Schoolbus

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Een schoolbus of scholierenlijn is bedoeld om scholieren die ver van school wonen naar school toe te brengen. In de spitsuren rijden deze bussen meestal slechts enkele ritten. 's Ochtends naar school en 's middags weer naar huis. Wanneer een scholierenlijn onder een concessie valt, maakt deze gewoon onderdeel uit van het landelijke openbaar vervoerssysteem en is deze dus ook voor de gewone reiziger toegankelijk.

Scholieren worden al lang met de bus van en naar school vervoerd. Vroeger ging dit vaak als besloten vervoer (al dan niet met een touringcar), maar steeds meer wordt dit gesubsidieerde vervoer geïntegreerd in de concessie en worden scholieren met lijndiensten vervoerd. Waar integratie van scholierenlijnen met normale lijnen niet mogelijk of wenselijk is, worden nog speciale scholierenlijnen of scholierenritten geboden. Hierbij gaat het om ritten van en naar scholengemeenschappen, die goed aansluiten bij de schooltijden.

Enkele voordelen van speciale schoolbussen zijn dat de rijroute en -tijden kunnen worden afgestemd op de woonlocaties van de scholieren en begintijden van de lessen. Daarnaast wordt het reguliere OV ontlast doordat de scholieren daar niet of minder mee hoeven te reizen. Ook bestaat de mogelijkheid om op dergelijke ritten bussen in te zetten die niet volledig voldoen aan de concessie-eisen voor het reguliere openbaar vervoer. Hierdoor kunnen onnodige kosten bespaard worden.

In de regel rijden deze bussen op schoolvrije dagen (zoals vakanties) niet. Ook kunnen de vertrektijden van de bussen aangepast worden aan veranderde lestijden.