Dienstregeling concessie Midden Overijssel 2013

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De dienstregeling 2013 van de bussen in de Concessie Midden Overijssel loopt van 9 december 2012 tot en met 8 december 2013. De belangrijkste wijzigingen van de buslijnen zijn hieronder weergegeven.

Door de ingebruikname van de Hanzelijn en het wijzigen van de lijnvoering van de NoordOost wordt vooral de lijnvoering in/rondom Deventer aangepast. Ook op de lijnen rondom Zwolle en Raalte wordt de dienstregeling/lijnvoering aangepast aan het nieuwe treinpatroon. Daarnaast worden op de meeste lijnen tijdhaltes ingevoerd waar de bus tijd moet afwachten, dit moet voorkomen dat bussen te vroeg langs haltes rijden.

Wijzigingen per lijn

Stadsdienst Deventer

De huidige lijnen 1 en 5 zullen losgekoppeld worden van elkaar en zullen allebei een gescheiden route door Deventer gaan rijden.

Lijn 1 rijdt vanaf het Busstation naar de Rivierenwijk. Na de Rivierenwijk wordt via bedrijventerrein Snipperling naar winkelcentrum Colmschate gereden, om vervolgens via Blauwenoord en de Rivierenwijk terug te rijden naar het Busstation. De frequentie wordt verlaagd naar 2x/uur, omdat de lijn vooral als "ontsluitende lijn" wordt gezien. Nieuw geopende haltes zijn Brandweerdam en Westfalenstraat.

Om beter aan te sluiten op de nieuwe dienstregeling van de NS, gaat lijn 2 in de avonduren 2x/uur rijden in plaats van de huidige 1x/uur.

Lijn 3 zal vanaf het Busstation de route van lijn 4 volgen tot aan de Ceintuurbaan, om vanaf daar weer de huidige route op te pakken. Door deze wijziging wordt het ROC Aventus 6x/uur bediend. Om beter aan te sluiten op de nieuwe dienstregeling van de NS, gaat lijn 3 in de avonduren 2x/uur rijden in plaats van de huidige 1x/uur. Verder worden enkele haltenamen gewijzigd: Jachthaven wordt Rubensstraat, Sporthal wordt Sportveldenlaan en Europaschool wordt Lookersdijk.

De route wordt vanaf Heeten verlengd naar Raalte, waar wordt aangesloten op de treinen naar Zwolle. In Deventer zal de bus voortaan via de route van lijn 3 gaan rijden over de Zwolseweg, zodat de nieuwe locatie van het ROC Aventus een goede bereikbaarheid heeft. Tussen Deventer en Schalkhaar zal 2x/uur gereden worden, vanaf Schalkhaar rijdt één bus per uur verder naar Raalte.

Lijn 5 rijdt vanaf het Busstation de huidige route via het Ziekenhuis en de Vijfhoek naar Winkelcentrum Colmschate en weer terug, deze route zal 4x/uur gereden worden. Voordeel van deze wijziging is dat het Ziekenhuis nu een directe verbinding met de wijk Colmschate heeft. De halte Jeurlink krijgt als nieuwe naam Willem Wissenstraat. Verder worden de nieuwe haltes Wijtenhorstweg, Station Colmschate en De Scheg geopend.

De huidige lijn 6 wordt gesplitst in de nieuwe lijnen 6 en 160.

Lijn 6 zal niet meer rijden via het Bedrijventerrein Snipperling, maar rechtstreeks via Snipperlingsdijk naar Winkelcentrum Colmschate. Vervolgens zal de bus met de klok mee door de wijk Colmschate gaan rijden, waarbij ook de oude losse tak naar Het Bramelt via de nieuwe halte Handelspark bediend zal worden. De frequentie van deze lijn wordt 2x/uur.

In de nieuwe dienstregeling blijft lijn 8 gehandhaafd, echter met enkele minieme aanpassingen. De frequentie zal verlaagd worden van een 20-minutendienst naar een halfuursdienst om zo beter aan te sluiten op het treinpatroon.

Stadsdienst Zwolle

  • In de huidige dienstregeling vertrekken alle stadsbussen bijna tegelijkertijd vanaf het Busstation. De ruimte op het Stadsbusstation en de infrastructuur in de omgeving werkt hier vertragingsgevoelig op. Met ingang van de nieuwe dienstregeling wordt deze knoop losgelaten, wat inhoudt dat niet alle bussen tegelijkertijd aankomen/vertrekken. Voor sommige reizigers betekent dit dat ze juist langer zullen moeten wachten op de bus.
  • Uit tellingen blijkt dat de koopavondritten een geringe bezetting kennen. Deze ritten zorgen bij reizigers voor verwarring omdat ze wel in de dienstregeling zijn opgenomen. Daarom is besloten om de koopavondritten te laten vervallen. Eveneens uit tellingen blijkt dat de kwartierdienst qua bezetting eigenlijk te lang doorloopt, daarom is besloten om de kwartierdienst rond 19.00 uur te beëindigen.
  • In de huidige dienstregeling vertrekken de laatste bussen vanuit de wijken nog terug naar het Station. Deze bussen sluiten nergens op aan en rijden meestal leeg rond. Daarom is besloten om deze ritten te laten vervallen. Op zaterdagavond zullen de laatste ritten gelijkgetrokken worden met overige avonden.

In de huidige dienstregeling heeft lijn 2 een te ruime rijtijd richting Ittersumerbroek. Vanaf 9 december zullen de ritten 3 minuten later gaan vertrekken en ook 3 minuten eerder aankomen.

Deze nieuw geïntroduceerde lijn kent een goede bezetting, alleen de zogenoemde "lunchritten" rond het middaguur rijden vooral leeg rond. Deze ritten worden dan ook vanaf december geschrapt.

Vanwege capaciteitsuitbreiding op de lijnen 29, 40 en 70 wordt deze lijn opgeheven.

Om de drukte in de spitsuren op te vangen zal een nieuwe versterkingsbus gaan rijden. Deze versterkingsbus rijdt voor lijn 2 uit tot de halte Esdoornstraat, 's ochtends 3x en 's middags 4x.

De huidige lijn 3 wordt geknipt op het busstation in Zwolle. Het traject tussen Berkum en het station blijft rijden onder het lijnnummer 3. Het traject tussen het Station en Assendorp zal gaan rijden onder het lijnnummer 13. Anders dan lijn 3 zal lijn 13 na Assendorp via Weth. Alferinkweg en Isala Weezenlanden weer terug rijden naar het Busstation en niet meer langs het spoor.

Streekbussen

Het patroon van lijn 29 wordt een kwartier omgeklapt, zodat de aansluitingen in Lutten (op bus 30) en Coevorden (treinverbinding) behouden blijven. De tussenritten tot Dedemsvaart krijgen in Dedemsvaart een andere route. Vanaf het Busstation rijden deze ritten meteen links naar SG van der Capellen en dan met de klok meede route weer naar het Busstation. In Zwolle rijdt de bus altijd langs het Isala Sophia Ziekenhuis.

Om de aansluitingen op lijn 29 te behouden zullen alle ritten in beide richtingen 15 minuten later (of eerder) vertrekken. Enkele ritten zullen beginnen/eindigen op de Witmanweg in Slagharen.

De route zal in Zwolle altijd via het Ziekenhuis worden uitgevoerd. Dit kost iets meer reistijd, maar zo blijven de treinaansluitingen in Zwolle, Meppel en Steenwijk gehandhaafd.

Op lijn 83s zal één rit meer uitgevoerd worden, dit ten koste van lijn 649 die één rit minder zal gaan rijden. De rijtijd tussen Dedemsvaart en Lichtmis is iets verkort, vanwege de lange stilstand bij Lichtmis.

Net als lijn 6 zal lijn 160 via de snelste route over de Snipperlingsdijk Deventer uitrijden, direct naar Bathmen en Holten. Dit zorgt voor een reistijdversnelling van 10 minuten. De frequentie van deze lijn is 2x/uur.

In de spitsuren rijden extra ritten tussen Zwolle en Wijhe. Uit tellingen blijkt dat deze ritten een slechte bezetting kennen. Deze ritten zullen vanaf 9 december geschrapt worden, voor reizigers bestaan goede alternatieven.

In de huidige dienstregeling rijdt lijn 162 na Lemelerveld naar Ommen. Vanwege de magere bezetting op dat traject zal lijn 162 vanaf 9 december naar Dalfsen gaan rijden. In Dalfsen wordt aangesloten op de treinverbinding Zwolle - Emmen. Syntus is in overleg met de provincie om aansluiting te bieden op de buurtbus in het centrum van Dalfsen. De verbinding tussen Lemerveld en Ommen blijft wel geboden door schoolbus 675.

Door de verlegging van lijn 162 zal lijn 164 waarschijnlijk minder reizigers gaan vervoeren. Daarom wordt lijn 164 opgeheven. Voor scholieren blijft in de spitsrichting wel een schoolbus onder het lijnnummer 664 rijden.

Vanwege de verschuiving van het treinpatroon kan lijn 165 niet meer op alle treinen aansluiten. Daarom is gekozen om lijn 165 alleen aan te laten sluiten op de treinverbinding Randstad - Twente. 's Morgens wordt een goede aansluiting geboden op de vertrekkende treinen, 's middags en 's avonds op de aankomende treinen. De overstaptijd bedraagt ongeveer 5 minuten in beide richtingen.

Op zaterdag verschuiven de vertrektijden zodat in zowel Raalte als Zwolle goed aangesloten wordt op de trein.

De bezetting van lijn 167 op zaterdag is zeer mager. Daarom is besloten om lijn 167 niet meer te laten rijden op zaterdag. Reizigers hebben in Dalfsen een alternatief door middel van de nieuwe buurtbus. In Dalfsen zal de bus voortaan via het Station gaan rijden, omdat daar een nieuwe bushalte is aangelegd.

Buurtbussen

Om beter aan te sluiten op de trein in Heino wijzigen de vertrektijden.

Alle vertrektijden worden 3 minuten verschoven.

De frequentie wordt verhoogd, daarentegen rijdt de buurtbus niet meer via Espelo.

In december zal een nieuwe buurtbus gaan rijden tussen Dalfsen, Ankum, Oudleusen en Nieuwleusen. In Dalfsen is het beginpunt het Station en in Nieuwleusen wordt naar het winkelcentrum de Zandspeur gereden. De buurtbus zal op maandag t/m zaterdag 1x/uur gaan rijden.

Om beter aan te sluiten op de trein wijzigen de vertrektijden.

Doit is een nieuwe buurtbuslijn tussen Olst en Broekland. De lijn rijdt op maandag t/m vrijdag, maar niet in de spitsuren.

De vertrektijden en de route wijzigen. In de zomerperiode doet de lijn diverse campings aan.

De vertrektijden en de route rond Bruchterveld wijzigt.

De vertrektijden wijzigen.

Schoolbussen

Vanwege de verschuiving van lijn 162 en het opheffen van lijn 164 vervalt de verbinding tussen Heino en Lemelerveld. Voor scholieren zal een schoolbus gaan rijden tussen Lemelerveld en Zwolle. Tussen Heino en Zwolle wordt volgens de route van lijn 666 gereden, die gelijktijdig wordt opgeheven.

Deze lijn wordt geïntegreerd in de nieuwe lijn 664.

Lijn 667 zal voortaan via station Dalfsen gaan rijden.

De schoolrit naar Herfte rijdt in de huidige dienstregeling onder het lijnnummer 167. Het lijnnummer is vrij onlogisch omdat deze rit geen andere haltes van lijn 167 aandoet. Het lijnnummer voor deze rit wordt dan ook gewijzigd naar 668.