Concessie Regionale treindiensten Friesland

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Regionale treindiensten Friesland
(voormalige concessie)
OV-autoriteit Provincie Friesland
Vervoerder(s) NoordNed
Duur 6½ jaar
Periode 30.05.1999 - 10.12.2005
Opvolger(s) Noordelijke Treindiensten
Concessietabel - Concessiekaart

De concessie Regionale treindiensten Friesland was een concessie voor het treinverkeer op het Friese deel van de Noordelijke Nevenlijnen. De concessie werd tot 10 december 2005 uitgevoerd door NoordNed en omvatte het treinverkeer op de spoorlijnen Harlingen–Leeuwarden–Groningen en Leeuwarden–Stavoren.

Voorgeschiedenis en gunning

In het voorjaar van 1996, na de verzelfstandiging van NS, werden de treindiensten Leeuwarden–Harlingen Haven en Leeuwarden–Stavoren, tezamen met 28 andere treindiensten ter contractering aangeboden aan de overheid. De treindiensten waren niet rendabel en zonder aanvullende contracten zou NS er de treindienst met ingang van de dienstregeling 1998/1999 beëindigen.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de treindienst in Friesland met ingang van 24 mei 1998 werd overgenomen door NoordNed, een samenwerkingsverband tussen NS, VEONN en een derde partner, waarin in eerste instantie aan Rederij Doeksen gedacht werd. Hiervoor werd concessie onderhands aan NoordNed gegund. Een deel van het personeel van NS zou daarvoor overgaan naar NoordNed. Een conflict over de overgangsvoorwaarden leidde er uiteindelijk toe dat de startdatum niet gehaald werd en dat Doeksen zich terugtrok uit het samenwerkingsverband[1]. Voor het dienstregelingsjaar 1998/1999 werden voor verzekering van de treindienst in Friesland de specifiek openbare-dienstcontracten 'Leeuwarden–Harlingen' en 'Leeuwarden–Sneek–Stavoren' tussen de overheid en NS gesloten. Deze werden met ingang van 29 mei 1998 opgezegd, zodat de treindienst met ingang van de dienstregeling 1999/2000 door NoordNed overgenomen kon worden.[2]. Met NS werd afgesproken dat de treindienst Groningen–Leeuwarden, geen onderdeel van de contractsector, ook zou worden uitgevoerd door NoordNed. Op 27 mei 1999 verleende de Minister van Verkeer & Waterstaat de vergunning waarmee 3 dagen later de treindienst gestart werd[3].

Begin 2005 werden de treindiensten als onderdeel van de concessie Noordelijke Treindiensten opnieuw aanbesteed. Op 29 maart 2005 werd bekend dat de concessie werd verleend aan Arriva, dat door de overname van de aandelen van NS en ABN AMRO in december 2003 al volledig eigenaar van NoordNed was geworden.

Spoorlijnen

Materieel

Voor uitvoering van de treindienst werden van NS Financial Services tien motorwagens DH-I (3106, 3111-3119) en tien treinstellen DH-II (3222-3231) geleased[4]. Treinstel 3222 werd in verband met de overgang naar NoordNed in groene huisstijl bestickerd. Voor de sneltreindienst Leeuwarden–Groningen werden vier Buffels (3446-3449) geleased[5].

Referenties

  1. http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2603420/1998/05/12/Spoorwegvakbond-FSV-dreigt-met-landelijke-staking.dhtml
  2. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-18986-42.html
  3. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-1999-110-p10-SC19221.html
  4. http://wadloper.diesel-trein.nl/teksten/geschiedenis.html#1999
  5. http://buffel.diesel-trein.nl/teksten/geschiedenis.html#1999