Concessie Treindienst Zutphen-Apeldoorn

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Treindienst Zutphen-Apeldoorn
(voormalige concessie)
OV-autoriteit Provincie Gelderland
Vervoerder(s) RegioNS
Duur 8 jaar
Periode 12.12.2004 - 08.12.2012
Concessietabel - Concessiekaart

De concessie Treindienst Zutphen-Apeldoorn is een voormalige concessie voor het treinverkeer tussen Zutphen en Apeldoorn. De concessie werd tot 8 december 2012 uitgevoerd door NS onder de naam RegioNS.

Voorgeschiedenis en aanbesteding

In het voorjaar van 1996, na de verzelfstandiging van NS, werd de treindienst Zutphen-Apeldoorn, tezamen met 29 andere treindiensten ter contractering aangeboden aan de overheid. De treindiensten waren niet rendabel en zonder aanvullende contracten zou NS er de treindienst met ingang van de dienstregeling 1998/1999 beëindigen[1].

Voor de periode vanaf 24 mei 1998 sloot NS het 'openbare-dienstcontract treindienst Zutphen-Apeldoorn'. In het kader van "Regiorail Stedendriehoek" gaf de provincie Gelderland in 2003 aan dat zij de verantwoordelijk voor de treindienst wenste over te nemen[2].

In het voorjaar van 2003 werd de aanbesteding geopend. Onder andere NS en Syntus schreven zich in[3]. Op 1 oktober 2013 maakte de provincie Gelderland bekend dat de treindienst wordt gegund aan NS[4]. Deze richtte voor de uitvoering het samenwerkingsverband "RegioNS" op. Vanaf 14 december 2004 zou de treindienst voor een periode van vijf jaar uitgevoerd worden. In 2009 besloot Gedeputeerde Staten dat de treindienst met ingang van 9 december 2012 onderdeel werd van de concessie Achterhoek-Rivierenland, die aan Arriva werd gegund. Het contract werd hiervoor onderhands verlengd.

Spoorlijnen

Materieel

Voor de treindienst werd gebruik gemaakt van een vast park van Buffels, een treintype dat reeds vanaf het jaar 2000 werd ingezet tussen Apeldoorn en Zutphen. RegioNS maakte gebruik van de stellen 3443-3445, die hiervoor afwijkend bestickerd werden. In januari 2006 werd treinstel 3401 aan het materieelpark van RegioNS toegevoegd[5].

Met ingang van 13 december 2009 werden de vaste stellen gewijzigd. De stellen die geleased werden van NS Financial Services (3443-3445) werden verruild voor stellen 3402, 3404, 3412 en 3414, die in bezit van NS waren. Deze hebben hier tot 9 december 2012 dienst gedaan, waarna de stellen terzijde gingen[6].

Referenties

  1. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-18986-38.html
  2. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2004-139-p13-SC65935.html
  3. http://www.infrasite.nl/definitions/definition.php?ID_content=805
  4. http://www.kpvv.nl/KpVV/KpVV-Overige-Content/KpVV-Overige-Content-Media/Bijlagen-publicaties/OVERZICHT-AANBESTEDINGEN-CONCESSIES-OPENBAAR-VERVOER-jan-2011pdf.pdf
  5. http://buffel.diesel-trein.nl/teksten/geschiedenis.html#2004
  6. http://buffel.diesel-trein.nl/teksten/geschiedenis.html#2009