Concessie Regionale treindiensten Groningen

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Regionale treindiensten Groningen
(voormalige concessie)
OV-autoriteit provincie Groningen
Vervoerder(s) NoordNed
Duur 5½ jaar
Periode 28.05.2000 - 10.12.2005
Opvolger(s) Noordelijke Treindiensten
Concessietabel - Concessiekaart

De concessie Regionale treindiensten Groningen is een voormalige concessie voor het treinverkeer op het Groningse deel van de Noordelijke Nevenlijnen. De concessie werd tot 10 december 2005 uitgevoerd door NoordNed en omvatte het treinverkeer op de spoorlijn Groningen - Delfzijl, het Hogelandspoor en de spoorlijn Groningen - Nieuweschans.

Voorgeschiedenis en aanbesteding

Na de verzelfstandiging van de NS, een proces dat vanaf 1992 werd ingezet, werden er in 1995 afspraken gemaakt met de Rijksoverheid over de verhoudingen die beide tot elkaar zouden gaan onderhouden[1]. Afgesproken werd dat de rijksbijdrage tot het jaar 2000 wordt verminderd tot 0. Tegelijkertijd kreeg NS de vrijheid om de treindienst te beëidigen op onrendabele lijnen. Eind 1995 werd onderzocht welke lijnen daadwerkelijk onredabel zijn. Op 20 maart 1996 maakte NS bekend welke treindiensten ter discussie stonden en waar, zonder aanvullende contracten, de treindienst met ingang van de dienstregeling 1998/1999 zou worden beëindigd[2].

De treindiensten Groningen–Nieuweschans, Groningen–Roodeschool en Groningen–Delfzijl waren drie van de 30 treindiensten. Voor de periode vanaf 24 mei 1998 werden hiervoor drie openbare-dienstencontracten gesloten tussen NS en de overheid. Met deze lijnen wilde de Minister concrete ervaringen opdoen met (openbare) aanbesteding[3]. Als experiment werd de provincie Groningen verantwoordelijk voor de openbare aanbesteding voor de treindiensten, het experiment kende een looptijd van vijf jaar, tot 1 juni 2005. In tegenstelling tot de experimenten in Gelderland en Friesland, waar de provincie het contract onderhands gunde aan een vervoerder (Syntus en NoordNed) werd er in Groningen voor gekozen de treindiensten openbaar aan te besteden[4].

Eind 1998 werd de inschrijving geopend. In het voorjaar van 1999 werd bekend dat NoordNed, Connexxion (toen nog opererend onder de naam VSN) en Lovers Rail eigenaar CGEA een bod hadden gedaan op de concessie. Op 8 juni 1999 maakte Gedeputeerde Staten van Groningen bekend dat NoordNed de aanbesteding had gewonnen en met ingang van de dienstregeling 1999/2000 de treindiensten zou uitvoeren[5].

Begin 2005 werden de treindiensten als onderdeel van de concessie Noordelijke Treindiensten opnieuw aanbesteed. Op 29 maart 2005 werd bekend dat de concessie werd verleend aan Arriva, dat door de overname van de aandelen van NS en ABN AMRO in december 2003 al volledig eigenaar van NoordNed was geworden.

Spoorlijnen

Materieel

Om de treindienst uit te voeren werden van NS Financial Services zes motorwagens DH-I (3104, 3105, 3107-3110) en zeventien treinstellen DH-II (3201-3206, 3211-3221) geleased.[6] Omdat de concessie voorschreef dat de treinstellen voorzien moesten zijn van een eerste klas werden de treinstellen 3211-3221 en daarnaast de reeds bij NoordNed aanwezige motorwagens 3114-3119 door Arriva in Leeuwarden voorzien van eerste klas stoelen.[7]

Referenties

  1. http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/wob-verzoeken/2007/07/06/overgangscontract-ns/20070706-ns.pdf
  2. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-18986-35.html
  3. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-18986-38.html
  4. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-18986-44.html
  5. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/archief/article/detail/530385/1999/06/09/Noordned-wint-strijd-om-Gronings-spoor.dhtml
  6. http://wadloper.diesel-trein.nl/teksten/geschiedenis.html#2000
  7. http://wadloper.diesel-trein.nl/teksten/verbouwing.html#NN