OVE

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

NV Openbaar Vervoer Eindhoven (OVE) is een voormalig vervoerder uit Eindhoven. OVE was een samenwerkingsverband tussen de gemeente Eindhoven, de stadsagglomeratie Eindhoven en de vervoerbedrijven Zuidooster, BBA en EMA.

De nekslag voor de vorige vervoerder De City kwam in 1970, toen het nieuwe busstation Neckerspoel aan de achterkant van station Eindhoven geopend werd, want De City kreeg de meest oostelijke perrons toebedeeld, dus het verst weg gelegen van de voetgangerstunnel die de verbinding met het Centrum verzorgde. In 1971 waren de passagiersaantallen met 22% teruggelopen tot nog slechts 7,7 miljoen per jaar.

Reeds in 1967 werden door de gemeente Eindhoven besprekingen met De City en de streekvervoerders BBA, EMA en Zuidooster gevoerd om tot een overname te komen, deze onderhandelingen liepen echter op niets uit. In 1971 probeerde men het andermaal opnieuw, nu met succes. In augustus van dat jaar bereikte men overeenstemming en op 2 januari 1972 ging OVE van start.

Het personeel van De City ging in hoofdzaak mee naar Zuidooster, de nieuwe vervoerders namen de lege NV Stadsverkeersdienst over, die hoofdzakelijk bestond uit exploitatie. Het wagenpark bestond op dat moment uit 52 bussen.

OVE exploiteerde de stadsdienst Eindhoven medio 1989. Uiteindelijk is de stadsdienst Eindhoven geheel overgegaan naar Zuidooster. Dit was op 27 mei 1990 al het geval.

Lijnennet

Op 2 januari 1972 werd een geheel nieuw lijnennet ingevoerd, welke alle lijnen van De City betrof en de nieuwe agglomeratielijn 2 (bestaande uit de oude BBA-lijnen 48 en 52) en lijn 7 (van/naar Oirschot), oorspronkelijk lijn 8 die werd ingebracht door Zuidooster.

Het net bestond in 1972 uit de volgende lijnen:

Lijnnr. Route Frequentie Opmerkingen
1 Vaartbroek - Woensel - Station - Gestel - Genderdal 4x/uur
2 Woensel - Station - Veldhoven Zonderwijk / Geldrop Coevering 4x/uur Afwisselend naar Veldhoven of Geldrop
3 Woenselse Heide - Station - Gestel 4x/uur
4 Woensel - Station - Stratum 4x/uur
5 Stratum - Station - Strijp 4x/uur In Strijp verder als lijn 6
6 Tongelre - Station - Strijp 4x/uur In Strijp verder als lijn 5
7 Station - Acht - Legerplaats Oirschot 2x/uur Buiten de spits om en om tot Acht
  • In hoofdzaak werd lijn 2 door de BBA gereden en de overige lijnen door de Zuidooster. De EMA vervulde zelf geen rol in het stadsvervoer, maar verzorgde met zijn diensten over de Aalsterweg wel lokaal vervoer in Eindhoven.
  • Vanaf februari 1973 ging ook de exploitatie van lijn 1 over naar de BBA nadat de lijn met een halfuursfrequentie doorgetrokken werd naar Veldhoven 't Look.
  • Het lijntje naar Vliegveld Welschap ging met één bus van De City over naar het taxibedrijf VETA, ook gevestigd in Eindhoven.
  • Op 1 oktober 1978 gingen de lijnen 1 en 2 naar Zuidooster en werden oorspronkelijk in het busboekje van de streekdienst opgenomen. Hierdoor kwam de gehele stadsdienst in handen van Zuidooster en verzorgde BBA alleen nog met streeklijnen vervoer in Eindhoven. In 1982 waren de lijnen 1 en 2 uit het streekbusboekje verdwenen en waarschijnlijk opgenomen in de stadsdienst.

Wagenpark

In 1971 bestond het wagenpark uit 52 bussen van diverse makelij, op 8 mei 1972 brandde de stalling aan de Gasselstraat tot de grond toe af. Hierbij ging een groot aantal bussen verloren. Bronnen zijn tegenstrijdig over het aantal. Het is niet duidelijk of het gehele wagenpark van De City hierbij gesneuveld is en hoeveel Zuidooster streekbussen in vlammen opgingen. Sommige bronnen houden het op gehele City-wagenpark en meerdere Zuidoosterbussen, andere bronnen op 31 City-bussen en één Zuidoosterbus. In ieder geval zag Zuidooster zich geconfronteerd met een volledig ontoereikend wagenpark voor de stadsdienst, in allerijl werden uit omliggende vestigingen bussen gehaald (ook van de BBA en EMA) om de stadsdienst draaiende te houden.

Met spoed bestelde de Zuidooster een 20 stuks Den Oudsten MB200 bij Den Oudsten, die al 2 maanden (!) na de brand in dienst kwamen. Deze bussen waren voorzien van een extra uitstapdeur tegenover het standaardmodel.

Voormalige dienstregelingen

Dienstregelingen OVE