Concessie Treindienst Tiel - Arnhem

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Treindienst Tiel - Arnhem
(voormalige concessie)
OV-autoriteit Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem-Nijmegen
Vervoerder(s) Syntus
Duur 6 jaar
Periode 10-12-2006 - 8-12-2012
Concessietabel - Concessiekaart

De concessie Treindienst Tiel - Arnhem was een concessie voor treinverkeer tussen Tiel en Arnhem. De provincie Gelderland en Stadsregio Arnhem-Nijmegen waren gezamenlijk verantwoordelijk voor de concessie. De provincie was verantwoordelijk voor het deel Tiel - Zetten-Andelst, de stadsregio was verantwoordelijk voor het deel Zetten-Andelst - Arnhem[1]. De treindienst werd uitgevoerd door Syntus.

Voorgeschiedenis en decentralisatie

Tot 1 april 2005 werd de treindienst Tiel – Arnhem uitgevoerd door de NS. Sinds de dienstregeling 1998/1999 werd de treindienst uitgevoerd als contractsectorlijn, waarvoor het 'specifieke openbare-dienstcontract Tiel - Kesteren - Elst - Arnhem' gesloten wordt tussen NS en het Ministerie van Verkeer & Waterstaat. Eind 2003 gaf NS aan dat de treindienst dermate verlieslatend is dat deze niet meer onder de in 1998 afgesproken voorwaarden uitgevoerd kon worden. Men wilde de voorwaarden wijzigen[2].

Het Ministerie was al sinds eind 2003 met de provincie in overleg over mogelijke decentralisatie van de contractsectorlijnen. In de provincie Gelderland betrof het hier onder andere de treindiensten Dordrecht – Geldermalsen, Amersfoort – Ede-Wageningen en Nijmegen - Venlo (– Roermond). Na overleg besloot het Ministerie het contract met NS niet aan te passen waarop NS het contract per 31 mei 2004 opzegde, zodat de treindienst nog tot en met 31 maart 2005 uitgevoerd diende te worden.

In het najaar van 2004 voerde de Minister overleg met NS, NoordNed en Syntus over tijdelijke invulling van de treindienst[3]. In december van dat jaar bleek dat alleen Syntus de treindienst wil uitvoeren. De Minister verleende op 31 maart 2005[4] de concessie Arnhem - Tiel. Deze kende een looptijd van 1¾ jaar, waarna de lijn per 10 december 2006 werd gedecentraliseerd.

Op 21 november 2006 besloot Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland de concessie onderhands te verlenen aan Syntus[5]. Oorspronkelijk kende deze een looptijd van 2 jaar. Later werd echter besloten deze concessie onderhands te verlengen tot december 2009 en vervolgens tot 8 december 2012, waarna de treindienst onderdeel is geworden van de concessie Achterhoek-Rivierenland, welke in 2010 definitief aan Arriva is gegund.

Treinseries

Materieel

Voor het uitvoeren van de treindienst leasede Syntus twee Buffels van NS Financial Services. De treinstellen 3438 en 3439 werden hiervoor in Syntus-huisstijl gebracht en kregen, in aansluiting op de nummering van de reeds aanwezige Buffels, de nummers 57 (3439) en 58 (3438) [6]. Naast de Buffels werden ook de LINT's ingezet. De Buffels werden gedeeld met de treindiensten Arnhem – Doetinchem en Arnhem – Winterswijk en de LINT'en werden over het gehele Syntus-netwerk ingezet.

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties:
  1. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2006-72-p10-SC74608.html
  2. http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2004/04/13/regionale-spoorlijnen/regionale-spoorlijnen-www-verkeerenwaterstaat-nl-cend-bsg-brieven-data-1081862124.pdf
  3. http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/archief/article/detail/1758926/2004/11/06/Interne-strijd-over-conducteur.dhtml
  4. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2005-63-p20-SC69483.html
  5. http://www.gelderland.nl/Docs/Bekendmakingen/verkeersbesluiten/Verlenging%20concessie%20Rivierenland%20Syntus%20Tiel-Zetten.doc
  6. http://buffel.diesel-trein.nl/teksten/geschiedenis.html#2005