Rijdend personeel

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Rijdend personeel is personeel van een vervoersbedrijf dat het grootste deel van de werktijd aanwezig is op een voertuig van het vervoersbedrijf. Voorbeelden van rijdend personeel zijn machinisten, conducteurs, buschauffeurs en trambestuurders.

Bij het ingaan van een nieuwe concessie is de nieuwe vervoerder verplicht het rijdend personeel over te nemen, zoals omschreven in de Wet Personenvervoer 2000 (artikel 37):

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 662 en 663 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek gaan door de overgang van een concessie van rechtswege over op de nieuwe concessiehouder de rechten en verplichtingen, omschreven in artikel 38, die op dat tijdstip voor de voormalige concessiehouder voortvloeien uit de privaatrechtelijke of publiekrechtelijke arbeidsverhouding tussen hem en:
a. een direct ten behoeve van de verrichting van het openbaar vervoer waarvoor de concessie werd verleend, werkzame persoon, en
b. een indirect ten behoeve van de verrichting van het openbaar vervoer waarvoor de concessie werd verleend, werkzame persoon, met inachtneming van het tweede lid.