Dienstregeling concessie Twente 2015

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De dienstregeling 2015 van de bussen in de Twente loopt van 14 december 2014 tot en met 12 december 2015. Hieronder zijn de wijzigingen per buslijn weergegeven. Wanneer een lijn niet is opgenomen in het overzicht betekend dat er geen noemenswaardige wijzigingen zijn.

Wijzigingen per 14 december 2014

Stadsdienst Enschede

Maandag vrijdag (niet in de vakanties)
Vanaf De Posten rijdt lijn 1 ’s middags al vanaf 14.30 uur om de 10 minuten naar het Centraal Station en de Universiteit. Andersom begint ook vanaf de UT de 10-mintendienst eerder.

Maandag t/m vrijdag (in de vakanties)
De ritten die alleen rijden op koopavond, rijden niet meer in de vakantieperiodes.

Zaterdag (niet in de vakanties)
Na 17.20 uur rijdt lijn 1 iedere 30 minuten vanaf het Centraal Station naar de UT en De Posten. Dit was om de 10 minuten tot 18.30 uur.

Zondag
Op zondag rijdt er een extra vroege rit van het Centraal Station naar De Posten en van het Centraal Station naar de UT. Beide bussen vertrekken om 9.50 uur vanaf het Centraal Station.

Vanaf 16:20 uur rijdt lijn 1 op het Universiteitsterrein een andere route. Begin- en eindpunt is dan de halte UT/Langenkampweg. Bij station Drienerlo ontstaat hierdoor een goede aansluiting voor reizigers die vanuit Zwolle komen met de trein en naar de UT/Langenkampweg willen.

Route lijn 1 tijdens voetbalwedstrijden en evenementen in De Grolsch Veste Tijdens voetbalwedstrijden en evenementen in De Grolsch Veste rijdt lijn 1 een gewijzigde route.

Komende vanaf het Centraal Station rijdt lijn 1 t/m de halte Jupiterstraat de normale route. Na de halte Jupiterstraat gaat de bus rechtsaf de Auke Vleerstraat op. Hier is een vervangende halte voor reizigers die naar De Grolsch Veste of Station Drienerlo willen. Vervolgens rijdt lijn 1 via het UT terrein (Drienerbeeklaan - Calslaan - Campuslaan - Drienerlolaan) en de Auke Vleerstraat weer terug naar de halte Jupiterstraat. Vanaf hier is de route weer normaal. De haltes Capitool, Station Drienerlo en UT/Drienerbeeklaan vervallen tijdens de omleiding.

De omleidingsroute wordt gereden vanaf 2 uur vóór aanvang van de wedstrijd (of evenement) tot 1 uur na afloop van de wedstrijd (of evenement).

De vertrek- en aankomsttijden zijn op sommige haltes gewijzigd.

Maandag t/m vrijdag (in de vakanties)
De ritten die alleen rijden op koopavond, rijden niet meer in de vakantieperiodes.

’s Morgens rijden er 3 extra ritten van Helmerhoek naar het station.

Zaterdag (niet in de vakanties)
Na 17.20 uur rijdt lijn 2 om de 30 minuten.

De vertrek- en aankomsttijden zijn op sommige haltes gewijzigd.

Maandag t/m vrijdag (in de vakanties)
De ritten die alleen rijden op koopavond, rijden niet meer in de vakantieperiodes.

Zaterdag (niet in de vakanties)
Na 17.20 uur rijdt lijn 3 om de 30 minuten.

Koopzondag
Op koopzondagen rijdt er een extra rit van Enschede naar Glanerbrug, vertrek 12.05 uur vanaf het Centraal Station.

De vertrek- en aankomsttijden zijn op sommige haltes gewijzigd.

Koopzondag
Op zondag heeft lijn 4 geen ritten meer die (alleen) op koopzondag rijden.

De vertrek- en aankomsttijden zijn op sommige haltes gewijzigd.

Stadsdienst Hengelo

Lijn 10 rijdt niet meer op zondag. Dit in verband met de geringe bezetting.

De vertrek- en aankomsttijden zijn op sommige haltes gewijzigd.

Zaterdag
Op zaterdag rijdt lijn 11 niet meer ieder kwartier. Samen met lijn 13 wordt tussen Hengelo Noord en station Hengelo Centraal een 10 minuten dienst geboden. Dit houdt in dat u de ene 10 minuten met lijn 11 kunt reizen en de andere 10 minuten met lijn 13. Zo is er altijd een optimale aansluiting op het station en een goede bereikbaarheid van Hengelo Noord.

De vertrek- en aankomsttijden zijn op sommige haltes gewijzigd. Hierdoor rijdt er in combinatie met lijn 14 ieder kwartier een bus van Gezondheidspark naar het Centraal Station en andersom. Het ene kwartier reist u met lijn 12, een kwartier later reist u met lijn 14.

Zaterdag
Op zaterdag wordt de dienstregeling tussen Hengelo Centraal Station en Sportlaan Driene uitgebreid. In plaats van ieder uur wordt tot 18.00 uur ieder half uur gereden.

Zondag
Op zondag wordt tussen het Gezondheidspark en station Hengelo Centraal ieder uur gereden in plaats van ieder half uur.

De vertrek- en aankomsttijden zijn op sommige haltes gewijzigd.

Zaterdag
Op zaterdag rijdt lijn 13 niet meer ieder kwartier. Samen met lijn 11 wordt tussen Hengelo Noord en station Hengelo Centraal een 10 minuten dienst geboden. Dit houdt in dat je de ene 10 minuten met lijn 13 kunt reizen en de andere 10 minuten met lijn 11. Zo is er altijd een optimale aansluiting op het station en een goede bereikbaarheid van Hengelo Noord.

De vertrek- en aankomsttijden zijn op sommige haltes gewijzigd. Hierdoor rijdt er in combinatie met lijn 12 ieder kwartier een bus van Gezondheidspark naar het Centraal Station en andersom. Het ene kwartier reist u met lijn 14, een kwartier later reist u met lijn 12.

Stadsdienst Almelo

De vertrek- en aankomsttijden zijn op sommige haltes gewijzigd.

De vertrek- en aankomsttijden zijn op sommige haltes gewijzigd.

De vertrek- en aankomsttijden zijn op sommige haltes gewijzigd.

De vertrek- en aankomsttijden zijn op sommige haltes gewijzigd.

De vertrek- en aankomsttijden zijn op sommige haltes gewijzigd.

Maandag t/m zaterdag
Van maandag t/m zaterdag wordt in beide richtingen een extra late rit geboden. Vertrek 21.01 uur van het Centraal Station naar Aalderinkshoek en 21.10 uur van Aalderinkshoek naar het Centraal Station.

De vertrek- en aankomsttijden zijn op sommige haltes gewijzigd.

Maandag t/m vrijdag (niet in de vakanties)
In de schoolperiodes wordt een extra rit gereden van het Centraal Station naar ROC De Sumpel en het ziekenhuis. Vertrek 8.16 uur vanaf het station.

Maandag t/m zaterdag
Van maandag t/m zaterdag wordt in beide richtingen een extra late rit geboden.

Stadsdienst Oldenzaal

Alle vertrek- en aankomsttijden zijn gewijzigd waardoor er een ruimere aansluiting ontstaat op het station.

Streeklijnen

De vertrek- en aankomsttijden zijn op sommige haltes gewijzigd.

De totale reistijd is korter geworden waardoor er na 18.00 uur 2 extra ritten zijn toegevoegd van Enschede naar Hengelo Noord. Vertrek om 18.05 uur en 18.35 uur vanaf Enschede, Centraal Station.

De vertrek- en aankomsttijden zijn op sommige haltes gewijzigd.

Maandag t/m vrijdag (in de vakanties)
De ritten die alleen rijden op koopavond, rijden niet meer in de vakantieperiodes.

Zaterdag
Vanaf 17.30 uur rijdt lijn 9 niet meer ieder kwartier maar ieder half uur. Van 21.30 uur tot de laatste rit rijdt lijn 9 ook ieder half uur, dit was ieder uur.

Om 23.47 uur is een rit toegevoegd van Hengelo naar Enschede, aankomst 0.03 uur in Hengelo.

Zondag
Als aanvulling op lijn 9 hebt u op zondagmiddag en -avond een extra reismogelijkheid met lijn 1 en 16. Voor de verbinding Enschede - Hengelo kunt u vanaf Enschede Centraal Station ook gebruik maken van lijn 1 naar de UT. Deze rijdt vanaf de halte UT/Langenkampweg door als lijn 16 naar Hengelo Centraal station. Andersom kunt u voor de verbinding Hengelo - Enschede vanaf Hengelo Centraal Station ook gebruik maken van lijn 16 naar de UT. Deze rijdt vanaf de halte UT/Langenkampweg door als lijn 1 naar Enschede Centraal station.

De vertrek- en aankomsttijden zijn op sommige haltes gewijzigd.

De vertrek- en aankomsttijden zijn op sommige haltes gewijzigd.

Op zondagmiddag en -avond rijdt lijn 1 van Enschede Centraal Station naar de UT door naar de halte UT/Langenkampweg. Reizigers voor de UT die met de trein uit de richting Zwolle komen, kunnen daardoor het beste overstappen op lijn 1 bij Station Drienerlo.

’s Avonds en op zondag de hele dag, is lijn 50 gekoppeld aan lijn 51. Komende vanaf Hengelo rijdt lijn 50 in Borne dan door als lijn 51 naar Almelo. De vertrektijden zijn dan gewijzigd. Andersom rijdt lijn 51 vanaf Almelo ’s avonds en op zondag de hele dag in Borne door als lijn 50 naar Hengelo.

De route van lijn 50 in Hengelo is ook iets aangepast. In plaats van via de Bornsestraat rijdt de bus via de Bankastraat. De haltes Mitchamplein en Balistraat worden voortaan aangedaan, de Thiemsbrug en ’t Wilbert West vervallen.

De vertrek- en aankomsttijden zijn op sommige haltes gewijzigd.

’s Avonds en op zondag vervalt het traject Hengelo - Borne van lijn 51. Lijn 51 is dan gekoppeld aan lijn 50 zodat op het vervallen traject met lijn 50 gereisd kan worden.

De vertrek- en aankomsttijden zijn op sommige haltes gewijzigd.

De vertrek- en aankomsttijden zijn op sommige haltes gewijzigd. Om de punctualiteit te waarborgen vertrekken de bussen niet de hele dag door op hetzelfde tijdstip.

Maandag t/m vrijdag (tijdens vakanties)
In de vakantieperiodes rijdt lijn 59 niet meer tussen Hengelo en Haaksbergen. Alleen ’s morgens rijden er nog 3 ritten in Hengelo van het station tot de Makro en ’s middags 4 ritten van de Makro tot het station (en verder naar Tubbergen). Tussen Hengelo en Haaksbergen kunt u dan gebruik maken van lijn 53.

De vertrek- en aankomsttijden zijn op sommige haltes gewijzigd.

Maandag t/m vrijdag (tijdens de vakanties)
Van maandag t/m vrijdag in de vakantieperiode rijdt lijn 60 alléén tussen Oldenzaal Station en Oldenzaal De Thij (Vondellaan). Het traject Oldenzaal Station - Enschede vervalt dan. Tussen Oldenzaal Station en Enschede kan gereisd worden met lijn 62. De bus vanaf De Thij sluit op het station aan op lijn 62 en andersom.

Zaterdag
Op zaterdag rijdt lijn 60 alléén tussen Oldenzaal Station en Oldenzaal De Thij (Vondellaan). Het traject Oldenzaal Station - Enschede vervalt dan. Tussen Oldenzaal Station en Enschede kan gereisd worden met lijn 62. De bus vanaf De Thij sluit op het station aan op lijn 62 en andersom.

De vertrek- en aankomsttijden zijn op sommige haltes gewijzigd.

Maandag t/m vrijdag
Van maandag t/m vrijdag komen alle ritten naar Enschede tot 9.00 uur, 3 minuten eerder aan op het Centraal Station. Hierdoor verbetert de aansluiting op de Intercity.

Zaterdag
Op zaterdag rijdt lijn 61 al vanaf 9.50 uur ieder half uur van Enschede naar Overdinkel. Gevolg hiervan is wel dat lijn 61 van Overdinkel naar Enschede al vanaf 17.15 uur ieder uur gaat rijden.

De vertrek- en aankomsttijden zijn op sommige haltes gewijzigd.

Maandag t/m vrijdag
De eerste snelbus (rijdt in Enschede door naar de UT) die om 6.45 uur uit Neede vertrok, rijdt niet meer. De rit van 7.30 uur uit Neede begint voortaan in Borculo. Daarnaast is er om 8.18 uur een snelbus toegevoegd van Haaksbergen naar de UT. De snelbusritten ’s middags van de UT naar Oldenzaal vervallen.

De rit van 22:15 uur uit Borculo rijdt niet verder dan Haaksbergen. Aankomst in Haaksbergen is 22.45 uur. De rit die om 22.50 uur vertrekt van Enschede naar Borculo begint nu al in Denekamp. Vertrek 21.59 uur uit Denekamp.

Zaterdag
In de richting Denekamp is de totale reistijd op het traject Enschede - Oldenzaal - Denekamp ingekort. De bus is nu 7 minuten eerder in Denekamp. Vertrek uit Oldenzaal is nu ook eerder waardoor de aansluiting op de trein verbetert. Reizigers hoeven voortaan minder lang te wachten.

Van Denekamp naar Enschede vertrekt de bus 2 minuten later uit Denekamp.

De bus die om 23:45 uur vertrekt vanuit Borculo, rijdt vanaf Haaksbergen door naar Enschede. Aankomst in Enschede is 0.41 uur.

Om 0:50 uur is er, in aansluiting op de laatste Intercity, een extra rit toegevoegd van Enschede naar Haaksbergen. Aankomst in Haaksbergen is 1.15 uur.

Zondag
In de richting Denekamp is de totale reistijd op het traject Enschede - Oldenzaal - Denekamp ingekort. De bus is nu 7 minuten eerder in Denekamp. Vertrek uit Oldenzaal is nu ook eerder waardoor de aansluiting op de trein verbetert. Reizigers hoeven voortaan minder lang te wachten.

Tussen Borculo en Enschede zijn extra ritten toegevoegd die alleen op koopzondag rijden.

De vertrek- en aankomsttijden zijn op sommige haltes gewijzigd.

Lijn 64 rijdt niet meer van Almelo Centraal Station naar het Centrumplein en andersom. Reizigers kunnen hiervoor gebruik maken van de stadsdienstlijnen. De bus vertrekt nu later uit Oldenzaal waardoor de aansluiting verbetert met de trein uit Zutphen.

Tevens ontstaat hierdoor in Oldenzaal een aansluiting met lijn 62 vanaf Denekamp en lijn 60 vanaf Enschede. Van maandag t/m vrijdag vertrekken de eerste ritten van Almelo naar Overdinkel enkele minuten eerder uit Almelo waardoor in Oldenzaal een beter aansluiting op de trein naar Zutphen ontstaat.

Zondag
Op zondag rijdt lijn 64 niet meer tussen Overdinkel en Oldenzaal. Reizigers tussen Overdinkel en Losser kunnen met lijn 61 reizen. Reizigers die van Oldenzaal naar Overdinkel of andersom willen, moeten reizen via Lonneker en daar overstappen. De dienstregeling tussen Oldenzaal en Almelo is uitgebreid. Hierdoor kunnen winkelmedewerkers op koopzondagen met de bus op tijd in Almelo zijn.

De vertrek- en aankomsttijden zijn op sommige haltes gewijzigd.

De vertrek- en aankomsttijden zijn op sommige haltes gewijzigd. Van maandag t/m vrijdag zijn er op sommige trajecten een aantal ritten toegevoegd.

Zondag
Op zondag rijdt lijn 80 niet meer tussen Markelo en Rijssen. Dit in verband met het geringe aanbod van reizigers. Tussen Westerhaar en Almelo blijft lijn 80 wel rijden. In beide richtingen begint lijn 80 een uur eerder, gelijk met de stadsdienst in Almelo.

De vertrek- en aankomsttijden zijn op sommige haltes gewijzigd.

De route in Ommen is aangepast. Lijn 81 rijdt in Ommen niet meer naar Larcom. Van maandag t/m vrijdag rijdt lijn 81 één keer per uur vanaf het station door naar de Sogenbosstraat. Vanaf daar rijdt de bus door als lijn 167 naar Ommen West, Dalfsen en Zwolle. Tussen het station en de Strangweg wordt een nieuwe halte geplaatst, halte ‘Centrum’.

De bussen van lijn 81 die niet doorrijden naar de Sogenbosstraat, hebben Ommen station als eindpunt. Om 7.09 uur en 9.09 uur sluiten deze bussen op het station aan op lijn 667 naar Ommen West, Dalfsen en Zwolle.

Om 21:48 uur rijdt er een extra rit van Westerhaar naar Ommen, aankomst 22.13 uur in Ommen. Om 22.14 uur rijdt er een extra rit van Ommen naar Westerhaar, aankomst 22.40 uur in Westerhaar.

De vertrek- en aankomsttijden zijn op sommige haltes gewijzigd. De overstap in Nijverdal van lijn 96 op de trein van en naar Zwolle wordt daardoor verbeterd.

De vertrek- en aankomsttijden zijn op sommige haltes gewijzigd.

Maandag t/m vrijdag (tijdens de vakanties)
Van maandag t/m vrijdag heeft lijn 97 in de vakanties, gedurende de spitsuren, andere vertrektijden dan buiten de vakanties. Buiten de vakanties vertrekt de bus 3 minuten eerder uit Goor en Haaksbergen zodat de bus beter op tijd kan rijden.

Buurtbussen

De route in Raalte is gewijzigd.

De vertrek- en aankomsttijden zijn op sommige haltes gewijzigd.

De laatste rit van Nijverdal naar Den Ham, vertrek 17.42 uur uit Nijverdal, vervalt.

Schoolbussen

De route is gewijzigd zodat de bus sneller in Hardenberg is. Vanaf Den Ham rijdt de bus via Vroomshoop direct naar Sibculo en Kloosterhaar. In Westerhaar rijdt de bus niet meer via het busstation.   Het succes van lijn 680 is voor Syntus reden om naast een extra ochtendrit (vertrek om 8.11 uur uit Vroomshoop) ook ’s middags een rit aan te bieden waarmee nu dus ook teruggereisd kan worden. ’s Middags vertrekt de bus om 14:14 uur uit Hardenberg. Deze rit, die afgestemd is op de schooltijden, is een prima alternatief voor lijn 80.

Treinvervangend vervoer

De vertrektijden van de trein vervangende bussen zijn op sommige haltes gewijzigd.

Wijzigingen per 14 juni 2015

Streeklijnen

Vanaf 14 juni rijdt lijn 50 in Borne helemaal door de Bornsche Maten (via de Bornsche Beeklaan). De halte Hesselerbeek blijft bestaan.

Nieuwe haltes: De Veste (op de Bornsche Beeklaan t.h.v. de Deurningerweg) en Bongerd (op de Hemmelhorst t.h.v. Bongerd). Vervallen halte: N743/Bellefleur (op de rondweg).

In verband met werkzaamheden is de route van lijn 96 in Hellendoorn gewijzigd. De bus rijdt komende vanaf het Avonturenpark niet meer door het dorp. De route is hetzelfde als richting het Avonturenpark, maar dan in tegengestelde richting.

Nieuwe haltes: Schapenmarkt, Schuilenburgweg en Reggeweg. Vervallen haltes: Geerhard Boschstraat en Raadhuisstraat.

Naar aanleiding van een verzoek van de gemeente om deze route ook in de toekomst te rijden, is besloten om vanaf 14 juni deze route definitief te wijzigen.