OV-visie van de provincie Gelderland

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De OV-visie van de provincie Gelderland omvat een uitgestippeld pad naar het toekomstige lijnennet van de provincie Gelderland. Het is de bedoeling dat het nieuwe lijnennet in twee fases wordt uitgevoerd. De eerste fase begint vanaf december 2016 waarbij vervoerders de dienstregeling elk jaar aanpassen aan het voorgestelde lijnennet, hierbij wordt wel rekening gehouden met het beschikbare personeel en materieel van de lopende concessies. De tweede fase begint in 2020 voor de Achterhoek, Rivierenland en Veluwe en in 2023 voor de regio Arnhem-Nijmegen, het dienstregelingsjaar wanneer de nieuwe concessies van start gaan. Zo kunnen er nieuwe eisen, die in lijn zijn met de OV-visie, aan de toekomstige vervoerders worden gesteld.

Inhoud van de OV-visie

De provincie heeft een aantal kernpunten in de OV-visie staan:

 • Lege en overvolle bussen moeten zo veel mogelijk voorkomen worden. Grotendeels lege bussen worden geschrapt of vervangen met behulp van het flex-net. Op overvolle trajecten wordt juist versterkt met extra bussen.
 • Bij het ontwikkelen wordt meer gedacht vanuit knooppunten dan vanuit losse lijnen. Zo zijn er drie soorten knooppunten terug te vinden: bus-bus knooppunt, vast-flex knooppunt en bus-trein knooppunt.
 • Een duurzaam netwerk moet gevormd worden.

Het lijnennet gaat bestaan uit:

 • Stabiel, snel en betrouwbaar vast-net.
 • Slim, kleinschalig en betrouwbaar flex-net.
 • Een stadsnet in steden waar het autogebruik niet wenselijk is.

Stadsnet

Het stadsnet wordt in Zutphen en Harderwijk grotendeels omgedoopt tot een flex-net vanwege de korte afstanden tot belangrijke knooppunten. De provincie wil in deze steden de fiets een centrale rol laten spelen. Er worden extra voorzieningen voor fietsers aangelegd, zoals meer fietsenstallingen op centrale OV-knooppunten en nieuwe fietspaden om de bereikbaarheid te vergroten. Voor de steden Apeldoorn, Arnhem, Ede en Nijmegen wordt met naaste partners overlegd om tot een netwerk te komen. Voor zowel Arnhem als Nijmegen wordt dit gedaan in overleg met onder andere de Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). In de zomer van 2016 wordt dit netwerk verder vormgegeven. Voor de steden Apeldoorn en Ede wordt het overleg in combinatie met de gemeentes gepleegd. De gemeente Apeldoorn heeft reeds een OV-netwerk ontwikkelt voor de stad, waarbij rekening wordt gehouden van de OV-visie van de provincie. Echter moet de haalbaarheid nog worden onderzocht.

Streeknet

De provincie Gelderland heeft voor het jaar 2020 een wel gedefinieerd streeknetwerk voor ogen. Een aantal lijnen wordt gedurende de rustige uren omgedoopt in flex-net. Hierbij wordt als norm gehanteerd dat er minstens 7 reizigers per uur moeten zijn op een buslijn. Verder worden buslijnen die grotendeels parallel lopen aan het spoor opgeheven, mits de dorpen langs het spoor bereikbaar zijn met de trein en de capaciteit op het spoor toereikend is.

Achterhoek

In de Achterhoek vormen de treinverbindingen tussen Winterswijk, Arnhem en Zutphen de ruggengraat van het netwerk. Deze verbindingen wil de provincie versterken door dubbelspoor over het volledige traject aan te leggen. Daarnaast vormt de verbinding tussen Enschede en Doetinchem ook een belangrijke schakel in het netwerk.

Enkele belangrijke punten uit de OV-visie:

 • In de daluren wil de provincie de verbinding Doetinchem - Enschede afbuigen naar station Varsseveld met een goede overstap op de trein van en naar Doetinchem. Daarnaast wordt de frequentie op deze verbinding verhoogd.
 • Dieren wordt in de OV-visie een nieuwe belangrijk knooppunt voor de Achterhoek. Er komt een directe busverbinding tussen Dieren en Doetinchem met doordeweeks een verhoogde frequentie. In de spitsuren blijft de directe verbinding tussen Arnhem en Doesburg in stand, daarbuiten wordt deze niet langer bediend door het vaste net.
 • Vanwege parallelliteit met het spoor wordt de busverbinding tussen Winterswijk en Groenlo hoogstwaarschijnlijk geschrapt. Reizigers hebben een alternatief met de bus naar station Lichtenvoorde-Groenlo en vervolgens met de trein naar Winterswijk.
 • Alleen in de spitsperioden blijft de bus tussen Terborg en Doetinchem rijden ter ontlasting van de treinverbinding op dat traject.

Rivierenland

In Rivierenland worden de belangrijkste verbindingen gevormd door de buslijn tussen Druten en Den Bosch en de trein tussen Tiel en Arnhem. Op de eerst genoemde verbinding zijn op dit moment al capaciteitsproblemen.

Enkele belangrijke punten uit de OV-visie:

 • De provincie wil extra ritten laten rijden op het traject Den Bosch - Druten en de verbinding koppelen aan de buslijnen van en naar Nijmegen. Daarnaast wordt er op deze verbinding aangesloten vanuit Andel, Zaltbommel en Tiel. Voor de aansluiting vanuit Tiel wordt er een nieuwe knooppunt bij de PWA-brug gerealiseerd.
 • De treinverbinding tussen Arnhem en Tiel gaat doordeweeks langer elk halfuur rijden, daarnaast wordt er in Kesteren gezorgd voor een goede aansluiting op de bus van en naar Wageningen.

Veluwe

De Veluwe wordt omringd door spoorlijnen en bevat twee belangrijke regiolijnen: de verbinding Apeldoorn - Zutphen en Amersfoort - Ede-Wageningen. Daarnaast zijn er enkele belangrijke busverbindingen tussen Apeldoorn en een aantal omliggende plaatsen, bestaande uit Barneveld, Ede, Zwolle en Arnhem.

Enkele belangrijke punten uit de OV-visie:

 • De provincie wil enkele parallelle busverbindingen in stand houden, vanwege de drukte in de treinen tijdens de spitsuren. Het gaat dan om de verbindingen Harderwijk - Putten en Elburg - Zwolle. Verder wordt er onderzocht of er vanuit Elburg kan worden gereden naar station 't Harde.
 • De Veluwelijn tussen Apeldoorn en Zwolle en de Valleilijn tussen Ede en Wageningen worden verder geoptimaliseerd.

Arnhem-Nijmegen

De twee kernpunten in de regio zijn de steden Arnhem en Nijmegen elk met zijn eigen complexe en dynamische stadsdienst. Verder zijn er verschillende streeklijnen vanuit omringende plaatsen die van en naar de twee steden rijden.

Enkele belangrijke punten uit de OV-visie:

 • Enkele lijnen worden in de avond- en weekenduren ondergebracht bij het flex-net, bijvoorbeeld de verbinding Arnhem - Doesburg.
 • Aanpassingen aan het treinnetwerk rondom de twee steden worden gerealiseerd, zoals het vervallen van de stations tussen Arnhem en Nijmegen voor de intercity tussen Zwolle en Roosendaal.
 • Het busnetwerk moet in overleg met andere partijen nog geoptimaliseerd worden.

Flex-net

De huidige vervoerders in de regio's gaan of zijn al bezig met het tot stand brengen van hun flex-net. Zo heeft Arriva in de Achterhoek en Rivierenland de Nachtvlinder in het leven geroepen en Syntus op de Veluwe de formule Kolibrie. Verder wordt er in de toekomst mogelijk ook Breng-flex ingevoerd voor de regio Arnhem Nijmegen.

Een aantal lijnen die nu onderbezet zijn in de rustige uren (avonduren en het weekend) worden in de toekomst omgezet in een flex-lijn. Dit houdt in dat een buslijn bijvoorbeeld niet elk uur met als vaste lijndienst langsrijdt, maar een bepaalde tijd van tevoren moet worden gereserveerd voordat de bus daadwerkelijk komt. Verder wil de provincie verschillende pilots houden onder andere met deelauto's of andere burgerinitiatieven.

Voortgang

 • Op 15 juni 2016 wordt de OV-visie van de provincie besproken door de provinciale staten. Hierbij kunnen mogelijk nieuwe voorstellen of suggesties worden gedaan.
 • In de zomer van 2016 werden de nieuwe dienstregelingen besproken voor invoering van de eerste fase. Daarnaast werd in dezelfde periode het netwerk voor de regio Arnhem-Nijmegen vormgegeven.
 • Op 1 december 2016 werd de KeoBike van Syntus als deelfietsinitiatief gelanceerd in Apeldoorn. De KeoBike is één van de nieuwe invullingen voor de flex-net.
 • Op 11 december 2016 werd in de regio Arnhem-Nijmegen het Breng flex project in het leven geroepen om het flex-net in deze regio vorm te geven. Het concept wordt in het begin alleen toegepast binnen de steden Arnhem en Nijmegen. Op een later tijdstip wordt het systeem geëvalueerd en eventueel verder uitgebreid naar omliggende gemeentes.
 • Vanaf 10 december 2017 werd het Kolibrie concept nog verder ingevoerd op de rustige lijnen op de Veluwe.
 • In het voorjaar van 2018 wordt de Programma van eisen voor de nieuwe concessie vormgegeven in samenwerking met de provincies Overijssel en Flevoland. Ook zal dan bepaald worden hoe het flexnet verder vormgegeven moet worden.