Dienstregeling verkeersverbond AVV 2022

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De dienstregeling 2022 van de Aachener Verkehrsverbund (AVV) loopt van 12 december 2021 tot en met 10 december 2022. Hieronder zijn de wijzigingen per vervoerder weergegeven.

Inhoud

Dienstregeling 2022 ASEAG

Wijzigingen per 6 februari 2022

De dienstregeling wordt licht gewijzigd. Doordeweeks tussen 18:00 en 20:00 uur wordt de frequentie tussen de haltes Uniklinik en Hanbruch Schwimmhalle West verlaagd van 2x/uur naar 1x/uur.

De dienstregeling wordt licht gewijzigd. Doordeweeks wordt een extra late rit van Rothe Erde naar Richterich aan de dienstregeling toegevoegd.

De route wordt licht gewijzigd. De route wordt in Pumpe omgelegd via de Kiefernweg alwaar de gelijknamige halte in gebruik wordt genomen. De halte Steinkohlenfeld komt hierdoor te vervallen.

Deze nieuwe lijn gaat tussen Siegel, Burtscheid, Beverau, Forst en Brand rijden. Hierbij wordt doordeweeks tussen 7:00 en 19:00 uur 1x/uur gerijden.

Deze lijn wordt geknipt te Aachen Bushof. Het traject tussen Aachen Bushof, Laurensberg en Richterich wordt overgenomen door lijn 43. Het traject tussen Aachen Bushof en Schleckheim, Walheim en Sief blijft onder het lijnnummer 16 rijden. Wel wordt de frequentie zo goed als de hele week gehalveerd door de komst van lijn 46 die vanaf Walheim via de route van lijn 67 gaat doorrijden naar Roetgen. Doordeweeks wordt op lijn 16 ook tussen Sief Schule en Sief Magelspfad gereden en op zaterdag worden de korte ritten tussen Schleckheim Kapelle en Walheim geïntegreerd in de reguliere ritten. De ritten die eindigen bij Walheim Hasbach gaan ook de halte Sperberweg bedienen.

De bediening van de halte Crombacherstraat in Kerkrade komt te vervallen. De ritten vanuit Aachen gaan hierdoor eindigen bij de halte Locht Zollmuseum.

De dienstregeling wordt licht gewijzigd. Doordeweeks gaan overdag de ritten die van en naar de halte Vinzenzplatz rijden ook van en naar Fuchserde rijden. Tevens komt op zaterdagavond voor de laatste rit de routevariant via de halte Drischer Straße te vervallen.

De dienstregeling wordt aangepast door de introductie van de Netliner rondom Laurensberg waardoor het reguliere aanbod wordt teruggeschroefd. De bediening van het traject tussen Brand en Aachen Bushof wordt deels overgenomen van lijn 37. Het gaat hierbij specifiek om de ritten op zaterdag voor 10:00 uur en na 17:00 uur en doordeweeks na circa 20:00 uur. Doordeweeks wordt tussen 8:00 en 12:00 uur en in de middagspits de frequentie tussen Brand en Laurensberg grotendeels verhoogd van 1x/uur naar 2x/uur. Rond de schooltijden blijft lijn 37 op dit traject rijden. In de ochtendspits tijdens de vakanties gaat lijn 27 extra ritten vanaf Laurensberg naar Aachen verzorgen waardoor voor een korte periode 4x/uur wordt gereden. Tegelijkertijd wordt de belbus aangepast. Deze ritten gaan niet langer tussen de haltes Laurensberg en Bank Bachstraße rijden maar tussen de haltes Berensberger Straße en Bank Bachstraße.

De dienstregeling wordt gewijzigd. Doordeweeks na 22:00 uur, op zaterdag na 20:00 uur en op zondag de gehele dag wordt de route tussen Walheim en Brand gewijzigd. De route wordt op deze tijden omgelegd via Niederforstbach en Schleckheim.

De dienstregeling wordt aangepast door de introductie van de Netliner rondom Laurensberg waardoor het reguliere aanbod wordt teruggeschroefd. Op lijn 37 komen de meeste ritten te vervallen inclusief de belbusritten tussen Laurensberg en Lemiers die op zondag en gedurende de avonduren met een frequentie van 1x/uur reden. De reguliere ritten doordeweeks buiten de schooltijden en op zaterdag voor 10:00 uur en na 17:00 uur worden overgenomen door lijn 27. De bediening van Lemiers komt hierbij te vervallen. Het gaat hierbij doordeweeks specifiek om de periodes tussen 8:00 en 12:00 uur en tussen 16:00 en 20:00 uur. Doordeweeks tijdens de avonduren worden de ritten na 20:00 uur tussen Aachen Bushof en Brand overgenomen door lijn 27. In de ochtendspits wordt alleen nog beperkt buiten de vakanties gereden.

Deze lijn wordt verlengd waarbij het traject tussen Aachen Bushof, Laurensberg en Richterich wordt overgenomen van lijn 16. Op het traject tussen Aachen Bushof en Uniklinik wordt doordeweeks ook tussen 13:00 en 15:00 uur standaard 2x/uur in plaats van 1x/uur gereden.

Deze nieuwe lijn gaat tussen Aachen, Walheim en Roetgen rijden. Hiermee wordt een gedeelte van de ritten van lijn 16 overgenomen die bijna de gehele week in frequentie wordt gehalveerd. Tegelijkertijd wordt de route van lijn 67 overgenomen. Doordeweeks tijdens de daluren tussen 8:00 en 12:00 en gedurende de avonduren wordt de frequentie tussen Walheim en Roetgen verhoogd van 1x/2 uur naar 1x/uur.

De halte Alt-Merkstein wordt hernoemd in Alt-Merkstein Lange Hecke.

In de ochtendspits wordt een scholierenrit van Eschweiler Bushof naar Aachen Bushof aan de dienstregeling toegevoegd.

De halte Soers wordt hernoemd in Soers Tuchwerk.

De dienstregeling wordt fors uitgebreid. Doordeweeks wordt de frequentie tussen Simmerath en Vogelsang verhoogd naar 1x/uur. Hiermee vervallen de gaten in de dienstregeling van twee of drie uur tussen Simmerath en Einruhr en wordt een reguliere dienstregeling tussen Einruhr en Vogelsang aangeboden. In het weekend wordt de frequentie verhoogd van enkele ritten per dag naar een volwaardige frequentie van 1x/2 uur. Tijdens de zomermaanden wordt de frequentie op enkele momenten verhoogd naar 1x/uur en wordt doordeweeks een extra late rit van Rurberg naar Simmerath aangeboden. Nieuw is dat de route tussen Kesternich en Einruhr wordt omgelegd via Rurberg en doordeweeks wordt het aantal ritten dat via Simmerath Aldi reed fors uitgebreid. Uitsluitend enkele ritten rond de schooltijden blijven de route via Haus Wilden rijden. Als laatste wordt de halte Gemünd Katholische Kirche hernoemd in Gemünd Kirche en de halte Herhahn in Herhahn Post.

De dienstregeling wordt beperkt door de introductie van Netliner rond Roetgen. Dit betekent concreet dat doordeweeks alleen nog tussen 6:00 en 8:00 uur en tussen 12:00 en 15:00 uur met een frequentie van 2x/uur wordt gereden. Voorheen werd doordeweeks overdag altijd 2x/uur de gehele route gereden.

De dienstregeling wordt fors uitgedund door het opwaarderen van lijn SB66. Zo worden bijna alle ritten in het weekend en tijdens de avonduren overgenomen door lijn SB66 waarbij de frequentie tussen Aachen en Roetgen wordt verhoogd van 1x/2 uur naar 1x/uur en doordeweeks tussen 19:00 en 21:00 uur zelfs naar 2x/uur. In het weekend blijven alleen de ritten die als fietsenbus reden behouden. Tevens komen de extra vroege ritten doordeweeks te vervallen en wordt de ochtendspitsrit van Aachen naar Monschau ingekort tot Imgenbroich waarmee ook de uitgebreide route in Monschau komt te vervallen.

Deze lijn wordt opgeheven en geïntegreerd in lijn 46.

De dienstregeling wordt fors uitgebreid. Doordeweeks wordt voortaan overdag 1x/uur tussen Simmerath Bushof en Rurberg Seeufer gereden waarmee de enkele gaten van twee uur komen te vervallen. In het weekend wordt voortaan 1x/2 uur tussen Simmerath Bushof en Einruhr gereden in plaats van enkele ritten verspreid over de dag. De laatste ritten doordeweeks van Simmerath naar Einruhr komen te vervallen net als het eindpunt Rurberg Jugendherberge dat door één rit doordeweeks werd bediend.

De dienstregeling wordt uitgebreid. In het weekend wordt voortaan grofweg 1x/uur gereden waarbij enkele gaten van twee uur in de dienstregeling blijven bestaan. Voorheen werd een reguliere frequentie van 1x/2 uur aangeboden. In het weekend gaat rond 23:00 uur een rit van Monschau naar Simmerath rijden en doordeweeks gaat in de middag ook een rit richting Simmerath via Monschau Gymnasium rijden.

De dienstregeling wordt door de komst van de Netliner rondom Simmerath ingeperkt. Doordeweeks wordt niet langer tussen circa 11:00 en 18:00 uur een reguliere dienstregeling aangeboden. Zowel in als buiten de vakanties komen de ritten tussen 16:00 en 18:00 uur te vervallen en richting Simmerath geldt hetzelfde voor de ritten na circa 14:00 uur. Tijdens de vakanties blijft alleen rond 13:00 uur alleen een reguliere rit in beide richtingen rijden. Voorheen werd tussen 11:00 en 18:00 uur grofweg 1x/uur gereden tussen Simmerath en Einruhr waarbij enkele ritten ook Erkensruhr bedienden. Hierbij reden enkele ritten van Erkensruhr niet verder dan Einruhr.

De dienstregeling wordt aangepast. Doordeweeks gaat de ochtendspitsrit van Monschau Parkhaus naar Imgenbroich Bushof voortaan ook beginnen bij Imgenbroich Bushof waardoor een lusroute ontstaat. Ook de rit in de vakanties van Höfen Kirche naar Imgenbroich Bushof gaaat voortaan te Imgenbroich Bushof starten. De rit van Imgenbroich Bushof naar Höfen Kirche komt hierdoor te vervallen. In de middag gaan twee scholierenritten Rohren naar Monschau doorrijden naar Imgenbroich Bushof. De ochtendspitsritten die tot Imgenbroich Süd reden gaan net zoals de ritten tussen Rohren Leykaulstraße en Imgenbroich Süd ook tussen Imgenbroich Süd en Imgenbroich Bushof rijden.

De drie retourritten op zaterdag komen te vervallen vanwege het uitbreiden van lijn SB88.

In de middag wordt een extra rit van Herzogenrath naar Alsdorf aan de dienstregeling toegevoegd. Tevens wordt de halte Post/Brücke hernoemd in Uferstraße.

De halte Alt-Merkstein wordt hernoemd in Alt-Merkstein Lange Hecke.

De dienstregeling wordt op enkele punten gewijzigd. Zo gaan de meeste ritten in de avonduren en tijdens het weekend niet langer via Roetgen Markt rijden. Alleen enkele scholierenritten doordeweeks en enkele ritten tijdens de avonduren blijven Roetgen Markt bedienen. Ook komt de routevariant via Witzerath die doordeweeks tijdens de avonduren door één rit wordt bediend te vervallen.

De dienstregeling wordt fors uitgebreid en de route versneld. De ritten tijdens de avonduren en het weekend worden overgenomen van lijn 66 waarbij de frequentie tussen Aachen en Roetgen wordt verhoogd van 1x/2 uur naar 1x/uur en doordeweeks tussen 19:00 en 21:00 uur zelfs naar 2x/uur. Tegelijkertijd komt een groot aantal haltes langs de route te vervallen om het snelbuskarakter te benadrukken.

De dienstregeling wordt fors uitgebreid. Voortaan wordt in het weekend gereden met een frequentie van grofweg 1x/3 uur waarbij op zaterdagochtend voor een korte periode 1x/uur wordt gereden en op zondag tussen 12:00 en 18:00 uur een gat van zes uur in de dienstregeling valt. De drie ritten op zaterdag van lijn 88 komen hierdoor te vervallen. Tegelijkertijd worden in het weekend korte ritten met dezelfde frequentie tussen Nideggen Brück Bahnhof en Nideggen Dürener Tor aan de dienstregeling toegevoegd. De rit die doordeweeks in de avonduren rijdt, gaat voortaan ook tijdens de winterperiode rijden.

Voortaan wordt op dinsdag- en woensdagmiddag tweemaal in plaats van eenmaal van Ofden Grundschule naar Duffesheide gereden.

De halte Langwahn wordt hernoemd in An der Glocke.

De halte Post/Brücke wordt hernoemd in Uferstraße. Tegelijkertijd worden de haltes Haus Worm (Süd) en Haus Worm (Nord) beide samengevoegd tot één halte Haus Worm.

De halte Post/Brücke wordt hernoemd in Uferstraße en de halte Alt-Merkstein in Alt-Merkstein Lange Hecke.

De halte Drischer Straße wordt aan de route toegevoegd.

De route in Kerkrade wordt uitgebreid met de halte Parkstad Stadion.

De halte Alt-Merkstein wordt hernoemd in Alt-Merkstein Lange Hecke.

Wijzigingen per 14 maart 2022

Rond het middaguur wordt een rit buiten de vakanties verlengd van Breinig Entengasse naar Breinigerberg.

De haltes Konzen Bahnhof en Imgenbroich Süd worden aan de route toegevoegd. Tegelijkertijd gaan in de middag richting Monschau nog twee ritten buiten de vakanties via Brand Ringstraße rijden.

Wijzigingen per 12 juni 2022

De eerste rit op zondag richting Breinig gaat net als de andere ritten op zondag via Schleckheim rijden.

Vanwege het geringe aantal reizigers naar Gewerbegebiet Süd worden de haltes op het industrieterrein niet langer bediend door de vaste ritten. Ook de routevariant via de halte Am Tiergarten komt voor de vaste ritten te vervallen waarmee deze routevariant volledig komt te vervallen. Alle ritten gaan net als de ochtendrit vanaf de halte Josefstraße via Brander Heide naar Brand rijden. In Brand komt voor de vaste ritten de route via Kollenbruch en Brand Schulzentrum richting Eilendorf te vervallen. Alle vaste ritten gaan richting Brand via Brand Schulzentrum rijden net als de afwijkende rit vanaf de halte Josefstraße doet. De rit vanaf de halte Josefstraße gaat voortaan ook starten bij de halte Continental waardoor alle vaste ritten dezelfde route gaan rijden. De route van de belbusritten wordt ongewijzigd voortgezet.

Doordeweeks wordt rond 20:00 uur een rit verlengd van Alsdorf Gesamtschule Setterich Siedlung en een rit van Baesweiler In der Schaf naar Baesweiler Reyplatz. Tevens gaat een rit rond 20:00 uur vanaf de halte CAP Kreisverkehr rijden in plaats van de halte Roskaul.

In de ochtendspits wordt een scholierenrit van Imgenbroich Bushof naar Aachen Bushof aan de dienstregeling toegevoegd.

Voortaan gaan alle ritten via de halte Brand Ringstraße rijden in plaats van alleen enkele ritten rond de schooltijden.

Wijzigingen per 10 augustus 2022

In de ochtendspits gaan twee scholierenritten van Rohren Widdauer Weg naar Monschau Parkhaus voortaan via de halte Bienenhaus in plaats van de halte Ursulinen rijden.

In de middag komt een scholierenrit van Kalterherberg Oberdorf naar Monschau Parkhaus te vervallen. Tevens komt de halte Leyloch te vervallen.

Voortaan wordt ook op maandagmiddag tweemaal in plaats van eenmaal van Ofden Grundschule naar Duffesheide gereden.

Wijzigingen per 17 oktober 2022

In de middag ging een scholierenrit van Mausbach Kirche naar Aachen Uniklinik voortaan starten bij de halte Mausbach Diepenlinchen.

In de middag wordt een scholierenrit van Mariadorf Dreieck naar Walheim Hasbach verlengd naar Schmithof Schule.

Van zondag- tot en met donderdagavond wordt een extra late rit van Eilendorf Markt naar Aachen Bushof aan de dienstregeling toegevoegd.

Van zondag- tot en met donderdagavond gaat de laatste rit naar Aachen Bushof starten te ASEAG in plaats van de halte Hohenzollernplatz waardoor de dienstregeling gelijk wordt getrokken met vrijdag- en zaterdagavond.

Van zondag- tot en met donderdagavond wordt een extra late rit van Aachen Bushof naar Beverau aan de dienstregeling toegevoegd.

De halte Kesternich Post wordt hernoemd in Kesternich Kirche.

De halte Evangelisches Gemeindehaus wordt hernoemd in Lammersdorf Bahnhof en de halte Kesternich Post in Kesternich Kirche.

De korte ritten in de daluren gaan ook tussen de haltes Berensberg en Eulershof rijden.

In de middag rond 15:00 uur gaat een scholierenrit van Rohren Widdauer Weg naar Monschau Parkhaus ook via Heidgen rijden.

De halte Kesternich Post wordt hernoemd in Kesternich Kirche.

De halte Bickerath Post wordt hernoemd in Bickerath.

De halte Kesternich Post wordt hernoemd in Kesternich Kirche.

Deze lijn wordt opgericht voor bezoekers van de markt in Eilendorf. Er wordt op donderdag in de ochtend 2x/uur gereden.

De halte Kesternich Post wordt hernoemd in Kesternich Kirche.

Wijziging per 7 november 2022

Deze lijn wordt opgeheven door de komst van de Netliner in Richterich.

Wijzigingen per 5 december 2022

De halte Biesweg/Vennbad wordt hernoemd in Vennbad.

De halte Sankt Vither Straße wordt aan de route toegevoegd en tegelijkertijd wordt de halte Biesweg/Vennbad hernoemd in Vennbad.

De eenrichtingshalte Abzweigung Kalterherberg wordt vervangen door de halte Sankt Vither Straße en tegelijkertijd wordt de halte Biesweg/Vennbad hernoemd in Vennbad.

De halte Sankt Vither Straße wordt aan de route toegevoegd en tegelijkertijd wordt de halte Biesweg/Vennbad hernoemd in Vennbad.

De eenrichtingshalte Abzweigung Kalterherberg wordt vervangen door de halte Sankt Vither Straße en tegelijkertijd wordt de halte Biesweg/Vennbad hernoemd in Vennbad. De halte Burgau wordt voortaan ook richting Kalterherberg bediend.

Dienstregeling 2022 Rurtalbus

Wijzigingen per 12 december 2021

De belbusritten tussen de haltes Abzweigung Bogheim en Gey Broichstraße komen te vervallen. Dit traject werd doordeweeks afhankelijk van het tijdstip met een frequentie tussen de 1x/uur en 1x/3 uur bediend.

De frequentie op zaterdag tussen 15:00 en 19:00 uur wordt verhoogd van 1x/uur naar 2x/uur. Hierbij wordt op zaterdag na 14:00 uur voortaan afwisselend gereden naar Kufferath en Niederau waarbij enkele bestaande ritten vanaf Lendersdorf worden verlengd.

De frequentie wordt op zaterdag tussen 15:00 en 19:00 uur verhoogd van 1x/uur naar 2x/uur. Tevens wordt de halte Städtlisches Krankenhaus hernoemd in Krankenhaus.

Op zaterdag wordt voortaan ook tussen 15:00 en 19:00 uur gereden.

De dienstregeling wordt uitgebreid. Voortaan wordt van maandag tot en met zaterdag een regelmatige frequentie van 1x/uur aangeboden. Tijdens de spitsuren wordt dit verdicht tot 2x/uur. Doordeweeks tussen 9:00 en 12:00 uur en op zaterdag komt de frequentie van 1x/1,5 uur inclusief het gat van drie uur op zaterdagmiddag te vervallen.

De frequentie op zaterdag tussen 15:00 en 19:00 uur wordt verhoogd van 1x/uur naar 2x/uur.

De frequentie op zaterdag tussen 15:00 en 19:00 uur wordt verhoogd van 1x/uur naar 2x/uur. Tevens wordt de halte Städtisches Krankenhaus hernoemd in Krankenhaus en komen de versterkingsritten van Weinberg naar de Valdersweg te vervallen. Op zondag wordt een extra late rit aan de dienstregeling toegevoegd.

Op zaterdagavond worden twee nieuwe ritten tussen Düren en Nörvenich aan de dienstregeling toegevoegd. Hierdoor wordt de frequentie verhoogd van 1x/2 uur naar 1x/uur.

Op zaterdagavond worden één à twee nieuwe ritten per richting tussen Düren en Ellen aan de dienstregeling toegevoegd. Hierdoor wordt de frequentie verhoogd van 1x/3 uur naar 1x/uur.

Van maandag tot en met zaterdag worden enkele ritten van Drove of Thum verlengd naar Berg. Hierdoor vervalt in de daluren het gat van vier uur en op zaterdag voor 14:00 uur wordt tussen Drove en Berg voortaan 1x/uur gereden in plaats van 1x/2 uur. Op zaterdagavond wordt voortaan rond 20:00 uur een extra late rit van en naar Berg aangeboden en tussen Düren en Drove wordt een rit toegevoegd waardoor de frequentie op dit traject wordt verhoogd van 1x/2 uur naar 1x/uur.

Doordeweeks buiten de vakanties wordt een extra rit van Nörvenich naar Pinsheim aan de dienstregeling toegevoegd.

Van maandag tot en met zaterdag wordt de bediening van Gürzenich Wald uitgebreid. Het aantal ritten dat Gürzenich Wald gaat bedienen, wordt doordeweeks uitgebreid van vijf naar acht en op zaterdag van drie naar zes. Doordeweeks ontstaat hierdoor op de meeste momenten een frequentie van 1x/uur of 1x/2 uur en op zaterdag een regelmatige bediening van 1x/2 uur. Tegelijkertijd wordt de frequentie op zaterdag tussen 15:00 en 19:00 uur verhoogd van 1x/uur naar 2x/uur.

De frequentie tussen Düren en Merken wordt op zaterdag tussen 14:00 en 19:00 uur verhoogd van 1x/uur naar 2x/uur.

De halte Talstraße in Buir wordt aan de route toegevoegd.

Van maandag tot en met zaterdag worden enkele ritten verlengd van Winden naar Nideggen waardoor enkele gaten in de frequentie worden opgevuld. De dienstregeling blijft doordeweeks nog wel onregelmatig. Op zaterdag gaat het specifiek om een enkele rit aan het begin van de avond. Nieuw is dat op zaterdagavond een extra late rit van Düren naar Nideggen aan de dienstregeling wordt toegevoegd.

De halte Waldstraße wordt voor de scholierenritten aan de route toegevoegd.

De frequentie wordt op zaterdag tussen 15:00 en 19:00 uur verhoogd van 1x/uur naar 2x/uur.

De dienstregeling in het weekend wordt geherstructureerd. Op zaterdagochtend komen de ritten vanaf Schwammenauel en Wollersheim naar Schleiden te vervallen. Tegelijkertijd wordt het aantal ritten tussen Heimbach Bahnhof en Gemünd uitgebreid van vier ritten per richting tijdens de zomermaanden naar een volwaardige uursdienst het hele jaar door. Hierbij gaat de helft van de ritten via Kloster Mariawald rijden en de andere helft via Hasenfeld. Ook op zondag wordt voortaan een reguliere uursdienst met afwisselende routevarianten aangeboden. Hierbij komt de frequentie van 1x/2 uur in de winter en 1x/uur in de zomer te vervallen. Tegelijkertijd komt op zondag een extra rit te rijden tussen Froitzheim en Heimbach Bahnhof. De rit op zondagmiddag van Schmidt Wildpark naar Heimbach Bahnhof komt wel te vervallen. De haltes Urfttalsperre/Haftenbach en Schmidt Wildpark komen te vervallen, echter wordt voortaan door alle ritten via Hasenfeld de halte Alte Buchen bediend.

De belbusritten tussen de haltes Merzenich Bahnhof en Girbelsrath Neuwerk komen te vervallen. Dit traject werd tijdens de spitsuren met een frequentie van 1x/uur bediend.

De halte Waldstraße wordt aan de route toegevoegd.

De halte Buir Post wordt hernoemd in Talstraße, de halte Blatzheim Siedlung in Blatzheim Friedhof, de halte Lindenhof in Kolping-Museum en de halte Kerpen Mitte in Stadtarchiv.

De ritten in de ochtendspits vanaf Linnich SIG Combibloc worden gewijzigd. De eerste rit gaat niet langer via Linnich Schulzentrum rijden en de tweede rit gaat voortaan starten bij Linnich Schulzentrum. Met uitzondering van dinsdagmiddag worden twee extra ritten van Linnich Schulzentrum via Ederen naar Aldenhoven Gesamtschule opgenomen in de dienstregeling.

Op zondag wordt in beide richtingen een extra rit aan de dienstregeling toegevoegd. Op zaterdagmiddag wordt de rit naar Vlatten Post verlengd naar Vlatten Volksbank.

De nachtritten tussen Euskirchen en Füssenich worden overgenomen door de Rurtalbus ten koste van de RVK.

De halte Buir Post wordt hernoemd in Talstraße.

De route wordt uitgebreid met de bediening van Hambach. De haltes Hambach Sägewerk, Hambach Schloßstraße en Hambach Schebben worden in de route opgenomen. Tevens wordt de bediening van het Forschungszentrum gewijzigd. Voortaan wordt een doorgaande lus gereden in plaats van dat de ronde tweemaal wordt gereden. Als laatste wordt in de vroege ochtend een rit van Hambach naar Merzenich aan de dienstregeling toegevoegd.

De halte Brainergy Park wordt aan de route toegevoegd.

Op zaterdag wordt de dienstregeling voortaan rond 19:00 uur in plaats van 16:00 uur opgestart. Tevens wordt de halte Städtlisches Krankenhaus hernoemd in Krankenhaus.

Op zaterdag wordt de dienstregeling voortaan rond 19:00 uur in plaats van 16:00 uur opgestart. Tevens wordt de halte Städtlisches Krankenhaus hernoemd in Krankenhaus.

De dienstregeling wordt geherstructureerd. Op zaterdag wordt voortaan een uur eerder begonnen met rijden en op zondag juist een uur later. Tegelijkertijd wordt op zaterdag net als op zondag 1x/2 uur Schmidt Wildpark bediend. Het gat van vier uur in de bediening van Schmidt Wildpark op zondag komt te vervallen. Hierdoor wordt voortaan op beide dagen dezelfde dienstregeling gehanteerd. Tevens wordt de halte Alte Buchen in de route opgenomen.

De halte Pastorat in Langerwehe wordt vervangen door de halte Kirche.

Wijziging per 6 februari 2022

De dienstregeling wordt fors uitgebreid. In plaats dat alleen enkele ritten in de brede spitsuren rijden, wordt van maandag tot en met zaterdag inclusief de avonduren 1x/uur gereden en op zondag tussen 12:00 en 19:00 uur wordt een frequentie van 1x/2 uur aangeboden. In de spitsrichting wordt op de meeste momenten een frequentie van 2x/uur aangeboden en in het weekend wordt niet gereden tussen Jülich ZOB/Bahnhof en het Forschungszentrum. De afwijkende routevarianten die tijdens de spitsuren werden bediend, blijven behouden.

Wijzigingen per 10 augustus 2022

De halte Rödingen Kroschstraße wordt aan de route toegevoegd.

De eerste twee middagritten op dinsdag en vrijdag naar Boslar Kirche en naar Gevenich Post worden samengevoegd tot één rit naar Körrenzig Hauptstraße.

Wijziging per 17 oktober 2022

De middagrit op dinsdag en vrijdag naar Körrenzig Hauptstraße wordt weer gesplist in twee aparte ritten waarvan één rit naar Boslar Kirche en één rit naar Gevenich Post gaat rijden.

Dienstregeling 2022 West

Wijzigingen per 12 december 2021

In de ochtendspits vervalt een scholierenrit, die non-stop van Heinsberg Busbahnhof naar Oberbruch Schulzentrum rijdt.

De halte Baal Dieselstraße wordt opgeheven. Tevens wordt in de ochtendspits een rit die non-stop van Heinsberg Busbahnhof naar Oberbruch Schulzentrum aan de dienstregeling toegevoegd.

De halte Oberbuch Schulzentrum wordt in de route opgenomen door de rit die begint bij Oberbruch Parkstraße.

De dienstregeling wordt licht gewijzigd. Zo vervalt in de ochtendspits een rit van Wassenberg ZOB naar Krafeld. In de middag wordt juist een extra verdichtingsrit van Erkelenz naar Krafeld aan de dienstregeling toegevoegd.

De halte Kleingladbach Erkelenzer Straße komt te vervallen en wordt vervangen door de halte Kleingladbach Wassenberger Straße.

Buiten de vakanties vervallen zowel tijdens de middagspits als in de daluren tussen circa 9:00 en 12:00 uur twee ritten tussen Geilenkirchen Bahnhof en Hoven. Hierdoor komt de reguliere frequentie van 1x/2 uur op dit traject te vervallen.

De dienstregeling wordt licht gewijzigd. In de ochtendspits vervalt de rit vanaf Heinsberg Westpromenade die vanaf Straeten Winands de route via Rischden naar Geilenkirchen Bahnhof volgt. In de middag vervalt een rit van Oberbruch Schulzentrum naar Straeten Winands. Deze rit wordt overgenomen door lijn 472. Tevens wordt de halte Schleiden Alte Landstraße in de route opgenomen.

De halte Knoor wordt in de route opgenomen.

In de middagspits buiten de vakanties wordt een rit van Dalheim Bahnhof naar Heinsberg Busbahnhof aan de dienstregeling toegevoegd. Hierdoor komt het gat van twee uur te vervallen.

Op woensdagmiddag wordt een versterkingsrit van Erkelenz Bahnhof naar Geneiken aan de dienstregeling toegevoegd.

De dienstregeling wordt licht gewijzigd. De ochtendspitsroute vanaf Mindergangelt wordt gewijzigd. Deze rit gaat voortaan starten bij de halte Hastenrather Weg en gaat onderweg stoppen bij de halte Gangelt Schulzentrum. Tevens wordt in de ochtendspits een nieuwe rit van de halte Hastenrather Weg naar Mindergangelt en terug aan de dienstregeling toegevoegd en op donderdag- en vrijdagmiddag gaat een rit van Gangelt Schulzentrum naar Schierwaldenrath Post rijden. Laatstgenoemde rit wordt overgenomen van lijn 435.

De bediening van Apweiler wordt gewijzigd. In plaats dat verspreid over de dag de helft van de ritten Apweiler gaat bedienen, gaan voortaan bijna alle ritten rond de schooltijden via Apweiler rijden. Buiten de schooltijden komt de bediening van Apweiler te vervallen.

De scholierenrit van de halte Jakob-Muth-Schule naar Langbroich Kirche komt te vervallen. Deze rit reed alleen van maandag- tot en met donderdagmiddag en wordt overgenomen door lijn 472. Tevens gaat de versterkingsrit vanaf Höngen Schule niet langer direct naar Birgden Pley rijden maar naar Birgden Kirche.

De dienstregeling wordt licht gewijzigd. Zo komt op donderdag- en vrijdagmiddag een rit van Gangelt Schulzentrum naar Schierwaldenrath Post te vervallen. Deze rit wordt overgenomen door lijn 423. Tegelijkertijd komt van maandag- tot en met donderdagmiddag de rit van Gangelt Hastenrather Weg naar Geilenkirchen Bahnhof te vervallen. Deze rit wordt overgenomen door lijn 437.

De dienstregeling wordt gewijzigd. De ochtendspits rit van Tüddern Am Höfgen naar Heinsberg Agentur für Arbeit wordt ingekort tot de halte AOK. De extra middagrit op donderdag van Höngen Schule naar Tüddern Apotheke komt te vervallen. Tegelijkertijd gaat in de middag een rit van Heinsberg Agentur für Arbeit via Bocket Post rijden in plaats van via Bocket Schulstraße en komt de laatste rit van Höngen Schule naar Heinsberg Busbahnhof te vervallen.

De dienstregeling van enkele ritten wordt gewijzigd. In de ochtendspits wordt een rit van Gangelt Hastenrather Weg naar Höngen Schule aan de dienstregeling toegevoegd. De middagrit van Gangelt Schulzentrum via Kreuzrath naar Stahe Leyenhause gaat voortaan doorrijden via Bauchem naar Geilenkirchen. Deze rit begint voortaan bij de halte Gangelt Amt en gaat ook op donderdagmiddag rijden. Tegelijkertijd wordt de middagspitsrit van Gangelt Amt naar Höngen Schule verlengd. Deze rit gaat voortaan ook de halte Schulzentrum en Jakob-Muth-Schule in Gangelt bedienen. De rit rond het middaguur die vanaf Gangelt Realschule rijdt, gaat voortaan beginnen te Gangelt Schulzentrum. Hierdoor komt de bediening van Gangelt Realschule te vervallen.

De dienstregeling wordt licht gewijzigd. In de ochtendspits gaat de rit vanaf Höngen Bird voortaan beginnen te Kleinwehrhagen. De ochtendspitsrit van Millen-Bruch naar Höngen Schule komt te vervallen.

De dienstregeling wordt licht gewijzigd. In de middag wordt een rit van Oberbruch Schulzentrum naar Straeten Winands overgenomen van lijn 410. Deze rit gaat via een gewijzigde route rijden en doorrijden naar Pütt. Tegelijker wordt in de middagspits een scholierenrit van Jakob-Muth-Schule naar Langbroich Kirche aan de dienstregeling toegevoegd en een rit van Pütt via Abzweigung Waldenrath en Laffeld naar Heinsberg. De eerstgenoemde rit wordt overgenomen van lijn 434. Tevens wordt de halte Schleiden Alte Landstraße in de route opgenomen.

De dienstregeling wordt op enkele punten licht gewijzigd. De ritten in de middag van Heinsberg via Braunsrath naar Waldfeucht gaan vanaf Waldfeucht Markt doorrijden naar de halte Auf dem Wall. Tegelijkertijd wordt rond het middaguur een rit van Gangelt Schulzentrum via Kievelberg naar Hontem aan de dienstregeling toegevoegd en in de middagspits een rit van Gangelt Schulzentrum via Vinteln naar Hastenrath.

De dienstregeling wordt op enkele punten licht gewijzigd. De scholierenritten in de ochtendspits richting Heinsberg Agentur für Arbeit en Oberbruch Schulzentrum worden gewijzigd. De rit van Heinsberg Busbahnhof naar Oberbruch Schulzentrum komt te vervallen. De rit van Waldfeucht Markt naar Heinsberg Agentur für Arbeit gaat niet langer via Heinsberg Kreishaus rijden maar vanaf Lieck direct naar Heinsberg Busbahnhof om vervolgens naar Heinsberg Agentur für Arbeit naar de halte AOK te rijden. De bediening van Abzweigung Schabroich komt hierbij te vervallen. In de middag komt de scholierenrit van Oberbruch Parkstraße, die vanaf Unterbruch Peters direct naar Haaren Driesch rijdt om vervolgens door naar het eindpunt Waldfeucht Auf dem Wall te rijden, te vervallen. De overige scholierenritten vanaf Oberbruch Schulzentrum gaan voortaan via de halte Oberbruch Parkstraße rijden en de ritten worden vanaf Waldfeucht Markt doorgetrokken naar de halte Auf dem Wall. In de vroege ochtend gaat de eerste rit starten te Waldfeucht in plaats van in Tüddern en één extra ochtendspitsrit wordt verlengd vanaf Heinsberg Westpromenade naar Heinsberg Busbahnhof.

De bediening van de haltes Scherpenseel Schule en Scherpenseel Röntgenstraße wordt gewijzigd. Voortaan gaan de ritten via Windhausen eerst via Scherpenseel Schule rijden om vervolgens via Scherpenseel Kirche naar Scherpenseel Röntgenstraße te rijden. De halte Scherpenseel Röntgenstraße wordt hierdoor voortaan ook richting Geilenkirchen bediend door de ritten via Windhausen. Hierdoor wordt ook de route van de scholierenritten tussen Scherpenseel Schule en Marienberg Marienstraße gewijzigd. Tegelijkertijd vervalt in beide richtingen één scholierenrit op het hiervoor genoemde traject. In de vakanties gaat rond het middaguur een extra rit van Geilenkirchen naar Scherpenseel rijden.

De route wordt vanaf Lindern verlengd naar Linnich ter vervanging van lijn 494 op dit traject. De dienstregeling op de rest van het traject blijft ongewijzigd.

Het traject tussen Lindern en Linnich komt te vervallen, dit traject wordt overgenomen door lijn 493. Tegelijkertijd wordt de dienstregeling uitgedund. Zo vervallen met uitzondering van één rit in de ochtendspits alle ritten in de vakanties en buiten de vakanties vervallen ook ritten tussen 9:00 en 12:00 uur. Na 14:00 uur vervallen alle ritten richting Geilenkirchen en ook enkele verdichtingsritten vervallen. Ook wordt de route in Beeck aangepast. Hierbij vervalt de halte Beeck Thelensgracht en wordt de halte Beeck Unterdorf in de route opgenomen. Als laatste worden de scholierenroutes van de ochtendspitsritten aangepast.

De dienstregeling wordt licht gewijzigd. Rond het middaguur gaat een rit richting Wassenberg beginnen te Baal Kirche in plaats van Ratheim Schulzentrum. In de middagspits wordt een extra rit van Katzem Kirche naar Lövenich Markt aan de dienstregeling toegevoegd net als een rit van Ratheim Schulzentrum naar Katzem Kirche. Tevens komt de halte Baal Dieselstraße te vervallen.

Enkele scholierenritten worden aangepast. In de ochtendspits wordt een extra versterkingsrit van Wassenberg ZOB naar Geilenkirchen Berufskolleg aan de dienstregeling toegevoegd. In de middag wordt een extra rit van Geilenkirchen Bahnhof naar Erkelenz Bahnhof toegevoegd en van Erkelenz ZOB naar Heinsberg Busbahnhof. De scholierenrit vanaf de halte Siemensstraße gaat voortaan beginnen te Heinsberg Busbahnhof. In de vakanties komt de bediening van de halte Geilenkirchen Sittarder Straße te vervallen.

De halte Baal Porschestraße wordt aan de route toegevoegd.

In de ochtendspits vervalt een scholierenrit van Felderhausen naar Wegberg Schulzentrum.

De route wordt vanaf Niederheid CSB-System AG verlengd naar de eindpunten Niederheid August-Thyssen-Straße en Gewerbegebiet Fürthenrode. Hierbij wordt rond 8:00 uur en tussen 12:00 en 17:00 uur naar Niederheid August-Thyssen-Straße in plaats Gewerbegebiet Fürthenrode gereden. Hiermee worden de ritten van lijn GK2 tussen Geilenkirchen Bahnhof en Niederheid August-Thyssen-Straße grotendeels overgenomen.

De uursdienst in brede spitsuren tussen Geilenkirchen Bahnhof en Niederheid August-Thyssen-Straße komt grotendeels te vervallen aangezien lijn GK1 de halte Niederheid August-Thyssen-Straße gaat bedienen. In de ochtendspits blijft één rit in beide richtingen bestaan en in de vakanties rijdt in de ochtendspits alleen nog één rit naar Niederheid August-Thyssen-Straße.

In de ochtendspits wordt een versterkingsrit van Baal Bahnhof naar Hückelhoven Schlee aan de dienstregeling toegevoegd. Tevens wordt in de middag een extra rit van Hückelhoven Schlee naar Rurich Kirche aan de dienstregeling toegevoegd.

In de ochtendspits wordt een scholierenrit van Holzweiler Kirche naar Kückhoven Schule aan de dienstregeling toegevoegd.

Rond het middaguur wordt een scholierenrit van Kückhoven Schule naar Holzweiler Kirche aan de dienstregeling toegevoegd.

De bediening van de halte Viersener Allee richting Commerdener Höhe komt te vervallen net als de halte Altes Rathaus.

Wijzigingen per 21 februari 2022

In de ochtendspits wordt een rit verlengd van Wegberg Busbahnhof naar Wegberg Schulzentrum.

Rond het middaguur vervalt een scholierenrit van Scherpenseel Schule naar Marienberg Marienstraße. Ter compensatie wordt de rit van Geilenkirchen Bahnhof naar Scherpenseel Röntgenstraße verlengd naar Marienberg Marienstraße. Tevens vervalt op dinsdagmiddag een versterkingsrit van Geilenkirchen Markt naar Scherpenseeel Röntgenstraße. In de vakanties vervalt rond het middaguur een verdichtingsrit van Geilenkirchen Bahnhof naar Scherpenseeel Röntgenstraße.

In de middag wordt een scholierenrit van Geilenkirchen Schulzentrum naar Geilenkirchen Bahnhof aan de dienstregeling toegevoegd.

Wijziging per 9 september 2022

In de ochtendspits gaat een scholierenrit doorrijden van Unterbruch Kirche naar Heinsberg Agentur für Arbeit.