Openbaar vervoer

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Openbaar vervoer is personenvervoer dat voor iedereen die ervan gebruik wil maken toegankelijk is mits het geldende tarief betaald wordt en men zich aan de fatsoensnormen houdt. Er kunnen twee vormen van worden onderscheiden:

  • collectief openbaar vervoer (meestal in de vorm van lijndiensten) is vervoer waarbij het voertuig wordt gedeeld met andere reizigers die een andere herkomst of bestemming kunnen hebben.
  • individueel openbaar vervoer (meestal vraagafhankelijk) is vervoer dat alleen wordt aangeboden als vooraf is aangegeven dat men er gebruik van wil maken.

In Nederland wordt het openbaar vervoer uitgevoerd door diverse vervoerbedrijven in opdracht van een OV-autoriteit.