelegen stations met uitzondering van De Vink. Sneltreinen stopten in Lelystad Centrum, Almere Buiten, Almere Centrum, Weesp, Amsterdam Centraal en alle stations tussen Weesp en Schiphol. De sneltreinen uit Amersfoort stopten verder in Amersfoort, Baarn, Hilversum en Naarden-Bussum.

In de ochtendspits reed er een extra stoptrein serie 5300 Lelystad Centrum - Amsterdam Centraal. In de avondspits reed deze serie in tegengestelde richting.

Dienstregeling 1998/1999

In dienstregeling 1998/1999 veranderde de dienstregeling van NS ingrijpend. Ook de knoop van Weesp en dus de dienstregeling op de Flevolijn werd flink op de schop genomen. Voortaan reden de treinen elk half uur in dezelfde dienstregeling:

  • Elk half uur een stoptrein serie 4300 Lelystad Centrum - Weesp - Duivendrecht - Schiphol - Hoofddorp, met in Weesp aansluiting op sneltreinserie 5800 Amersfoort Schothorst - Hilversum - Weesp - Amsterdam Centraal
  • Elk half uur een stoptrein serie 4500 Almere Buiten - Weesp - Amsterdam Centraal (en verder naar Enkhuizen), met in Weesp aansluiting op stoptreinserie 5700 Utrecht Centraal - Weesp - Duivendrecht - Schiphol - Leiden Centraal
  • Elk half uur een sneltrein serie 3900 Lelystad Centrum - Amsterdam Centraal. Deze sneltrein stopt niet meer in Weesp, nog wel op Almere Buiten en Almere Centrum.

De treinen van de serie 4500 keerden weer op Almere 5.

Dit patroon heeft het in principe volgehouden tot dienstregeling 2007, waarbij de gehele dienstregeling veranderde. De wijzigingen zijn beperkt tot het inkorten (en vernummeren) van de serie 4500 tot Amsterdam Centraal (als serie 4600), de opening van de Gooiboog met rechtstreekse treinen naar Utrecht in dienstregeling 2004 en het openen van Almere Oostvaarders (het voormalige Almere 5) in dienstregeling 2005. De treinen naar Utrecht reden in dezelfde serie en met hetzelfde stoppatroon als nu.

Dienstregeling 2009

De volgende treinseries waren in 2009 actief op de Flevolijn:

Alle treinseries reden via Weesp, met uitzondering van de 4900 (die via de Gooiboog reed).

De stoptreinen uit de serie 4300 boden in Weesp een cross-platform overstap op de serie 5800 van/naar Amsterdam Centraal, de treinen uit de serie 4700 boden in Weesp een cross-platform overstap op de serie 5700 van/naar Schiphol. Hiermee was er ieder kwartier een verbinding tussen zowel Amsterdam als Schiphol en alle stations van Almere. Tussen Amsterdam Centraal, Almere Centrum en Almere Buiten waren zes reismogelijkheden per uur.

De series 3900 en 14300 halteerden niet op station Weesp.

Dienstregeling 2010

De volgende treinseries waren in 2010 actief op de Flevolijn:

Vanaf Lelystad Centrum vertrok er ieder kwartier een Intercity: serie 3900 naar Schiphol en Hoofddorp via Amsterdam Centraal en een kwartier later de serie 3700 naar Schiphol via Duivendrecht. De series 4300 en 46000 keerden beide op Almere Oostvaarders. Op het moment dat de 3700 niet reed, dan reed de 4300 door naar Lelystad Centrum, als de 3900 niet reed, dan reed de 4600 door naar Lelystad Centrum.

De Intercity naar Utrecht Centraal, serie 4900 reed niet verder dan Almere Centrum. 's Ochtends tot 14.00 keerde deze serie op spoor 1, om een cross-platform overstap te maken met serie 3700 in de spitsrichting. 's Avonds, na 14.00 gebeurde dit in omgekeerde richting op spoor 4.

Overdag was er geen rechtstreekse verbinding meer tussen Lelystad Centrum en Almere Oostvaarders. Reizigers in deze relatie moesten overstappen op Almere Buiten.

Deze dienstregeling bleef in 2011 en 2012 nagenoeg ongewijzigd. Belangrijkste wijziging was het in 2012 wijzigen van de eindbestemmingen van de serie 3700 in Den Haag Centraal en van de serie 4300 in Leiden Centraal (maandag t/m vrijdag tot ca 20.00 uur Den Haag Centraal).

Dienstregeling 2013/2014

In dienstregeling 2013 veranderde de lijnvoering op de Flevolijn ingrijpend door de opening van de Hanzelijn. Voortaan werden de intercity's tussen Noord-Nederland en Schiphol via Lelystad Centrum geleid. In 2014 bleef deze dienstuitvoering ongewijzigd.

Deze treinen rijden samen een halfuursdienst op de Flevolijn. Op station Lelystad Centrum en Almere Centrum bestaat aansluiting op:

's Avonds laat rijdt deze serie vanaf Lelystad Centrum 1x per uur door naar Groningen en 1x per uur door naar Leeuwarden. De normale intercity's vervallen dan geheel. In Almere Buiten stoppen geen intercity's meer.

Verder rijdt er:

Het station Almere Poort werd per dienstregeling 2013 geopend. Tegelijk werd de evenementenhalte Almere Strand gesloten.

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties: