Concessie Regionale treindienst Almelo - Mariënberg

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Regionale treindienst Almelo - Mariënberg
(voormalige concessie)
OV-autoriteit Provincie Overijssel, Regio Twente
Vervoerder(s) Oostnet (vanaf 1999: Connexxion)
Duur 9 jaar
Periode 24.05.1998 - 31.05.2007
Concessietabel - Concessiekaart

De Regionale treindienst Almelo - Mariënberg was een concessie voor de treindienst tussen Almelo en Mariënberg. De treindienst werd uitgevoerd door Oostnet (dat met ingang van 10 mei 1999 opging in Connexxion). De concessie was de eerste in Nederland die via openbare aanbesteding verleend werd.

Voorgeschiedenis en aanbesteding

In het kader van de verzelfstandiging van de NS midden jaren '90 kwam onderzoeksbureau McKinsey in 1996 met een rapport waarin 30 spoorlijnen werden aangewezen als onrendabele spoorlijnen. Dit was ingegeven naar aanleiding van het proces dat vanaf 1992 ingezet werd en waarbij de subsidies in het openbaar (spoor)vervoer verminderd dienden te worden.

Het Ministerie van Verkeer & Waterstaat vond van deze 30 spoorlijnen de spoorlijn Almelo - Mariënberg als enige niet rendabel genoeg om er nog treinen te laten rijden en het voornemen bestond om de verbinding vanaf de dienstregeling 1998/1999 met een bijdrage van 1 miljoen gulden te 'verbussen'. Dit stuitte op weerstand van onder andere de Regio Twente en de Provincie Overijssel, die de treindienst wensten te behouden. In juni 1997 vroegen zij de Minister om zelf te mogen beschikken over het geld dat men in de busverbinding wilde stoppen. Om dit mogelijk te maken werd de Wet Personenvervoer uit 1987 aangepast. Hierdoor werd de treindienst Almelo - Mariënberg een proeftuin voor aanbesteding zoals deze later volgens de Wet Personenvervoer 2000 zouden plaatsvinden.

Het Ministerie ging akkoord en in oktober 1997 werd de aanbestedingsprocedure gestart. Oostnet, Midnet en Lovers Rail dienden een aanvraag in om verlening van de vergunning. Op 11 december 1997 werd bekend dat de concessie om met ingang van 24 mei 1998 de treindienst Almelo - Mariënberg uit te voeren aan Oostnet werd vergund. Op 18 mei 1998 werd de vergunning daartoe officieel verleend.[1] In beginsel werd deze concessie verleend voor een periode van drie jaar met een mogelijke verlenging van twee keer een jaar[2]. Van de optie tot verlenging werd beide keren gebruik gemaakt. Op 22 januari 2003 werd een nieuw contract gesloten met Connexxion. Deze kende een looptijd van 4 jaar. Na afloop van het contract werd de lijn toegevoegd aan de concessie Twente (2006-2013).[3]

Spoorlijnen

Materieel

Voor uitvoering van de treindienst werd gebruik gemaakt van drie treinstellen DE-II (Plan X) van NS. Hiervoor werden drie stellen (164, 180 en 186) die sinds 30 juni 1997 uit dienst zijn gegaan en sindsdien reserve stonden ter beschikking gesteld. Vanaf 25 maart 1998 werd treinstel 186 gebruikt voor opleidingsdoeleinden. Begin mei van dat jaar werden de stellen 180 en 186 geschikt gemaakt voor eenmansbediening en in Oostnet-kleurstelling gespoten. Op 15 mei 1998 werden de stellen overgedragen aan Oostnet. Treinstel 164 werd niet gebruikt voor de treindienst, maar stond enkel ter beschikking voor het leveren van reserveonderdelen.

Op 10 mei 1999 ontstond Oostnet, als onderdeel van de VSN-1 groep tezamen met de NZH, Midnet en ZWN onderdeel van Connexxion. Connexxion besteedde de treindienst uit aan dochter Syntus, waardoor de treinstellen werden voorzien van zowel het Connexxion- als Syntuslogo. De treinstellen waren aan het eind van hun levensduur. Op 1 april 2001 kreeg stel 180 in Vriezenveen te maken met een motorbrand. Het stel raakte hierdoor onherstelbaar beschadigd. Treinstel 186 hield het, nadat de dienst regelmatig was overgenomen door busvervoer en LINT's, uit tot juni 2002. De regio vroeg de vervoerder geregeld beter materiaal in te zetten. In 2002 werd aan die oproep gehoor gegeven.

Na een korte zoektocht, onder andere in Engeland, naar nieuw materieel viel het oog op twee DH-I's van NSFS. Vanaf 7 oktober 2002 werden de treinstellen 3101 en 3102, voor de lijn speciaal omgedoopt tot 'Veenexxpress', ingezet. In de ochtendspits reden deze twee stellen gecombineerd en werd de andere dienst door een LINT gereden.

Bronnen en referenties

  1. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-1998-96-p8-SC13966.html
  2. http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2578988/1997/12/11/Oostnet-gaat-voorlopig-spoorlijn-Almelo-Marienberg-exploiteren.dhtml
  3. http://www.overijssel.nl/sis/14900526458894.pdf