Dienstregeling concessie Regio Utrecht 2014

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Op 8 december 2013 gaat de nieuwe concessie Regio Utrecht van start. U-OV neemt op deze dag het vervoer over van Connexxion en GVU, waarmee diverse routes, lijnnummers en frequenties wijzigen. Op deze pagina een overzicht van alle wijzigingen per lijn.

Stadslijnen

In Overvecht rijdt de bus voortaan via de Paranadreef en Einsteindreef. Hier wordt ook een nieuwe halte Einsteindreef geplaatst.

In de spitsuren wordt de frequentie verhoogd naar 6x/uur. Op het Vredenburg gaat de bus ook op de gelijknamige halte stoppen.

Deze lijn rijdt alleen nog tussen Utrecht Centraal en Zuilen. Het traject naar de Sterrenwijk wordt overgenomen door lijn 8. Bij het Centraal Station is deze lijn gekoppeld aan lijn 9 naar Overvecht.

Door de werkzaamheden aan de Stadhoudersbrug blijft deze lijn tot januari 2014 nog rijden en wordt daarna opgeheven. In Oudwijk wordt deze lijn dan vervangen door de tijdelijke pendelbus 18. De frequentie wordt verlaagd tot 4x/uur dagelijks.

Deze lijn rijdt alleen nog tussen Utrecht Centraal en Voordorp. Het traject van/naar de Cartesiusweg wordt overgenomen door lijn 25.

In Overvecht wordt de route verlegd naar de Carnegiedreef en Paranadreef, halte De Kwakel vervalt. Ook worden de ritten van lijn 206 weer gereden onder dit lijnnummer.

Bij Utrecht Centraal is deze lijn gekoppeld aan lijn 5 naar Voordorp.

Deze lijn komt geheel te vervallen, het alternatief voor de meeste haltes zijn lijn 5 en 55. Onder hetzelfde lijnnummer gaat wel een geheel nieuwe verbinding rijden.

Dit is het nieuwe lijnnummer voor de verbinding Lunetten - Oudwijk, ontstaan uit samenvoeging van trajectdelen van lijn 3 en 9.

Deze lijn rijdt alleen nog tussen Utrecht Centraal en Overvecht. Het traject van/naar Lunetten gaat "weer" rijden onder het lijnnummer 8. Bij het Centraal Station is deze lijn gekoppeld aan lijn 3 naar Zuilen.

Het traject tussen De Uithof en de Vleutenseweg komt te vervallen, daarvoor in de plaats gaat de lijn doorrijden naar het Antonius Ziekenhuis in Leidsche Rijn. In de vroege avond worden twee ritten naar Lunetten toegevoegd in aansluiting op de bezoekuren.

Deze lijn wordt samengevoegd met lijn 28 tot een nieuwe lijn 28 tussen Vleuten en De Uithof. (zie verder bij lijn 28).

De dienstregeling wordt flexibeler van opzet. Dit betekent dat in de drukste uren meer bussen gaan rijden, terwijl in rustige uren minder vaak gereden wordt. Over het hele traject rijdt minimaal elke 5 minuten een bus.

Deze lijn komt te vervallen. De ritten worden opgenomen in lijn 41.

Deze lijn komt te vervallen. De ritten worden overgenomen door lijn 34 of 36.

Dit is het nieuwe lijnnummer voor 26 tussen Utrecht Centraal en Overvecht.

Deze lijn komt te vervallen. De ritten worden opgenomen in lijn 37.

Deze lijn komt te vervallen. De verbinding tussen beide zijden van Utrecht Centraal wordt voortaan geboden door lijn 1. Voor de halte Bleekstraat bestaan genoeg alternatieven.

De frequentie in de spitsrichting wordt verhoogd naar 8x/uur.

Dit is het nieuwe lijnnummer voor de verbinding Centraal Station - Cartesiusweg. De eindhalte is Busstation Jaarbeurszijde.

Deze lijn rijdt alleen nog tussen Vleuten en Utrecht Centraal. De eindhalte is het Busstation Jaarbeurszijde.

Deze lijn komt te vervallen. Daarvoor in de plaats gaan de lijnen 26 en 28 vaker rijden.

Deze lijn wordt samengevoegd met lijn 11 tot een nieuwe lijn 28 tussen Vleuten en De Uithof. De routes van beide lijnen blijven ongewijzigd. Op maandag t/m vrijdag wordt 8x/uur gereden, in de spitsrichting wordt dit versterkt tot 16x/uur tussen De Meern Oost en Rijnsweerd Zuid. Op zaterdag overdag en zondagmiddag wordt 6x/uur gereden, in de avonduren en zondagochtend wordt 4x/uur gereden.

De frequentie in de spitsuren wordt verlaagd naar 4x/uur in de spitsrichting en 2x/uur in de tegenspits. Ook in de daluren gaat deze lijn 2x/uur rijden.

In Overvecht wordt voortaan rechtstreeks over de Einsteindreef gereden, de haltes Kaap Hoorndreef en De Kwakel vervallen, vervangende halte is Einsteindreef. In Wittevrouwen rijdt de bus rechtstreeks via de Sartreweg en Kardinaal de Jongweg, de haltes in Wittevrouwen worden overgenomen door bus 55. In de spitsuren wordt 4x/uur gereden tussen De Uithof en de Zamenhofdreef om het verdwijnen van lijn 10 te compenseren.

Deze lijn komt te vervallen, de ritten worden "weer" opgenomen in lijn 6.

Deze lijn komt te vervallen, de ritten worden opgenomen in lijn 28.

Deze lijn komt te vervallen, de ritten worden opgenomen in lijn 41.

Streeklijnen

Deze lijn wordt vanaf De Kwakel verlengd naar station Overvecht. De haltes Kaap Hoorndreef en De Kwakel vervallen, nieuwe haltes zijn Zamenhofdreef, Rubicondreef en station Overvecht.

Op maandag t/m vrijdag overdag rijden beide lijnen altijd in dezelfde dienstregeling.

Lijn 41 neemt de ritten van lijn 43 deels en van lijn 13 en 241 volledig over. In de ochtendspits wordt 8x/uur van Wijk bij Duurstede naar Utrecht gereden en 4x/uur terug. Tussen Utrecht Centraal en Stadion Galgenwaard wordt dit verdicht tot 8x/uur. In de avondspits geldt de omgekeerde situatie.

's avonds en in het weekend rijdt er een halfuursdienst tussen Utrecht en Wijk bij Duurstede aangevuld met een halfuursdienst tussen het station en Stadion Galgenwaard. Op bepaalde momenten aan het begin of einde van de middag rijden korte tijd alle ritten door naar Wijk bij Duurstede. In de vakantieperiodes rijden de spitsritten tussen Utrecht Centraal en Stadion Galgenwaard niet, verder zijn er niet langer afwijkingen in de route bij wedstrijden in de Galgenwaard.

Lijn 43 wordt ingekort tot het traject Odijk - Zeist en gaat de hele route overdag 2x/uur rijden. 's avonds en op zondag wordt 1x/uur gereden. Op de zondag gebeurt dit met een taxibusje. Eén rit in beide spitsen wordt gekoppeld aan lijn 53 waarmee een rechtstreekse verbinding tussen Odijk en de Sociale Werkvoorziening Zeist geboden wordt.

Deze lijnen zijn ongewijzigd.

Lijn 47 wordt omgelegd via Tolsteeg en Hoograven en vervangt hier de al langer geleden vervallen lijn 6. De frequenties tussen Utrecht en Houten zijn niet gewijzigd, maar in de tegenspitsrichting wordt deze verdicht tot een kwartiersdienst tussen Utrecht Centraal en halte Constant Erzeijstraat. 's avonds en zaterdags vindt op dit trajectdeel verdichting naar een halfuursdienst plaats en op zondag rijdt hier een halfuursdienst naast de uurdienst naar Houten.

Op Utrecht Centraal is lijn 47 gekoppeld aan lijn 51 en in de spits zijn de verdichtingsritten Station - Hoograven bij de Constant Erzeijstraat gekoppeld aan lijn 247.

Lijn 48 is een nieuwe lijn die bestaat uit de gekoppelde lijnen 33, 48 en een deel van lijn 291. Deze lijn rijdt van station Houten via Nieuwegein Stadscentrum, Galecop, Papendorp, Leidsche Rijn en Lage Weide naar station Maarssen.

In de ochtendspits wordt 4x/uur Houten - Maarssen gereden en 4x/uur Nieuwegein - Houten, in de avondspits 4x/uur Houten - Nieuwegein en 4x/uur Maarssen - Houten. Aan het einde van de ochtenspits rijden de verdichtingsritten uit Houten nog slechts tot Nieuwegein en aan het einde van de avondspits vanuit Maarsen nog slechts tot Nieuwegein. Zaterdags wordt 1x/uur gereden tussen Nieuwegein en Houten en wordt het verdere traject naar Maarssen niet bediend.

Lijn 49 is een nieuwe lijn die de bediening van Houten Zuid overneemt van lijn 281. De frequenties wijzigen hierbij niet en alle ritten zijn gekoppeld aan lijn 281.

Lijn 51 is een nieuwe lijn die tussen Utrecht en Zeist de verdichtingsritten van lijn 50 overneemt. Van Zeist naar station Driebergen-Zeist rijdt deze via de Arnhemsebovenweg waardoor de bediening van de Hoge Dennen en Kerkebosch verbetert.

Op lijn 52 vervalt de halte Rijnkade. Op zaterdag in de vakanties wordt voortaan de normale dienstregeling gereden.

Op lijn 53 vervalt de halte Rijnkade. Eén rit in beide spitsen van lijn 53 gaat in Zeist via de Sociale Werkvoorziening rijden. Deze ritten zijn op Zeist Busstation gekoppeld aan lijn 43.

Deze lijnen zijn ongewijzigd.

Lijn 63 gaat voortaan ook stoppen bij de haltes Anne Frankplein en Europaplein (beide op de Europalaan) in Utrecht. Na 16.30 uur en op koopavond rijdt de helft van de ritten in Vianen slechts tot de Van Duvenvoordestraat. Voor 7.45 uur starten de meeste ritten ook daar.

Lijn 65 gaat voortaan ook stoppen bij de halte Kanaleneiland Zuid, halte "De Bongenaar" heet voortaan "Marconi (laag)". De frequentie in de spits wordt een regelmatige 10-minutendienst waarvan twee ritten naar Het Klooster rijden en vier naar Vianen. In de daluren wordt de frequentie verdubbeld tot 4x/uur tussen Utrecht en de Nijverheidsweg in Nieuwegein, deze toegevoegde ritten rijden daarna door naar Het Klooster wat hierdoor de hele dag bediend wordt.

In de avondspits wordt voortaan een half uur eerder elke 10 minuten gereden. Verder rijdt de laatste rit 45 minuten later naar Utrecht en 15 minuten later naar Vianen.

Lijn 66 neemt de route door Laagraven en De Liesbosch over van lijn 47. Hierdoor vervallen de haltes De Bongenaar, Oosterlichtcollege, Wattbaan, Fahrenheitbaan, Buys Ballotbaan, Noorderveld, Huis De Geer, Remiseweg en P+R Westraven voor deze lijn. Nieuw zijn de haltes Penitentiaire Inrichting, Ravenswade, De Liesbosch en Martinbaan. Ook gaat deze lijn voortaan bij halte Kanaleneiland Zuid stoppen. De route door Plettenburg wordt overgenomen door lijn 265.

Lijn 71 wordt doorgetrokken van station Driebergen-Zeist naar Doorn en neemt hier de voormalige tussenritten van lijn 50 over. Tussen Doorn en Driebergen wordt altijd 2x/uur gereden en in de ochtendspits starten twee ritten in Amerongen i.p.v. Doorn. Buiten de vakanties rijdt lijn 71 voortaan door tot ca. 21.00 uur 's avonds in een halfuursdienst tussen Nieuwegein en Driebergen. De verdichtingsritten in de spits zijn ongewijzigd en rijden van/tot Driebergen-Zeist.

Lijn 72 is een nieuwe daglijn die de voormalige spitslijnen 272 en 284 vervangt. Deze lijn rijdt de gehele dag minstens 2x/uur tussen Nieuwegein Stadscentrum en station Bilthoven. In de spits wordt dit aangevuld met 2x/uur Nieuwegein Zuid - Bilthoven (ochtend ri. Bilthoven, middag ri. Nieuwegein) en 2x/uur Bilthoven - Rijnsweerd (ochtend ri. Rijnsweerd, middag ri. Bilthoven). De korte ritten tussen Bilthoven en Rijnsweerd zijn hier gekoppeld aan lijn 265 naar Utrecht Zuid en Nieuwegein.

Lijn 74 gaat voortaan ook op zaterdag in de vakanties 4x/uur rijden. De verdichtingsritten naar een kwartiersdienst worden ingekort tot het traject Zeist Busstation - Nieuwegein Stadscentrum en halte Rijnkade vervalt. De ritten na 23.00 uur rijden de route in De Hagen andersom.

Lijn 75 rijdt niet langer 's avonds en zondags door naar Zeist, deze ritten worden voortaan door lijn 43 gereden. De frequentie wordt verdubbeld naar een halfuursdienst.

Lijn 77 wordt ingekort tot station Bilthoven en samengevoegd met lijn 677. Op koopavond wordt de frequentie tussen station Bilthoven en de Duivenlaan verlaagd naar 2x/uur.

De ritten van lijn 78 starten en eindigen voortaan op station Bilthoven. Er wordt altijd eerst een route door De Leijen gereden en vervolgens een rondje door de Centrumwijk.

Deze lijn rijdt niet meer via De Kwakel, maar rechtstreeks via de Carnegiedreef. De haltes Kaap Hoorndreef en De Kwakel vervallen.

Vanwege de lage bezetting naar De Meern komt dat traject te vervallen. Daarvoor in de plaats gaat lijn 125 dagelijks 1x/uur een lusroute door Vleuten rijden.

Door het lage aantal instappers rijdt deze lijn niet meer via station Vleuten. De frequentie wordt verhoogd naar 2x/uur.

Vanwege de lage bezetting naar De Meern komt dat traject te vervallen. De lijn wordt ingekort tot het traject Kockengen - Vleuten en gaat alleen nog met kleinere busjes rijden, uitgezonderd één rit in de ochtendspits.

Spitslijnen

Deze lijn is ongewijzigd.

Lijn 247 is een nieuwe spitslijn die ter vervanging van de gewijzigde lijn 47 de verbinding van station Houten met De Liesbosch, Laagraven en Kanaleneiland Zuid biedt. Na Kanaleneiland Zuid rijdt deze lijn door naar Hoograven (halte Constant Erzeijstraat) waarna alle ritten verder rijden als lijn 47.

Lijn 251 is een nieuwe spitslijn tussen Utrecht en Zeist. 's ochtends wordt 4x/uur naar Zeist gereden en 's middags 4x/uur naar Utrecht.

In de ochtendspits rijden diverse ritten vanaf halte WKZ door als lijn 30 naar Rijnsweerd en Overvecht. In de middagspits rijden diverse ritten van lijn 30 vanuit Overvecht door naar Amersfoort.

Deze lijn is ongewijzigd.

Lijn 265 is een nieuwe spitslijn die vanaf Rijnsweerd via Utrecht Zuid, Plettenburg, De Wiers en Vreeswijk naar Nieuwegein Zuid rijdt. Deze lijn rijdt altijd 2x/uur.

Lijn 272 wordt opgeheven en vervangen door de nieuwe lijn 72. Voor het RIVM komt een vervangende halte op de Soestdijkseweg Zuid.

Lijn 281 rijdt alleen nog tussen het WKZ en station Houten. De route door Houten Zuid wordt voortaan gereden door lijn 49 die altijd aan lijn 281 gekoppeld is.

Deze lijn is ongewijzigd.

Lijn 284 wordt opgeheven en vervangen door de nieuwe lijn 72.

Deze lijn is ongewijzigd.

Nachtlijnen

Lijn 412 rijdt voortaan via Rijnsweerd i.p.v. de Sterrenwijk en heeft een ietwat gewijzigde route in Zeist.

Op lijn 441 vervalt één rit.

Lijn 447 heeft een gewijzigde route in Houten.

Lijn 452 stopt in Amersfoort voortaan ook bij de haltes Lage Geeren, Lancering en Ruimtevaart.

Lijn 474 gaat voortaan ook stoppen bij de halte Blokhoeve Noord in Nieuwegein.

Lijn 477 heeft een licht gewijzigde route in De Bilt.

Lijn 495 stopt voortaan ook bij de halte Kanaleneiland Zuid in Utrecht.