Franeker

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Trein blauw.svg
Station Franeker
Plaats Franeker
Geopend 27 oktober 1863
Verkorting Fn
FE-code 232
Vervoerder(s) Arriva
Reisinformatie Actuele vertrektijden

Station Franeker is geopend in 1863 aan de lijn Harlingen-Leeuwarden.

Dienstregeling 2017

Richting Leeuwarden

Vertr. Serie Bestemming Soort
.23 37200 Leeuwarden Stoptrein Arriva
.58 37200 Leeuwarden (tot 20:00; zondag na 12:30) Stoptrein Arriva

Richting Harlingen Haven

Vertr. Serie Bestemming Soort
.33 37200 Harlingen Haven Stoptrein Arriva
.58 37200 Harlingen Haven (tot 20:00; zondag na 12:30) Stoptrein Arriva

Let op: bovengenoemde tijden zijn basistijden. Tijden kunnen 's avonds of in het weekend anders zijn. Ook kan het zijn dat er spitstreinen of andere extra treinen rijden. Kijk voor meer informatie op de pagina van de desbetreffende treinserie.

Historische dienstregeling

  • Informatie over de bediening van Franeker in het verleden is te vinden onder Franeker/Bediening.

Bus

Halte.svg
Halte Station Franeker
Plaats Franeker
Concessie(s) Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog
Vervoerder(s) Arriva
Route
35 Sneek - Scharnegoutum - Boazum - Easterlittens - Winsum - Wjelsryp - Tzum - Franeker Streekbus Arriva Gebied.svg
75 Bolsward - Witmarsum - Achlum - Franeker - Tzummarum - Oosterbierum - Sexbierum - Pietersbierum - Wijnaldum - Midlum - Harlingen Streekbus Arriva Gebied.svg
794 Opstapper: Firdgum - Sint Annaparochie/Franeker Belbus
Arriva Gebied.svg
796 Opstapper: Peins - Dronryp/Franeker Belbus
Arriva Gebied.svg
797 Opstapper: Ried - Dronryp/Franeker Belbus
Arriva Gebied.svg
798 Opstapper: Schingen - Dronryp/Franeker Belbus
Arriva Gebied.svg
799 Opstapper: Slappeterp - Dronryp/Franeker Belbus
Arriva Gebied.svg
803 Opstapper: Schalsum - Franeker Belbus
Arriva Gebied.svg
804 Opstapper: Boer - Franeker Belbus
Arriva Gebied.svg
805 Opstapper: Djongjum - Franeker Belbus
Arriva Gebied.svg
806 Opstapper: Herbaijum - Franeker Belbus
Arriva Gebied.svg
807 Opstapper: Hitzum - Franeker Belbus
Arriva Gebied.svg
808 Opstapper: Tzum - Franeker/Winsum Belbus
Arriva Gebied.svg
809 Opstapper: Wjelsryp - Franeker/Winsum Belbus
Arriva Gebied.svg
810 Opstapper: Achlum - Franeker/Harlingen Belbus
Arriva Gebied.svg