De OV in Nederland Wiki is weer open! Bedankt voor jullie geduld, lees hier meer over de status.

Dienstregeling concessie Zuidoost-Fryslân en Wadden 2019

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De dienstregeling 2019 voor de concessie Zuidoost-Fryslân en Wadden loopt van 9 december 2018 tot en met 14 december 2019. De wijzigingen van de buslijnen zijn hieronder weergegeven.

Lijnennet

Lijn Route Opmerking

Streekbus

11 Drachten - Beetsterzwaag - Nij Beets - Aldeboarn - Akkrum Spitsbus
12 Buitenpost - Augustinusga - Surhuizum - Surhuisterveen - Boelenslaan - Houtigehage - Drachtstercompagnie - Drachten
13 Leeuwarden - Quatrebras - Noardburgum - Kootstertille - Drogeham - Harkema - Surhuisterveen - Rottevalle - Drachten
14 Leeuwarden - Garyp - Nijega - Drachten - Ureterp - Wijnjewoude - Donkerbroek - Oosterwolde - Weper - Veenhuizen - Huis ter Heide - Assen
17 Heerenveen - Wolvega - De Blesse - Steggerda - Noordwolde - Oosterstreek - Boyl - Elsloo - Makkinga - Oosterwolde
19 (Drachten - Gorredijk - Lippenhuizen - Jubbega - Oldeberkoop -) Noordwolde - Wilhelminaoord - Frederiksoord - Nijensleek - Eesveen - Steenwijk
20 Heerenveen - De Knipe - Langezwaag - Gorredijk - Lippenhuizen - Beetsterzwaag - Drachten - Opeinde - Nijega - Sumar - Burgum - Quatrebas - Hurdegaryp - Leeuwarden
21 Heerenveen - De Knipe - Langezwaag - Gorredijk - Lippenhuizen - Beetsterzwaag - Drachten - Sumar - Burgum - Quatrebas - Hurdegaryp - Leeuwarden
55 Drachten - Sumar - Burgum - Quatrebras - Feanwâlden - Damwâld - Dokkum
84 Heerenveen - Lijnjeberd - Tjalleberd - Tijnje - Nij Beets - Boornbergum - Drachten - Ureterp - Frieschepalen - Bakkeveen - Waskemeer - Haulerwijk - Een - Norg - Zuidvelde - Huis ter Heide - Assen
114 Leeuwarden - Garyp - Nijega - Drachten - Wijnjewoude - Donkerbroek - Oosterwolde - Appelscha - Hijkersmilde - Smilde - Bovensmilde - Assen
115 Heerenveen - Oudeschoot - Mildam - Katlijk - Nieuwehorne - Oudehorne - Jubbega - Hoornsterzwaag - Donkerbroek - Oosterwolde - Appelscha - Hijkersmilde - Smilde - Bovensmilde - Assen
116 Wolvega - Oldeholtpade - Oldeberkoop - Nijeberkoop - Makkinga - Oosterwolde
514 Drachten, Van Knobelsdorffplein - Ziekenhuis

Qliner

320 Leeuwarden - Drachten - Heerenveen
322 Drachten - Wijnjewoude - Donkerbroek - Oosterwolde

Buurtbus

101 Kootstertille - Twijzel - Buitenpost - Augustinusga - Gerkesklooster - Stroobos - Lutjegast - Grootegast
104 Allardsdoog - Bakkeveen - Hemrik - Lippenhuizen - Gorredijk - Terwispel - Tijnje
107 Oldeberkoop - Twijtel - Makkinga - Veneburen - Langedijke - Oosterwolde - Fochteloo - Ravenswoud - Appelscha
108 Wolvega → Oldetrijne → Oldelamer → Munnekeburen → Scherpenzeel → Langelille → Oldelamer → Wolvega

Schoolbus

621 Gorredijk - Tijnje - Uilesprong - Aldeboarn - Akkrum

Vlieland

1 Veerdam - Duinkersoord - Strandhotel - Dorp - Posthuys

Terschelling

1 West-Terschelling - Halfweg - Hee - Baaiduinen - Midsland - Landerum - Formerum - Lies - Hoorn - Oosterend
2 West-Terschelling - Halfweg - Hee - Baaiduinen - Midsland - Midsland aan Zee - West aan Zee
9 West-Terschelling - Halfweg - Hee - Baaiduinen - Midsland - Landerum - Formerum - Lies - Hoorn - Oosterend

Ameland

1 Veerhaven - Nes - Ballum - Hollum
2 Veerhaven - Nes Dorp - Nes Strand - Buren Dorp - Veerhaven

Opstapper

601 Twijzelerheide - Buitenpost
602 Twijzel - Buitenpost
603 Jistrum - Drachten/Buitenpost
604 Stroobos - Buitenpost
605 Gerkesklooster - Buitenpost
606 Garyp - Burgum/Nijega
607 Eastermar - Burgum/Drachten
608 It Heechsân - Burgum
609 Earnewâld - Nijega
610 Suwâld - Tytsjerk
611 De Tike - Drachten/Nijega
612 De Veenhoop - Drachten/Akkrum
613 Goëngahuizen - Akkrum
614 Kortehemmen - Drachten
615 Oudega - Nijega
616 Rottevalle - Drachten/Nijega
617 Smalle Ee - Drachten
618 Hemrik - Drachten/Gorredijk
619 Jonkerslân - Gorredijk/Heerenveen
620 Lippenhuizen - Gorredijk
621 Luxwoude - Heerenveen/Gorredijk
622 Terwispel - Gorredijk
623 Bontebok - Heerenveen/Gorredijk
624 Katlijk - Heerenveen
625 Nieuweschoot - Heerenveen
626 Oranjewoud - Heerenveen
627 Terband - Heerenveen
628 Fochteloo - Oosterwolde
629 Haule - Oosterwolde
630 Langedijke - Oosterwolde
631 Langelille - Wolvega
632 Ravenswoud - Oosterwolde
633 De Hoeve - Wolvega
634 Munnekeburen - Wolvega
635 Nijeholtpade - Wolvega
636 Nijeholtwolde - Wolvega
637 Nijelamer - Wolvega
638 Nijetrijne - Wolvega
639 Oldeholtwolde - Wolvega
640 Oldelamer - Wolvega
641 Oldetrijne - Wolvega
642 Scherpenzeel - Wolvega
643 Slijkenburg - Wolvega
644 Sonnega - Wolvega
645 Spanga - Wolvega
646 Ter Idzard - Wolvega
648 Zandhuizen - Wolvega/Oosterwolde

Wijzigingen per 9 december 2018

Algemeen: Op diverse lijnen wijzigen de vertrek- en aankomsttijden. Leeuwarden: De gemeente Leeuwarden heeft aangegeven het aantal bussen langs de Wijbrand de Geeststraat te willen verminderen. Alle bussen vanaf het busstation zullen daarom niet langer via de Oosterbrug rijden, maar via de Vlietsterbrug en Noordvliet. Daarbij wordt de nieuwe halte Bote van Bolswertstraat aangedaan. Richting het busstation blijft de oude route via de Koepelkerk gehandhaafd, maar wordt de halte Oosterbrug door de streeklijnen niet meer bediend.

Streeklijnen

Het traject Drachten - Noordwolde van lijn 12 wordt voortaan gereden door lijn 19. Lijn 12 blijft met een ongewijzigde dienstregeling op het traject Buitenpost - Drachten rijden en lijn 19 wordt doorgetrokken naar Drachten. De route en dienstregeling blijven vrijwel ongewijzigd. Wel wordt er 's ochtends een extra belbusrit toegevoegd van Drachten naar Noordwolde.

De halte Kootstertille, Âlde Dyk komt te vervallen.
Richting Drachten wordt in Leeuwarden voortaan via de Vlietsterbrug en Noordvliet gereden en daarbij wordt de nieuwe halte Bote van Bolswertstraat aangedaan. Richting Leeuwarden blijft de oude route via de Koepelkerk gehandhaafd, maar wordt de halte Oosterbrug niet meer bediend.

Richting Drachten/Heerenveen wordt in Leeuwarden voortaan via de Vlietsterbrug en Noordvliet gereden en daarbij wordt de nieuwe halte Bote van Bolswertstraat aangedaan. Richting Leeuwarden blijft de oude route via de Koepelkerk gehandhaafd, maar wordt de halte Oosterbrug niet meer bediend.

Richting Drachten/Heerenveen wordt in Leeuwarden voortaan via de Vlietsterbrug en Noordvliet gereden en daarbij wordt de nieuwe halte Bote van Bolswertstraat aangedaan. Richting Leeuwarden blijft de oude route via de Koepelkerk gehandhaafd, maar wordt de halte Oosterbrug niet meer bediend.
Op zaterdagmiddag vervalt de eerste rit. In de zomervakantie vervallen bijna alle ritten van lijn 21 vanwege de geringere bezetting. Alleen in de spitsuren blijft deze lijn rijden. In de daluren is lijn 20 het alternatief.

's Avonds vervalt de laatste rit van Assen naar Oosterwolde. Van Leeuwarden naar Assen wordt aan het einde van de middag een tweede rit ingekort tot Oosterwolde en vervalt dus ook de laatste rit van Oosterwolde naar Assen. In de zomervakantie vervallen vrijwel alle ritten en wordt alleen nog in de spits gereden. Daarbuiten zijn lijn 14 en lijn 115 de alternatieven.

Qliners

De ritten in de spits tussen Leeuwarden en Drachten Eikesingel worden ingekort tot Drachten Van Knobelsdorffplein.

Wijzigingen per 1 november 2019

De halte Aldeboarn, Douwma State komt te vervallen.