Verkeerslichten in het openbaar vervoer

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

In de meeste landen waar openbaar vervoer op de weg een belangrijke rol speelt, zijn er vaak ook aparte verkeerslichten voor de verschillende OV-modaliteiten in het leven geroepen om de doorstroming te bevorderen. Hieronder worden de verkeerslichten in Nederland, België en Duitsland voor bussen en trams kort uitgelegd.

Nederland

Een negenoog

In Nederland wordt voor bussen en trams gebruik gemaakt van het zogenaamde negenoog. Het negenoog is een speciaal type verkeerslicht dat gebruikt wordt op punten waar busbanen en tramlijnen kruisen met ander verkeer of met elkaar. Het ontleent zijn naam aan het aantal lampjes waaruit het bestaat. Echter worden niet bij elk negenoog alle negen lampjes gebruikt, bijvoorbeeld omdat het op een bepaald punt niet mogelijk is in een bepaalde richting af te slaan.

Hoewel een negenoog voor meerdere richtingen kan worden gebruikt, wordt in veel situaties voor elke richting een apart negenoog gebruikt zodat er geen problemen kunnen ontstaan met defecte lampjes.

België en Duitsland

In België en Duitsland wordt een ander soort verkeerslicht voor het openbaar vervoer gebruikt dan in Nederland. Dit verkeerslicht werkt met geometrische vormen in plaats van punten en wordt in Duitsland het Balkensignal genoemd. Echter blijft het principe bij dit verkeerslicht hetzelfde.

Verkeerslichtuitleg

OV-verkeerslichten in Nederland (boven), België en Duitsland (onder).

In de afbeelding hiernaast wordt boven het negenoog weergegeven en daaronder het Belgische en Duitse equivalent. Van links naar rechts betekenen de symbolen: rechtdoorrijden toegestaan, naar links afslaan toegestaan, naar rechts afslaan toegestaan, zowel rechtdoor, rechts als links afslaan toegestaan, stop indien mogelijk en doorrijden verboden.