Sternet

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Eind jaren '90 moest Leeuwarden in actie komen om de BOS-status (Beleidsorgaan Streekvervoer) te kunnen behouden. In een opgesteld plan kwam naar voren dat een aanbesteding van het stadsvervoer moest zorgen voor een hogere kostendekkingsgraad en de prestaties van het stadsvervoer verbeterd konden worden.

In het Programma van Eisen had de gemeente het stadsvervoer opgedeeld in drie verschillende vervoertypes, één van deze types was het Sternet. Dit lijnennet zou de hele week frequent moeten gaan rijden met een goede frequentie (elk half uur of vaker) en de lijnen rijden snel tussen het station, centrum en de buitenwijken van de stad.

Dit concept bleef bestaan tot de volgende aanbesteding in 2006; de winnaar van de nieuwe concessie, Connexxion, introduceerde in Leeuwarden ook het MAXX-concept.