Help:Richtlijnen

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Op deze pagina zijn de regels die bekend zijn gemaakt over een aantal specifieke zaken te vinden. Mochten er geen regels over een bepaald onderwerp zijn, maar je bent niet zeker over je zaak. Dan kan je jouw vraag in het korte wikivragen topic stellen. Eventueel kan het wikibeheer dan verder stappen ondernemen om tot een goede oplossing te komen.

Nieuwe richtlijnen

Zo nu en dan komen er nieuwe richtlijnen voort uit een discussie op het forum of door beslissingen van het beheer. Deze beslissing worden in lijn met de visie van het beheer genomen. De visie is voornamelijk dat we meer eenheid op de wiki willen creëren op onder andere de lijnpagina's, daardoor wordt de indeling telkens strakker vastgelegd. Hoewel we voorlopig de huidige standaard van lijnpagina's willen bewaren om het telkens aanpassen van pagina's te voorkomen. Bovendien proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met de gebruikers die op de wiki actief zijn, input is dus altijd welkom.

De laatste tijd is er gewerkt aan een nieuw tariefsysteem. Meer informatie over het tariefsysteem is te vinden op de pagina Help:Tariefpagina.

Parameters in de infobox op lijnpagina's

Routeparameter

Voor de routeparameter mogen geen rijkswegenaanduidingen worden gebruikt, bijvoorbeeld N341 en A1.

Semi-stadslijnen in de routeparameter

Afkortingen voor de notaties: 111: Bergdorp: Dorpsstraat - Station - Winkelcentrum - Kerkdorp: Kerk 112: Bergdorp: Dorpsstraat - Station - Winkelcentrum - Kerkdorp: Kerk 113: Bergdorp (Dorpsstraat - Station - Winkelcentrum) - Kerkdorp (Kerk) 114: Bergdorp Dorpsstraat - Bergdorp Station - Bergdorp Winkelcentrum - Kerkdorp Kerk

Voor de routeparameter van semi-stadslijnen gelden de onderstaande regels, waarop geen uitzonderingen mogelijk zijn:

 1. De notatie 112 mag uitsluitend worden gebruikt bij lijnen die slechts twee plaatsen aandoen. Bij drie of meer plaatsen wordt altijd notatie 114 gebruikt.
 2. De notatie 112 mag uitsluitend worden gebruikt bij lijnen waarbij de afstand tussen de bebouwde kom van de twee plaatsen niet meer dan 2 kilometer bedraagt. Is dit meer dan 2 kilometer, dan volgt notatie 114.
 3. Bij het gebruik van de notatie 112 moet altijd een locatieaanduiding worden gebruikt.
 4. Indien een lijn van plaats A via plaats B weer naar plaats A rijdt, dan moet de notatie 112 worden gebruikt. Echter dient er wel rekening te worden gehouden met de bebouwde kom regel (regel 2).
 5. Indien een lijn van plaats A via plaatsen B en C naar plaats A rijdt, dan moet de notatie 114 worden gebruikt.
 6. Als je een streeklijn binnen een stad wil specificeren dan maak je gebruik van de notatie 114. De notatie 113 is niet meer toegestaan in verband met verwarring die ontstaat bij een beperkt bediend deeltraject waarbij ook gebruik wordt gemaakt van haakjes.
 7. Let op: bij het gebruik van de notatie 114 hoeft niet elke plek in een stad op de route genoemd te worden, dit om onoverzichtelijkheid te voorkomen.

Wat wel mag:

 • Eindhoven Station - Eindhoven Strijp-S - Eindhoven Evoluon - Veldhoven Heikant - Oerle Zuid
 • Nijmegen Centraal Station - Druten
 • Eindhoven: Station - Strijp-S - Evoluon - Veldhoven: City Centrum - 't Look - Zonderwijk
 • Rotterdam Zuidplein - Rotterdam Slinge - Rhoon - Barendrecht - Rotterdam Lombardijen - Rotterdam Kralingse Zoom
 • Valkenburg - Sibbe - Bemelen - Maastricht Station - Maastricht Boschpoort
 • Rotterdam: Zuidplein - Barendrecht: Centrum - Rotterdam: Lombardijen - Kralingse Zoom

Wat niet mag:

 • Eindhoven: Station - Strijp-S - Evoluon - Veldhoven: Heikant - Oerle: Zuid (in strijd met regel 1)
 • Nijmegen: Centraal Station - Druten: Busstation (in strijd met regel 2)
 • Eindhoven: Station - Strijp-S - Evoluon - Veldhoven (in strijd met regel 3)
 • Rotterdam: Zuidplein - Rhoon: Portland - Barendrecht: Carnisselande - Centrum - Rotterdam: Lombardijen - Kralingse Zoom (in strijd met regel 5)
 • Valkenburg - Sibbe - Bemelen - Maastricht (Vijverdal - Station - Centrum - Boschpoort) (in strijd met regel 6)

Merknamen

Merknamen die verschillende provincies hanteren voor het vervoer in regio worden op een eenduidige manier gehanteerd. Eerst komt de merknaam en daarna komt de vervoerder tussen haakjes, bijvoorbeeld Bravo (Arriva) en U-OV (Qbuzz). Mocht er onderaannemer in het spel zijn dan kan deze ook binnen de haakjes worden toegevoegd, bijvoorbeeld Bravo (TCR i.o.v. Arriva).

(Bus)station- en haltepagina's

Haltepagina's

Om de wildgroei aan haltepagina's op de wiki te beperken is de volgende richtlijn voor haltepagina's gekomen:

Pagina's mogen alleen worden aangemaakt voor busstations en stations, tenzij je ook echt een stuk geschiedenis over de bushalte kunt vertellen. De geschiedenis bestaat dus niet alleen uit een stuk tekst met lijnen die er in het verleden zijn langsgekomen en hoe de bediening van de halte is gewijzigd. Graag zien we ook een mooie omschrijving van de omgeving en hoe deze in de loop van de jaren is veranderd. Metrostations en sneltramhaltes vallen in dezelfde categorie als (bus)stations en normale tramhaltes worden behandeld als normale bushaltes. Over het algemeen geldt dus: probeer het aanmaken van haltepagina's voor bus- en tramlijnen dus zoveel mogelijk te beperken, aangezien ze niet geheel onderhoudsvrij zijn.

Het aantal knooppunten op de wiki is zorgvuldig samengesteld door de belangrijkste knooppunten op de wiki op te nemen in het netwerk.

Patroontijden

Naast de patroontijden voor treinseries mogen ook de vertreksporen aan de stationspagina's worden toegevoegd.

Lijnpagina's overig

Paginanamen van lijnpagina's

Voor de paginanamen voor lijnpagina's gelden strikte regels op de wiki dit om de lijnpagina's zo eenduidig mogelijk te maken qua naamgeving. Regels voor de naamgeving van lijnen zijn hier te vinden. Echter, moet er rekening gehouden worden met een aantal aanvullende regels. Over het algemeen wordt de haltenaam die de vervoerder hanteert gebruikt in de titel. Uitzonderingen hierop zijn wijknamen van steden en haltes die bij stations liggen. De haltes bij stations worden altijd aangeduid met enkel Station of Centraal Station, hierbij wordt alternatieven als Station NS, Busstation of Station Arriva dus niet toegestaan.

Aansluitingen treinseries op lijnpagina's

Bij bus-, tram en metrolijnen mogen geen treinserie aansluitingen in de routestrip opgenomen worden om te voorkomen dat ze verouderen en er bestaat al een link naar de desbetreffende stationspagina waar ook de treinseries worden vermeld.

Buitenlandse lijnen

Rondom de buitenlandse buslijnen (lees: bus, tram en metrolijnen) is er lange tijd een hevige discussie geweest. Uiteindelijk is besloten om alleen de buslijnen in een beperkt afgebakend gedeelte toe te laten op de wiki. Het gebied bestaat globaal uit het grensgebied in Duitsland en heel België. Een exacte omschrijving van het gebied is hier te vinden.

Daarnaast is er voor de buitenlandse lijnen een apart systeem ontwikkeld met de zogenaamde dienstregeling parameter. Wanneer deze parameter niet gelijk is aan de huidige dienstregeling parameter komen de lijnen terecht in de speciale Categorie:Verouderde buitenlandse lijnen. Deze categorie wordt elk jaar rond 1 juli opgeruimd om gebruikers zo 6 maanden de tijd te geven om de pagina's bij te werken vanaf het ingaan van het nieuwe dienstregelingsjaar. Let op: In 2017 gebeurt het opschoven van deze categorie wat later, aangezien de regel pas in maart 2017 bekend werd.

Voormalige routes in de geschiedenis

In de geschiedenis gebruiken we voor voormalige routes voortaan een nieuw sjabloon (RouteTopSpoiler), die ervoor zorgt dat de voormalige routes in een spoiler terechtkomen. Dit besluit is genomen naar aanleiding van een discussie op het forum.

Ringlijnen

Het woord ringlijn verdwijnt uit de paginanaam van de bus-, tram- en metrolijnen. Dit woord heeft sinds de komst van de U-bocht symbolen niet echt een functie meer, daarnaast maakt het schrappen van het woord het zoeken eenvoudiger.

Dienstregeling- en concessiepagina's

Naam Wijzigingspagina

De naam van een wijzigingspagina begint altijd met Dienstregeling concessie en dan de naam van de concessie plus jaartal van het betreffende dienstregelingjaar, dus bijvoorbeeld Dienstregeling concessie Midden Overijssel 2013.

Indeling busconcessiepagina's

De titel van een busconcessiepagina is in de meeste gevallen gebaseerd op de naam die het programma van eisen (PvE) terugkomt. De meeste concessiepagina's hebben jaartallen in de titel gekregen die gebaseerd zijn op het dienstregelingsjaar. Net zoals andere type pagina's is er door de jaren heen een soort standaard indeling ontstaan voor concessiepagina's. Op de concessiepagina zelf staan: een lijnennet van de huidige buslijnen, een lijst van dienstregelingen met wijzigingen, een automatische lijst aan voormalige lijnen en informatie over het materieel en de aanbesteding. Verder is het belangrijk om te weten dat het niet is toegestaan om lijnen van buurconcessies op te nemen op een concessiepagina, aangezien dit erg onderhoudsgevoelig is.

Inschrijvingsprocedure

Elk jaar is er een inschrijvingsprocedure waarin gebruikers kunnen vastleggen of ze een concessie bij willen werken of niet. Het is dan ook niet toegestaan zonder inschrijving alvast lijnen te gaan aanmaken voor deze concessie. Ook is het niet de bedoeling de lijnpagina's te baseren op het vervoersplan, maar op de daadwerkelijke dienstregeling dit is ook vanwege het feit dat er tussen die twee grote verschillen kunnen zitten.

In zowel 2016 en 2017 zijn er aanpassingen gedaan aan de inschrijvingsprocedure om het een en ander te optimaliseren. De inschrijfpagina van dit jaar inclusief de regels zijn hier te vinden.

Splitsen van pagina's bij concessiewisselingen

Het splitsen van lijnpagina's bij concessiewisselingen als er niets of weinig wijzigt wordt niet langer toegestaan. Dit om de eenduidigheid op de wiki te vergroten. In sommige concessies zijn er pas een jaar later grote wijzigingen geweest en daardoor is er een extra zinloze pagina die één jaar overbrugt aangemaakt. Wanneer je wel een lijnpagina moet splitsen is een gevoelskwestie en afhankelijk van de situatie, we gaan daarom hier geen extra richtlijnen voor opstellen. Vragen over het splitsen kun je stellen op het forum of aan het wikibeheer.

Vragen en/of opmerkingen

Vragen en/of opmerkingen kan je sturen aan Regenmaker of andere wikibeheerders op het forum via een persoonlijk bericht (PB).