Lijnbus

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Een lijnbus is een bus die reizigers vervoert volgens een vastgestelde route en dienstregeling en deel uitmaakt van het openbaar vervoer in een bepaald gebied.

Lijnsoorten

Lijnbussen zijn onder te verdelen in stads-, streek-, nacht- en langeafstandsbussen. Een stadsbus is een buslijn die binnen de gemeentegrenzen blijft. Een streekbus is een buslijn die tussen meerdere plaatsen rijdt.

In de praktijk bestaat er enige overlap tussen de twee termen; zo zijn er bussen die tussen meerdere plaatsen rijden, maar die de bebouwde kom nauwelijks verlaten en veel haltes in wijken ontsluiten. Afhankelijk van de context worden deze bussen soms stadsbus en soms streekbus genoemd. Ook het onderscheid tussen de voertuigen die op stads- en streekbussen rijden is tegenwoordig minder duidelijk dan vroeger, toen er speciale materieeltypes voor stadsbussen respectievelijk streekbussen gemaakt werden.

Nachtbussen rijden, afhankelijk van het gebied, in één of twee richtingen. Vaak rijden nachtbussen enkel in de weekenden, maar steeds vaker wordt iedere nacht van de week gereden. Nachtlijnen rijden soms binnen de stad, maar kunnen ook een combinatie zijn tussen een stads- en een streeklijn.

Langeafstandsbussen rijden over grote afstanden, stoppen bij weinig haltes en overschrijden vaak landsgrenzen. Een langeafstandsbus wordt vrijwel altijd gereden met luxe touringcars.

Varianten op bovengenoemde lijnsoorten zijn snelbussen, spitsbussen, schoolbussen, zomerbussen en evenementenlijnen. Snelbussen onderscheiden zich doordat ze op minder haltes stoppen dan reguliere buslijnen. In het streekvervoer zijn sommige snelbussen luxer uitgevoerd dan normaal. De andere varianten verwijzen naar de tijdsperiode waarin ze rijden of de doelgroep die ze bedienen.

Bedieningsperioden

Er zijn verschillende periodes waarin lijnbussen kunnen rijden. Hieronder zijn de meest voorkomende weergegeven.

  • De gehele week

Buslijnen die op alle dagen van de week rijden, vaak uitgezonderd de nachtelijke uren.

  • Alleen in de spitsuren

Buslijnen die alleen in de spitsuren rijden zijn vaak gericht op forenzen en scholieren.

  • Alleen doordeweeks

Buslijnen die alleen op werkdagen overdag rijden en niet daarbuiten.

  • Doordeweeks en zaterdags

Buslijnen die op werkdagen ook in de avonduren gereden en op zaterdag alleen overdag.