Spoorweg-Maatschappij Zuid-Beveland

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De Spoorweg-Maatschappij Zuid-Beveland (afgekort: SZB) exploiteerde de volgende drie tramlijnen op Zuid-Beveland:

Reizigersvervoer

De NS exploiteerde de lijn vanaf het begin met 8 (diesel-)motorrijtuigen, de serie omC 901-908. In 1932 werd de dienst, vanwege de lage bezitting, teruggeschroefd. Alleen op de lijn Goes - Nisse - Hoedekenskerke werd de exploitatie voortgezet, in aansluiting op de veerdienst Hoedekenskerke - Terneuzen van de PSD. Op dit traject rijdt sinds 1972 de Stoomtrein Goes - Borsele. Al snel na het begin van de Tweede Wereldoorlog werd de exploitatie met motorrijtuigen gestaakt wegens brandstoftekorten en werd de dienst uitgevoerd met stoomlocomotieven. In 1944 werd het station Hoedekenskerke door oorlogshandelingen verwoest en werd de dienst gestaakt. Pas in de zomer van 1945 werd deze weer hervat, toen er in 1947 echter voldoende autobussen beschikbaar waren, werd de reizigersdienst in mei van dat jaar opgeheven.

Goederenvervoer

Ondertussen ging het met de goederendienst iets beter, al was ook hier de exploitatie maar nauwelijks kostendekkend. Vooral voor het transport van grote hoeveelheden landbouwproducten zoals suikerbieten, aardappelen en uien werd gebruikgemaakt van de diensten van het spoor. 's Winters was er ook nog vervoer van steenkool naar de plaatselijke handelaren. Ook in de oorlog bleef dit vervoer voortduren, door het belang van de voedselvoorziening. In de jaren vijftig reed er meestal één goederentrein per dag op de ringlijn. In het najaar als de bietencampagne in volle gang was kwamen er nog eens een of twee treinen per dag bij. Aanvankelijk gebeurde dit nog met stoomtractie, maar later werd de dienst uitgevoerd met locomotoren. In de jaren zestig nam het vervoer geleidelijk af, om in december 1971 geheel te worden gestaakt.

Lijnen

In 1942 werd, op last van de bezetter, die spoorwegmaterieel vorderde, begonnen met de opbraak van een aantal spoorlijnen in Nederland. De lijnen van Goes naar Wolphaartsdijk en naar Wemeldinge werden daarom al in dat jaar gesloten. De sloop van de lijn ‘s Heer Arendskerke – Hoedekenskerke begon pas in 1944, maar is niet verder gekomen dan het traject Borssele – Nieuwdorp. De niet opgebroken stukken verslechterden door matig onderhoud in de loop van de jaren vijftig en zestig. Veel laad- en losplaatsen werden al voor de beëindiging van de exploitatie gesloten.

In 1966 werd door de NS een spooraansluiting gerealiseerd van haven- en industriegebied Vlissingen-Oost dat in die periode werd aangelegd. Deze staat bekend als de Sloelijn. Hiervoor werd het eerste deel van het restant van het traject ‘s Heer Arendskerke – Hoedekenskerke gebruikt (tot iets na de halte Nieuwdorp).

In 1972 startte de SGB de exploitatie op het andere deel van de ringlijn, aanvankelijk tot Oudelande, maar later tot Baarland. Inmiddels zijn, behalve het laatstgenoemde, alle trajecten verdwenen. De Oude Sloelijn is vervangen door de Nieuwe Sloelijn.