De OV in Nederland Wiki is weer open! Bedankt voor jullie geduld, lees hier meer over de status.

Dienstregeling concessie Zuidoost-Fryslân 2010

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De dienstregeling 2010 voor de concessie Zuidoost-Fryslân liep van 13 december 2009 t/m 1 januari 2011.

Met ingang van deze dienstregeling introduceert Qbuzz een compleet nieuw lijnennet. Bestaande lijnen worden verlengd via routes van andere lijnen, met de bedoeling dat er minder overgestapt hoeft te worden. Ook wordt de Opstapper geïntroduceerd voor de kernen die niet met het openbaar vervoer zijn ontsloten of op bepaalde delen van de dag niet worden ontsloten. Daarnaast werden in het voorjaar enkele reparaties gedaan in het lijnennet.

Lijnennet

Lijn Route Opmerking
Streekbus
11 Buitenpost - Augustinusga - Akkrum - Surhuisterveen - Drachten - Nij Beets - Akkrum
12 Stadsdienst Drachten
13 Leeuwarden - Hurdegaryp - Noardbergum - Kootstertille - Drogeham - Harkema - Surhuisterveen - Rottevalle - Drachten - Gorredijk - Jubbega - Oldeberkoop - Noordwolde - Wilhelminaoord - Frederiksoord - Eesveen - Steenwijk
14 Leeuwarden - Garyp - Drachten - Wijnjewoude - Donkerbroek - Oosterwolde - Veenhuizen - Huis ter Heide - Assen
15 Heerenveen - Jubbega - Oosterwolde - Appelscha - Smilde - Assen
16 Wolvega - Oosterwolde - Appelscha - Smilde - Bovensmilde - Assen
17 Heerenveen - Wolvega - Steggerda - Noordwolde - Boijl - Oosterwolde
18 Heerenveen - Tijnje - Nij Beets - Beetsterzwaag - Drachten - Ureterp - Frieschepalen - Bakkeveen - Haulerwijk - Norg - Huis ter Heide - Assen
19 Leeuwarden - Hurdegaryp - Burgum - Drachten - Ureterp - Wijnjewoude - Donkerbroek - Oosterwolde
20 Heerenveen - De Knipe - Langezwaag - Gorredijk - Beetsterzwaag - Drachten - Nijtap - Opeinde - Sumar - Burgum - Hurdegaryp - Leeuwarden
21 Heerenveen - De Knipe - Langezwaag - Gorredijk - Beetsterzwaag - Drachten
Buurtbus
101 Buitenpost - Augustinusga - Gerkesklooster - Stroobos - Lutjegast - Grootegast
104 Allardsoog - Gorredijk - Tijnje
107 Oldeberkoop - Oosterwolde - Appelscha
108 Wolvega → Scherpenzeel → Langelille → Wolvega
Qliner
310 Heerenveen - IBF (Heerenveen) - Drachten
320 Leeuwarden - Drachten t/m 13 maart
320 Leeuwarden - Drachten v.a. 14 maart
Skoalbus (schoolbus)
511 Gorredijk - Tijnje - Aldeboarn - Akkrum v.a. 14 maart
512 Drachten - Ureterp - Frieschepalen - Bakkeveen - Wijnjewoude - Lippenhuizen - Gorredijk v.a. 4 januari
513 Leeuwarden - Hurdegaryp - Noardbergum - Kootstertille - Drogeham - Harkema - Surhuisterveen - Rottevalle - Drachten
517 Noordwolde - Oosterstreek - Boyl - Elsloo - Makkinga - Oosterwolde
518 Haulerwijk - Waskemeer - Bakkeveen - Frieschepalen - Ureterp - Drachten v.a. 4 januari
521 Heerenveen - De Knipe - Langezwaag - Gorredijk - Lippenhuizen - Beetsterzwaag - Drachten - Nijega - Sumar - Burgum - Hurdegaryp - Leeuwarden

Wijzigingen per 13 december 2009

 • Alle belbussen worden opgeheven. De Opstapper biedt alternatieve reismogelijkheden.
 • Lijn 10 (Heerenveen - Leeuwarden): Deze lijn wordt vernummerd naar 20. Daarnaast gaan onder het lijnnummer 21 ritten rijden tussen Heerenveen, Beetsterzwaag en Drachten, zodat een halfuursdienst wordt gereden tussen Heerenveen en Drachten.
 • Lijn 11 (Buitenpost - Akkrum): Onder dit lijnnummer rijdt een nieuwe buslijn tussen Buitenpost, Surhuisterveen, Drachten en Akkrum ter vervanging van de oude lijnen 30, 31, 34, 213.
 • Lijn 12 (Drachten - Gorredijk): Deze lijn wordt opgeheven. Doorgaande reizigers tussen Gorredijk en Drachten kunnen gebruik maken van lijn 13.
 • Lijn 13 (Leeuwarden - Steenwijk): Vanaf Drachten wordt de route doorgetrokken naar Gorredijk en Oldeberkoop en vervolgens via de route van lijn 17 naar Steenwijk.
 • Lijn 14 (Leeuwarden - Assen): Vanaf Drachten gaat deze lijn verder rijden naar Oosterwolde en Assen via de route van lijn 116.
 • Lijn 15 (Heerenveen - Assen): Vanaf Oosterwolde gaat deze lijn verder rijden naar Assen via de route van lijn 16, zodat in combinatie met die lijn een halfuursdienst ontstaat tussen Assen en Oosterwolde.
 • Lijn 16 (Wolvega - Assen): Het traject tussen Drachten en Oosterwolde komt te vervallen, daarvoor in de plaats wordt de route verlengd naar Wolvega via de route van lijn 126. In Wolvega wordt een lusroute via het Centrum gereden.
 • Lijn 17 (Heerenveen - Oosterwolde): Het traject tussen Noordwolde en Steenwijk komt te vervallen, daarvoor in de plaats gaat de lijn vanaf Noordwolde verder rijden naar Heerenveen via de route van lijn 26.
 • Lijn 18 (Heerenveen - Assen): Vanaf Drachten gaat deze lijn verder rijden naar Haulerwijk en Assen via de route van lijn 84.
 • Lijn 19 (Oosterwolde - Leeuwarden): Onder dit lijnnummer rijdt een nieuwe buslijn tussen Oosterwolde, Drachten en Leeuwarden en vormt samen met lijn 20 een halfuursdienst tussen Drachten en Leeuwarden.
 • Lijn 20 (Heerenveen - Leeuwarden): Onder dit lijnnummer rijdt dagelijks 1x/uur een bus tussen Heerenveen, Drachten en Leeuwarden via de oude route van lijn 10.
 • Lijn 21 (Heerenveen - Drachten): Onder dit lijnnummer rijdt een nieuwe buslijn tussen Heerenveen en Drachten, om een halfuursdienst met lijn 20 te creëren.
 • Lijn 23 (Surhuisterveen - Drachten): Deze lijn wordt opgeheven. Reizigers kunnen voortaan gebruik maken van lijn 11, waarmee Boelenslaan en Houtigehage weer de hele dag een vaste lijnbus krijgen.
 • Lijn 26 (Heerenveen - Noordwolde): Deze lijn wordt opgeheven. Reizigers tussen Heerenveen en Noordwolde maken gebruik maken lijn 17.
 • Lijn 30 (Buitenpost - Drachten): Deze lijn wordt opgeheven. Reizigers kunnen gebruik maken van lijn 11 of de buurtbus.
 • Lijn 31 (Surhuisterveen - Buitenpost): Deze lijn wordt opgeheven. Reizigers kunnen gebruik maken van lijn 11.
 • Lijn 34 (Akkrum - Beetsterzwaag): Deze lijn wordt opgeheven. Reizigers kunnen gebruik maken van lijn 11 en reizigers van/naar Beetsterzwaag reizen voortaan met lijn 20 of 21.
 • Lijn 84 (Drachten - Veenhuizen): Deze lijn wordt opgeheven. Reizigers kunnen gebruik maken van lijn 18.
 • Lijn 101 (Buitenpost - Grootegast): Deze lijn gaat nu ook Twijzel en Twijzelerheide bedienen ter vervanging van lijn 30.
 • Lijn 107 (Oldeberkoop - Appelscha): Na analyse van het gebruik van de buurtbus wordt de route aangepast. In Oldeberkoop gaat deze lijn meer haltes bedienen en na Oosterwolde wordt een lusroute via Ravenswoud en Appelscha gereden.
 • Lijn 116 (Drachten - Assen): Deze lijn wordt opgeheven. Reizigers kunnen gebruik maken van lijn 14.
 • Lijn 126 (Wolvega - Oosterwolde): Deze lijn wordt opgeheven. Reizigers kunnen gebruik maken van lijn 16.
 • Lijn 310 (Heerenveen - Drachten): Deze lijn wordt geknipt in Drachten. Tussen Heerenveen en Drachten blijft lijn 310 rijden en gaat tevens ook via de bedrijventerreinen aan de oostkant van Heerenveen rijden. Doorgaande reizigers naar Leeuwarden kunnen in Drachten overstappen op de nieuwe lijn 320.
 • Lijn 320 (Leeuwarden - Drachten): Dit is het nieuwe lijnnummer voor het traject Leeuwarden - Drachten van lijn 310. In Drachten wordt verder gereden naar De Trisken ter vervanging van lijn 14.
 • Lijn 513 (Leeuwarden - Drachten): Onder dit lijnnummer gaat een nieuwe schoolbus rijden tussen Leeuwarden, Surhuisterveen en Drachten.
 • Lijn 516 (Oosterwolde - Leeuwarden): Deze lijn wordt opgeheven. Reizigers kunnen gebruik maken van de overige buslijnen op deze route.
 • Lijn 517 (Noordwolde - Oosterwolde): Onder dit lijnnummer rijdt in de ochtendspits een schoolbus van Noordwolde via de route van lijn 13 naar Oosterwolde, met een goede aansluiting op de begintijden van de scholen.
 • Lijn 521 (Heerenveen - Leeuwarden): Onder dit lijnnummer rijdt in de spitsuren een schoolbus tussen Heerenveen en Leeuwarden. In Heerenveen wordt verder gereden naar de scholen in De Greiden.

Wijziging per 4 januari 2010

 • Lijn 512 (Drachten - Gorredijk): Na protest van scholieren uit de omgeving van Ureterp en Gorredijk keert de oude lijn 12 weer terug in de dienstregeling. Het lijnnummer is gewijzigd naar 512.
 • Lijn 518 (Haulerwijk - Drachten): Onder dit lijnnummer rijdt in de ochtendspits een schoolbus van Haulerwijk via de route van lijn 18 naar Drachten. In Drachten wordt verder gereden naar het Centrum.

Wijzigingen per 14 maart 2010

 • Lijn 11 (Buitenpost - Akkrum): In de ochtendspits worden de vertrek- en aankomsttijden iets gewijzigd voor een ruimere aansluiting op de treinen in Akkrum.
 • Lijn 12 (Stadsdienst Drachten): Dit is het nieuwe lijnnummer voor het stadstraject van de Qliner. Van maandag t/m vrijdag overdag wordt elk half uur gereden en op alle overige tijdstippen elk uur. Op het Knobelsdorffplein wordt aansluiting gegeven op de lijnen 13, 14 en 310.
 • Lijn 13 (Leeuwarden - Steenwijk): De eerste twee ritten vanuit Steenwijk gaan iets buiten patroon rijden, om in Noordwolde een goede aansluiting te bieden op lijn 17. Op zaterdagochtend worden twee ritten toegevoegd van Leeuwarden naar Drachten en één rit in omgekeerde richting, ten behoeve van het winkelend publiek in beide plaats.
 • Lijn 14 (Leeuwarden - Assen): De vertrek- en aankomsttijden worden beter afgestemd met lijn 320, zodat tussen Leeuwarden en Drachten een regelmatige kwartierdienst ontstaat en in de vakanties een halfuursdienst.
 • Lijn 15 (Heerenveen - Assen): De ritten in de avonduren en het weekeinde worden beter in patroon gebracht, zodat in Smilde aangesloten wordt op lijn 20 richting Meppel.
 • Lijn 16 (Wolvega - Assen): Doorgaande reizigers in beide richtingen moeten in Oosterwolde voortaan overstappen, hierdoor worden de aansluitingen in Wolvega, Oosterwolde en Assen verbeterd.
 • Lijn 17 (Heerenveen - Oosterwolde): Op zaterdagavond is in beide richtingen een latere rit toegevoegd omstreeks 18:00 uit Heerenveen en 20:00 vanuit Noordwolde.
 • Lijn 18 (Heerenveen - Assen): 's Middags worden drie extra ritten toegevoegd van Drachten naar Haulerwijk vanwege het toegenomen aantal reizigers. Om 18:25 rijdt een extra rit van Drachten naar Assen, zodat een latere reismogelijkheid ontstaat.
 • Lijn 20 (Heerenveen - Leeuwarden): Om 07:35, 08:35, 16:35 en 17:35 worden extra ritten toegevoegd van Drachten naar Heerenveen en om 06:37, 07:44 en 17:44 worden extra ritten van Heerenveen naar Drachten toegevoegd. Op zaterdag rijdt een extra rit om 08:07 vanuit Leeuwarden, om 06:58 vanuit Drachten en om 07:07 vanuit Heerenveen.
 • Lijn 310 (Heerenveen - Drachten): Op zaterdag rijdt een extra rit van Heerenveen naar Drachten om 07:36. In het weekeinde wordt niet meer naar De Trisken gereden, doorgaande reizigers stappen over op de nieuwe lijn 12.
 • Lijn 320 (Leeuwarden - Drachten): In Drachten vervalt het traject tussen het Van Knobelsdorffplein en De Trisken. Binnen Drachten worden de vertrek- en aankomsttijden beter afgestemd met lijn 14 en de meeste ritten gaan verder rijden als lijn 310 naar Heerenveen.
 • Lijn 511 (Gorredijk - Akkrum): Onder dit lijnnummer rijdt gedurende de wintermaanden een schoolbus tussen Gorredijk en Akkrum, die in Gorredijk aansluit op de begintijden van de scholen.